Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 6. 2021 13:51

Tisková konference po jednání vlády 28. června

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dámy a pánové, dobrý den. Máme za sebou jednání vlády s panem prezidentem. To hlavní téma asi všichni tušíte, to znamená reakce na tornádo na jižní Moravě.

My jsme pana prezidenta informovali o tom, co dnes projednala vláda, o čem určitě budou mluvit kolegové, to znamená ta jednotlivá opatření a ty jednotlivé programy, které mají za cíl pomoci lidem a podnikatelům a firmám, kteří byli postižení tou katastrofou. Takže jsme to panu prezidentovi sdělili, on se zajímal o problémy jednotlivých rezortů nejen tedy ve vztahu k tomu aktuálnímu vývoji, ale obecně. Takže tam proběhlo takové kolečko, kde jsme ho seznamovali s tím, v jakém stavu ty naše rezorty jsou, a pan prezident se zajímal o to tedy, jak vláda funguje.

Vyjádřil nám podporu, podporu ve všech krocích, které právě směřují k řešení té aktuální krize, a tím já bych přešel k jednání vlády.

My jsme přivítali na jednání vlády pana hejtmana Grolicha, který přijel z Brna a seznámil nás s aktuální situací na jižní Moravě. Já chci nejprve všem poděkovat. Chci poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, chci poděkovat těm desítkám, stovkám dobrovolníků. Chci poděkovat starostům, starostkám a členům zastupitelstev. Prostě všem. Určitě bych na někoho zapomněl, tak řeknu prostě všem, kteří na tom místě pomáhají.

My jsme měli možnost s některými kolegy vidět na vlastní oči tu zkázu a jsem velmi rád za to, že Česká republika a její občané takto masivně a solidárně na jižní Moravě pomáhají. Úkolem vlády je samozřejmě přijít s programy rekonstrukce, pomoci a rekonstrukce, což jsme dnes učinili a ty jednotlivé body a programy toho, co je připraveno, vám představí jednotliví rezortní kolegové.

Takže za mě ještě jednou obrovský dík všem, kteří v této těžké chvíli na jižní Moravě pomáhají, moc s toho všichni vážíme. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní vicepremiérka Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové. Řekl to pan vicepremiér Hamáček. V podstatě jak jednáním vlády, řádným jednáním, tak jednáním pana prezidenta se prolínala situace na jižní Moravě. To znamená, že mohu shrnout, že ta témata byla v podstatě stejná.

My jsme informovali pana prezidenta o všech opatřeních a krocích a vůbec o té situaci, tak jak tam na té jižní Moravě vypadá, protože všichni víte, že to není vůbec jednoduché, že těm lidem patří obdiv a samozřejmě veškerá nutná pomoc a také poděkování všem, kteří na tom místě pomáhají. Já je nebudu znova vyjmenovávat, já si myslím že to všichni víme, jsou to složky integrovaného záchranného systému nebo i lidé, kteří posílají finanční nebo hmotnou pomoc.

My jsme informovali pana prezidenta o tom, že dnes za účasti jihomoravského hejtmana pana Grolicha jsme projednali všechny programy na pomoc. Mí kolegové budou o nich podrobně hovořit, podle toho, jak spadají do jejich gescí.

Za Ministerstvo financí musím říct, že samozřejmě to bude otázka mobilizace finančních zdrojů na všechny ty programy, protože v tuto chvíli nejsme schopni přesně odhadnout, kolik to bude všechno stát.

Pak jsem seznámila vládu s tím a získala jejich podporu, že podepíšu hned teď, jak se vrátím na úřad, generální pardony na všechny sankce, které spočívají z plnění daňových povinností. Ať už jsou to různé pokuty, úroky, penále, tak všechno vlastně pro tu oblast postiženou bude prominuto, spojeno s nějakým nedodržením daňových povinností na všech těch nosných daních.

Navíc odložím podání daňového přiznání na dani z příjmu a dani silniční pro podnikatele z těchto postižených oblastí a samozřejmě ty sankce se týkají i daně z přidané hodnoty. Dále vydám generální pardon, že se osvobozují dotace, které budou poskytnuty fyzickým osobám, třeba na rekonstrukci anebo asanaci domů, tak jak o nich bude hovořit paní ministryně Dostálová, od daně z příjmu, protože ony vstupují do příjmu. To znamená, budou osvobozeny.

A možná ještě z té covidové vlády, když už mám slovo, ať se nemusím potom vracet k mikrofonu, tak jsem navrhla osvobození od DPH, tak jak jsem avizovala už včera v České televizi, od DPH na respirátory, a to až do konce srpna.

Děkuji všem výrobcům a prodejcům, že si to nenechávají. Skutečně děkuji a doufám, že to vydrží ještě do toho konce srpna tak, aby pro lidi, protože můj vládní kolega Adam Vojtěch navrhl to povinné nošení v prostředcích MHD a veřejných prostorách, takže tak, aby to pro lidi bylo i nadále dostupné.

My jsme dnes neřešili problematiku rozpočtu ani daňových otázek a všech dalších věcí, které pana prezidenta vždy velmi intenzivně zajímají, protože my už máme delší dobu domluvenou schůzku, která proběhne tento týden ve středu, a tam jsme si řekli, že to probereme naprosto do detailů. Takže v tuto chvíli jsem tím nezatěžovala ten oběd v Lánech a informovala jsem o akutní agendě, kterou jsme vlastně v tuto chvíli řešili.

Ještě možná jedna zmínka z agendy Ministerstva financí. Navrhla jsem dnes posílení rozpočtu krizového řízení, kde v tuto chvíli nejsou žádné peníze, protože těch 140 milionů, které tam každoročně bývají, tak jak loni, tak letos byly poctivě rozděleny všem krajům na boj s pandemií. Takže jsem navrhla posílení, po dohodě s jihomoravským hejtmanem, o 20 milionů, které budou neprodleně převedeny rozpočtovým opatřením panu hejtmanovi k dispozici pro Jihomoravský kraj na různé věci, které souvisí s krizovým řízením.

Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Teď asi ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: No tak když stojím u mikrofonu, tak můžu začít. Dobrý den, já jsem dnes na vládě předložila tolik očekávaný program na vlastně řádění toho mimořádného živlu. Skutečně je potřeba říci, že s tornádem se Česká republika, s takovýmto rozsahem, potkala v podstatě poprvé.

My jsme tedy připravili mimořádné nařízení vlády, které umožní obnovit obydlí právě po tomto mimořádném živlu. Ten dotační program bude připraven tak, že budou moci jednotlivé fyzické osoby žádat až dva miliony dotace plus další tři miliony jako úvěr, který bude skutečně velmi výhodný s úrokovou sazbou jedno procento na 30 let.

Vzhledem k tomu, že máme informace o tom, že statici už určili zhruba 69 domů, které se musí zdemolovat, tak my samozřejmě budeme poskytovat okamžitou zálohu občanům až ve výši 500 000 korun. Budeme mít mobilní kanceláře, aby za občany samozřejmě úřadovali úředníci, nikoliv aby oni museli obíhat někde s papíry, a budeme mít nejenom na ty rekonstrukce, ale i na výstavbu, popřípadě koupi nového obydlí. To znamená, aby ti lidé skutečně bydleli co možná nejdříve.

Také jsme vládu seznámili s programem, který máme pro obce, tzv. obnova obecního majetku po živlech. Tam má Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici 420 milionů korun. S panem hejtmanem jsme debatovali, že uděláme i priority, jako jsou například rekonstrukce komunikací, školy, školky, tak, aby se během letních prázdnin skutečně stihlo co nejvíce stavebních prací.

Vedle toho samozřejmě, protože ty škody budou přesahovat tu částku 420 milionů korun, tak ve spolupráci s Ministerstvem financí chystá Jihomoravský kraj žádost na evropské fondy, tzv. Fond solidarity, kde můžeme skutečně žádat o někde i kolem zhruba jedenáctu miliard korun. Tam je ale potřeba opravdu velmi detailně vyčíslit tu škodu.

Zároveň jsem dala pokyn, aby byl vytvořen metodický pokyn pro stavební úřady, protože je jasné, že pokud budeme obnovovat obydlí, tak ti lidé budou potřebovat velmi rychle vyřídit stavební povolení, aby se to nikde nezdržovalo. Takže jsem velmi ráda, že zítra a pozítří budu v oněch postižených obcích, abychom se starosty i s občany probrali všechny ty věci, které potřebují.

Když odhlédnu od té situace v Jihomoravském i Ústeckém kraji, kde byly toho 24. 6. ty problémy s těmi živly, tak jsem vládě předložila i odpověď české vlády na rezoluci Evropského parlamentu. Předložili jsme to ve spolupráci s mnoha rezorty – spravedlnost, finance, zemědělství.

Jsme přesvědčeni o tom, že česká vláda musí reagovat na ty závěry, které Evropský parlament předložil, protože prostě rozhodovat o těch věcech skutečně můžou pouze soudy. Zatím na straně Evropské komise i Evropského parlamentu či české straně jsou to pouze právní názory. Rozhodnout tedy může pouze soud.

Dále jsme se velmi ohradili proti tomu, aby byly takovéto zásahy do probíhajících auditních řízení. Není možné, aby se Evropský parlament zabýval auditním řízením, které už bylo zastaveno s tím výsledkem, že v podstatě tam nedošlo k žádným problémům. Zároveň se ohrazujeme proti tomu, abychom byli vlastně osočováni na nárokové dotace v oblasti zemědělství.

Takže těch bodů je celá řada. Dokonce jsme tam polemizovali i s tím, že Evropský parlament vytýká Evropské komisi, že dostatečně rychle nedopověděla. Tak my od Evropského parlamentu na naši odpověď z 19. června 2020 nemáme odpověď doposud.

Proto jsem vládě tento návrh odpovědi předložila a vláda ho jednomyslně, myslím jednomyslně, schválila. Děkuju. A tak jednomyslně ne, někdo se zdržel. Tak většinově schválila.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, já jsem dnes jak na vládě, tak panu prezidentovi představil zejména aktivity v rámci tornáda a opatření, která jsou s tím spojená, která jsou v mé odpovědnosti. Jedná se o dopravu, energetiku a podnikání.

Rád bych touto formou velmi poděkoval všem aktérům v dopravě a v energetice. Je třeba to zdůrazňovat, aby se na ně nezapomínalo, protože v těch posledních desítkách hodin udělali obrovský kus práce. Když to řeknu v číslech, tak z téměř 130 000 nepřipojených míst zapojili energetici v rámci elektřiny 99 procent a dnes zůstává posledních 1 500.

Co se týká dopravy, tak nejen, že Ředitelství silnic a dálnic během řádově jednotek hodin zvládlo zprovoznit všechny důležité dálnice a silnice, tak současně Správa železnic zprovoznila z 24 uzavřených tratí plných 23 tratí, takže zůstává poslední, a to je Břeclav–Hodonín, která by měla být v následujících dnech rovněž zprovozněna, minimálně tzv. dieselovou trakcí.

Současně bych chtěl představit a poděkovat ještě touto formou rovněž energetickým společnostem ČEPS, chtěl bych poděkovat EGB, chtěl bych poděkovat ČEZ a samozřejmě i Ředitelství silnic a dálnic, Správě železnic a Českým drahám.

Co se týká podnikatelských aktivit a podpory podnikání, tak jsem dnes představil program Ministerstva průmyslu a obchodu, který je podporou pro všechny typy podnikatelů, a to ve třech možných způsobech.

První je ten, že všichni ti, kteří přišli o jakýkoli hmotný majetek, mohou okamžitě nárokovat na Ministerstvu průmyslu prostřednictvím CzechInvestu, který už je na místě a všechno zmapovává, komunikuje s podnikateli, a to částku 80 až 100 procent z nové, podotýkám nové hodnoty tohoto majetku, což je důležité zmínit, nikoli z původních hodnot toho majetku.

Strop pro tuto částku je jeden milion korun. Kdy je to 80 procent a kdy 100 procent? Sto procent je to pro všechny, kteří byli pojištěni. Zjednodušeně řečeno, z rozdílu mezi tím, co dostanou na pojistném, a tím, kolik by stál nový třeba přístroj nebo nové aktivum, tak dostanou částku z Ministerstva průmyslu a obchodu, která ji dorovná do sta procent. Pokud někdo nebyl pojištěn, tak dostává z pořízení nového aktiva 80 procent.

Pokud někdo bude chtít ještě navíc čerpat, a vypadá, že o to bude velký zájem, rovněž bezúročné úvěry, tak jsme schválili režim takový, že do 45 milionů korun mohou podnikatelé z postižených oblastí, podotýkám nejenom jižní Moravy, ale i ostatních oblastí, žádat o bezúročný úvěr u ČMZRB a tento bude obratem vyřízen.

Co se týká jiné agendy než tornádo, tak jenom zmiňuji to, že jsme schválili dlouho očekávaný program Obchůdek 2021+, který fakticky znamená podporu lokálních koloniálů a drobných prodejen v rámci malých obcí do tisíce obyvatel, pakliže je tam jediná provozovna. Dotace je rovněž z Ministerstva průmyslu a obchodu, půjde přes kraje a bude moci se žádat a vyřizovat tyto formy podpory už od podzimu tohoto roku s tím, že ta podpora nejde zdaleka jenom pro drobné obchůdky, ale je to v podstatě sociální podpora, která podporuje ruch v malých obcích, kde by za normální situace obchod nebyl.

A současně ještě zmíním poslední bod, který byl dnes schválen, a to je bod rezortní za Ministerstvo dopravy, kde jsme schválili covidovou podporu pro stavební firmy, které budovaly strategickou a kritickou infrastrukturu, veřejné zakázky v době covidové, v době nouzového stavu a navázali jsme na program, který byl na jaře.

Ten jarní program umožňoval čerpat přibližně jednu miliardu korun jakožto speciální bonus pro tyto zhotovitele a tento program jsme schválili rovněž na nouzový stav, který byl v roce 2021. Odhadujeme, že se bude jednat přibližně o 500 milionů korun. Je to podpora a současně poděkování všem stavebním firmám, které i v době covidu dokázaly zabezpečit rekordní dodávky do zejména dopravní infrastruktury.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den, já budu maximálně stručná, protože se normálně snažím vyhýbat sluníčku a po dnešku asi budu opálená.

Co se týká mimořádné okamžité pomoci, my jsme v pátek brzy ráno začali vyplácet mimořádnou okamžitou pomoc. K dnešnímu ránu v 10.00 jsme měli vyplacených 700 žádostí o tu mimořádnou okamžitou pomoc, která může být ve výši až 58 000 korun na domácnost.

Je potřeba říci, že se snažíme k tomu přistupovat jako rezort maximálně nebyrokraticky. Neznamená to, že ty žádosti neprověřujeme, protože už jsme za celý víkend měli několik pokusů o zneužití, a říkám naprosto na rovinu: Nárok na okamžitou pomoc mají jenom ti, kteří došli během tornáda k újmě. Neznamená to, že pokud bydlíte v té postižené obci a neměli jste žádnou škodu, že dostanete ty peníze.

Naopak, my i přes ten bez-byrokratický přístup se snažíme ty žádosti prověřovat a úředníci Úřadu práce se to snaží velmi dobře vysvětlovat. Jsou znalí terénu, spolupracují s místní samosprávou. Dnes jsme v komunikaci s panem hejtmanem také ty kapacity navyšovali. Víte, že jsme byli na místě po celý víkend i přes ty mobilní týmy, a já skutečně chci všem úředníkům Úřadu práce poděkovat, protože to nasazení bylo nezvykle vysoké.

Takže řešíme to velmi rychle, pomáháme těm lidem, ale neznamená to, že necháme ten systém zneužívat. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Já jsem dnes měl několik materiálů týkajících se samozřejmě covidové agendy. Změny v několika mimořádných opatřeních.

V zásadě rušíme již povinnost nošení roušek, respektive respirátorů venku. Zůstávají pouze uvnitř v těch vnitřních prostorech MHD, obchodů a podobně. Taktéž, co je velmi důležité, zavádíme, a to jsem už avizoval, od 1. 7. povinnost vyšetřovat každý pozitivní vzorek tzv. diskriminačním PCR. To znamená, pokud je daná pozitivita, je vzorek vyšetřen diskriminačním PCR na přítomnost mutace. Každý vzorek, který bude pozitivní, což nám vlastně dává možnost skutečně velmi dobře mapovat tu situaci, pokud jde o mutace koronaviru v rámci celé České republiky.

Tuto povinnost budou mít veškeré laboratoře. Pokud laboratoř nebude schopná toto diskriminační PCR provádět, musí si sjednat jinou laboratoř, která toho schopna je. Víme, že drtivá většina laboratoří to zkrátka schopna takto vyšetřovat je a tyto diskriminační PCR a jejich výsledky pak budou předány hygienám, které budou prioritně trasovat právě tyto vzorky, kde se objeví jakákoli mutace.

Taktéž jsme schválili také vlastně avizovanou věc, kdy od 7. 7. dojde k tomu, že lidé, kteří byli očkováni vakcínou schválenou EMA ve třetích zemích, tak budou moci požádat o národní certifikát v rámci celé České republiky. My v současné době těmto lidem umožnujeme, aby přijeli do České republiky, ale stále, pokud chtějí na kulturní akce, hromadné akce a podobě, tak se musí testovat. Vlastně po této změně ti lidé dostanou náš certifikát, a budou tedy uznáváni jakožto očkovaní v České republice.

To, co je velmi důležité týkající se očkování, je, že jsem ještě navrhl změnu zákona. Je to spíše technická úprava, ale poměrně zásadní vzhledem k různým darům vakcín a podobně, protože v současné době legislativa je nastavena tak, že je možné bez problému hradit pouze očkovací látky, které jsou nakoupeny skrze ten centrální mechanismus pod Evropskou unií, Evropskou komisí. Ale problém je s těmi vakcínami, které jsou třeba darované, byť jsou to vakcíny stejné, jako schválila EMA. Takže ten zákon, který budu chtít schválit v legislativní nouzi, toto rovněž umožňuje.

Další agenda, která je velmi důležitá a kterou už jsme avizovali taktéž dříve, je testování ve školách. My jsme se shodli s panem ministrem školství na tom materiálu, který byl dnes schválen vládou a počítá s tím, že od září bude testování ve školách ve třech vlnách antigenními testy.

U všech žáků kromě prvňáčků bude začínat očkování 1. 9., u prvňáčků vzhledem k tomu slavnostnímu dni 1. září 2. 9., pak 5. a 9. V těchto třech vlnách proběhne protestování, screeningové protestování antigenními testy všech dětí od prvního stupně až po střední školy, které nejsou očkovány. Samozřejmě část dětí od 12 plus věku nebo 16 plus bude očkována, na ty se testování nebude vztahovat. A podle výsledků pak kdyžtak budeme postupovat dále, buď dalším testováním, anebo ukončením toho plošného testování.

A ještě bych zmínil jednu věc, kterou dnes vláda schválila, a to je dotace pro lůžková zařízení, která se starala o covidové pacienty, a to dotace na lázně pro tyto zdravotníky, kteří byli vlastně v té přímé první linii, starali se o covidové pacienty. Dohodli jsme se tedy, že 8 000 korun každý ten zdravotník bude moci čerpat na fyzickou a psychickou rehabilitaci v rámci lázní v České republice. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím o dotazy. Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Dobrý den. Já to jenom rozdělím do dvou částí. Ta první se týká té katastrofy, která se stala na jižní Moravě. Tady mi budou stačit krátké odpovědi. Aprvní otázka je na pana Havlíčka, zdali ta podpora a pomoc pro podnikatele se bude týkat i zboží, které bylo například zničeno v těch obchodech? A druhý dotaz je na paní ministryni Dostálovou, od kdy do kdy budou v tom místě mobilní týmy, které budou pomáhat lidem s těmi dotacemi a půjčkami? A pak se ještě doptám. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká podpory, tak tato podpora, tato forma je ta okamžitá, která je pouze na investiční majetek. To znamená na to, co je v aktivech na levé straně bilance, zjednodušeně řečeno. Na zboží není v tuto chvíli připraven ještě program, ale chystáme ho s tím, že by byl následující. Ale tam se budeme snažit umožnit stávající programy, které pouze napasujeme na tuto formu újmy.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak jestli já mohu ve stručnosti reagovat. My se právě zítra v krizových štábech potkáme s jednotlivými starosty. Samozřejmě i se zástupci kraje. Domluvíme se, v jaké obci, v jaký časový interval tam budou úředníci Státního fondu podpory investic. Takže třeba si řekneme, že ve středu budeme v Mikulčicích, ve čtvrtek budeme… Prostě občan bude vždycky přesně vědět, že celý den tam bude mít k dispozici úřednictvo, které mu pomůže s vyplněním těch žádostí tak, aby se k těm zálohám ti lidé dostali co možná nejdříve.

