Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 10. 2021 16:37

Výsledky mimořádného jednání vlády 20. října 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 včetně rozpočtové dokumentace (pro PSP ČR v 9. volebním období)
čj. 1199/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1200/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
čj. 1202/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1201/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 1. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie