Tiskové konference

3. 3. 2021 20:22

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 3. března 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já mám tři témata: vakcíny, očkování, ivermectin.

Já bych se zásadně ohradil proti informaci, že Česko odmítlo nákup vakcíny AstraZeneca od Spojených arabských emirátů. Já bych chtěl zdůraznit, že my jsme podepsali smlouvu s AstraZenecou, ve které jsme se zavázali, že nebudeme nakupovat AstraZenecu mimo tu smlouvu. A pokud si pamatujete, tak už jednou tady jsme měli ty nabídky. Byly to nabídky řádově vyšší cenově, než jak jsme nakoupili, a 13. února společnost AstraZeneca se v Bruselu ohradila proti vyjádření Andreje Babiše o extra dodávkách vakcín přes soukromého prostředníka.

Tenhle černý trh, který existuje, jsme samozřejmě nahlásili do Evropy a mimochodem to vyšetřuje i OLAF. Takže já úplně nechápu, proč dnes v mediálním prostoru byla informace, i když to na ÚKŠ bylo jasně řečeno, že je to nesmysl, že Česká republika odmítá nabídku ze Spojených arabských emirátů.

Takže pokud tu nabídku podepsala Natalya Muzaleva, tak to skutečně není arabské jméno. A pokud ta nabídka za AstraZenecu byla 22 dolarů a my ji nakupujeme asi za 2,50, tak to fakt nemůžu brát seriózně. A pokud někdo chce dokonce předplatbu na nějakou podivnou firmu, tak to samozřejmě není možné akceptovat.

Takže my samozřejmě děláme všechno pro to, abychom získali vakcíny, a taky chci poděkovat Evropské komisi, která dnes definitivně schválila, že dostaneme už příští týden téměř 100 000 vakcín, které vlastně nám propůjčují a budeme je vracet do konce dubna.

Takže věřte nám, že každou seriózní nabídku, ne nějaké podvodné nabídky, my samozřejmě budeme akceptovat. Já jsem i požádal ministra Petříčka, aby instruoval své velvyslance, aby, pokud mají takovou nabídku, aby to sdělovali oficiálně na ministra zdravotnictví i s kopií na mne, abychom se k tomu mohli vyjádřit, protože potom celý den slyšíme, že jsme odmítli vakcínu. V žádném případě.

Ale nějaký černý trh my nebudeme podporovat a neumím si představit, že by stát platil dopředu nějaké firmě, kde je podepsaná ta Natalya. Takže to je jedna věc.

Ohledně očkování. Já samozřejmě i na poradě s hejtmany jsme apelovali na to, aby se rychle očkovali, aby si nenechávali druhou dávku. Není důvod si nechávat druhou dávku. Včera jsme dostali 113 000 vakcín od Pfizer/BioNTech, ve čtvrtek přijde 60 000 od Astry.

Já myslím, že ty registrace fungují velice dobře. 70+ už je registrováno 257 750. Ano, zdravotníci, učitelé 152 032. Klesá počet 80+ seniorů, kteří čekají na termín rezervace. Takže samozřejmě je potřeba se připravit, že teď ty vakcíny, to množství, se bude navyšovat. V březnu dostaneme víc než milion. A tu dodávku dodatečnou z Evropské unie dostaneme vlastně od 8. 3., a je to přesně 99 450.

Samozřejmě, my jsme apelovali na veškerá očkovací místa, aby vykazovala to očkování do ISIN, protože se stává, že se naočkuje domov seniorů a potom ti praktici to nestíhají. Takže to samozřejmě společně řešíme, ale myslím si, že to jde správným směrem a samozřejmě pracujeme na dalších vakcínách, ale musíme se připravit na ty zvyšující se dodávky. V dubnu to má být už 2,6 milionu vakcín.

Ivermectin. Ivermectin konečně dnes ministerstvo a SÚKL povolily nemocnici Svatá Anna distribuovat tu dodávku, kterou jsme vyjednali přes víkend. Přišla včera pro 20 000 občanů. Už dnes o to projevilo zájem třicet nemocnic a Svatá Anna oslovila 104 nemocnic a je o to samozřejmě velký zájem. Čekáme, že SÚKL i Ministerstvo zdravotnictví povolí distribuci ivermectinu pro praktiky, protože zkrátka je to lék, který se používá od roku 1987, dokonce je za to nositel Nobelovy ceny, jak jsem se dočetl, a je to tradiční lék, který podle těch informací, které máme a které jsou dostupné, ty studie například z Peru nebo EFDA a dalších, funguje a podstatným způsobem snižuje zátěž viru.

Co se týče dodávek bamlanivimabu od firmy Lily, to taky pokračuje. V Thomayerově nemocnici už deset pacientů obdrželo tuto protilátku, antibody koktejl. Další nemocnice to dostaly a ta dodávka prvních 500 se vyhodnotí a zatím to vypadá podle zpráv, které já mám z nemocnic, velice dobře a je objednáno dalších dva a půl tisíce dávek tohoto antibody koktejlu.

Takže my děláme samozřejmě všechno pro to, abychom rychle očkovali a abychom i získaly tyto léky, které pomůžou hlavně v počátečním stadiu lidem, kteří jsou nakažení covid-19, aby neskončili na jednotkách intenzivní péče. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, já se zaměřím na oblast zdravotnictví, která rovněž dnes měla svoji velmi důležitou roli při mimořádném jednání vlády, a týká se to zejména toho, že se snažíme řešit krizovými opatřeními další pomoc našemu zdravotnictví.

Situace, tak jak všichni víte, v našich nemocnicích je opravdu kritická. Je potřeba na záchranu životů našich spoluobčanů zapojit všechny rezervy, které máme v rámci našeho zdravotnictví, a proto jsme rozhodli o uložení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají i nelékařské zdravotní povolání, respektive umožníme toto hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy od dnešní půlnoci.

Jedná se o zdravotníky, lékaře a nelékaře pracující v ambulantní péči, v jednodenní péči, v lůžkové péči, v jejichž zdravotnickém zařízení nyní nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid, anebo jsou to zaměstnanci takového poskytovatele.

To znamená jinými slovy a jednoduše řečeno, všechna zdravotnická zařízení, která se nyní nepodílí na péči o covid, mohou, nebo jim může být, jejich zaměstnancům, nařízena hejtmanem nebo primátorem pracovní povinnost.

Hovořil jsem samozřejmě i se zdravotní pojišťovnou, která zajistí to, aby takovéto zdravotnické zařízení, jehož zaměstnanci budou pracovat na covidových jednotkách, bylo adekvátně kompenzováno, aby ho to nepoškodilo.

Tito pracovníci budou následně povoláváni do covidových nemocnic a alternativně i případně do lázeňských zařízení, která by se mohla starat o lehké pacienty, to znamená, aby bylo kam případně přeložit z nemocnic z těch JIP anebo intermediální péče pacienty, kteří potřebují již jenom tzv. doléčení. Tato pomoc je potřeba také proto, že stávající lázeňský personál by tady toto sám o sobě zvládal velmi těžko.

Tato povinnost, a to je důležité, se nevztahuje na poskytovatele tzv. registrujících lékařů, to znamená, to jsou ti v prvním kontaktu. Je to záměr, protože právě tito lékaři prvního kontaktu jsou vlastně nyní jediní, kdo se bude starat o všechny ostatní pacienty, kteří nebudou na covidových lůžkách v rámci intenzivní péče.

Jedná se o poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance. To znamená, tito praktičtí lékaři prvního kontaktu budou nadále vykonávat svoje zaměstnání tak, jak ho vykonávají, a budou vlastně tím, kdo bude zajišťovat tu primární péči, protože jiným způsobem by došlo k tomu, že by vlastně všichni museli do nemocnic, čemuž je samozřejmě nezbytné se vyhnout, protože nemocnice v té stávající situaci se obrazně stanou takovými velkými jednotkami intenzivní péče, kde se bude opravdu řešit jenom intenzivní a neodkladná péče o pacienty s koronavirem nebo pacienty s jinými závažnými onemocněními.

Pro všechny občany tím chci dát jednoznačně najevo, že se nestane, že by někdo, kdo potřebuje jinou intenzivní nebo neodkladnou péči mimo covid, to znamená člověk, který má třeba mozkovou mrtvici nebo infarkt nebo něco podobného, co vyžaduje akutní péči, tak pochopitelně bude v nemocnicích ošetřen. To, co odložit lze, ale bohužel bude muset být odloženo. Situace je opravdu vážná.

Hejtmani a pražský primátor mají uloženo, aby vydávali a doručovali příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení těmto lékařům a zdravotnickým pracovníkům, a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou chtít čerpat tyto nové pracovníky, tak jsou povinni vytvářet seznamy. Probíhá to koneckonců i ve spolupráci s Národním dispečinkem lůžkové péče. To znamená, ty nemocnice nadefinují svoji potřebu, a to bude v souladu s tím, jak bude nařízena pracovní povinnost skrze hejtmana nebo primátora.

Počítáme také s tím, že budeme oslovovat i studenty, ale jsme si vědomi, jak je to závažný další zásah do jejich vzdělávání. Tuto věc ještě probereme jak s děkany, tak s rektory, tak s ministerstvem školství, abychom nezasáhli necitlivě a abychom třeba nezabránili tomu, že řada studentů už nyní pracuje v nemocnicích na dobrovolné bázi, a za to jim patří můj velký dík.

Rovněž bych chtěl také zcela jasně dát najevo, že není pravda, jak se objevily nějaké spekulace, že by tato pracovní povinnost třeba odvolávala zaměstnance ze zařízení typu hospicové péče a podobně. Tato zařízení jsou samozřejmě explicitně vyňata tady z této pracovní povinnosti a péče o tyto osoby v závažném, v terminálním stavu, hospicové péče a podobně, pochopitelně stejně jako třeba praktičtí lékaři nijak dotčena nebude.

Znovu a nakonec bych ještě rád apeloval na všechna očkovací místa, na všechny kraje, na všechny, kteří očkují, aby v žádném případě neschovávali v uvozovkách vakcínu na druhou dávku. Garantuji, že druhých dávek bude v České republice dostatek, nebude potřeba mít žádnou obavu. Tak jak bylo už koneckonců řečeno, v průběhu března dojde tolik dávek vakcíny, kolik přišlo od začátku očkování, a v průběhu dubna přijde tolik dávek, kolik přišlo za celý první kvartál.

Takže, prosím, neodkládejte si žádné dávky pro druhou vakcínu, i kdyby bylo výhledově nějaké drobné zpoždění, tak toto riziko, které je podloženo i analýzou vakcinologické společnosti, je naprosto minimální oproti tomu, kdybychom nyní nějakým zásadním způsobem nevyužili naplno všechny očkovací dávky, které máme, a v průběhu těchto tří kritických týdnů neproočkovali všechny, které potřebujeme očkovat.

Cílem je, aby při současných dávkách a dodávkách vakcín v České republice bylo v březnu očkováno denně asi 35 000 osob, nebo 35 000 vpichů, abych byl přesnější, a v průběhu dubna a dále zhruba 100 000 vpichů denně. Hejtmani o tomto ví, mluvili jsme o tom, já ještě jim zašlu v tomto smyslu i dopis, budu o tom s nimi dále mluvit. Probírali jsme to i na jednání tento týden, všechna očkovací centra tuto informaci mají a budeme ji s nimi dále komunikovat. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych zmínil některá fakta k testování. Dnes byla zahájena jedna z největších logistických akcí v rámci pandemie v České republice a to je plošné testování za pomoci nebo prostřednictvím podniků, a to podniků nad 250 zaměstnanců. V pátek se k nim připojí podniky mezi 50 až 249 zaměstnanci.

Jedná se o mimořádnou akci, která zmobilizuje v tuto chvíli 10 000 podnikatelských subjektů, které budou fungovat jako testovací místa a které budou pravidelně na týdenní bázi testovat mezi 2 až 2,5 miliony svých pracovníků.

Dnes se to rozjelo bez větších problémů. Já bych chtěl nesmírně poděkovat firmám, zaměstnavatelům i zaměstnancům za mimořádné nasazení. Uvědomuji si, že na to měli pouze několik dní, na přípravu a zatím to zvládají velmi dobře.

Stejně tak bych chtěl poděkovat zdravotníkům a všem pracovníkům v rámci testovacích center, která jedou skutečně na plný plyn, a využívají zaměstnavatele zcela zjevně toho, že nabízejí svým pracovníkům nejenom samotesty, ale i to, co jsme doporučovali, to znamená antigenní testy, které se realizují právě v těch zdravotnických zařízeních, v testovacích centrech, případě mobilních testovacích vozech, které navštěvují i jednotlivé firmy.

Jak jsme na tom v rámci prodaných a skladových tzv. testů, které jsou na bázi samotestování. V tuto chvíli se už vydodalo a prodalo vůči firmám, 6,5 milionů kusů samotestů,1,5 milionu testů je v tuto chvíli skladem, jsou disponibilní, 2,7 milionu samotestů bude k dispozici do konce týdne a dalších minimálně 9,9 milionu bude naskladněno v rámci příštího týdne.

To jsou informace od firem, které jsou v tuto chvíli tzv. na seznamu Ministerstva zdravotnictví. Jsou to firmy, které dostaly výjimku v rámci používání samotestů pro tzv. laickou veřejnost, jinými slovy, bez asistence zdravotníka.

Ještě na začátku týdne tam bylo deset společností, v tuto chvíli už je na tomto seznamu padesát společností a dalších padesát společností už zažádalo o tuto výjimku. Jestliže hovořím o tom, že na příští týden je připraveno dodat nebo dodávka řádově deseti milionu testů, tak je to pouze u těch padesáti, které jsou dnes na tomto seznamu. Čili lze předpokládat, že těch testů v průběhu příštího týdne bude více.

Zjednodušeně řečeno, během prvních čtrnácti dnů, přijde na český trh minimálně 20 milionů samotestů, přičemž počet firem, které je mohou nabízet, které jsou schváleny, se zvýšil na desetinásobek a to z pondělí tohoto týdne až do přibližně zítřka, pozítřka, až do těch následujících dnů, kdy budou schváleny tyto firmy.

Na základě tohoto jsme se rozhodli, že v pátek bude na vládě předložen návrh, na základě kterého, a věřím, že to vláda přijme, zahajujeme povinné testování v subjektech státního charakteru, jinými slovy pro státní zaměstnance.

V tuto chvíli týmy Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví připravují celý text tohoto usnesení. Během zítřka se bude dolaďovat, v pátek bude v poledne představen na vládě. Pokud to vláda schválí, tak od středy zahajujeme další vlnu plošného povinného testování. To znamená k firmám velkým, firmám středním přibudou ještě zaměstnanci úřadů.

Za mě je to vše, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První dotaz, Česká televize.

Kateřina Trnková, Česká televize: Dobrý den, já mám, prosím, tři dotazy. První míří na ukládání pracovní povinnosti. Na jak dlouho budou hejtmani tuhle pravomoc mít, jestli je to nějak do odvolání, anebo jestli je ta doba už teď nějak stanovená. Potom bych se chtěla zeptat, jestli už bylo rozhodnuto, jestli a případně od kterých zemí využije Česká republika tu lůžkovou pomoc a jestli pacienti, na které by se to vztahovalo, si budou moci o tomhle sami rozhodnout. Jestli je to určeno pro lehčí nebo těžší případy. A třetí otázka, jestli se teď neukazuje, v téhle době za téhle situace, jestli náhodou nebyla chyba ukončení provozu té polní nemocnice v Letňanech? Děkuji. 

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká pomoci ze zahraničí, tak je ten systém nastaven tak, aby, když to bude potřeba, mohl být okamžitě využit. Je domluveno jednak odesílání pacientů zejména do Německa, ale i do několika dalších evropských zemí skrze tzv. EWRS systém včasného varování, který umožňuje standardně tuto distribuci. Je tam s tím spojena určitá administrativa, která je nyní nastavena.

Je potřeba říct, že tento systém umožňuje překlad zhruba do 48 hodin od toho požádání. Žádání bude centrálně, do tohoto systému má vstup Ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku, který bude vznesený skrze ten národní dispečink, to společně se zadministruje. Třeba německá strana vyžaduje i překlad zprávy do němčiny a podobně. Takže toto všechno ti lidé, kteří o to budou žádat, ví. Rovněž se jedná o pomoci ze Švýcarska, zhruba 20 lůžek pro případné pacienty na intenzivní péči, která by poskytlo od 6. 3., když to bude potřeba, Švýcarsko.

V současné době neposíláme pacienty pryč, ale tato možnost je nastavena, je funkční a je to potom už vlastně na domluvě v rámci toho centrálního dispečinku. Takže toto je věc, která je nastavena a která umožní, aby se tak stalo, když to bude vyhodnoceno jako nezbytné.

Primární krok, který teď děláme, o kterém jsme mluvili, je ještě zvýšení těch vlastních kapacit uvnitř vlastních nemocnic, protože si myslíme, že je to pro ty pacienty nejpříjemnější a nejrychlejší. Nicméně i kdyby zítra někdo řekl, že tato potřeba je, a kdyby bylo potřeba ji aktivovat, tak je to možné udělat.

Pokud se týká Letňan, tak ono to na sebe do jisté míry navazuje. My nemáme problém s budovami. Nemáme problém s vlastními lůžky. Můžeme reprofilizovat další lůžka uvnitř nemocnice. My nemáme personál, který ta lůžka musí obsluhovat. To znamená, když říkáme, že máme takový anebo takový počet lůžek, tak si pod tím nepředstavte, prosím, tu postel, ale ten tým lidí, který se stará o toho, kdo na té posteli leží. A toto se nyní snažíme těmi opatřeními, o kterých jsem hovořil, dále ještě navýšit, a jako zálohu máme připravenu tu zahraniční pomoc.

Potom tam byl ještě třetí dotaz, který mi připomeňte, prosím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hejtmani.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tato možnost bude od zítřejší půlnoci a počítáme, že bude zejména využívaná v průběhu těch tří týdnů, během kterých cílíme těmito všemi opatřeními k tomu, aby se nejdříve otočila ta křivka nově nakažených, zejména rizikových pacientů, a následně se to v řádu nějakých dalších deseti dní projeví i v těch nemocnicích.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana premiéra na tu úřední maturitu. Jestli je to už v tuto chvíli rozhodnuto, jestli je to spravedlivé pro ty studenty, a proč vlastně tedy případně chcete měnit něco, o čem pan ministr školství Plaga rozhodl, že tedy chce zrušit slohovky, prodloužit čas testu, nicméně že ty maturity zůstanou. Pana ministra Blatného: Vláda 1. března odsouhlasila záměr Ministerstva zdravotnictví zpracovat projekt dalšího vývoje české vakcíny. Bylo to na základě dokumentu s názvem Koncept dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění covid-19. Tak jen jestli můžete, prosím, říci, kdo je autorem toho dokumentu a jestli tedy vznikl na Ministerstvu zdravotnictví, nebo jestli se na něm případně nějakým způsobem podílela předsedkyně zdravotnického výboru paní profesorka Adámková. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: K těm maturitám, já jsem dlouhodobě v rozporu s panem ministrem Plagou. I ty úpravy, které udělal pro maturity, byly z mého pohledu nedostatečné. Já dostávám stovky e-mailů od studentů, dnes jsem s nimi mluvil a já myslím, že i pan Plaga, jak jsme o tom dnes mluvili, uznal, že je tady nová situace, že ten návrat 1.3. se nekoná, že nějaký další termín není znám.

To znamená, že si myslím, že by měli mít studenti tu volbu, a to buď tedy se rozhodnou maturovat, samozřejmě za těch upravených podmínek, jak to vyhlásilo MŠMT, nebo že získají tu úřední maturitu na základě průměru jejich známek v rámci studia. Takže jsem to s panem ministrem projednal, uvidíme, jaká bude jeho reakce. Myslím, že ti studenti si to zaslouží.

Já vnímám tu obrovskou psychickou zátěž na ně, tu frustraci. Hlavně u těch studentů, kteří jsou na zdravotnických školách, kde jsou na covidových jednotkách, vidí to utrpení, co se děje, a neumím si představit, že by měli teď vlastně ještě se soustředit, vůbec mít schopnost se soustředit na ty maturity.

Slovensko to udělalo minulý rok a já si myslím, že, to je můj názor, že je to potřeba udělat v Čechách tento rok. A je to de facto samozřejmě dobrovolné.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se vrátím k tomu druhému dotazu s tím, že ještě využiji toho, že mám slovo, k tomu, abych zmínil jednu důležitou věc, která se týkala vakcinace, a to že se lidé nemusí obávat o svůj druhý termín, který mají. Jenom, aby to bylo jasné: Když jsem říkal, že je potřeba urychlit očkování dalších osob, tak to neznamená, že by těm, kteří mají zarezervované své termíny anebo druhé termíny, že by to pro ně znamenalo něco negativního. Naopak.

Chtěl bych taky ještě připomenout, že jednou z ideálních vakcín do této doby je právě AstraZeneca, která svoji druhou dávku potřebuje zhruba až za tři měsíce a už po první dávce poskytuje poměrně význačný efekt. Takže jenom zopakuj to, co říkám dlouhodobě, že i tato vakcína je velmi kvalitní, a myslím si, že je právě teď doba na to plně využít jejího potenciálu, protože potřebujeme, aby vakcíny ochránily lidi před závazným onemocněním, případně před smrtí.

K tomu konkrétnímu dotazu, který se týkal projektu české vakcíny. Jednalo se o naprosto bazální základní dokument, na jehož přípravě se podíleli všichni ti lidé, kteří připravili tu první část toho projektu, takže i s paní profesorka, ale zejména tedy ti lidé, kteří dělali tu vlastní vědeckou práci v těch laboratořích.

A já jsem o tom mluvil i s řadou dalších odborníků. Chtěl bych jasně říct, že to, co vláda svým usnesením schválila, je zájem o to, aby odborníci, protože Česká republika má velice dobrou historii v tvorbě vakcín, ve vakcinologii, v přípravě vakcín, tak aby nám dali jasně na stůl návrh celého projektu, nikoliv jenom jednostránkovou anotaci, která byla opravdu připravena jenom proto, aby se tím vláda mohla začít zabývat, ale opravdu reálný projekt.

Mým cílem je, aby byl tento připraven a aby řekl, že třeba za těchto a za těchto okolností jsme schopni vakcínu, která je klasická, která je polyvalentní, dotáhnout do takové úrovně, která potom bude předána někomu, kdo bude schopný ji vyrábět.

To znamená, není záměrem a nebude záměrem investovat miliardy do výroby, ale záměrem je zjistit, jestli jsme u nás schopni připravit vakcínu, která by potom následně mohla být předána ke komerčnímu dovývoji a výrobě.

Já jakmile budu mít tento návrh projektu k dispozici, zatím, podotýkám, nebyla uvolněna ani koruna, i ten odhad, o kterém se tam baví, je odhad, který tito lidé jako primární připravili, abychom se měli od čeho odrazit. Takže ve chvíli, kdy tento projekt bude plně k dispozici, tak ho budu konzultovat i s řadou dalších odborníků včetně těch, kteří v minulosti třeba ten projekt české vakcíny kritizovali, protože si myslím, že toto je právě ta doba na vědeckou kritickou komunikaci, a já jako lékař budu chtít znát všechny tyto názory a podle nich potom připravím nějaké stanovisko, které předložím vládě.

Znovu jenom říkám, cílem je využít všechen potenciál, který Česká republika má a myslím si, že to je správná cesta.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý večer, měl bych dva dotazy na pana ministra zdravotnictví. Ten první je, jestli může potvrdit, že by hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou měla nahradit ředitelka moravskoslezské hygieny Pavla Svrčinová. To je první dotaz. A druhý: Sdružení ambulantních specialistů dnes uvedlo, že by se nejdřív podle něj měli povolat lékaři z nemocničních ambulancí, kteří jsou zvyklí sloužit u lůžek a mají na to odbornost. Tak jestli vláda nemohla postupovat tímto způsobem? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: K tomu prvnímu, je pravda, že s paní doktorkou nebo s oběma kolegyněmi, které jste zmínil, jsem dnes hovořil a uvažujeme o této změně.

A ten druhý dotaz byl na ambulantní specialisty, nebo na praktické lékaře? Promiňte.

Václav Štefan, Český rozhlas: Ambulantní specialisté.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ambulantní specialisté jsou jedni z těch, kteří budou povoláváni v rámci té pracovní povinnosti.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz. Pokud již není žádný dotaz v sále, tak prostřednictvím videokonference. Takže nejprve pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer. Já bych ještě navázal na dotaz kolegy, který se ptal na výměnu hlavní hygieničky. Zdravotnický deník totiž uvedl, že odvolání hrozí i náměstkovi na Ministerstvu zdravotnictví panu Černému. K tomu jste se zatím nevyjadřoval, pane ministře. Druhá věc: Vrátil bych se k věci, která se stala o víkendu v televizi, kde vystoupil pan prezident Zeman. Omlouvám se, pokud jsem přehlédl, že jste se k tomu někde vyjadřovali vy, pane ministře, tak pan premiér Babiš. Prezident Zeman totiž řekl, že vás, pane ministře, džungle vás sežrala, že na vás pozoruje syndrom vyhoření a že byste si měl odpočinout. Tak se vás chci zeptat, zda pociťujete syndrom vyhoření, anebo zda tento útok prezidenta Zemana na vás spojujete s tím, že trváte na tom, aby vakcíny, které se budou používat v České republice, byly nejdříve certifikovány Evropskou unií? A na pana premiéra, zda si také myslíte, jako pan prezident, že u pana ministra zdravotnictví se projevuje syndrom vyhoření a že by si měl odpočinout. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jestli mohu začít, tak já jsem už dnes na ten dotaz odpovídal dvakrát, tak já to zopakuji: Dobře se na mě, pane redaktore, podívejte. Zprava, zleva, vypadám-li velmi unaveně anebo vyhořele, posuďte sám. A to, co řekl pan prezident, já v žádném případě neberu jako útok. Já si naopak myslím, že pan prezident v podstatě o mně mluvil docela pěkně, a k dalším spekulacím se nepotřebuji vyjadřovat.

Andrej Babiš, předseda vlády: A na mě ten dotaz byl jaký, můžete ho zopakovat? Já nejsem vyhořelý. Ve stresu mi stoupá výkon, to jsem říkal.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Neslyšíme Vás. Pane Kopecký, neslyšíme. Pane Kopecký?

Josef Kopecký, iDNES.cz: Ano, promiňte. To možná byla taková technická porucha. Pane premiére, když pan prezident řekl o ministrovi zdravotnictví, že ho džungle sežrala a že na něm pozoruje známky vyhoření a že by si měl odpočinout, sdílíte tento názor prezidenta Zemana?

Andrej Babiš, předseda vlády: To je názor prezidenta. My s panem ministrem spolupracujeme. My jsme se nějak rozdělili. Takže já bojuju za ty léky. Jsem strašně rád, že se mi povedlo vlastně za dva dny nakoupit ten ivermectin a že to funguje. Bojujeme za vakcíny. A pan ministr dělá samozřejmě ty epidemiologické věci. Takže já k tomu nemám jako teď co říci. Já už jsem se k tomu taky vyjadřoval.

Josef Kopecký, idnes: Ještě kdyby mohl pan ministr zdravotnictví říct, jaká je pozice pana náměstka Černého, prosím.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: A omlouvám se, na to jsem zapomněl. Pan ministr Černý je politickým náměstkem ministra zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Seznam Zprávy, pan Gavriněv.

Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy: Dobrý den, já bych se rád zeptal, zda už česká strana aktivovala evropský systém, který umožňuje převoz pacientů, tzv. Early-Warning and Response Systém, protože podle německé strany Česko dosud nepodalo oficiální žádost. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tento systém existuje, je připraven. Česká republika zatím do něj nevložila žádný konkrétní záznam s konkrétní žádostí na konkrétního pacienta. Ale systém jako takový je připravený a i v rámci České republiky všichni ví, co mají dělat. Takže ve chvíli, kdy bude vznesen tento konkrétní požadavek, může být tento systém aktivován. Již jsem to zmiňoval ve své předchozí řeči.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, a to je z dnešní tiskové konference vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X