Aktuálně

3. 3. 2021 19:54

Výsledky mimořádného jednání vlády 3. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
(odůvodnění usnesení č. 247)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X