Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 11. 2011 10:07

Novela o exekutorech má ulevit soudům

Dosud  nemohl  exekutor provést exekuci, pokud neobdržel od soudu pověření. Podle navrhované úpravy by ale na toto pověření čekat nemusel.

Návrh, který dnes na jednání kabinetu předloží ministr Jiří Pospíšil, by měl ulevit soudcům, pro kterého je tato agenda spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní. Novela má tak přispět ke zrychlení exekučního řízení.

Soudci se budou moci lépe věnovat neformálním úkonům

Soudy se tak budou moci zaměřit lépe na rozhodování ve věcech, které tolik formální nejsou, tedy například návrhy na zastavení, odklady exekucí, o nichž nerozhodl exekutor či oprávněných prostředcích proti rozhodnutí exekutorů. Díky tomuto ulehčení budou mít soudy také více prostoru pro dohled nad činností exekutorů.

Exekuce bude evidovat speciální rejstřík

Postup  exekucí by podle návrhu začal zápisem do speciálního rejstříku, kde by exekutor zaevidoval zahájení příslušného řízení. Tento rejstřík by vedlo ministerstvo spravedlnosti.

Rozhodnutí bude záviset i na věřitelích

Novela občanského soudního řádu navíc počítá také s vymezením druhů soudem vymahatelných pohledávek a těch, u kterých bude moci věřitel sám rozhodnout, zda se svých pohledávek domůže prostřednictvím soudu či exekutora.

Soudce by pak rozhodoval také ve věcech, které se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s bytovou náhradou. V tomto případě by se rozhodovaly například matky domáhající se výživného, zda se obrátí na soud či exekutora.

Exekutor může nařídit dražbu

Návrh chce změnit také právní úpravu dalších způsobů výkonu rozhodnutí, a to například u exekuce přikázáním pohledávky, kde by byla nově umožněna její dražba. Vydražit by bylo na základě předkládaného návrhu také podíl dlužníka ve společnosti či firmě, stejně tak jeho členská práva a povinnosti.

Nově by se mělo přesunout také sídlo Exekutorské komory ČR, a to z Brna do Prahy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie