Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 9. 2012 17:03

Do odvolání se nesmějí ve stáncích prodávat lihoviny

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření kvůli otravám metylalkoholem. Až do odvolání nesmí být rozlévaný alkohol prodáván ve stáncích, vyhlásil dnes ministr Heger.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu, a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření,“ prohlásil dnes ministr zdravotnictví Leoš Heger. Celý text mimořádného opatření je vyvěšen na úřední desce ministerstva zdravotnictví a úředních deskách v sídlech krajských hygienických stanic.

Je to velká tragédie a já chci jednoznačně ujistit českou veřejnost, že stát aktivoval všechny své represivní i kontrolní složky,“ uvedl po skončení jednání vlády premiér Petr Nečas „V tuto chvíli jsou na nohou tisíce policistů, celníků, pracovníků různých inspekčních orgánů, kteří se snaží zastavit šíření tohoto jedovatého alkoholu,“ ujistil předseda vlády s tím, že v tuto chvíli již policisté intenzivně pracují na dohlížení nad dodržováním opatření.

Podle krizového štábu není v současné situaci prozatím důvod postupovat podle krizového zákona, a to vyhlášením nouzového stavu. Situace je řešitelná vyhlášením mimořádného opatření ministra zdravotnictví. Podmínky pro vyhlášení nouzového stavu nenastaly, informoval novináře ministr Heger.

Občané mají podle slov Leoše Hegera při jakýchkoli problémech a příznacích otravy navštívit zdravotnické zařízení a zároveň ministr varoval před konzumací podezřelého alkoholu. Ministr zdravotnictví vyzval ke spolupráci jednak občany, ale také hejtmany a starosty. „Dovoluji si vyzvat hejtmany, aby aktivně spolupracovali s řediteli hygienických stanic,“ řekl na tiskové konferenci ministr Heger. Starosty obcí pak vyzval, aby do kontrol zapojili také živnostenské úřady.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g zákona 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. Hlavní koordinační úlohu na krajské úrovni bude plnit ředitel krajské hygienické stanice, kterému poskytnou součinnost reprezentanti jednotlivých složek působících na území kraje (policie ČR, hasičský záchranný sbor, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Celní správa ČR, Česká obchodní inspekce). Krizový štáb doporučil také účast zástupce kraje.

Kompetentní orgány budou dál zasedat a hledat řešení

V průběhu dnešního dne svolá ředitel HS operativní poradu za účasti výše jmenovaných. „Vláda zřídila operativní poradu k řešení problematiky otrav alkoholem,“ uvedl ministr Heger. Budou určeny další kontrolní kroky se seznamem míst určených ke kontrole včetně případných nápravných opatření. Další operativní meziresortní porada se uskuteční ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu zdravotnictví, kde dojde k vyhodnocení získaných informací z jednotlivých krajů a eventuelně budou přijata další adekvátní opatření. „Dnes se tato porada sešla poprvé a vláda vzala její informace na vědomí,“ informoval ministr zdravotnictví.

Premiér v úvodu dnešní tiskové konference vyjádřil upřímnou soustrast blízkým a rodinám obětí otravy metylalkoholem a účast všem, kterým otrava způsobila trvalé zdravotní následky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Toxikologického informační středisko

V případě dotazů týkajících se doporučení Toxikologického informačního střediska pro laiky i pro lékaře kontaktujte Sergeye Zakharova na tel. 224 91 92 93, 224 915 402 nebo e-mailem tis@vfn.cz, Sergey.Zakharov@vfn.cz.

Bližší informace jsou na http://www.tis-cz.cz.

Více informací

Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie