Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 6. 2021 12:29

Výsledky jednání vlády 28. června 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1229)
čj. 672/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Tomia Okamury, Radima Fialy, Antonína Staňka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1232)
čj. 664/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii Covid 19 v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1233)
čj. 677/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslankyně Lucie Šafránkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1234)
čj. 659/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Lucie Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1237)
čj. 678/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

13. Opatření Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřená na podnikatele postižené tornádem. „Pomoc po tornádu“
čj. 705/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh mimořádného nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou
čj. 714/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Vydání rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou živelní pohromou dne 24. 6. 2021
čj. 706/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Navýšení účelové rezervy finančních prostředků na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků a o poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji určené na pokrytí prvotních nákladů na likvidaci následků mimořádné události (tornádo), která nastala dne 24. června 2021
čj. 707/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Opatření Ministerstva zemědělství zaměřená na řešení následků přírodní katastrofy v Jihomoravském a Ústeckém kraji
čj. 708/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 710/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 703/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19
čj. 671/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Screeningové testování dětí a žáků v základním a středním vzdělávání v září 2021
čj. 711/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Pokračování komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k očkování proti covid-19 v ČR
čj. 712/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus do 31. 10. 2021
čj. 713/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“
čj. 694/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Pozice vlády České republiky k Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2021 (2021/2671(RSP))
čj. 715/21
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj, ministryně spravedlnosti, ministr zemědělství a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
čj. 653/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Návrh nominace zástupce České republiky v Evropském účetním dvoru pro funkční období 2022 až 2028
čj. 668/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na Mistrovství světa v basketbalu žen U19 v roce 2021
čj. 673/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020
čj. 652/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na účast na 15. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedáních, prostřednictvím video-konference (26. – 30. července 2021)
čj. 666/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Rakouské republice ve dnech 9. a 10. června 2021
čj. 657/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Bulharské republice dne 11. června 2021
čj. 658/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjártó v Praze dne 4. června 2021
čj. 660/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Účast ministra zahraničních věcí na Dubrovnickém fóru ve dnech 9. a 10. července 2021
čj. 689/21
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace k záměru uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě č. 3 na vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní č. 20/7700/0054 - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 670/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace o opatřeních přijatých Ministerstvem zemědělství na pomoc obcím a lidem postiženým přírodní katastrofou
čj. 709/21
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie