Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 11. 2009 14:55

Tisková konference po zasedání vlády, 2. listopadu 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Dovolte mi, abych zde přivítal také předsedu vlády Jana Fischera a ministra vnitra Martina Pecinu. Pana premiéra prosím o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dnes to bude krátké úměrně tomu, že také program vlády dneska nebyl nikterak rozsáhlý. Pan ministr Kocáb předložil vládě návrh zákona, novelizaci, kterým se mění zákon o nadacích a nadačních fondech. Není to nějaká revoluční změna, nicméně, je to novelizace zákona, který tady působí již delší dobu, nijak podstatně do té činnosti nezasahuje, spíše pozorované těch faktických poznatků okolo tohoto segmentu přichází s tou novelou. Ten jsme schválili bez jakýchkoliv problémů ten návrh. Měli jsme k posouzení poslanecký návrh Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové, který se týkal novelizace zákona o VZP, my jsme tam shledali řadu systémových i legislativních problémů, proto odesíláme do sněmovny nesouhlasné stanovisko. Vláda se zabývala i vyhodnocením dokumentu Národního akčního plánu, boje proti terorismu, my jsme ten dokument vzali na vědomí, neschvalovali jsme ho, tam se ukazuje, že řada těch úkolů, ne úplně nevýznamných, problémy s kybernetickým terorismem a tak dále. Zůstávají otevřené a neplní se tak, jak by vláda očekávala. K těm kritickým bodům toho programu přinese do měsíce pan ministr vnitra ve spolupráci s paní ministryní spravedlnosti dokument, který bude fixovat právě ty body, které se nedaří zatím dobře plnit a připraví pro ně nějaký specifický postup a harmonogram, který potom vláda odsouhlasí, po předchozím projednání v BRS, případné podrobnosti k tomu řekne pan ministr. Vláda schválila navýšení garancí na odstranění některých starých ekologických zátěží. To ej myslím, poměrně standardní věc, prosím neplést nikterak s velkou ekologickou zakázkou, jakkoliv by to třeba mohlo k tomu svádět, o tom to není. Schválili jsme dotační programy pro zemědělství na příští rok, to není žádný dokument revoluční povahy, je to v rámci schváleného rozpočtu na příští rok a je to jen schválení alokačního mechanismu přes které programy ty peníze do zemědělství příští rok potečou. A koneckonců se ještě vláda zabývala složením komisí pro posouzení nabídek v rámci veřejných zakázek pro implementaci informačních systémů základních registrů, to je velká zakázka a vláda chce o ní mít povědomost. My jsme to přerušili, protože je potřeba některé věci doladit a pan ministr vnitra ten dokument předloží na příští schůzi vlády. Cílovou funkcí je, aby u tohoto velkého projektu na kterém má vláda zájem pokračovat, zdárně ho rozjet a postupně vést k jeho implementaci, aby od začátku to prostředí těch soutěží bylo bez problému a bylo zcela průhledné. To je k dnešnímu programu vlády, případně co je potřeba, doplní pan ministr pecina, koneckonců nás v bodě „Různé“ informoval o rozjezdu projektu datových schránek který má dneska svůj, včera, měl spouštěcí den, možná se s vámi podělí o některé poznatky a potom budu otevřen vašim otázkám. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, pane ministře.

Martin Pecina, ministr vnitra: Dobrý den, já bych vás tedy chtěl krátce informovat o systému datových schránek. O jeho včerejším ostrém startu k 1.11. 2009 byly zaktivovány všechny datové schránky, které mají mít orgány veřejné moci a právnické osoby ze zákona aktivovány. My jsem sledovali dlouhodobě to, jak dochází od 1.7. do 1.11. k aktivaci datových schránek těmi samotnými subjekty, víte sami, že před 14 dny jsme zde byl, abych vás informoval o tom, že vláda rozhodla o povinnosti ústředních orgánů a organizací zaktivovat schránku o týden dříve, čili 23.10. a doporučení krajům a městům a obcím, aby tak podnikly v témže termínu. Dnes mohu konstatovat, že ze 7564 orgánů veřejné moci schránku samo aktivovalo 4043 těchto institucí. Což je 53 %, u právnických osob ten poměr je bohužel mnohem horší, z 342 115 osob si aktivovalo schránku pouze 29 %, tedy 71 %, tedy 240 000 zhruba schránek jsme museli aktivovat sami automaticky. Vzhledem k tomu, že to množství těch účastníků systému datových schránek, kteří s i sami neaktivovali schránku a u kterých je riziko, že o té své povinnosti neví či schránku neumí ovládat, proto jsme dnes ráno rozhodl o mimořádném opatření, budeme ve spolupráci s Českou poštou tvořit tým, který bude počínaje příštím pondělím vyhodnocovat pravidelně každý týden, které osoby z těch, které s neaktivovali schránku, kolik takových osob dostalo datovou zprávu a ze schránky si jí nevyzvedlo a tyto právnické osoby a instituce se budeme snažit kontaktovat. Proč říkám snažit, v případě orgánu veřejné moci se nám to jistě podaří, pokud budou takové obce či města, které si neaktivovali datovou schránku sami a neumí dosud ovládat, jsme schopni je kontaktovat a u těchto orgánů veřejné moci to budeme činit ve 100 % případů, abychom je upozornili, že může dojít k nebezpečí z prodlení v případě, že se jedná o PO, tam ten kontakt může být složitější, některé PO mohou být pouze s adresou v obchodním rejstříku, budeme se snažit je kontaktovat také a budeme se snažit o to, aby ta množina těch účastníků systému, kteří do něho aktivně dosud nevstoupili, proto nemáme jistotu, že ho neumí ovládat a že o té své povinnosti ví, aby byla menší a menší. Budu se snažit během 14 dnů ten systém vyhodnotit a předložit novou zprávu vládě s tím, že věřím ž e do té doby se ta množina zmenší natolik, že nebude potřeba činit další legislativní či nelegislativní opatření. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru vnitra za jeho informace o spuštění ostrého provozu datových schránek a nyní prosím, prostor pro vaše dotazy.

Televize prima: Já bych měl otázku na pana premiére, když jsme ráno mluvili s některými kolegy, tak ti říkali, že na dnešním zasedání vlády od vás čekají informaci o tom, zda máte svého kandidáta na post eurokomisaře, případně, jestli jste si vybral mezi těmi, které navrhli politické strany. Zajímá mne, jestli se tak už stalo, případně, jestli to jméno je skutečně Vladimír Dlouhý?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nevím, jaké touhy a přání mají kolegové. Já budu postupovat, jak jsem sdělil na konci minulého týdne, já využiji tento týden pro to, abych ještě vedl jednání s politiky, zda je možnost dospět k nějaké shodě na jednom z kandidátů, který je nominován politickými stranami. Já bych takovou dohodu preferoval. Pokud k takové dohodě nedojde, což se stát může, nezbude vládě, než vybrat svého kandidáta a to buď z toho seznamu, což je první kolo, nebo nějakou další osobnost, kdy bude se rozhodovat o tom, jak je taková osobnost kvalitní, jaké má předpoklady pro průchodnost EP, jaká by eventuálně mohla zastávat portfolio v komisi. Jestli to bude někdo z těch na seznamu či někdo jiný, o tom vám nechám volné pole pro vaše dohady, spekulace a podobně, jinak k tomu vyfabulovanému příběhu, že Dlouhý je ten, kterého bude Fischer tlačit vládou a že ho protlačí a bude ho nominovat, tak já to nechávám bez komentáře, protože já jsem se žádnou takovou myšlenkou nezabýval. Vláda rozhoduje ve sboru, takže to není věc premiéra, ale vláda. Která rozhodne včas, do jednoho týdne. Nic jiného nezbývá a s vědomím všech souvislostí. Dnes dominoval na předních stránkách Vladimír Dlouhý, před časem Marek Mora, předtím byl jistým vítězem někdo jiný, to já nechávám na volný průběh.

