Tiskové konference

20. 10. 2021 18:10

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 20. října 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve bych poprosila o slovo pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme, omlouváme se za zdržení, protože naše diskuze o opatřeních v rámci pandemie covid-19 se protáhla a my uděláme teď dvě tiskové konference. Jedna bude v tomhle složení a potom odpovíme na vaše dotazy na ta témata a paní ministryně hned potom odejde a jde na jednání o složení Sněmovny za hnutí ANO. V mezičase přijde pan ministr Vojtěch a budeme vás informovat o opatřeních ohledně pandemie covid-19, která bohužel stoupá, a my jsme dnes přijali opatření a diskutovali o dalších a budeme se tomu samozřejmě intenzivně věnovat.

První bod, návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na příští rok, to řekne určitě rychle paní ministryně. Druhý bod byl návrh zákona o dani z přidané hodnoty. To znamená, paní mistryně byla zmocněna rozhodnout o snížení DPH na energie v tomhle roce na měsíce listopad a prosinec. To už proběhlo, to je v naší režii, v režii naší vlády. A na příští rok je tady návrh na zákon, který musí schválit nová Sněmovna, kde samozřejmě my budeme v menšinové pozici a uvidíme, jestli koalice Spolu na to bude mít stejný názor, protože jsme zaznamenali, že pan Jurečka a pan Skopeček s tím souhlasí, pan předseda Fiala mluvil o nějakém jiném řešení. Takže to jsme schválili.

Argumenty, že je to v rozporu s evropským právem – já už jsem o tom mluvil, že zkrátka ta směrnice o DPH a vícero členských států požaduje nulovou sazbu u různých komodit. Zítra je Evropská rada, já určitě tam vystoupím, já už jsem měl debatu s některými premiéry a předsedou Evropské rady o tom, že zkrátka tahle opatření musíme udělat, že je to, a musíme si samozřejmě pohlídat, aby těch 21 procent slevy dostali lidé, ano, občané, spotřebitelé. Je to pro občany, není to pro firmy. Tam je to jednoznačné, jako plátci DPH, tak u nich to neznamená nic konkrétního. Takže je to pro lidi. My říkáme 21 procent, je to důležité.

Na vládě byla debata o zastropování cen energií. My to určitě prověříme, jak je to v Maďarsku a Polsku. Předběžně kolegové říkají, že by to znamenalo infringement, já se určitě na to zeptám na Evropské radě, takže to určitě budeme intenzivně řešit.

Potom byl bod o podporovaných zdrojích energie, a hlavně o té podpoře, kterou jsme slíbili všem domácnostem do spotřeby tří megawatt, že jim zaplatíme tu položku obnovitelné zdroje, to POZE. Nám se podařilo zdanit ty solární barony a ty peníze z toho samozřejmě použijeme, ale je tam další zdroj peněz, o kterých bude mluvit pan ministr Brabec. Takže za mě velice stručně, teď bych předal slovo paní ministryni, která to řekne také stručně.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ano děkuji, budu velmi stručná. Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes schválila opětovně návrh zákona o státním rozpočtu, protože, jak víte, museli jsme tak učinit, aby mohl být zaslán do Poslanecké sněmovny a mohl být zahájen legislativní proces. De facto změna v něm byla pouze marginální, a to v tom, že z příjmů byly vyňaty příjmy z digitální daně 2,5 miliardy, protože je dnes zřejmé, že to Sněmovna neprojednala, a vzhledem k tomu, že počítáme v tomto rozsahu zcela určitě s vyšším výběrem příjmů z pojistného na sociálním zabezpečení, tak to nemá žádný vliv na výsledný deficit.

Příjmy státního rozpočtu jsou navrhovány ve výši 1 551,1 miliardy korun, výdaje státního rozpočtu pak činí 1 927,7 miliardy korun, deficit státního rozpočtu je 376,6 miliardy. Připomínám, že je to meziročně konsolidace o 123,4 miliardy, protože plánovaný schodek na rok 2021 byl 500 miliard. Jenom připomenu znovu, že největšími prioritami státního rozpočtu jsou plánované investice, které jsou kapitálové výdaje ve výši 218,7 miliardy, čili dochází ve srovnání s rokem 2021 k nárůstu o 31,2 miliardy. V sociální oblasti je to zejména zvýšení průměrného starobního důchodu od 1. ledna o 805 korun, to znamená o 5,2 procenta, průměrný starobní důchod by měl po zvýšení činit 16 280 korun.

Další prioritou je platba do veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu za osoby, kde je plátcem stát. Tam se to zvyšuje meziročně o 10,9 miliardy korun a ten vyměřovací základ se zvyšuje z 13 088 na 14 570. Počítá se také s růstem platů ve veřejné sféře, a to o pevnou částku 1 400 korun s výjimkou pedagogů, kde by měly růst o 3,5 procenta. Také počítáme s navýšením výdajů kapitoly Ministerstva obrany, kde jsou navrženy pro rok 2022 výdaje ve výši 92,7 miliardy, což v poměru k HDP činí 1,44 procenta.

Tolik k rozpočtu, který vláda schválila, a teď jestli mohu k tomu DPH, děkuju. Dále vláda na základě, já jsem v pondělí získala zmocnění, jak jsem vás informovala, abych předložila dnes novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k prudkému a celosvětovému nárůstu globálních cen energií vláda dnes schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, kde navrhujeme výjimku, to znamená osvobodit daň z energií, to znamená z elektřiny, z plynu, ze sazby 21 procenta na nulovou sazbu, a to po dobu jednoho roku.

Vláda to schválila v tzv. devadesátce, to znamená, navrhujeme, aby to bylo schváleno v prvním čtení tak, aby se stihla účinnost od 1. ledna 2022. Je to v podstatě navázání na to, co jsem dnes podepsala, na základě zmocnění vlády jsem dnes podepsala generální pardon, kde vlastně osvobozuji od daně z přidané hodnoty za měsíce listopad a prosinec z 21 procent na nulu. Projeví se to ve vyúčtování potom, která budou v příštím roce za ty dva měsíce. A teď navrhujeme, aby to bylo dočasně, tato výjimka, po dobu jednoho roku, po dobu roku 2022.

Současně jsem dnes odeslala na základě zmocnění vlády žádost komisaři pro hospodářství Gentilonimu, aby povolili tuto dočasnou výjimku pro Českou republiku z důvodu energetické krize, ve které se nacházíme. Určitě nebudeme jediná země Evropské unie, která o toto požádá. Takže tolik v tuto chvíli za mě, děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: A ještě stručně pan ministr Brabec.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Ano, slibuji, bude to velmi stručně. Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes rovněž schválila návrh novely zákona 383/2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a ve stručnosti jde o to, že část peněz z výnosů emisních povolenek, které nyní směřují do Modernizačního fondu a jde jich tam opravdu velké množství, daleko víc, než jsme původně čekali, tak by měla být v letech 2022 a 2023 využita tak, aby se staly součástí státního rozpočtu a bylo je možné využít, navazuji na to, co tady říkal pan premiér, na zmírnění sociálních dopadů rostoucích cen energií pro domácnosti. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy prosím, televize Prima.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, z jakého důvodu nebo proč tady probíhají právě ty diskuze o snížení DPH nebo o zrušení toho poplatku pro obnovitelné zdroje, jestliže by nestačilo například prostě snížit zisky například ČEZ. Je to největší dodavatel a vlastně stát má akcie z 69 procent. Tak jestli by nestačilo zkrátka jenom nenavyšovat ceny energií od ledna a nechalo by se to vlastně v rukou jednotlivých občanů. Jestli by to nebylo jednodušší, ta cesta? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane redaktore, vy asi nejste ekonom, protože ten váš dotaz je absolutně… Jak bych to řekl… Možná nevíte, že máme tržní ekonomiku. Možná nevíte, že máme burzu, a možná nevíte, že bohužel právě koalice SPOLU, která tvrdí, že je nějaká změna, tady provedla kuponovou privatizaci a my máme v ČEZ minoritní akcionáře, kteří si hlídají samozřejmě, jak ČEZ hospodaří a ti mají samozřejmě zájem, aby ČEZ měl zisky. Takže to je absolutně nesmysl.

My vůbec tohle ani bychom si nemohli dovolit, ani členové dozorčí rady, a my děláme ta opatření kvůli tomu, abychom lidem pomohli, a my jsme nenašli jiné opatření, abychom mohli okamžitě lidem pomoci. A toto je velice efektivní opatření, protože 21 procent DPH, a my si musíme samozřejmě pohlídat ERÚ, aby zkrátka to nebylo zneužito a aby ta sleva neskončila u těch distributorů, ale aby to dostali lidé.

Netýká se to firem a my samozřejmě to navrhujeme i na příští rok. Otázka je, jestli ta stávající nová většina v Parlamentu to schválí. A žádné jiné řešení není. Návrh pana předsedy Fialy, že to dáme v rámci nějakého doplatku na bydlení, je nesmysl, protože se to dotýká asi 211 tisíc domácností a samozřejmě i v tomto případě by mohli ti lidé, kteří už mají nějakou podporu, o ni přijít. Takže to je jedna věc, kterou my můžeme dělat doma. Děláme to efektivně, rychle.

Druhá věc je, že já v rámci Bruselu bojuju proti těm spekulacím s emisními povolenkami a na minulé Radě jsem vystoupil a trvám na tom, že směrnice MiFID má být změněna. Má být změněna. Že tam nemá mít možnost spekulativní kapitál nakupovat ty emisní povolenky, že ty emisní povolenky mají nakupovat ti, kteří nemají, nesplňují ta kritéria emisí. Samozřejmě Česká republika nebo i Polsko, my jsme nejprůmyslovější země v Evropě, a proto to aktivně řeším, ale zatím odezva z Bruselu není. Takže my v žádném případě nemůžeme tady, ČEZ to je soukromá firma, která má minoritní akcionáře z celého světa, nějakým způsobem vůbec do toho zasahovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, Český rozhlas.

Petr Kubíček, Česká televize: Dobrý den, paní ministryně, já bych se chtěl zeptat na ten dopis, na tu výzvu, kterou jste žádala Evropskou unii. Máte nějaké indicie nebo komunikujete s tím protějškem? Máte indicie, jak bude Brusel případně reagovat, a to třeba i s ohledem na to, že vlastně tu věc bude schvalovat Sněmovna, která momentálně vlastně není ve vládě? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano, já vám na to odpovím. Já jsem vystoupil na té Evropské radě, kde jsme od 18 hodin do půlnoci diskutovali věci, které se tam diskutuji již léta bez výsledku, a na energie došlo až po půlnoci. A byl jsem jediný premiér a ještě dovolili španělskému premiérovi vystoupit. A jsou premiéři a prezidenti v Evropě, kteří si uvědomují tenhle problém, jako rumunský prezident, španělský premiér, řecký premiér, maďarský atd., polský.

Takže, ano, já jsem tam vystoupil a ta směrnice je kvazi otevřená a bylo, jasně, proběhla diskuze, že i vícero dalších zemí usiluje o nulovou sazbu. My tady žádáme o zákon, který nevíme, jestli ta příští koalice schválí. Vlastně je to na rok, ano, my po formální stránce, určitě paní ministryně to má v referátu. Ale já na té Evropské radě znovu vystoupím a zeptám se, proč Evropská komise – vlastně se nenaplňuje jejich scénář vývoje cen v emisních povolenkách, když řekli, že v roce, nevím, 2040, já tady nemám tu tabulku, bude 50 eur a dneska je to 64. Proč dovolují spekulativnímu kapitálu investovat do emisních povolenek?

Někdo na tom vydělává a na tom prodělává hlavně celá Evropa, lidé, a to je ten důvod, proč to má dopad na zdražování energií. A já samozřejmě vystoupím a řeknu i o tom, jaká my děláme opatření. Evropská komise nás vyzývá, abychom dělali opatření. Takže na jedné straně ona vytvoří problém, zdraží energie, aby členské státy řešily, jakým způsobem vlastně lidem pomoci.

Je to absurdní situace, ale zkrátka takto to je a já znovu to budu řešit. Paní ministryně to řeší po formální stránce a já se zeptám předsedkyně Evropské komise a budu ji informovat o tom, že zkrátka Česká republika udělala tenhle závěr, který je efektivní, a budu ji informovat o tom, že jsme požádali pana komisaře, aby se k tomu vyjádřil. Ale ty signály, které jsou, nejsme jediný stát, který zkrátka to chce.

Petr Kubíček, Česká televize: Takže zpětnou vazbu zatím ještě nemáte?

Andrej Babiš, předseda vlády: Zpětná vazba ze, řekněme, zákulisí je taková, že Komise by měla být flexibilní, protože je vícero dalších států, které zkrátka tuhle směrnici o DPH chtějí otevřít, a chystá se tam nějaká legislativní úprava.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ano, já to jenom doplním krátce ve stručnosti. Máme takové signály, že těch zemí bude víc, že ten tlak tam bude. Já předpokládám, že by tím pádem ten přístup Evropské komise mohl být vstřícnější. Já to otevřu, jsem ráda, že to otevře pan premiér na Evropské radě, já to otevřu na EKOFIN, který by měl být 28. října, pokud se nemýlím, nebo tak nějak koncem října, a chci mluvit i s panem komisařem osobně tak, aby se ten tlak vytvořil Konzultujeme to se stálým zastoupením, a já prostě, ono je to, my chceme, aby to bylo od 1. ledna 2022, ale ta výjimka, pokud by byla udělena, tak samozřejmě platí, pokud by byla udělena třeba i později, teď ta jednání se povedou, tak platí zpětně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den. Já bych se ráda zeptala, jestli se dnešního jednání vlády účastnili i ministři za ČSSD, respektive ministři ČSSD, protože oni s tím rozpočtem v září měli problém a nehlasovali pro něj. A druhá věc, jestli mohu využít, pane premiére, vaší přítomnosti a zeptat se, jestli ohledně 28. října, jestli jste podepsal seznam těch lidí, kteří by měli být vyznamenáni? A jak to podle vás bude v případě, že prezidentovi nedovolí jeho zdravotní stav ta vyznamenání udělit? Jestli by se to mělo odložit či to udělovat někdo jiný, jak vidíte toto? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dnešní vláda byla přes video, ale já jsem požádal o fyzickou přítomnost paní ministryni i pana ministra i pana náměstka. Pan Havlíček je na služební cestě na Ukrajině, teď dorazil pan ministr zdravotnictví. Ostatní ministři byli přes video a byli přítomni a ministři za ČSSD hlasovali proti rozpočtu a pan Toman se zdržel.

A co se týče 28. října, já jsem podepsal ten návrh vyznamenání, dnes jsme to vrátili Hradu, a jak to proběhne, já skutečně nemám ty informace. To je samozřejmě v režii pana prezidenta, respektive kanceláře pana prezidenta.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Děkuju.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Ještě mám pocit, že pan Kulhánek, nebyl přítomen.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pan Kulhánek je, myslím, v zahraničí.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Abyste to měla úplně přesně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz nevidíme, takže děkujeme za tuto první část tiskové konference. Děkujeme.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Děkujeme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: A teď už mimořádná opatření ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha. Tak můžete, pane ministře.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak, dámy a pánové, dobrý den. Jak bylo avizováno, dnes jsem na vládu předložil několik změn v mimořádných opatřeních v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v České republice. Ta opatření bych rozdělil, řekněme, do tří základních oblastí.

Jednak širší povinnost nošení ochrany dýchacích cest, která má platit od 25. října, bylo to takto tedy schváleno. S účinností od 25. října bude povinnost nosit ochranu dýchacích cest, to znamená respirátor, ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť, kde v tuto chvíli je výjimka – pokud je tam pracovní kolektiv stálý, tak nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Nově tedy tato výjimka už platná od 25., tedy od pondělí příštího týdne, nebude. Maximálně pokud je pracovník sám na tom pracovišti a v kanceláři a podobně, tak tam samozřejmě ochranu dýchacích cest nasazenou míti nemusí, ale pokud je tam s ním kdokoliv jiný, jeho spolupracovník a podobně, tak tam bude nutné, aby respirátor nasazen byl.

Další oblastí, které se týká ta změna, je větší kontrola tzv. OTN, to znamená očkování, testu nebo prodělání nemoci. Dnes je povinnost předkládat tento certifikát v rámci hromadných akcí, v rámci návštěv různých služeb a podobně, ale otázka je samozřejmě kontroly a v tuto chvíli není zavedena kontrola v restauracích, v klubech, v diskotékách, v provozovnách stravovacích služeb, což se domníváme, že není správné a že v té současné situaci je nutné i v těchto provozech, aby byla kontrola prokazování a dodržování tedy toho systému OTN zavedena ze strany provozovatelů těchto restaurací.

To znamená, od 1. listopadu vláda schválila, že provozovatel restaurace, klubu, diskotéky a podobně bude muset kontrolovat tento certifikát o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění. Nesmí umožnit vstup do daného zařízení anebo poskytnout službu, to znamená, pokud člověk přijde do restaurace, samozřejmě nemusí ta kontrola probíhat hned u vchodu, číšník udělá vlastně tu kontrolu v rámci toho, že hosté si sednou u stolu, zkontroluje ten certifikát, a pokud tedy ten certifikát nebude platný, tak službu poskytnout nemůže.

Neplatí to pro jídla s sebou. To znamená, ten režim take away, tam samozřejmě ten certifikát nutný není, a stejně tak je specifický režim pro food courty v rámci obchodních center, kde ta kontrola by samozřejmě byla obtížná. Tam zákazník standardně musí mít u sebe OTN, pokud by tam byla třeba kontrola ze strany hygieny, ale nebude to kontrolováno ze strany toho provozovatele, protože to úplně není ani technicky možné. Ale jinak skutečně v rámci restaurací ta povinnost bude.

My jsme to dnes debatovali se zástupci provozovatelů restaurací. Samozřejmě, je to určitý diskomfort, to je jasné, ale myslím si, že chápou, proč zavádíme tuto povinnost, protože skutečně jsou to prostory, kde dochází k šíření nákazy, může docházet i ke komunitnímu šíření a je to něco, co mají zavedeno i v jiných zemích. V zásadě každý, kdo byl v poslední době v zahraniční, v Německu, v Rakousku, ve Francii, Itálii, tak ví, že tam tato povinnost zavedena je. Takže tady to zase není i v nějakém evropském kontextu nic abnormálního a věříme tomu, že je to správné.

Druhá oblast, která se týká testování a prokazování tedy OTN a v tomto směru tedy testování, tak tady, jak bylo řečeno už také a avizováno, vláda rozhodla o zkrácení platnosti testů. To znamená u testů metodou PCR zkrácení ze sedmi dní na 72 hodin, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin.

Zároveň vláda rozhodla, že s účinností taktéž od 1. listopadu už nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ty tzv. preventivní testy. Upozorňuji, netýká se to indikovaných testů, testů, které indikuje lékař, které indikuje hygienická stanice v rámci epidemiologického šetření, v rámci tedy kontaktů s pozitivním a podobně. Tam samozřejmě ta úhrada nadále bude zachována. Ale týká se to těch testů, které právě jsou potřeba pro návštěvu restaurací, služeb, cestování a podobně.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ale dětí se to netýká.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pardon?

Andrej Babiš, předseda vlády: Dětí se to taky netýká.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: To jsem chtěl říct, jsou tam výjimky…

Andrej Babiš, předseda vlády: No tak to musíte říct.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jsou tam výjimky, jsou tam výjimky u osob do osmnácti let. To je vlastně něco, co jsme také už avizovali. Jsou tam výjimky pro osoby, které se nemohou očkovat, je tam určitá kontraindikace, a taktéž pro ty, kteří jsou rozočkováni, to znamená, mají za sebou alespoň první dávku aplikované očkovací látky. Takže těch všech se týká to, že nadále jim budou tyto testy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale u všech ostatních nikoliv.

To, co je změna u těch dětí do dvanácti let, kde jsme, vlastně, zase, řekněme, trošku vyšli vstříc spíše těmto dětem a jejich rodičům, je, že děti do dvanácti let, podobně opět jako je tomu v celé řadě jiných zemí Evropy, se nebudou muset prokazovat OTM. To znamená, v tuto chvíli je to tak, že děti do šesti let se nemusí prokazovat OTM, to znamená, nemusí se testovat. U dětí do dvanácti let ta povinnost v tuto chvíli platí. Od 1. listopadu tedy již platit nebude, to znamená, budou se muset prokazovat pouze ty, které jsou starší dvanácti let.

To jsou veškeré změny, které dnes vláda schválila a které tedy budou účinné u, znovu opakuji, ochrany dýchacích cest, té povinnosti ve vnitřních prostorech, od 25. října, od příštího pondělí, ty ostatní změny od 1. listopadu. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže já bych to ještě doplnil a řekl ještě jednou a jasně, že testování dětí do osmnácti let je nadále hrazeno státem. Já bych chtěl se hlavně vyjádřit k té spolupráci s opozicí. Mě skutečně velice mrzí ta různá prohlášení pana poslance Válka, který místo toho, aby s námi spolupracoval, tak dává jeden rozhovor za druhým a neskutečně lže.

Protože pokud někdo říká, že kabinet nic nedělá od srpna a že jsme se domnívali, že nemáme žádného odborníka, tak já to skutečně považuji za skandální. A bylo by dobré, aby konečně skutečně příští koalice začala spolupracovat, začala spolupracovat a přišla s jejich covid týmem, anticovid týmem, na Ministerstvo zdravotnictví. A pokud pan poslanec Válek říká, že na zdravotnictví jsou nekompetentní lidi a že s Babišem a s Vojtěchem nebude jednat, tak mě to mrzí. My jsme ho pozvali, já rozumím tomu, že asi neměl čas, ale nerozumím tomu, těm jeho vyjádřením, a hlavně těm lžím, které pronáší do mediálního prostoru.

Já jsem napsal dopis panu předsedovi Fialovi, kde skutečně ho informuji o těch opatřeních a kde na závěr říkám, že v této situaci by politika měla jít stranou a měli bychom společně pracovat na tom, aby covid-19 přestal negativně zasahovat do života našich občanů, a děkuji vám za konstruktivní spolupráci. Bohužel reakce pana předsedy Fialy byla o tom, že mám zajistit, aby ministr Vojtěch zůstal ve funkci. No samozřejmě, pan ministr Vojtěch zůstane ve funkci. Zůstane ve funkci až do předání moci této vlády příští vládě, o tom není pochyb. Takže to vůbec není téma.

My skutečně chceme spolupracovat, ale to, co předvádí pan poslanec Válek, kdy dostal tady ministr dopis, stanovisko anticovid týmu k aktuální situaci, které není ani podepsáno a kde vlastně tvrdí, že nedostali nic. Takže pravda je taková, že od září 2020 všichni členové zdravotnického výboru dostávají podklady denně, od září minulého roku. Epidemiologie. To znamená plné hlášení o stavu epidemie, nemocnost, nemocnice, stav nemocnic, obložnost, počty na JIP, prezentace o proočkovanosti, vývoj nákaz v profesních skupinách. Jednou týdně všechno dostávají.

Dostávají úplně stejné podklady jako ministr Vojtěch a mě skutečně to šokuje, to stanovisko. Stanovisko Anti-covid týmu jsou, v podstatě, ty jejich obecné floskule. Na to pan ministr odpověděl, vážený anticovid týme, protože to ani nikdo nepodepsal, kde závěrem jasně říká: Závěrem se musíme ohradit proti tomu, že nemáte aktuální data a predikce. Není to pravda. Datové sady, analýzy a predikce o vývoji epidemie jsou vám ze strany ředitele ÚZIS zasílány každý den od září 2020, vážení. Kromě toho rozsáhlé datové sady včetně otevřených dat zveřejňujeme na webu, a jsou tak dostupné nejen vám, ale i široké veřejnosti. Dali jsme vám také k dispozici strategii řešení epidemie včetně scénářů vývoje onemocnění. Pokud byste měli zájem o další informace, vždy se na nás můžete obrátit. Vzkazy přes sociální sítě však nepovažuji za vhodný způsob komunikace. Jsme připraveni se s vámi sejít a řešit konstruktivně celou situaci, píše pan ministr Vojtěch.

Takže ty vzkazy pana Válka jsou jenom urážení mé osoby a pana ministra i urážením těch odborníků na Ministerstvu zdravotnictví. Takže já bych rád konečně vyzval, aby koalice SPOLU přestala dělat politiku. Vývoj covid-19 je skutečně velice nepříznivý a my samozřejmě rozhodneme i bez stanoviska příští vlády, ale jsme tím zaskočeni a zklamáni. Už je po volbách, takže bylo by dobré, aby zkrátka se příští koalice a příští ministr zdravotnictví zapojil. A pokud nechce jednat s panem ministrem a se mnou samozřejmě ne, tak, a pokud on tvrdí, že na Ministerstvu zdravotnictví jsou samí hlupáci, tak je to skutečně velká urážka všech těchto lidí.

My ten covid řešíme od února 2020 a věnovali jsme tomu spoustu, obrovskou energii a nejen tomu, očkování a tak dále, takže já doufám, že to, ten přístup příští koalice se změní a že pan předseda Fiala se obeznámí s fakty a prověří si to, co pan poslanec Válek říká. Neříká pravdu. Neříká pravdu, dělá politiku a mně je to líto, protože jsme si mysleli, že bude mít zájem, aby byl zapojen do toho rozhodování. My samozřejmě nemůžeme čekat na příští vládu, protože nevíme, kdy bude, doufejme, že bude brzo a doufejme, že se do toho zapojí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, tedy první dotaz, Prima.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Pane ministře, chtěl jsem se zeptat na opatření právě ve školách. Jak to probíhalo, kdy bude rozhodnuto a o čem konkrétně tedy. A potom ohledně těch zpoplatněných testů, jestli stále platí, že cena těch testů bude zastropovaná? Potom mám ještě dotaz jeden na pana premiéra.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, samozřejmě cena už dnes pro samoplátce je regulovaná a bude regulovaná tak i nadále cenovým předpisem. Takže tady se určitě nic nemění. A pokud jde o otázku škol, my jsme o tom dnes vedli debatu a budeme o tom komunikovat s panem ministrem Plagou. Vláda se shodla na těch opatřeních, která jsem navrhl, respektive která jsem zde zmínil, a u škol tam budeme o tom debatovat, jak ta opatření nastavit. Takže tam ta debata ještě bude pokračovat.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Takže případně od listopadu, ta nová opatření ve školách by platila od listopadu?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já to teď nechci říkat. My budeme mít zítra jednání k tomu a budeme se bavit o tom, jak ta opatření nastavit, a teď bych nechtěl říkat, jaký to bude termín.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: A ještě, řada lidí se právě ptá, jak to bude s Tečkou. Jestli se bude upravovat nějakým způsobem, protože řadě lidem vadí, když půjdou klasicky do restaurace, do hospody, že tam bude vidět klasicky jejich celé jméno, příjmení, datum narození. Považují to za osobní údaje a nechtějí ukazovat každému barmanovi a restauratérovi tyto svoje osobní údaje. Tak jestli je v plánu nějaká úprava této aplikace?  

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Já tedy musím upozornit, že aplikace Tečka už se dnes používá, a má používat v celé řadě oblastí, jak jsem o tom hovořil. Když jde člověk kamkoliv, na hromadnou akci, do kina, do divadla, jakákoliv služba, tak už dnes to takto vlastně funguje. Takže my pouze doplňujeme v tomto směru restaurace, že tedy provozovatelé restaurací budou mít povinnost to kontrolovat, ale není to nic nového. Takže já si myslím, že by hrozilo zneužití, to si myslím, že vůbec na pořadu dne není, protože člověk, pokud skutečně ukáže ten certifikát, tak tam jde o to přečíst ten QR kód aplikací Čtečka, což trvá asi tak sekundu nebo dvě, to si myslím, že každý už někdy zažil, a nebude docházet k tomu, že by se jakkoliv ta data stahovala nebo něco podobného. Je to otázka dvou vteřin, kdy prostě se ověří, jestli ten certifikát je platný, a znovu říkám, dnes to funguje v celé řadě jiných oblastí. Pokud někdo šel na nějakou hromadnou akci, třeba, já nevím, nějaký festival nebo něco podobného, tak tam už to takto běží docela dlouhou dobu.

Andrej Babiš, předseda vlády: Jsou země, kde vyžadují k Tečce i občanský průkaz. Takže my to nevyžadujeme a ta Tečka funguje takhle všude na světě. Já bych ještě k těm školám, prosím vás. Ta debata začala už v pondělí na Radě. To je samozřejmě názor, kde MeSES a pan ministr školství, respektive MeSES říká, aby se testovalo ve školách, a Ministerstvo zdravotnictví, klinická skupina a paní hygienička mají zkrátka na to jiný názor.

Je tam názor, že by se mělo testovat, od pana ministra Plagy, ale v případě pozitivity by zkrátka byl izolován jenom ten příslušný žák, že by nešli ostatní do karantény, tudíž by nedocházelo k zavírání škol a to my v žádném případě nechceme. Takže toto je jedno stanovisko. Ministerstvo přišlo s tím návrhem nošení respirátorů a roušek nejenom tedy ve sdílených prostorech, ale i ve třídách. To pan ministr Plaga nechce.

Takže máme tady různé názory a já jsem požádal pana minstra, aby urychleně zorganizoval setkání těchto různých odborníků, jeho ministerstva, za ministerstvo školství a za MeSES nebo další odborníky. Vakcinologická společnost má stejný názor jako ministerstvo. A potom samozřejmě tam zazněl i návrh, jestli by vlastně všichni, kteří nejsou očkováni, by se měli, to byl návrh pana Hamáčka, neměli by se testovat jednou týdně, vlastně všichni v zaměstnání.

Takže tyhle dvě věci tam proběhly na vládě a bude o tom debata a je potřeba rychle si to vydiskutovat, abychom mohli na příští Radě, která bude v pondělí, a vládě i k tomuto zaujmout nějaké rozhodnutí. Ale vláda tady se zkrátka neshodla a pan ministr Plaga trvá na provázanosti toho přístupu k dětem i vůči tomu sportování.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: Já ještě mám, s dovolením, pane premiére, na vás dotaz k tomu vyznamenání. Kolik těch vyznamenaných letos má být, kolik jste vlastně podepsal těch dekretů, dokumentů, jestli víte? A jestli už na těch dokumentech byl podpis pana prezidenta, a případně jestli vás nějaké jméno potěšilo a jestli můžete říct nějaké jméno, u kterého vás potěšilo, že dostane vyznamenání. Jestli můžete prozradit.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych to nechtěl jako prozrazovat. Já myslím, že je to návrh pana prezidenta. Já myslím, že ta jména jsou, že si zaslouží, je tam vícero lidí in memoriam. To je samozřejmě velice dojemné gesto a určitě je to dobře. Ale co se týče dalšího postupu… Kolik jich bylo, já si to nepamatuju, já jsem to nepočítal. Může jich být třicet nebo teď narychlo nevím. Můžu se na to ještě znovu podívat, ale nevím, třicet nějak.

Josef Mádle, CNN Prima NEWS: A podpis pana prezidenta tam byl?

Andrej Babiš, předseda vlády: Je tam razítko pana prezidenta.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Jitka Vlková, MF DNES: Prosím pěkně na pana ministra, můžete mi říct, jestli jste se dotkli také té otázky zkrácení karantény?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: To jsem zapomněl říct, ale to nebylo vlastně rozhodnutí vlády, o tom už jsme rozhodli před nějakým časem, že skutečně zkrátíme karanténu na sedm dní s účinností od příštího týdne. Je to řešeno metodickým pokynem hlavní hygieničky. Takže ano, to platí, skutečně k tomu dojde od příštího pondělí 25. října, že karanténa bude zkrácena z čtrnácti na sedm dní, pokud vše bude zakončeno negativním PCR testem. Takže toto už bylo rozhodnuto a bude to platit.

Jitka Vlková, MF DNES: Hovořilo se i o nějakých případných jiných restrikcích nebo zesílení vymáhání pokut? V případě, že se dělají opatření, tak se taky čeká něco z druhé strany. Tak jestli se zvyšují pokuty nebo…?

Andrej Babiš, předseda vlády: Já na to budu reagovat. To je velmi dobrý dotaz, škoda, že je potřeba se na to zeptat hlavně Senátu, který je teď strašně aktivní, že proč Senát zabránil kompetenci vymáhat ty pokuty a vlastně policie a hygieny byly bezbranné. A já jsem si představoval, že ta kompetence státu bude taková, že když teda Vyšehrad pochybil nebo někdo jiný, že zkrátka dostane pořádný flastr nebo omezí provoz. Ale všichni si pamatujeme, jak to bylo.

Já jsem teď požádal Ministerstvo vnitra i Ministerstvo zdravotnictví, aby udělaly update těch kompetencí, protože my zkrátka to máme úplně jinak nastavené, než je to v jiných zemích Evropské unie, a v podstatě ty kompetence hygieny nebo policie byly minimální. Takže bylo by dobré se na to podívat vůbec, jak to funguje, kdo má tu kompetenci, a ve finále, když ten člověk, který poruší ty předpisy, tak to řeší nějaký úředník ve správním řízení úplně mimo systém vlády, i když ta vláda a samozřejmě ministr a ostatní ministři jsou za to zodpovědní.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuju, další dotaz, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Pane ministře, ty testy, budou si je platit i očkovaní, anebo se to bude týkat skutečně jen těch neočkovaných? To je, prosím, jeden dotaz. Druhý dotaz – vrátil bych se k tomu školství. Pan premiér říkal, že budete jednat s panem ministrem Plagou, panem ministrem školství, který se dnes v našem vysílání vyjádřil v tom smyslu, že se mu nelíbí, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví nakládá s rezortem školství. Že prostě těch změn je příliš mnoho, že to je nepochopitelné. Je tam vůbec nějaká možnost toho názorového průniku, abyste zvládli to rozhodnutí udělat do 1. listopadu? A potom ještě, pardon, jeden dotaz: Chystáte nějaké legislativní změny, ono už to tady částečně zaznělo, v tom přesunutí kompetencí na hostinské? Protože oni vlastně v tuto chvíli nemají oporu v tom, jak vlastně toho zákazníka, jednoduše řečeno, jak se ho vlastně zbavit, když nebude mít to náležité opatření. Budou volat policii? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak k té první otázce, samozřejmě pro očkované to platit nebude. Pokud je člověk jakkoliv rozočkován, to znamená, skutečně má aplikovánu očkovací látku, alespoň tu první dávku, tak tito lidé samozřejmě hrazené testy mít budou a pak samozřejmě pro ně vlastně není ani ta povinnost test mít. Bude skutečně platit ta povinnost pouze pro ty, kteří nejsou mladší 18 let, nemají nějakou kontraindikaci k očkování a nejsou rozočkovaní. Takže takto to bude.

Pokud jde o otázku rezortu školství, budeme se bavit o tom, jak vlastně ta pravidla nastavit, aby to bylo, na jednu stranu samozřejmě chápu, schůdné pro školy, pro výuku, na druhou stranu z toho epidemického hlediska bezpečné, protože to je něco, co nás teď samozřejmě velmi trápí. Tak aby ta situace byla, pokud možno, co nejvíce bezpečná za zachování výuky. Je jasné, že nikdo nechce výuku jakýmkoliv způsobem omezovat. Chceme zachovat fungování škol, to jsme jasně si řekli, nebudeme školy zavírat, ale zkrátka hledáme nějaké mechanismy, jak vlastně skloubit tyto dva pohledy.

A pokud jde o otázku provozovatelů restaurací, tady znovu to není zase něco, co by bylo úplně nové. Já jsem o tom samozřejmě debatoval s kolegy právníky, chtěl jsem jejich stanovisko, a stanovisko je takové: Pokud dnes už dlouho poměrně mají tu povinnost provozovatelé hromadných akcí, organizátoři hromadných akcí, kadeřníci atd., tak vlastně teď se ta povinnost bude vztahovat na provozovatele restaurací. Takže ona se pouze rozšíří.

A samozřejmě, pokud by člověk, ten zákazník jakýmkoliv způsobem v tomto směru protestoval, tak pak to může řešit hygiena, potažmo Policie České republiky, to je jasné. Ale znovu říkám, není to věc, která by byla nová, protože všichni ostatní, kteří provozují různé služby, nebo právě ty hromadné akce – kino, divadlo – tak dnes už tam musí ten organizátor tu Tečku, respektive certifikát kontrolovat.

Petr Kozlíček, Česká televize: Jenže tam je to při vstupu, kdežto u té restaurace vy jste říkal, že ten zákazník může vstoupit do prostoru, posadit se a dejme tomu obsluha po nějakých deseti minutách přichází s tou kontrolou, zjistí, že to tak není a potom musí nějak tu situaci řešit. Takže tam přece jenom je to trošku odlišná situace.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: To je pravdou, ale v zásadě jde o to, že skutečně, ať je to u vstupu, nebo před poskytnutím té služby, prostě ten provozovatel nemá poskytnout službu tomu zákazníkovi, který se neprokáže certifikátem. Takže ten zákazník tam relativně může sedět, ale nemá být obsloužen.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já se omlouvám, já se musí rozloučit, já mám živý vstup v televizi Nova, takže na shledanou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme panu premiérovi. A další dotaz, paní Rambousková.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, já navážu tady na kolegu z České televize. Jak to tedy bude? Doposud platil pokutu ten host, který byl bez certifikátu. Kdo tedy bude platit pokutu, když ho tam ten restauratér bez certifikátu nechá sedět a obslouží ho? A druhý dotaz, proč jste se rozhodli zpřísnit ta opatření až teď, kdy už jste přiznal, že může docházet opět k omezování elektivní péče? Proč jste k tomu nepřistoupili třeba o týden, čtrnáct dnů dříve? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak já jsem říkal, že to hrozí, to omezování elektivní péče, ne, že by to bylo teď aktuální. Ale pokud by ta situace se nadále v následujících týdnech vyvíjela tak, jak se vyvíjí v těch posledních dnech, a to skutečně ty skokové nárůsty pozorujeme zejména v těch posledních dnech. Předtím jsme byli na té realistické křivce. To znamená, nárůsty tady byly objektivně, ale byly mnohem slabší z hlediska těch rozdílů. Dnes máme mezidenní nárůst téměř tisíc případů.

Takže určitě ta situace se zhoršila, dostali jsme se z toho realistického scénáře do toho rizikového a na to reagujeme. Ale neznamená to, že zítra bude omezena elektivní péče. Já jsem řekl, že pokud by ta situace se takto nadále vyvíjela, tak by k tomu skutečně mohlo dojít, a proto ta opatření, nyní s nimi přicházíme.

Pokud jde o otázku té kontroly, respektive odpovědnosti, tak tady samozřejmě odpovědný bude ten provozovatel nově, který vlastně musí zkontrolovat ten certifikát. Pokud by nezkontrolovat, tak samozřejmě bude za to odpovědný. Ale na druhou stranu samozřejmě odpovědný je i ten člověk, který vlastně odmítne se prokázat tím certifikátem nebo ho nebude mít nebo bude zkrátka třeba falešný ten certifikát a podobně, tak pak samozřejmě by byl postižen i ten samotný člověk jako doposud.

Ale odpovědnost toho provozovatele restaurace je zkontrolovat certifikát. To je odpovědnost. A tam samozřejmě, pokud by k tomu nepřistoupil, tak by ta sankce hrozila. Samozřejmě, pokud, bavili jsme se dnes s provozovateli restaurací, pokud je tam nějaká hromadná akce, organizovaná, což se samozřejmě může dít, že si někdo pronajme nebo zamluví nějaký prostor restaurační, tak pak za to samozřejmě nese odpovědnost ten organizátor té akce, za to, že vlastně je kontrolován certifikát, nikoliv provozovatel té restaurace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, iDNES.cz.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, pane ministře, mám několik otázek. Za prvé, to, aby to celé fungovalo, to, co jste dneska schválili, předpokládá několik věcí. Za prvé součinnost ze strany obyvatel, a jistě jste si teď mohl všimnout nejenom v Praze, ale možná i při cestách mimo Prahu, že ochota obyvatel dodržovat platná opatření klesá. Jak to chcete změnit? Jak chcete občany motivovat, aby to dodržovali, zejména, když budou říkat, že to prosazuje vláda, kterou sestavily strany, z nichž jedna vypadla ze Sněmovny a druhá prohrála volby?

Druhá věc je nejenom ochota ze strany obyvatel dodržovat opatření, ale případná represe. Už se na to ptala jedna z kolegyň. Pokud nyní například v restauracích nikdo nikoho nekontroluje, nebo skoro nikde nikoho nekontroluje, a lidé tam například sedí bez respirátorů, bez roušek, i když zrovna nekonzumují, prostě to, že sedíte v restauraci a máte na stole postavenou třeba sklenici s vodou, je argumentem pro to, že už nemusíte mít roušku. Vy jste schválili před časem ta pravidla, že tam respirátor nebo rouška smí být sundaný jenom přímo při konzumaci, lidé si to vyložili úplně jinak a ten život běží úplně jiným způsobem, než jak vláda stanovila svými nařízeními. Určitě sám o tomhle tom dobře víte.

Další věc, jestliže má být uvnitř povinná ochrana dýchacích cest, stačí rouška, kterou lidé začali nosit třeba i ve veřejné dopravě místo respirátorů? Mnozí lidé to začali nosit místo respirátorů, anebo i tzv. pod nosem. Také jste si toho mohl určitě všimnout, že těch lidí přibývá. Nebo ve všech vnitřních prostorách budou povinné respirátory? Poslední, před jednáním vlády se objevila zpráva, vy jste jednal s panem Kastnerem, že ve venkovských restauracích si provozovatelé budou moct vést něco jako seznam štamgastů, že si zapíší jejich, říká pan Kastner, že si zapíší jejich certifikát a že je pak nebudou muset už tzv. prudit při každé další návštěvě, protože je budou mít na seznamu svých štamgastů. Je to tak, bude to tak? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: My jsme se bavili o tom, pokud samozřejmě – teď začnu tou poslední otázkou – pokud by člověk byl očkován a měl ten certifikát, který má trvalou hodnotu, tak pak by to případně možné bylo, ale o tom ještě určitě budeme vést debatu. Ale určitě by se to netýkalo nějakého testu nebo podobně, který teď ještě tím spíše má zkrácenou platnost. Ale u toho očkování, samozřejmě pokud člověk prokáže, že je očkován, ten certifikát je platný, tak je to zkrátka nějaká dlouhodobá, trvalá hodnota. Takže to si myslím, že tak to bylo myšleno. Ale budeme ještě ty detaily s kolegy, se zástupci restaurací, řešit případně, ale myslím si, že ta základní pravidla jsou jasná.

No, pokud se bavíte o tzv. compliance, to znamená o tom, jak lidé dodržují ta opatření nebo nedodržují… Určitě, já nejsem slepý, byť také chodím do obchodů atd., zase nemám pocit, aspoň tady v Praze, když jdu, že by to bylo úplně nějak zásadně nedodržováno, ta základní opatření, ale možná, že v regionech je to o něčem trochu jiném. Já samozřejmě, to není nic, za co bych byl rád. Je to něco, co určitě musíme řešit i v rámci kontrol, na kterých jsme se dohodli s hygienou, kde skutečně zintenzivní hygienici kontroly v těch provozech, kterých se to týká. Mluvili jsme o tom i s policií. Takže skutečně ty kontroly musí probíhat, ale na konci dne samozřejmě nejsme schopni zkontrolovat úplně každého jednotlivce.

Já bych chtěl poprosit všechny, aby v tomto směru byli zodpovědní. My nechceme zavírat, nechceme dělat lockdown, nechceme uzavírat provozy, restaurace, služby, ale potřebujeme alespoň tato základní bazální pravidla, aby lidé dodržovali. Aby se hlavně nechali naočkovat a samozřejmě aby dodržovali ta pravidla, o kterých jsem dnes hovořil, protože ta situace skutečně se nevyvíjí dobrým směrem. My jsme čekali, jak bude ta křivka se vyvíjet, jak už jsem tady o tom hovořil, a dnes víme, že v těch posledních dnech ty nárůsty jsou výrazné, že jsme se posunuli do toho rizikového scénáře.

Reálně hrozí, čímž neříkám, že to je zítra, ale reálně hrozí, že v těch následujících týdnech, pokud by se situace vyvíjela obdobným způsobem a pokud by lidé nevnímali to riziko a nedodržovali ta opatření, že opět nám dojde k určitému zahlcení nemocnic, opět nám dojde k tomu v nemocnicích, že budou omezovat plánovanou elektivní péči, že pacienti, kteří třeba čekají na nějaký výkon, zase budou muset čekat dalších několik měsíců, a to si myslím, že snad nikdo nechce.

Takže já… Samozřejmě vláda nastavuje nějaká pravidla, ta pravidla myslím, že jsou nastavena správně principiálně, ale je to o každém, o každého zodpovědnosti, aby skutečně se těmi pravidly řídil, a já bych o to chtěl moc poprosit. A není to otázka této vlády nebo budoucí vlády. Virus nezná politickou příslušnost. Koronaviru je úplně jedno, jestli tady byly nějaké volby, nebo nebyly, kdo bude ministrem zdravotnictví. Není to ani o mně, já skutečně už tady nehoním žádné politické body. Prostě pro mě je důležité, abychom ochránili životy a zdraví našich lidí, ochránili nemocnice, a myslím si, že každý, kdo rozumně uvažuje, kdo viděl, co ta nemoc dokáže způsobit, tak snad to vnímá tak, že to není plané varování a že skutečně to riziko je obrovské pro celé zdravotnictví.

Takže já o to všechny prosím. Určitě kontroly budou probíhat, ale nejsme schopni zkontrolovat úplně každého. Je to skutečně o individuální odpovědnosti. Ale to, co je nejdůležitější, že musí se lidé, kteří nebyli zatím očkováni, nechat naočkovat. Já vím, že jsou kolem toho velké debaty. Někteří politici si na tom založili předvolební kampaň, naštěstí se do Sněmovny nedostali, ale ta debata se vedla, dezinformace se šířily, řada lidí je zmatených, bojí se. Ale zkrátka pravdou je, že státy na západ od našich hranic mají mnohem vyšší proočkovanost, nikdo tam na očkování masivně neumírá, není to nic, co by hrozilo. Naopak mohou si ty státy dovolit zrušit protiepidemická opatření a tam chceme dojít.

Takže pokud někdo nechce pokračovat v té krizi a pokud hlavně nechce skončit v nemocnici, protože ta data jsou jednoznačná. Dnes máme stále zhruba 70 75 procent lidí, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče, kteří jsou neočkovaní. To znamená, pokud jste neočkováni, pravděpodobnost, že skončíte v nemocnici, případně na jednotce intenzivní péče, na ventilátoru a podobně je mnohonásobně vyšší, než pokud očkovaní jste. Samozřejmě žádná vakcína není stoprocentní, ale očkování výrazně chrání před hospitalizací.

Takže o to bych chtěl všechny poprosit, o součinnost v tomto směru tak, abychom tady už nemuseli zažít takovou krizi, jakou jsme zažili. To je vše, co v tuto chvíli mohu udělat, samozřejmě kromě těch opatření, která jsou nastavena a která se budeme snažit kontrolovat. Ale znovu opakuji, nejsme schopni zkontrolovat úplně každého, je to na každém z nás.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já bych měla jenom takové upřesnění, bych vás poprosila k těm hrazeným, nehrazeným testům. Původně, jestli se nemýlím, mělo to hrazení skončit k 1. 12., proč jste tedy rozhodli, že už je to k 1. 11.? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Bylo to stanovisko klinické skupiny ministerstva, takže já jsem to respektoval. Myslím si, že to je v tuto chvíli na místě, tak abychom i motivovali právě k tomu očkování. Já myslím, že není nic špatného na tom, pokud stát, a nejsme to jenom my, Německo zrušilo úhradu těchto testů 11. října, mluvil jsem o tom sám s německým ministrem, Francie před tím a tak dále. Myslím, si, že ty státy jasně říkají: Očkování je pro nás priorita. A my to tímto krokem říkáme taktéž.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě poslední dotaz, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Jenom v rychlosti, ono to zaniklo v tom, řekněme, dvojitém komunikování. Zkrácení karantény, kdyby to bylo navázané právě na zkrácení platnosti těch testů, jak to nakonec dopadlo?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Zkrácení karantény platí od příštího pondělí 25. a bude zkráceno na sedm dní. To platí, a to, znovu říkám, nebylo ani na jednání vlády, to rozhoduje hlavní hygienička svým metodickým pokynem a takto rozhodla a takto to bude platit. Ale musí ta karanténa být zakončena negativním PCR testem po těch sedmi dnech a pak samozřejmě může být ukončena.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, z dnešní tiskové konference je to vše, hezký zbytek dne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X