Tiskové konference

10. 11. 2021 9:57

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 10. listopadu 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, v 10 hodin začíná Sněmovna, my tři jsme tady poslanci, takže potom se omluvíme a pan ministr Vojtěch za chvíli dorazí a ten odprezentuje ta opatření vlády ke covidu.

Ta situace není dobrá. Znovu apelujeme na všechny občany, aby se očkovali. Včera bylo přijato do nemocnic 322 pacientů, průměrný věk nově přijatých je 65 let. Průměrný věk všech hospitalizovaných je 68 let. Takže jediné řešení je očkování.

Pan ministr Vojtěch bude mluvit o opatřeních, která dnes vláda přijala. Na zítra ráno svolám, v sedm ráno, Radu pro zdravotní rizika, abychom projednali další návrh opatření, která vláda projedná v pátek. Protože samozřejmě ta situace není dobrá.

Dnes jsme projednali další pomoc a možnost dávkové podpory ve vztahu k navýšení nákladů domácností z důvodu navýšení cen energií. O tom bude informovat pan Havlíček. Já chci jenom říct, že skutečně na základě liberalizace trhu v Evropské unii máme samozřejmě i podle zkušeností s Bohemia Energy velký problém.

Protože energie není obyčejná komodita. To není ani chleba, ani jogurt. Samozřejmě máme tady ten systém dodavatele poslední instance, který zaručí to, že lidé budou dostávat energie, když se stane to, co se stalo. Ale já jsem i vyzval pana Havlíčka, aby napsal dopis Evropské komisi, že přece není možné, aby ERÚ podle těch směrnic nemohl kontrolovat, jak tito obchodníci obchodují.

Bohemia Energy nevyrábí energii. A přece není normální, aby někdo prodával zboží, které nemá ještě nakoupené. Dobrý a slušný obchodník prodává systémem back to back, to znamená, nakoupím a potom prodám. Nespekuluju. A v tomto směru, pokud máme taková pravidla, a byla tady jenom obrovská snaha Evropské unie všechno zliberalizovat, tak ano, máme 400 traderů, ale kolik máme tady výrobců.

Takže toto je problém, kde v podstatě já říkám, není možné, že ERÚ nevěděl, co se děje na tom trhu. Přece ti, kteří prodávají nějaké zboží a vidí, že někdo je extrémně levný, tak musí vědět, že tam je něco špatně. A pokud někomu vycházely spekulace na pokles energií a měl na tom velký byznys, tak tentokrát mu to nevyšlo a všechno potom padá na stát.

Takže to je nepřijatelné. A není to jenom u nás. Ve Velké Británii zkrachovalou jedenáct distributorů, dva miliony domácností mají stejný problém, jako mají naši občané s Bohemia Energy.

My jsme udělali několik opatření. To už je známo. Odpustili jsme DPH na listopad a prosinec. Odpustili jsme ten poplatek za obnovitelné zdroje všem domácnostem do tří megawatt spotřeby. To je další opatření. Zastropovali jsme ty zálohy. O tom všem bude mluvit pan Havlíček. A dnes tedy jsme znovu projednali tu pomoc MPSV, i když MPSV to už tiskovou zprávou 21. října avizovalo, že samozřejmě to musí udělat. MPSV posílí, asi tisíc zaměstnanců bude vyčleněných na tuto okamžitou pomoc.

Takže to byly tyhle věci a potom jsme řešili a dořešili valorizaci platů ve státním sektoru a o tom bude informovat paní ministryně Schillerová. Za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Paní ministryně Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes schválila tři nařízení vlády, která se týkají růstu platů ve veřejném sektoru – obecně pro státní zaměstnance, dále pro ozbrojené složky a pro obranu.

V podstatě ten princip je obdobný, navyšujeme, tak jak počítá rozpočet, který schválila tato vláda a poslala do Poslanecké sněmovny, tak objemově se navyšují platy na jednoho zaměstnance nebo člena ozbrojené složky o 1 400 korun s tím, že tisíc korun jsme navrhli dát do tarifu a 400 korun do takzvaných nenárokových nebo pohyblivých, chcete-li, složek.

U učitelů jsme se dohodli, že porostou platy pedagogů o tři procenta. A co se týče zdravotníků, tak tento nárůst 1 400 korun se bude týkat na základě dohody, kterou učinil ministr zdravotnictví s odboráři a se zástupci pojišťoven, protože tyto platy se navyšují prostřednictvím tzv. úhradové vyhlášky z veřejného zdravotního pojištění, tak do 7. platové třídy porostou o 1 400 korun na základě stejného principu a od 8. platové třídy se navýší o šest procent. Takže tuto dohodu dnes vláda udělala a takto jsme se na tom shodli a nařízení vlády byla schválena.

Jenom ještě malé doplnění k tomu, on to už říkal pan premiér a bude o tom mluvit můj kolega vicepremiér Havlíček: My jsme dnes vzali na vědomí materiál MPSV. Jsme rádi, že MPSV k tomu takto přistoupilo, a zejména vítáme to, že se připraví formou nařízení vlády tzv. nové normativy bydlení od 1. ledna 2022, protože to musí připravit tato vláda, ta příští by to rozhodně nestihla a doplatili by na to občané. To znamená započítá se tam růst energií. Tady já bych chtěla velmi poděkovat za cenné připomínky Člověku v tísni, panu Holému, se kterým jsme ve spojení, a já mu děkuji, že mě instruoval cennými připomínkami, které jsme v rámci připomínkového řízení využili.

Tak tolik za mě. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, dobrý den, takže já zrekapituluji ještě jednou podporu v rámci energetiky. Tak jako v jiných zemích v Evropě můžeme jít na plošná opatření, která jsou v zásadě dvě, a to je snížení DPH – v našem případě jsme šli odpuštěním DPH na měsíc listopad a prosinec a na příští rok to bude k diskusi v Poslanecké sněmovně, pokud se to dá do zákona. Za B je to odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

Nic víc v tuto chvíli už není možné udělat pro to všeobecné plošné opatření, které samozřejmě nevychází vstříc pouze klientům Bohemia Energy, ale všem obyvatelům, protože od příštího roku se zvednou elektrické energie přibližně o 30 procent, plyn ještě více. Současně platí zastropování záloh, které platí od listopadu, na úroveň, respektive o padesát procent méně, případně o čtyřicet procent méně v měsíci prosinci.

Já rovněž pozitivně kvituji to, že Ministerstvo práce a sociálních přišlo s tou podobou podpory pro postižené nebo ohrožené domácnosti. Jinak to není možné dělat. V žádné zemi v Evropě snad to nejde jinak než přes sociální dávky. My souhlasíme s tím návrhem, který Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo, ať už se jedná o příspěvky na bydlení, případně doplatky na bydlení, respektive o tolik diskutovanou mimořádnou okamžitou pomoc, která bude pro osoby, které jsou ve stavu hmotné nouze.

Ano, je to tzv. testovací pomoc, to znamená, musí se otestovat ten zákazník nebo ta domácnost ve smyslu toho, jaké jsou příjmy té domácnosti, ve smyslu toho, jaké jsou výdaje na energie, a na základě toho se jednoduše dopočte to, kolik může tato domácnost získat.

Pouze podotýkám, že se jedná o jednorázovou pomoc, která se nemá poskytovat dlouhodobě. Neznamená to, že nemůže být poskytnuta podruhé nebo případně potřetí, ale rozhodně to není pomoc, která by byla na pravidelné měsíční bázi. Takže já jsem rád, že tuto pomoc rovněž máme, a v dané chvíli je to s ohledem na podporu postižených domácnosti podle našeho názoru ucelený balíček. Nic víc už nelze vymyslet.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Než se dostaneme k mimořádným opatřením, protože tedy spěchají páni ministři a pan premiér, je tady prostor pro velmi rychlé, stručné dotazy na dosavadní témata.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane premiére, chci se zeptat, co se týče kauzy Čapí hnízdo, tak jestli počítáte s vydáním k trestnímu stíhání, případně o to požádáte sám? A na paní ministryni se chci, prosím, zeptat, co se týče zvyšování těch platů, tak proč takto na poslední chvíli a jestli to do jisté míry nebylo trochu zbytečné s ohledem na to, že budoucí vláda to bude chtít zřejmě zrušit? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Kauza Čapí hnízdo je politická objednávka. Je to stíhání na objednávku, které tady je od roku 2016. V září 2019 státní zástupce to stíhání zastavil. Nejvyšší státní zástupce pan Zeman, který je součástí a dlouhodobou součástí polistopadového kartelu, mě nechal z politických důvodů nadále stíhat. Myslím, že jsem se k tomu vyjadřovat už xkrát, tak to je všechno, co můžu k tomu říct.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Co se týče nařízení vlády…

Jakub Pacner, Česká televize: Ten dotaz jenom zněl, jestli s tím počítáte s tím vydáním, případně požádáte Sněmovnu? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já to nebudu komentovat, já znovu říkám, že je to politické stíhání, že je to stíhání na objednávku.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Co se týče nařízení vlády, to období je vždycky podobné pro přijetí tohoto nařízení vlády. Samozřejmě, že bylo by lepší, kdybychom za sebou měli první čtení rozpočtu, ale my jsme dali jasný závazek. Já jsem promítla do návrhu rozpočtu, který tato vláda schválila, to navýšení 1 400 nebo tři procenta u pedagogů, jsem promítla do státního rozpočtu. Vláda ho poslala do Parlamentu a my chceme jasně tím deklarovat veřejnému sektoru, že tato vláda svému slibu dostála. A co udělá příští vláda, to je prostě její politická zodpovědnost. To já nebudu komentovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, prosím.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Pane premiére, chtěl jsem se zeptat, jestli už je jasné, kdy byste mohl panu prezidentovi předat demisi vlády a jakým to bude způsobem. Zda předpokládáte osobní setkání? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: No kdy, to se musíte zeptat ve Sněmovně, kdy skončí schůze, a pošlu to písemně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, jsou ještě nějaké dotazy? Pokud ne, děkuji panu premiérovi, paní vicepremiérce, panu vicepremiérovi a pokračujeme s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já tu ještě chvíli zůstanu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Děkuji, děkuji za slovo, dámy a pánové, dobrý den. Jak o tom hovořil pan premiér, situace je skutečně vážná, pokud jde o epidemickou situaci v České republice, byť tedy když se divám například na čísla v Německu, kde mají nejvyšší čísla za celou dobu pandemie, tak vidíme, že to není pouze případ České republiky. Ale samozřejmě nás zajímá to, co se děje u nás.

My v tuto chvíli tedy navrhujeme a vláda schválila několik změn mimořádných opatření, a jak říkal pan premiér, budeme jednat o dalších změnách zítra a budeme je překládat v pátek na vládu. V tuto chvíli tedy jsou schválena tato mimořádná opatření nebo jejich změny.

Jednak od 15. listopadu bude povinně testován každý zaměstnanec v lůžkové péči. Nejsou to už jenom jako doposud léčebny dlouhodobě nemocných, ale skutečně jednodenní péče, akutní lůžková péče, intenzivní, standardní… Zkrátka každý, kdo přichází do kontaktu s pacienty a není očkován proti nemoci covid-19, tak bude povinně jedenkrát za sedm dní testován s účinností tady od pondělí s tím, že to testování musí být provedeno nejpozději do 22. listopadu v rámci těch sedmi dnů a pak další tedy každý týden aspoň jednou.

Pokud jde o další opatření, to se týká ochrany dýchacích cest. Tady rozšiřujeme podmínku nošení ochrany dýchacích cest zejména na vysoké školy. Zkrátka tam, kde bude alespoň 50 studentů, žáků na jednom místě, ať jsou to vysoké školy, vyšší odborné školy, základní, střední školy, od 50 výše, zejména právě ty vysoké školy, po konzultaci s ministerstvem školství, tak bude nutné, aby měli studenti i v rámci výuky nasazeny respirátory.

U těch vysokých škol tam to riziko je vyšší v tom směru, že často jde o nehomogenní kolektivy. Nejsou to konkrétní třídy, kde vlastně by se stále potkávali stejní lidé, jsou tam různé smíchané kolektivy, a v takovém případě tedy je namístě, aby nosili ochranu dýchacích cest s účinností od 15. listopadu.

Další změna, to jsou řekněme spíše trošku technické změny, ale potřebné pro tu praxi, pokud jde o diskriminační PCR, to znamená vyšetření toho pozitivního vzorku na přítomnost mutací. V tuto chvíli se vyšetřuje povinně každý pozitivní vzorek i na diskriminační PCR. Vzhledem k tomu, že víme ze sekvenace, že máme v České republice zhruba 97 procent případů delta mutace, potažmo delta plus, nejsou tedy žádné v tuto chvíli identifikované nějaké nové varianty koronaviru, tak snižujeme vlastně povinnost otestovat 30 procent vzorků z těch celkově pozitivních na diskriminačním PCR, což i podle odborníků by mělo být dostatečné.

Trošku to odlehčí kapacity těm laboratořím i vzhledem k tomu, že teď těch pozitivních případů je vícero. Takže chceme jim trošku odlehčit, aby se měly možnost věnovat vlastně tomu standardnímu vyšetřování těch pozitivních případů a nemusely každý pozitivní případ vyšetřovat i na diskriminačním PCR. Takže tady to je tedy tato změna.

Další změna se týká očkování cizinců. My po nějaké analýze té situace u cizinců, kteří legálně pobývají na území České republiky dlouhodobě, nejsou to pojištěnci, není pro ně hrazeno to očkování z veřejného zdravotního pojištění, tak nově zavádíme to, že toto očkování bude placeno ze státního rozpočtu, z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Ten samoplátecký režim je v praxi poměrně komplikovaný. Ne každý poskytovatel je zapojen do toho systému. Takže v tuto chvíli každý, kdo legálně pobývá na území České republiky dlouhodobě, bude moci být očkován v zásadě zdarma. To znamená na základě úhrady toho očkování ze státního rozpočtu a bude si hradit pouze výkon, to znamená aplikaci daného očkování.

Poslední změna, velmi technická, ale také bych ji tady měl zmínit: Od 15. listopadu rovněž trošku snižujeme administrativní zátěž poskytovatelů, kteří očkují, protože doposud, což bylo dáno historicky, museli evidovat a hlásit aktuální množství očkovacího materiálu, jehel, stříkaček a podobně.

Bylo to v době, kdy tohoto materiálu byl nedostatek. Dnes na trhu je dostatek veškerého materiálu, takže už není nutné evidovat tyto informace, takže tady vlastně zrušíme tuto zbytečnou administrativu a poskytovatelé již toto nebudou muset hlásit a evidovat v rámci systému pro očkování. Také s účinností od 15. listopadu.

Další opatření, jak říkám, budeme probírat zítra na Centrálním řídicím týmu.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotazy, prosím, Česká televize.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane ministře, chci se zeptat, proč dosud vláda nezaujala nějaká razantnější opatření, vzhledem k tomu, jak ta čísla rychle rostou, a dnes jsme se dozvěděli, že včerejší nárůst odpovídá asi tomu, jaké ty predikce byly. Je poměrně vysoký. A i s ohledem na to, že jak říkáte, jedním z parametrů, jak zpřísňovat opatření, je zaplněnost nemocnic. V posledních dnech, několika dnech, už slyšíme i v médiích, že řada nemocnic už omezuje neakutní péči, tak proč dosud ta opatření nebyla razantnější, nesměřovala k tomu, aby ta pandemie zpomalila v České republice? A spolu s tím mě zajímá, jak budou nebo jak by mohla vypadat ta opatření, o kterých teď tento týden budete jednat. V jakém smyslu by měla být? Jestli se bude jednat o nějaké uzávěry nějakých oblastí a podobně, nevím.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak jakékoliv uzávěry nejsou možné bez vyhlášení nouzového stavu. Máme tady soudní judikaturu, kterou musíme respektovat, takže v tomto směru ta situace je jiná, než byla před rokem. My v tuto chvíli máme nastavena režimová opatření. Ta chceme dále zpřísňovat.

Je pravdou, že ta situace samozřejmě dobrá není, na druhou stranu, my stále říkáme jednu věc: To, co je jediné řešení té situace dlouhodobě, je očkování. A prosím všechny, aby se nechali naočkovat. Nikdo na světě nevymyslel lepší, účinnější nástroj, než je očkování. My tady můžeme dělat opatření, samozřejmě, na brždění té epidemie. Ale to neřeší tu situaci.

Takže proto ta opatření jsou režimová, ale zároveň tlačíme a podporujeme a snažíme se maximálně motivovat všechny k tomu, aby se očkovali. Ten zájem se zvyšuje, což je dobré, já za to všem, kteří k tomu takto přestoupili, děkuji, ale potřebujeme dál, potřebujeme zkrátka, aby ta čísla se zvyšovala, takže o to všechny prosím.

Jakub Pacner, Česká televize: Ještě k tomu včerejšímu jednání s ministerstvem školství. Tam zaznělo, že by měli mít, co se týče trasování, ale i testování, testování, pardon, ředitelé být nějakým způsobem do toho zapojení, byť se to panu ministrovi školství nelíbilo. Jaká je tedy představa vašeho ministerstva, jak by tedy mělo probíhat testování PCR metodou ve školách?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak to testování bude probíhat v ohnisku nákazy. To znamená, na základě toho, že je tam nějaký pozitivní případ, tak vlastně bude fungovat i odběrový tým, mobilní, který vlastně na základě žádosti příslušné krajské hygienické stanice provede odběr vzorků z tamní školy metodou PCR. I třeba celá škola skutečně bude takto otestována. To znamená, skutečně chceme jít více cíleně metodou PCR.

Samozřejmě bavili jsme se s ministerstvem školství i o tom, jaké sms zprávy mají být posílány ze strany hygienických stanic. Tady bude skutečně záležet právě na tom, aby ta informace byla poskytnuta včas o tom, že nějaký žák, student je pozitivní v dané škole, aby se mohlo rychle zakročit a to testování nařídit. Ale principiálně zkrátka testování v ohnisku nákazy na základě toho, že je tam nějaký pozitivní případ, metodou PCR po nařízení krajské hygienické stanice.

To je stanovisko hygieniků, to je stanovisko paní hlavní hygieničky, a o tomto jednáme tedy s ministerstvem školství. Poskytli jsme jim vlastně k tomu materiály a určitě to ještě budeme probírat zítra na radě vlády.

Jakub Pacner, Česká televize: Já bych se ještě chtěl zeptat právě na tu zítřejší Radu vlády pro zdravotní rizika. Jakým směrem bude to jednání směřovat, k čemu byste podle vás mohli zítra dospět?

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane redaktore, vždycky se ptáte dopředu. My vám to řekneme zítra a v pátek po vládě. My vám to teď říkat nebudeme, my to musíme projednat na té Radě. Já se omlouvám.

Jakub Pacner, Česká televize: A poslední dotaz, pane ministře, ještě směřuje k tomu, jak přestaly být testy proplácené, tak to množství provedených testů kleslo asi o 25 procent. Naopak vzrůstá indikace PCR testů. PCR testy jsou nadlouho dopředu zaplněné. Zároveň když říkám, že minus 25 procent provedených testu obecně, není to problém i z hlediska právě dohledávání nebo záchytu té nákazy ve společnosti? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak my obecně chceme preferovat metodu PCR. Z našeho pohledu je to metoda, která je přesnější, a v tomto směru tedy si myslím, že to není problém. Stejně, pokud člověk je zachycen antigenním testem, musí být odeslán vždy na konfirmační test PCR. Takže to, jestli se vlastně nahradily antigenní testy PCR testy, tak v zásadě by neměl být žádný problém, pokud jde o data o epidemii. Protože my nevycházíme primárně z pozitivních antigenních testů. My vycházíme z těch, které jsou konfirmovány metodou PCR. To znamená, tady si myslím, že to problém není. My máme zmapovanou tu situaci, vidíme, jak se ta situace vyvíjí, takže nemyslím si, že bychom neměli dostatek dat o vývoji epidemické situace.

Naopak, a myslím si, teď jsem viděl nějaký článek zase někde na nějakém serveru, že skutečně to opatření, které jsme zavedli, je motivační k tomu, aby lidé se šli nechat naočkovat. Takže já si myslím, že to je ten principiální cíl: Abychom zkrátka motivovali lidi k tomu, aby se očkovali, aby nespoléhali na testování, protože testování samozřejmě pouze oddaluje ten problém. Neřeší ho a my tady můžeme pak, i když bychom tu situaci teď zvládli, tak čelit zase další vlně třeba po Vánocích. Takže my potřebujeme skutečně, aby co nejvíce lidí se očkovalo. To je to jediné řešení. Nikdo na světě nevymyslel v tuto chvíli lepší nástroj a já o to všechny skutečně prosím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě poslední dotaz od televize Prima. Pan premiér už možná může odejít, pokud chce.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: I když pan premiér říkal, že se ptáme dopředu, já se přesto musím zeptat, jakého charakteru by tedy ta opatření mohla být i s ohledem na to, že třeba včera vaše náměstkyně, pane ministře, Vašáková, mluvila o jakémsi lockdownu pro neočkované. Tak je to cesta?

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane redaktore, já se omlouvám, ale vy byste to chtěli vědět dopředu. My to musíme projednat zítra na Radě v sedm a v pátek v sedm bude vláda a na tiskovce v pátek vám to řekneme.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: Tak já se ptám, protože právě náměstkyně pana ministra včera hovořila o jakémsi návrhu lockdownu pro neočkované…

Andrej Babiš, předseda vlády: Nebude žádný lockdown. Nebude. To jsme říkali vždycky. Lockdown nebude. Budou opatření, zítra rada, v pátek vláda. Děkujeme a na shledanou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak to už je vše, děkujeme, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X