Tiskové zprávy

2. 11. 2011 21:40

Výsledky jednání vlády, 2. listopadu 2011

Vláda na svém zasedání schválila návrh novely zákona o poštovních službách, návrh novely o ozbrojených silách ČR a zabývala se zprávou o aktuálním stavu programu základních registrů s uvedením problematických oblastí.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 591/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání o týden.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 720/11 - bod 4 schůze vlády 19.10.2011
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 726/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 909/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503)
  č.j. 1080/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

 6. Analýza současného stavu problematiky účastnických sporů podle zákona o elektronických komunikacích, jejichž předmětem je peněžité plnění, včetně dopadů případného přenesení této agendy na soudy
  č.j. 1015/11 - bod 11 schůze vlády 19.10.2011
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání o týden.

 7. Zpráva o aktuálním stavu programu základních registrů s uvedením problematických oblastí
  č.j. 1081/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Bezúplatné převody nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové
  č.j. 1076/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Nominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
  č.j. 1071/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání o týden.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Změna skupiny grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu (dále jen „Projekty excelence“)
  č.j. 1067/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh projektu vládní kampaně Stop sexuálnímu násilí na dětech
  č.j. 1070/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1083/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Ustanovení meziresortní hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce Poskytování služeb v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy
  č.j. 1082/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
  č.j. 1065/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na obeslání zasedání předsedů vlád členských států Středoevropské iniciativy v Bělehradě ve dnech 3. – 4. listopadu 2011
  č.j. 1072/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 v Praze
  č.j. 1078/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na obeslání desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bergen, Norsko, 20. - 25. listopadu 2011)
  č.j. 1068/11
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy předsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Bahrajnském království a ve Spojených arabských emirátech ve dnech 8. - 11. listopadu 2011
  č.j. 1073/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 16. – 17. listopadu 2011
  č.j. 1074/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Maďarské republice ve dnech dne 7. – 8. října 2011
  č.j. 1079/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Informace o pracovní cestě předsedy vlády do Spolkové republiky Německo na Česko – saskou energetickou konferenci dne 7. října 2011
  č.j. 1075/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
  č.j. 1098/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o zajištění souladu informačního systému evidence obyvatel se zákonem o ochraně osobních údajů a o zajištění dálkového přístupu soudů k údajům o osvojení
  č.j. 1084/11
  Předkládá: ministr vnitra
 2. Informace o užití jednacího řízení bez uveřejnění s informací do vlády k nadlimitní veřejné zakázce „Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec“
  č.j. 1064/11
  Předkládá: ministr zemědělství
 3. Informace o smlouvě č. 110100308 na zabezpečení komplexní technické podpory aplikačního programového vybavení a databáze Automatizované spisové a archivní služby resortu Ministerstva obrany
  č.j. 1099/11
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o smlouvě č. 110100266 na poskytování služeb technické podpory aplikačního programového vybavení a datové základny pro komplexní informační systém o službě a personálu, č. 110100267 na technickou podporu aplikačního programového vybavení Finanční informační systém a č. 110100287 na systémovou podporu operačního systému AIX a databáze INFORMIX
  č.j. 1100/11
  Předkládá: ministr obrany
 5. Informace o smlouvě č. 110100257 na dodávku nové verze aplikačního programového vybavení a datové základny pro komplexní informační systém o službě a personálu
  č.j. 1101/11
  Předkládá: ministr obrany
 6. Informace o smlouvě č. 110100256 na dodávku inovovaných verzí aplikačního programového vybavení Finančního informačního systému a celé datové základny FIS, se kterou toto aplikační programové vybavení pracuje
  č.j. 1102/11
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie