Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 11. 2009 15:09

Vláda schválila novelu o nadacích

Vláda se na dnešním pravidelném jednání mimo jiné zabývala nadacemi a nadačními fondy, financováním ekologických škod či dotačními programy pro zemědělce.

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech, kterou předložil ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Nová úprava by měla pomoci nadacím překonat hospodářskou krizi. Platný zákon o nadacích nebyl výrazně novelizován od roku 1998 a je zastaralý. Podle novely, kterou začala připravovat již předchozí ministryně Džamila Stehlíková, zvýší rozsah aktivit, kterými by se nadace a nadační fondy mohly zabývat. Od stávajícího zákona se návrh liší i zjednodušením zániku nadačních fondů a jejich slučování, pokud nemají dostatečný majetek k plnění účelu, za jakým původně vznikly. Nová verze zákona má odlišit náklady na činnost nadací a režijní náklady, což nadacím usnadní práci na konkrétních projektech. Novela se věnuje také usnadnění čerpání dotací, které by podle nové úpravy nadace mohly dostávat v prvním čtvrtletí rozpočtového roku.

Dalším bodem dnešního jednání kabinetu byl návrh ministerstva financí týkající se financování odstranění ekologických škod. Vláda tak schválila navýšení garancí o více než 210 milionů korun na odstranění starých ekologických zátěží v kolínském podniku Lučební závody Draslovka, dále společnosti KOMAS a ČSAP. Společnost Lučební závody Draslovka žádá o navýšení prostředků o téměř 142 milionů korun. Vede ji k tomu zhoršující se znečištění podzemních vod a půdy kyanidy a jinými karcinogenními látkami. Na odstranění znečištění je zapotřebí přes 344 milionů korun. Opavská společnost KOMAS žádá o dalších 60,5 milionu korun, celkem tedy o 62,2 milionů korun, které využije na očištění podzemních vod od chlorovaných uhlovodíků. Společnost ČSAP požádala ministerstvo financí celkem o více než 20 milionů korun. Peníze využije na vyčištění druhého ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů a zamezí tak znečištění lázeňských minerálních vod v Poděbradech. Ministerstvo financí hodlá na odstranění těchto ekologických škod použít finanční prostředky, které čerpá ze svých privatizačních výnosů.

Vláda dnes také schválila dotační programy zemědělství pro rok 2010. Cílem těchto programů je restrukturalizace a zvyšování konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Podpora na příští rok dosáhne výše 900 milionů korun. 700 milionů korun z uvedené částky tvoří neinvestiční dotace do hospodářského výsledku, zbylých 200 milionů bude použito jako podpora na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie