Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 11. 2021 10:05

Výsledky mimořádného jednání vlády 10. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách s účinností od 15. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest s účinností od 15. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření s účinností od 15. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla provedení očkování s účinností od 15. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla vykazování očkování s účinností od 15. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1318/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1319/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čj. 1320/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o zajištění očkování proti onemocnění covid-19 způsobenému virem SARS-CoV-2 pro osoby, které legálně pobývají na území ČR a nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čj. 1316/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Možnosti dávkové podpory ve vztahu k navýšení nákladů domácností z důvodu nárůstu cen energií
čj. 1317/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie