Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

27. 10. 2010 18:56

Tisková konference po jednání vlády, 27. října 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Prosím na úvod slovo premiéra Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes rozhodla o odvolání paní doktorky Renáty Vesecké z funkce Nejvyšší státní zástupkyně ke dni 31. 12. 2010. Zároveň vláda s účinností od 1. 1. 2011 jmenovala nejvyšším státním zástupcem pana doktora Pavla Zemana. Jedná se o velmi kvalitního kandidáta, již sedmým rokem působí jako vyslanec ČR a vedoucí českého zastoupení v evropské organizaci pro justiční spolupráci, čili tzv. Eurojustu v Haagu. Má odstup od vnitřní situace a případných vnitřních konfliktů v soustavě státního zastupitelství, je to člověk s mezinárodním rozhledem. Nezpochybnitelná odborná autorita Pavla Zemana by měla přispět k tomu, že bude posílena pozice i pověst Nejvyššího státního zastupitelství. My chceme posílit postavení státních zástupců, chceme skutečně z toho mít nezávislou součást orgánů činných v trestním řízení a současně chceme, a to říkám naprosto jednoznačně, zabránit deformaci státního zastupitelství do podoby pouhého pošťáka, který je tu od toho, aby pouze kýval na vše, co předloží police a funguje jako pošťák mezi policií a soudy. Z tohoto pohledu tato kvalifikovaná, silná figura podle mého přesvědčení v této věci jednoznačně obstojí. Myslím si, že tato výměna přispěje ke kvalitnější práci státního zastupitelství a také k tomu, že poleví napětí, které se vyskytuje v části státního zastupitelství, a také to nebude předmětem nějakých politických a vnitrokoaličních sporů. Já chci zdůraznit, že vláda se na tomto kroku, tedy odvolání a jmenování, shodla jednomyslně. Z dalších bodů, které vláda projednala na dnešním, poměrně kratším zasedání, tak vláda vrátila k přepracování Národní akční plán prevence domácího násilí. Vláda také jmenoval předsedu a místopředsedkyni výzkumné rady Technologické agentury ČR a 11 z 12-ti členů, současně také schválila návrh na odvolání pana plukovníka, doktora Zdeňka Pelce z funkce ředitele inspekce policie, protože pan plukovník Pelc rezignoval na tuto funkci, čili vláda jen plnila formální úkon tímto odvoláním. To jsou klíčové body dnešního programu, které jsme schválili, a přejí-li si moji kolegové ministři doplnit toto mé úvodní vystoupení, potom je prostor pro vaše dotazy.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já snad jen k té podpoře pana Zemana. My jsme s ním strávili jednání několikahodinové, kde on v hrubých rysech říkal i o plánech, jak bude řešit situaci na státním zastupitelství a jeho myšlenky jsou velmi podobné i myšlenkám v koaliční smlouvě i myšlenkám, které v předvolební kampani formulovaly VV. Ta podpora pana Zemana je výrazná. Jednomyslné hlasování vlády to ukazuje. Jsme rádi za tohoto kandidáta.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pan ministr Pospíšil.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Jestli dovolíte ještě mojí drobnou repliku, já jsem rád, že se nám podařilo najít kandidáta, který dostal takto absolutní podporu. Podíváte-li se do jiných zemí, jak se vede diskuse i boj o to, kdo má vést státní zastupitelství, tak to není vždy jednoduché najít takto kvalitního kandidáta. Pan Zeman má absolutní podporu a bude jedním z klíčových činitelů při prosazování reformy státního zastupitelství. Jinými slovy, změnou na postu nejvyššího státního zástupce startujeme celkovou reformu, jak o ní hovořil pan premiér, a začneme nyní připravovat, již s novým nejvyšším stáním zástupcem, novou právní úpravu, kterou by tato vláda měla ještě prosadit.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, vaše otázky, prosím.

iDnes: jaké je vlastně oficiální zdůvodnění a důvody pro odvolání paní Vesecké?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že součástí usnesení žádné důvody nejsou, to je prostě personální pravomoc ministra spravedlnosti, navrhnout dovolání a vláda o tom hlasuje. Ale ty základní důvody jsme tu v podstatě ve svém úvodním vystoupení definovali, řekl jsem je já, řekl je i pan ministr spravedlnosti.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další otázka.

Televize Nova: Je jasné, na jakém postu bude paní Vesecká působit?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Paní doktorka Vesecká ze zákona zůstává státní zástupkyní nejvyššího státního zastupitelství, o jejím dalším uplatnění budeme rozhodovat následně a zde bude důležitý i hlas nového nejvyššího státního zástupce.

ČT: Děkuji. Já mám dva dotazy. Jestli jste i jednomyslně hlasovali o tom, že by měla být odvolána paní Vesecká, krom toho, že jsem pochopila, že jste se jednomyslně shodli na panu Zemanovi, a zda probíhala nějaká diskuse, či jste měli ten bod schválený během několika minut anebo například VV chtěly, aby paní Vesecká skončila v té funkci o něco dřív? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Hlasovali jsme jednomyslně o odvolání i o jmenování a celý bod trval 8-10 minut. Nebyl bez rozpravy, ale rozprava nebyla nijak dlouhá, ani dramatická.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jinak, my jsme s panem státním zástupcem probírali i tu možnost souběhu funkcí. On musí ukončit svoji misi v Eurojustu. On nám potvrdil, že by byl problematický ten souběh funkcí, ale možný. Takže my jsme navrhovali dřívější termín, ale uznáváme argument, že je to i politická zodpovědnost ministra spravedlnosti, takže to jeho rozhodnutí respektujeme.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Já jsem zde vyšel vstříc panu Zemanovi. ČR má to štěstí, že v Eurojustu je vnímána jako respektovaný partner na evropské půdě a okamžité stažení našeho v zásadě velvyslance by poškodilo pověst ČR. To jsou slova pana Zemana, nikoliv moje, klidně si to u něj ověřte. Jen dodám, že pan Zeman díky svému postavení nyní vede speciální skupinu, která dává dohromady trestní spolupráci mezi EU a Ruskou federací a ona zasedání a jednání mají proběhnout v listopadu a prosinci tohoto roku. To je důvod, proč by jeho okamžitý odchod mohl narušit tuto důležitou misi. Vyšel jsem mu tedy vstříc a navrhl jsem změnu k 1. lednu. Nic jiného v tom není, je v tom snaha najít řešení, které neudělá z ČR neseriozního partnera v rámci justiční spolupráce v EU.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Tomáš Herold, ČTK.

ČTK: Děkuji. Pan ministr mi částečně odpověděl, ale otázka byla, co byste řekli na výtku opozice, že pokud se má vyměnit státní zástupkyně, tak by měla odejít hned a neměla by tu být ta lhůta? A jestli mohu poprosit o druhou otázku, jestli můžete stručně nastínit, jaké hlavní změny čekají státní zastupitelství v jeho postavení? Nějaké změny souvisejících zákonů? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já odpovím tu první část, pak určitě pan kolega Pospíšil tu druhou. Opozice si může dovolit podobnou rétoriku, lacinou rétoriku, právě proto, že nenese odpovědnost, právě proto může říci prakticky cokoliv. Pan ministr i já jsme tady dle mého názoru docela jasně zformulovali, jaký je důvod tohoto časového prolínání, co by to znamenalo z hlediska Eurojustu. Být tam jmenován není jako vylétnout z holubníku. To si snad kolegové z opozice nemyslí. Na druhé straně představa, že tu bude několik týdnů či dva měsíce soustava státního zastupitelství bez hlavy a s nějakým pouze formálním pověřením k vedení, to je také špatný krok. My jsme vybírali tu nejméně špatnou variantu. A je to přesně ta varianta, kterou předložil pan ministr Pospíšil. Opozice samozřejmě má právo nebýt spokojená, to patří k opoziční rétorice, ale je to vláda, kdo nese odpovědnost a vláda se rozhodla po zralé úvaze a odpovědně.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pan ministr Pospíšil.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Mne to trošku překvapuje, že se sociální demokracie nepoučila tím, jak shodila vládu uprostřed předsednictví, toto by bylo něco podobného v menším, ale nepříjemné. Poškodilo by nám to obraz, kdybychom náhle stahovali našeho velvyslance, který má před sebou klíčová jednání s Ruskou federací. Já si myslím, že nejlepší je řešení, kdy doktorka Vesecká odchází ke konkrétnímu datu, a nový nejvyšší státní zástupce okamžitě nastupuje. Doktorka Vesecká tak bude odpovědná za chod státního zastupitelství do konce tohoto roku a to i za případné problémy, které nastanou. Je tam jasná odpovědná osoba. Za vše, co se v soustavě děje, je to o tom, abychom na to nahlíželi tak. Chtěl jsem ještě k té vaší druhé otázce, my připravujeme již novelu zákona o Nejvyšším státním zastupitelství, která, jak víte, dle vládního prohlášení, povede k posílení nezávislosti jednotlivých funkcionářů státního zastupitelství, povede též k jiné formě dohledu. To vše bude podrobně představeno, počítám v první polovině příštího roku. Byl bych rád, aby se právě pan doktor Zeman podílel na těchto legislativních návrzích.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Nevidím žádnou další ruku nahoře, prosím, ještě ČTK.

ČTK: Já se chci zeptat, jestli jste také projednali ten armádní bod, nákup ženijního robota. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tento bod je předkládán vládě pouze pro informaci, není předkládán pro projednání. Dámy a pánové, děkujeme a přejeme hezký večer. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 27. října 2010

Související zprávy