Zároveň uslyšíme, jaké mají problémy. Jsme schopni tam okamžitě dovézt i úředníky stavebního úřadu tak, aby se to skutečně řešilo všechno na jednom místě, aby ti lidé, kteří obnovují obydlí, aby nemuseli nikde lítat po úřadech. My přijedeme za nimi. Se vším všudy.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Prosím se tedy ještě doptám, a ten dotaz je na paní ministryni financí. Jestli byste, prosím, mohla zareagovat na to zjištění iROZHLAS.cz, kde tedy auditoři Ministerstva financí uvedli, že si Úřad práce neměl objednávat inzerci v Mladé frontě kvůli střetu zájmů premiéra Babiše. Možná jenom, jak to vnímáte, když tedy říkáte, že je to v pořádku a podle pravidel. Na druhou stranu v auditu vašeho resortu stojí, že jako zakladatel a obmyšlený, který je uvedený ve svěřenských fondech, je Andrej Babiš osobou, u níž lze důvodně předpokládat hospodářský či jiný přímý či nepřímý osobní zájem. Tak prosím reakce na toto. A ještě šéfa ČSSD bych se zeptala, co říkáte tomu, že pan prezident vyjádřil podporu hnutí ANO, a ne sociálním demokratům?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak já velice stručně. Aspoň tak vidíte, to je jasný důkaz o tom, že nijak politická úroveň nezasahuje do činnosti auditorů. To jsou pracovníci vlastně evropští, placení z evropských peněz. Postupují podle zákonů, podle svého svědomí, tak jak to oni vidí, tak jak oni jsou vázáni různými předpisy. Oni si to vykládají. Já nikterak jim do toho nevstupuji, takže vás mohu ubezpečit, že jsem se to dozvěděla z médií. Asi tak.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A co říkáte nálezu, který tam je?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Je to prostě jejich názor. Něco jiného je, o čem slyšíme my jako právníci, jako třeba já mluvím za sebe jako právník. Proto jsme dnes poslali reakci, protože já si myslím, že vykládat český zákon může jenom český nebo evropský soud. O tom jsem přesvědčena. Nikterak žádní auditoři. Nicméně já jim do jejich práce nevstupuju, nijak je neovlivňuju, oni za mnou nechodí se mě ptát na názor, což je jasný důkaz o tom.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Já mohu říct za ten dotčený rezort, že tam žádný rozpor není, jednalo se o bagatelní částku 10 000 korun, proto ani neproběhl dozor ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. A co se týká obecně toho auditovaného období, tak to bylo od srpna 2018 zhruba do půl roku, a ta instrukce z rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, že žádná firma ze skupiny Agrofert nesmí dostávat dotace, tak ta přišla z Ministerstva práce a sociálních věcí v říjnu 2020. To znamená, my jsme jednali včas a v souladu se zákonem a žádný rozpor zde není.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já, jestli mohu, na dotaz České televize. My jsme se toho dotkli i u oběda s panem prezidentem. Já jsem mu zopakoval to, co jsem říkal včera do médií, že mě překvapilo, že se rozhodnul volit hnutí ANO bez toho, aby četl volební program, protože hnutí ANO, pokud vím, zatím žádný nepředstavilo.

Nicméně já věřím, že do voleb je času dost. Až se seznámí detailně s programem hnutí ANO a sociální demokracie, možná změní názor, protože ten náš program je opravdu levicový. Každopádně mě těší, že pan prezident tím, co řekl, minimálně vyzval tím svým osobním příkladem občany, aby šli k volbám. To znamená, on sám řekl, že se aktivně voleb zúčastní, volit půjde, a to je také dobrá zpráva.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A překvapilo vás to?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Nepřekvapilo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji.

Katarína Vítková, RTS: Já bych měla na pana ministra vnitra otázku. Velmi často se mluví o čtyřech zasažených obcích Lužice, Moravská Nová Ves, o Hruškách. Chci se vás zeptat, jestli jste byli v Pánově, v části Hodonína? V některých médiích to proběhlo a byly tam i naše štáby ze Slovenska. Říkají, že se na ně zapomnělo. Chci se zeptat, jestli je to pravda, jestli to ti lidé cítí správně, anebo tam máte nějaký zásahový sektor anebo jestli tam paní ministryně bude také posílat svoje terénní pracovníky například na vyřizování žádostí? A zároveň bych se chtěla zeptat, stejně tak médii proběhla, nebo tam si stěžovali i dobrovolníci, že nemají infrastrukturu, zázemí, nemají kde bydlet, jestli vlastně ještě je potřebné, aby tam jezdili dobrovolníci? Protože dnes zase některé organizace říkají, že po víkendu jim zmizeli, protože byly výzvy, ať nejezdí, tak jestli je vlastně potřebujete nebo ne?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak za prvé, v Pánově probíhal zásah vlastně okamžitě poté, co to tornádo přišlo. Chci jenom upozornit na to, že celá ta operace je řízena z úrovně kraje, na úrovni krajského krizového štábu, a pokud vím, tak probíhala komunikace mezi starosty jednotlivých obcí a ti starostové potom zasílali svoje požadavky na krajský krizový štáb, co je potřeba.

Takže co se týká Pánova, tak ve chvíli, kdy přišla žádost z Pánova, tak byly ty síly a prostředky nasazeny. Tuším, že tam zasahovalo nějakých 40 hasičů. Takže ten problém, já jsem ho zaznamenal na sociálních sítích, ale ten problém byl vyřešen zásahem krajského krizového štábu, takže rozhodně na nikoho nikdo nezapomněl.

Co se týká dobrovolníků, tak samozřejmě to je těžká věc. My všichni děkujeme všem, kteří chtějí pomáhat, ale sám pan hejtman i velení hasičů upozorňují na to, že ta absorpční kapacita toho území není tak vysoká. Pracuje tam těžká technika, jsou tam stále některé komunikace neprůjezdné. Takže v té první fázi preferovali finanční pomoc, popřípadě nějaké velmi specifické věci.

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo Jihomoravského kraje najdou dobrovolníci kontakty, telefonní čísla a vždycky je dobré se nejprve dohodnout buď se starostou, nebo s krajským krizovým štábem, zda tedy je o tu fyzickou pomoc zájem, či nikoliv, protože v těch prvních hodinách a dnech ten příjezd dobrovolníků i například komplikoval příjezd jednotek IZS do té oblasti.

Takže samozřejmě pomoci dobrovolníků si vážíme, děkujeme za ni, ale je potřeba ji koordinovat, a to nejlépe s krajským krizovým štábem.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Já bych chtěla jenom ujistit, že na nikoho nezapomeneme. Já zítra projedu všechny ty obce včetně Pánova a ve středu zase v Ústeckém kraji všechny postižené obce, Stebno a tak dále. Takže určitě mě všichni obyvatelé uvidí ve všech svých obcích.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Já ještě možná k tomu, já jsem se dnes na Pánov ptala pana hejtmana, protože byl účasten jednání vlády, a on mi řekl, že v Pánově se normálně pracuje, odstraňuje, že je tam odklizeno. Takže určitě se na ně nezapomnělo, to bych chtěl ubezpečit všechny.

Šimon Tratina, Seznam Zprávy: Dobrý den, já mám dotaz na pana ministra vnitra. Chtěl bych se zeptat, jestli plánujete nějak posilovat ty pomocné síly na místě. Jestli tím jde nějak urychlit to tempo prací. A pak bych se chtěl zeptat ministryně práce ohledně těch lidí v postižených oblastech, kteří musí dnes a v dalších pracovních dnech do práce, tak jestli by nebyly na místě nějaké další úlevy, například od zaměstnavatelů.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Co se týká těch sil a prostředků na místě, tak těch je aktuálně dostatek. Já znovu se snažím vysvětlit, že jakkoliv ta zkáza je tam obrovská, tak to území je relativně malé. To znamená, té techniky se tam vejde jenom nějaké množství a stejně tak i těch lidí. To znamená, tam je skoro tisíc hasičů, je tam několik stovek vojáků, jsou tam desítky kusů těžké techniky, takže další posilování už nemá valného smyslu.

Spíš jde o to opravdu co nejrychleji vytvořit místa na deponii suti, co nejrychleji pročistit ty komunikace, bohužel provést asi i asanaci těch domů, které jsou určené k demolici, opravit tam infrastrukturu, plyn, elektřinu, a to jsou všechno věci, na kterých se pracuje. Ale myslím si, že tam teď aktuálně pracuje tolik hasičů a vojáků, kolik se tam vejde.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Co se týká těch úlev pro zaměstnance, já jsem je dnes zmiňovala na vládě. My připravujeme velmi malý, jasně zaměřený program, který bude podobný Antiviru. Je to vlastně kurzarbeitový program, který bychom pracovně chtěli pojmenovat Tornádo. Cílem toho programu je zaměřit ho na firmy, které mají buď sídlo, nebo provozovnu v místě, kde došlo k poškození vlivem tornáda, anebo také aby došlo k úhradě mzdových nákladů na zaměstnance, kteří nemohou jít do práce, protože se právě věnují odklízení zbytků těch škod, které vznikly vlivem tornáda.

My v tuto chvíli ten program finalizujeme. Jedná se o desítky firem, to znamená rozpočtově velmi nízkonákladový program, ale zároveň se jedná o přežití desítek firem, které jsou pro ten region a pro ty postižené obce nezbytně nutné. Jedná se o jejich existenci a myslím si, že by bylo velmi nespravedlivé, kdyby zkrachovaly.

To znamená, počkejte do zítřka, my budeme vyjednávat také s příslušnými kolegy z vlády, abychom je s parametry tohoto programu seznámili. Jedná se vlastně o zřízení po vzoru Antiviru, nicméně je to regionálně zaměřené, to znamená, že tam není potřeba souhlasu vlády, rozpočtové prostředky na to máme. Nicméně určitě kolegy budeme o tom informovat a budeme chtít potvrzení vlády.

A myslím si, že pro to, aby byl i v příštích měsících a letech v postižených obcích život tak, jak jsme byli zvyklí, a abychom nedovedli ty firmy ke krachu, tak takový kurzarbeitní program bude nutný a bude zítra ráno hotov.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, proč nevyzkoušíte kurzarbeit, jestli by to bylo vhodné? A pak bych se chtěla zeptat na jmenování nového nejvyššího státního zástupce, kdy to vláda bude projednávat, když dnes ne? Děkuju.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Kurzarbeit nevyzkoušíme, protože jeho účinnost je od 1. 7. a škoda vznikla od 24. 6. To znamená, že ty firmy by přišly o týden nákladů a to by mohlo být pro některé z nich, protože se jedná o malé střední firmy, likvidační. To je ten hlavní argument, každý týden bude rozhodovat. Ale samozřejmě jinak by to bylo nabíledni. A to je asi ten hlavní argument.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: K nejvyššímu státnímu zástupci – nebylo to na programu vlády a to je otázka na pana premiéra, který rozhoduje o tom, co dá a nedá na program vlády.

Marek Bruna, TV Nova: Dobrý den, pane vicepremiére, já bych se chtěl zeptat ohledně Bečvy. Dnes oznámila policie, že padla obvinění v kauze zamoření této řeky. Obviněni by měli být jedna fyzická osoba a jedna společnost. Nepřijde vám, že to vyšetřování trvalo příliš dlouho a z jakého důvodu až dnes to obvinění?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ano, trvalo to dlouho, jakkoliv v obdobných případech, kdy se jedná o poškození životního prostředí a relativně složité vyšetřování a dokazování, zas ta doba tak dlouhá není. Je několik případů, které se vyšetřovaly obdobně dlouho, ale to nijak neomlouvám. Jenom sám za sebe říkám, že to dlouhé bylo. Ale bylo to dlouhé nikoliv z viny policie, ale bylo to dlouhé z, nechci říct z viny, ale tím důvodem byl znalec, který vlastně si několikrát prodloužil tu lhůtu na sepsání znaleckého posudku.

Tam policie má velmi omezené možnosti, jak ho nějakým způsobem nutit ke zrychlení, jakkoliv, pokud se nepletu, tam dokonce došlo k nějaké pořádkové pokutě, protože opravdu už to bylo dlouhé. Takže ta policie neměla jinou možnost než počkat na ten znalecký posudek a ve chvíli, kdy ho dostala, tak okamžitě začala konat. Takže na straně policie žádné pochybení nevidím a teď je evidentní, že tedy ten znalecký posudek ukázal na konkrétní podezřelé, a to šetření bude dál pokračovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X