Dotaz: Jakým způsobem tedy vláda hodlá komisaře vybrat? Bude se hlasovat? Jestli mlžete toho Vladimíra Dlouhého vyloučit?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nevylučuji nikoho, já jsem řekl, že to není tak, že by Fischer už byl rozhodnut, že protlačí Dlouhého, to je všechno, co je k tomu možno říci. Preferuji dohodu, když k ní nedojde, vláda bude muset posoudit kandidáty, kteřá jsou na stole, případně se dohodnout na některé z dalších osobností. Jak to provede, konsenzem či hlasováním, to uvidíme.

ČTK: Já jen doplnění k tomu, chápu to dobře, že v první řadě by se vybíralo z těch stranami navržených kandidátů i bez jejich souhlasu?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jsem nerozuměl, co by měl být jejich souhlas? Kandidáti byli jmenování, čili předpokládám, že se jich někdo zeptal, zda s tím souhlasí a už se představili výboru pro evropské záležitosti.

ČTK: Promiňte, asi jsem se nepřesně vyjádřil, se souhlasem těch stran, to na jednom jméně neexistuje. Čili nejdříve z těch pěti lidí, kteří byli navrženi.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, přesně tak, nejraději bych dosáhl dohody, když ne, bude první seznam, o tom budu jednat ve vládním týmu, případně, když tam by byly komplikace, dovedu si připustit okolnost, že ten seznam se může rozšířit.

Televize Nova: Já bych měl dotaz, z Ruska opět zaznívají hlasy, že může hrozit další plynová krize. Chci se zeptat, jaké o tom máte informace? Pokud Ukrajina do 7. listopadu nezaplatí, tak hrozba se stupňuje, budete podnikat nějaké kroky v nejbližších dnech? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My pečlivě monitorujeme tu situaci, ta eskalace nervozity trošku vyplývá i z toho, že na Ukrajině se blíží volby, také se blíží 7. listopad jako datum splátky Rusku za dodaný plyn. Monitorujeme to velmi pečlivě, pokud by začalo docházet k problémům, předpokládám, že začne nastupovat celoevropský mechanismus, pokud jde o český, byl tu k dispozici před týdnem dokument o krizovém plánu pro tyto situace. Stále věřím, že se bez něj budeme moci obejít, ale dovedu si připustit, že ho budeme muset aktivovat.

MfD: Chtěl jsem se zeptat, budete s těmi stranami jednat individuálně, či si je pozvete k hromadnému jednání do Kramářovi vily? Na kdy? Vybídnete strany, když nejsou průchozí ti kandidáti, aby ony sami přišli s někým jiným než se bude hlasovat o panu Dlouhém či někomu jiném? Třetí věc, dá se čekat, že příští týden na vládě už bude hlasování ministrů o tom, kdo bude komisařem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To poslední je velmi pravděpodobné a rád bych k tomu učinil všechny kroky, ten formát rozhovorů s politiky ještě hledám i jeho místo. Tento týden běží i sněmovna a je možné se setkávat tam či hledat jinou lokaci. To nejsem pevně rozhodnut v jakém formátu vyjednávání povedu.

ČT: Nesrozumitelný dotaz.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím vás, mikrofon.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobrý, já jsme to slyšel, ona je to opakovaná otázka, čili pan Kopecký jí už sdělil. Víme to, já to připomenu, zda budu žádat další jména. Nemohu to vyloučit, jestli se někdo takový objeví, ale nemůžu vyloučit, že vláda s nějakým jménem přijde sama. To bude nějaké interaktivní, postup jak se dobrat komisaře v tom čase, který zbývá.

ČT: Já bych měla otázku na pana ministra vnitra, co se týče datových schránek, zaznívají stížnosti, že úředníci s datovými schránkami neumí, nedaří se je zprovoznit, protože třeba mají problémy s PINy, spousta firem si nevyzvedla přístupové kódy na poštách, mluvil jste o práci toho týmu o kontaktování subjektů, nicméně, není na místě nějaká širší kampaň jako osvětová, která by těm, kteří nechápou jak na to, umožnila přijít od center a informovat se na toto téma, či se to zastaví u snahy kontaktovat?

Martin Pecina, ministr vnitra: My budeme postupovat v postupných krocích. Jestli jste sledovala tisk v posledních týdnech i dnes, mohla jste si všimnout, že ta informační kampaň byla poměrně silná a my jsme s snažili v posledním měsíci, kdy jsme pochopili, že to nebude jen o tom, že v ČR si každý daňové přiznání podává 30. či 31. března, ale může to být o tom, že je ta informovanost mezi PO slabší než jsme očekávali, tak jsem se tu kampaň snažili maximálně rozšířit. Pokud existují doporučené zásilky, které= jsou nevyzvednuté, které si společnosti ani nevyzvednou na poště, když jsou vyzvány, tak se obávám, že nemáme žádný silnější nástroj než jim připomenout jejich zákonnou povinnost. Pak je otázka, jestli ČR není o mnoho kroků vpředu oproti ostatním státům se zaváděním tohoto systému, protože tato povinnost pro PO je unikátní, jestli ten projekt není příliš megalomanský nebo příliš vizionářský do budoucna. Ona je ta komunikace určitě perspektivní, ale o tom, jestli se budeme snažit ten projekt nějak změnit, legislativně, tak o tom je předčasné uvažovat, počkáme týden, 14 dní a uvidíme, jestli ta komunikace začne fungovat, protože v tomto okamžiku ještě k problémům legislativního charakteru nedošlo. V tomto okamžiku týmy, vyrozumět každého, kdo dostal schránku a sám si ji neaktivoval a prostě během týdne budeme chytřejší.

ČTK: Dobrý den, dotaz mimo vládu, zda vláda dnes náhodou, třeba neformálně nediskutovala ohledně toho tendru na dostavbu Temelína? Zda můžete potvrdit informace, že do toho tendru se přihlásili tři společnosti pouze?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda o tom meritorně rozpravu nevedla, nicméně, dali jsme najevo, že o tu zakázku a její rozsah a tak dále, nemůže být prostě bez povšimnutí státu, bez povšimnutí vlády, budeme té věci věnovat pozornost. Za takové peníze se v této zemi každý den nesoutěží a u firmy, která má takový podíl státu jako ČEZ to platí i z tohoto důvodu. Ty tři, to nekomentuji.

Martin Pecina, ministr vnitra: Já bych k tomu možná dodal z mého bývalého působiště, ten tendr probíhá, protože ČEZ je sektorovým zadavatelem, probíhá v souladu se zákonem o zadáváním veřejných zakázek a ta procedura musí podle toho zákona proběhnout. Zásahy vlády možné jsou, ale jsou podle zákona omezené a měly by se soustředit na práci dozorčí rady, která je hlavním akcionářem jmenovaná, čili jde o tendr podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Právo: Pane premiére, já se vrátím na Ukrajinu, chtěl bych se zeptat, řádí tam chřipka, 250000 nakažených, chystá vláda opatření nad rámec očekávané pandemie? Budou se omezovat cesty na Ukrajinu? Druhá otázka, v pátek skupina senátorů podala třetí návrh usnesení, aby ÚS posuzoval Lisabonskou smlouvu podle české Ústavy, nikoliv Ústavu podle Lisabonu a uvažují o tom, že by podali případně k Evropskému soudu pro lidská práva stížnost na nespravedlivý proces. Vaše vyjádření k tomu. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ted jsme někde mezi Ukrajinou a Lisabonem, já začnu u Lisabonu, nemám k tomu jinou poznámku s tím, co o tom vím, že prostě je potřeba vyčkat, my s největším zájmem budeme čekat na výrok ÚS s pevnou vírou, že bude v ČR doratifikováno tak, jak předpokládáme, to znamená, aby smlouva vstoupila v platnost od počátku roku, což téměř manticky opakuji, ale nemohu blíže s vyjádřit či hodnotit kroky senátorů, to je věc, o které si musí rozhodnout oni sami s vším vědomím odpovědnosti s jakou budou činit. Pokud jde o Ukrajinu, to vám sdělí pan minstr vnitra, protože on o tom dnes vládu stručně informoval.

Martin Pecina, ministr vnitra: Já jsem vládu skutečně informoval o tom, jaká je situace na Ukrajině. Čísla se různí, my máme přes kanály HZS jiné informace než ministerstvo zdravotnictví, ale co je klíčové a co je nezpochybnitelné, to je, že Ukrajina v tomto okamžiku neví, kolik nemocných je sezónní chřipkou a kolik virem H1N1. To množství těch obětí epidemie na Ukrajině, také se liší, ale poslední číslo je někde kolem 70 osob, to množství nakažených se pohybuje od 80-250 tisíc. Ukrajina požádala EU o pomoc. My máme připraveno 5 milionů na to, abychom okamžitě pomoc, pokud se rozhodne, abychom pomoc poslali. Co je problém, Ukrajina žádá o velmi širokou pomoc, nejedná se jen o léky na chřipku ani sezónní, ani prasečí, ani H1N1, jedná se o běžný zdravotnický materiál, jedná se o antibiotika, my jsme v případě, že bude shoda, že vláda rozhodne, jsme připraveni ministerstvo vnitra distribuovat pomoc, kterou ministerstvo zdravotnictví opatří a my jsem schopni to odvézt na Ukrajinu. V tomto okamžiku neuvažujeme, už pro nejasnost informací, o jakémkoliv omezení pohybu, nebylo by to jen na ČR, protože by se musela uzavřít Schengenská hranice, muselo by dojít ke shodě na úrovni ES, nebylo by to rozhodnutí ČR, ale nemám informace, že by se o tom v tomto okamžiku uvažovalo, protože ta situace není tak vážná jak by to z mediálních vyjádření mohlo vypadat.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jinak faktem je, že jednotlivá ministerstva dle své působnosti, vnitro, zahraničí, zdravotnictví, situace pečlivě monitorujeme. Čekáme na nějaké zklidnění informačního proudu, který tu inkasujeme z Ukrajiny, abychom se vyznali v těch informacích. Vidíte to rozpětí těch údajů, které v té oblasti máme. Takže, potom vyhodnocení, pokud by zkrátka ta situace zkalovala prokazatelně, tak k humanitární pomoci jsme připraveni přistoupit. Dnes s ohledem na informační šum ještě nerozhodli, informací bylo málo, byly nesmírně rozptýlené.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Radiožurnál: Já bych měla dvě otázky, první na pana premiéra. Ta se týká garancí za ty staré ekologické zátěže, zda se jedná o ten objem 210 milionů korun? Odkud peníze půjdou, zvláště teď? Můžete říci nějaké okolnosti projednávání ve vládě? Vy jste ten materiál minule přerušili. Druhá otázka na pana ministra, vy jste jako vláda vyzvali orgány veřejné moci, aby datové schránky spustili o týden dříve než byl zákonný termín. Poslechla vás necelá polovina, bude z toho ministerstvo vyvozovat nějaké závěry?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Garance jsme tehdy přerušili ne z dramatických důvodů, dnes k tomu nebyla rozprava žádná dramatická, je to uvolněno ve výši jak je napsáno v materiálu, částku jsme neměnili, nebyl důvod a zdrojem peněz, s těmi se počítá z privatizačního fondu, tam není problém nějakého nedostatku či krácení kapitol. To je ke garancím v tomto případě.

Martin Pecina, ministr vnitra: Pokud se týká toho usnesení vlády z před 14 dny,. To znělo, pokusím se citovat, vláda nařizuje orgánům veřejné moci v působnosti ústředních orgánů státní správy, tedy nad kterými máme tu výkonnou pravomoc, tak jsme nařizovali, tyto orgány nejpozději v průběhu týdne, tam u některých orgánů došlo k technickým problémům, prostě se to pokusili spustit 22. v neděli a systém nefungoval a začal fungovat 24., 25.. V tomto případě žádné opatření nechystáme. Dále znělo, doporučuje krajům a městům a obcím a ostatním orgánům veřejné moci, které nejsou v naší pravomoci, nemůžeme nařizovat městům a obcím cokoliv, co je nad jejich zákonné povinnosti. To, že si to obce nezprovoznili 23., přesto, že jsme to doporučili, z toho naše ministerstvo žádné závěry dělat nemůže. Můžeme dělat závěry v okamžiku, kdy orgány veřejné moci nesplnili zákonnou povinnost, ale ten zákon nepočítá s žádnými sankcemi. To čeho se bojíme je, že by mohlo dojít k marnému uplynutí lhůt ve správním řízení a proto ten tým, který bude hlídat, aby orgány veřejné moci neměli ve svých schránkách nevyzvednuté zprávy.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My to budeme pečlivě monitorovat. Analýza přijde, jak to vypadá, ten projekt byl velmi ambiciózní, ani ne tak technicky, to je něco, co technicky a technologicky není žádná inovace, to je věc, která je uchopitelná, zvládnutelná je a byla, ale jsou některé aspekty a povinnosti se zapojovat do tohoto, je to i o určité mentalitě a přístupu. Jako obvykle to bývá v lidech, jak jsou schopni se s tím vyrovnat. Budeme pečlivě ty jednotlivé segmenty hodnotit. Právnické osoby a jejich zapojení, veřejné správa, justice a vrcholová státní správa, kterou máme pod disciplínou přímo vlastní a podle toho, jak to půjde, tak realisticky posoudíme, co je v projektu třeba dělat ze strany exekutivy, případně navrhnout nějaké modifikace. Nechci ale předbíhat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dvě otázky.

Z1: Já mám otázku na pana ministra vnitra, můžete přiblížit kauzu pronájmu lázeňských domů ministerstva vnitra? A jaké jsou důkazy o možné korupci?

Martin Pecina, ministr vnitra: Já myslím, že jsem se k tomu vyjádřil mockrát, v tomto okamžiku není nic nového. My jsem zhruba před třemi měsíci dokončili audit, který jsem dělal v rozsahu podstatě jak jasem byl interpelován v parlamentu. Z těch bodů, z kterých jsem byl interpelován při udělení důvěře vlády vyšel jeden audit a to je právě na pronájem lázeňských domů ministerstva vnitra a vyšel velmi špatně. Proto jsme se po delších diskusích s kolegy rozhodli, že tento audit necháme prověřit kontrolními orgány ministerstva financí, protože to je v naší pravomoci. Já jsem požádal pana ministra financí zhruba před 14 dny, aby prověřil zda ty závěry auditu, které proběhly na ministerstvu jsou relevantní nebo ne. Já jsem na to byl dotazován minulý týden s tím, že si jedno médium vyžádalo od nás ten audit podle jejich práva na přístup k informacím, my jsme to poskytli. Já se k tomu vyjadřoval, protože jsem byl dotázán, zda tuto kauzu šetří protikorupční policie nebo útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Já se vyjádřil, že přirozeně ty útvary ministerstva, které provedli audit, tak vždy v okamžiku, kdy mají podezření, že by se mohlo jednat o nějakou nekalou činnost, korupci či cokoliv, co by mohlo zavdávat příčiny k nějakému trestnímu postihu, tak takový audit postupují na příslušné orgány Policie, to je běžná věc i v jiných resortech, nejen na vnitru. Já jsem v této věci žádné kroky nekonal, ale tento krok proběhl u útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality ty informace obdržel, jak s nimi nakládá, nevím, ale postupuje zcela jistě přesně podle zákona a jaké budou výstupu, nevím, o tom by vás v případě, že nějaké budou, budu vás informovat. Já nemám žádnou informaci o tom, že by nějaké trestní řízení v té věci začalo.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz, ČTK.

ČTK: Já se ještě vrátím do Evropy, po summitu, zúžil se nějak výběr portfolia českého zástupce v komisi? Máte nějaké přesnější informace pro politické strany ohledně toho, co by měl český zástupce dělat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak, já myslím, že to bude i věc o které budeme jednat v souvislosti s těmi osobami, protože jakmile se ustálíme na osobě, tak také bude vznikat lepší příležitost jednat o portfoliu, i když s ohledem na to, v jaké jsme situaci, s ohledem na to, že jsme tu měli jisté problémy s jistou smlouvou, tak určitě naše pozice nepatřila k jednoduchým a pokud jde o portfolio, to je dobře k pochopení, a teď podle té zvolené osoby, ale nicméně prostor pro vyjednání portfolia, které by patřilo k těm slušným, příležitost bude.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval premiérovi i panu ministrovi a vám za pozornost, že jste přišli. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 2. listopadu 2009

Související zprávy