Tiskové konference

8. 2. 2010 19:22

Tisková konference po jednání vlády, 8.2.2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády, které bylo mimořádné i proto, ež bylo tak dlouhé a že jste museli na jeho výsledek čekat. O tom, proč bylo tak dlouhé vám řekne více ministerský předseda Jan Fischer, prosím.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobrý večer, tak zasedání vlády bylo řádné jako takové, mimořádné bylo svou délkou. Ani ne počtem bodů, jako jejich náročností a kontroverzí debaty, kterou jsem vedli. Nepůjdu celým průchodem, budu se soustředit na to co je nejpodstatnější. Vláda schválila Konvergenční program, který v řádné termínu do 15.2. odešle do Bruselu. Program, který dává najevo vůli konsolidovat veřejné finance a deficit státního rozpočtu tak, aby z té dráhy, kterou začínáme schodkem 5,3 byli schopni sestoupit na 4,8 v příštíma na 4,2 v roce 2012. tedy k maastrichtským kriteriím se můžeme vrátit buď v roce 2013 či 2014. Toto ten materiál nepředjímá. Charakterizuje vůli vlády a zaznamenávám zásadní shodu se tímto směrem dobrat a cesty jak k tomu dojít budou velmi odlišné, podle výsledku voleb. To je toto. Vláda schválila dokument, který se nazývá východiska z krize. Schválila jí jednomyslně, konstatovala shodu na potřebě takového dokumentu a plnění úkolu, které z něj vyplývají. Je to dokument, který byl na tripartitě, a to je k dalšímu dokumentu. Jen zopakuji, východiska z krize jsem projednali se sociálními partnery, jejich postoj byl takový, že to nepovažují za společný dokument sociálních partnerů, ale dokument vládní, bylo očekávané stanovisko, to bylo v pořádku. Druhá tehdejší dohoda byla, že budeme schopni se shodnout na tématech, které jsme připraveni řešit společně, kde nacházejí shodu sociální partneři. Vzniklo tak 38 bodů či témat, které jsme vyjádřili vůli ke společnému řešení. Projednávali jsme je na dnešní schůzi vlády. Vymezili proti některým partiím tohoto dokumentu. Oba ministři za Stranu zelených, pan Kocáb a pan Dusík, zejména dělal problém bod týkající se dostavby Temelína, jezů na Labi, rekonstrukce Prunéřova a některých dalších úkolů ohledně nepředkládání zákonů z oblasti životního prostředí nad rámec legislativy EU, které by snížili konkurenceschopnost českého hospodářství. Diskuse byla velmi obsáhlá. Nakonec jsem se dohodli, že nezbývá než o tom dokumentu odsouhlaseného sociálními partnery, nepovažuji za možné otevřít znovu jednání o těchto bodech, které byli v zájmu sociálních partnerů, je to společný jmenovatel, kde jsem našli kompromis. Signál shody alespoň na některých tématech na tripartitě je silným signálem české veřejnosti, politikům, zaměstnavatelům, zaměstnancům. Pro vládu nakonec převážila shoda, že to je velká hodnota, kterou by nebylo dobré promarnit. Závěrečné hlasování dopadlo podle očekávání, oba ministři vyslovili nesouhlas s tím dokumentem, zbytek vlády byl pro. Není vyloučeno, že toto rozhodnutí vlády bude mít nějaké politické konsekvence. Já je nechci předvídat, budu na ně reagovat až k nim dojde. To jsou nejzákladnější věci. Vy víte, že jsem schválili nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Měli jsme několik poslaneckých předloh na stole, byl to návrh, který se týkal rozpočtových pravidel, schválili jsme negativní stanovisko, naopak k zákonu o zaměstnanosti jsme přijali souhlasné stanovisko. Měli jsme tam v závěru vlády dva návrhy akutní a aktuální, které se týkaly novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi, známé problémy cukrovkářů, souhlasné stanovisko, dále to byl návrh poslanců Nečase a Škromacha o novela zákona o nemocenském pojištění. Rovněž souhlasné stanovisko. To je k dnešnímu programu vlády z tohoto soudku. Potom tématem bylo jak pokračovat v dostavbě D11. Vláda projednala 2 varianty postupu v případě nedokončeného úseku dálnice. My jsem měli, to běží řadu let, ta věc není řešena. Máme dvě cílové funkce. Udělat vše pro pokračování stavby v reálném termínu a shodli jsme se na tom, že má-li to tak být, tak v mandátu vlády v té věci je nabídnout řešení a rozhodnout. Byly dvě varianty. Buď jít na dohodu, jejíž principy byli s paní Havránkovou předjednány, které spočívají ve výměně 3 hektarů za 3 hektary, už top není píseň o 10 hektarech, kde poběží ta stavba. S nabídkou poskytnutí 130 hektarů do dlouhodobého pronájmu a shodli jsme se na principech podle nichž ministři dopravy a zemědělství připraví návrhy příslušných smluv. Druhá varianta byla začít hned na půdorysu zákona o vyvlastňování pro tyto případy. Vláda je toho názoru a dokonce jí to i ukládá zákon, že je třeba využít veškeré možnosti k nalezení dohody, až potom uplatnit institut vyvlastnění. To činíme. Schválili jsme harmonogram, podle něhož mají být smlouvy předloženy vládě k posouzení, do 23. dubna. Pokud nebude ve smyslu toho harmonogramu tu dohodu dokončit či zhavaruje, tak vláda zahájí proces s uplatněním zákona o vyvlastnění. To je k tomuto. Jinak myslím, že je dobré ocenit působení Gustava Slamečky a jeho kolegů, kteří navržením nového

Uspořádání křižovatky na prozatímním konci dálnice snížil požadavek z původních 11 na méně než tři hektary. Současně vláda, to byla podmínka, zrušila usnesení minulé vlády z 15. října roku 2008, to byla dohoda 10 za 256, stručně řečeno. Využijeme možnosti pro dohodu, principy jsou sjednány i s paní Havránkovou, obě strany jsou si vědomi na jakých principech bychom měli pokračovat a pokud toto selže, nedokončíme to v rozumném čase či bychom na principy museli rezignovat, jsem připraveni na uplatnění toho institutu vyvlastnění.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, myslím, že pan vicepremiér Barták chtěl něco dodat? Ne? Děkuji. Pan vicepremiér Kohout také ne?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já se ještě omlouvám, dvě hodnotící komise, to by neuniklo vaší pozornosti. Máme dvě soutěžní zakázky, soutěžíme dvakrát za více než 0,5 miliardy. Jsou to přerušené materiály z minula, není tajemstvím, že za 14 dní budeme projednávat exekutivní část antikorupčního balíčku s nějakým přitvrzením požadavků nevýběrové komise. Když je to nad půl miliardy, schvaluje vláda. Tendry, které jsou před námi jsou dva, je to nadlimitní veřejná zakázka komplexního zajištění ICT v resortu zdravotnictví za 600 milionů korun, ale z toho je z českých peněz 94 milionů, zbytek z evropských prostředků. Tam jsme komisi, protože splňovala parametry a konverguje k tomu co chceme přijmout, tam jsem jí schválili. Naopak jsem dali prostor panu minsitru životního prostředí, kde jde o tendr pro posouzení a vyhodnocení nabídek pro zakázku pro hlavní lesnické činnosti v lesích správy Národního parku a ChKO Šumava na období let 2010 a 2011. Není v tom žádné mystérium, určitou rekonfiguraci jsme žádali, doplnění lidí z resortů a tak dále, s tím je pan ministr srozuměn. Nehrozí nebezpečí z prodlení a přijde s tím za 14 dní na schůzi vlády. Schůze vlády příští týden se konat nebude. Bude za 14 dnů. Teď je to z mé strany opravdu vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane premiére, teď pan vicepremiér Kohout.

Jan Kohout, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí: Děkuji, jen jeden bod k agendě. Vláda dnes formálně schválila to, na čem se dohodla před týdnem, že navýšila o 20 milionů rozpočet našeho PRT v Lóggaru, za což panu minstru financí děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, prostor pro vaše otázky, přeci jen, čas pokročil, poprosím 5 dotazů z vaší strany.

Aktuálně.cz: Já jsem se chtěl zeptat, jestli vláda může učinit něco opravdu zásadního ve věci Temelína, Prunéřova nebo těch jezů? Zdá se že ano, když se to tolik nelíbí zeleným ministrům, že se to tak protáhlo. Co konkrétně může vláda udělat do voleb?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Vláda může sledovat jak běží vypsaný tendr na Temelín. Ten bod je tam proto, chtěli ho tam sociální partneři, abychom proaktivně přistoupili k něčemu co zde vytvoří dostatek pracovních míst, zvýší zaměstnanost, často i vysoce kvalifikovaných míst, je to příběh a long, není v moci této vlády postavit 3. a 4. blok, ani o něm rozhodnout, to jde svou cestou. Tendr je vypsán, vypsal ho ČEZ, vláda jen apelovala na ČEZ, aby byla informována a bude vstupovat do procesu standardními způsoby, legitimními a legálními, díky dozorčí rady. To je celé. To není o tom, co vláda může urychlit, ten proces má své tempo, nelze do něj vstoupit, ani to není úkolem vlády. Co tam, vadí ministrům za SZ, by bylo dobré se zeptat přímo jich. Prunéřov, z hlediska sociálních partnerů, podívejte, to je výsledek dohody s partnery, kteří jsou vládě naroveň, to není rozhodnutí manažerského týmu. To jsou sociální partneři a já jsme rád, že se podařilo dojednat dohodu jaká je. Vždy je dohoda racionálním kompromisem, kompromis já považuji za slušné slovo. O Prunéřovu je to také příběh jednoduchý, dokonce o něm nebude rozhodovat vláda, půjde o správní řízení na základě EIA. Bude rozhodovat ministr životního prostředí. V plné odpovědnosti, on si vyžádal time-out tím, že si požádal o stanovisko a posouzení renomované zahraniční agentury, informoval mne, že by mohlo být začátkem března a na základě všech informací, které budou k dispozici, vydá definitivní stanovisko. Toť k těmto věcem.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

Idnes.cz: Dobrý den, šéf zelených řekl, že žádná vláda neustoupila tolik průmyslové lobby jako ta vaše a jak byste na toto reagoval?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsme ten výrok neslyšel, je to možné. Já si myslím, že vláda neustupuje žádné průmyslové lobby, toto není výsledek jednání s lobbyisty, toto je výsledek jednání se sociálními partnery, kteří jsou legitimními účastníky a členy rady hospodářské a sociální dohody. A těžko lze považovat odboráře, ale ani zaměstnavatele za průmyslovou lobby. To není tento příklad, to je výsledek jednání tohoto orgánu.

Martin Barták, místopředseda vlády a minstr obrany: Já bych dodal, ať nemluví jen pan premiér, my hlasujeme všichni, také jsem hlasoval. Považuji to za nesmyslné, na nás nikdo žádný tlak nečinil, je to tak, jak tu zaznělo. Kdo v tom chce vidět něco jiného, tak to jinak interpretuje. Pravda je, že tu je shoda vlády a sociálních partnerů. Žádný tlak tam nebyl, na mne rozhodně ne, za sebe říkám, není to pravda a podporuji vše co říká pan premiér.

Reuters: Já bych se chtěl zeptat ke konvergenčnímu programu, zda se dá nějak kvantifikovat, kolik by byl rozsah těch opatření. Jestli je to těch 100 miliard, jak říkal pan ministr?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Blíží se to k tomuto číslu. Jsou to úspory toho druhu. Budou to bolestivá rozhodnutí. Nelez si představit že budeme hned svědky růstů, v tom se prognostici nemýlí, šestiprocentní růsty jsou minulostí,. Budou tu mírné růsty, budou tomu odpovídat příjmy. A to je podle gusta a voleb, opatření na straně daní či výdajů. Já včera v OVM ne věštil, ale trochu jsme si zaprognozoval, že ať to bude vláda jakákoliv, tak jen s akcenty víc doprava či doleva, bude s muset věnovat oběma stránkám rozpočtu. Jak příjmům, tak výdajům, jen na jedné straně to uhrát nejde.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, předposlední otázka.

ČT: Ještě dotaz ke konvergenčního programu a to kdy očekáváte odpověď či další opatření, kde vy ČR mohlo šetřit a zda tušíte, jak bude Brusel reagovat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Uvidíme, co bude Bruselu stačit, bývá poměrně náročný. Hlazení po hlavě neočekávám, to neočekává ani politický premiér, byl-li by tu. Odpověď očekáváme v průběhu května. Mezitím tu bude hodnocení ze strany MFF a 6. dubna bude představeno hodnocení OECD, které bude velmi pečlivě monitorovat prioritu konsolidace veřejných rozpočtů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední otázka, ČTK.

ČTK: Já mám dva dotazy mimo hlavní témata. Na pana ministra obrany, zda by mohl přiblížit jednání o analýze, jak dopadli restrikce na schopnost plnit mise? A na ministra zahraničí, mohl byste okomentovat výsledek voleb na Ukrajině? Co to znamená pro nás a Evropu?

Martin Barták, místopředseda vlády a minstr obrany: Je to vnitropolitické téma restrikcí ministerstva obrany, ale konstatuje, že i přes zásadní škrty nedochází zatím k omezení našich ambicích v mezinárodních strukturách, plnění v misích NATO či EU. V případě dalších škrtů by bylo třeba některé ambice přehodnotit. Zatím tu není dopad na plnění úkolů.

Jan Kohout, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí: Pokud jde o Ukrajinu, tak nejen ČR, ale i celé EU oceňuje způsob jakým byly volby provedeny, v souladu s mezinárodními normami. Svědčí to o výrazném posunu směrem k demokracii na Ukrajině, který je hoden ocenění. Nemáme oficiální výsledky, ale vyjádřili jsme, že s jakýmkoliv prezidentem a administrativou budeme chtít jednat o otázkách společného zájmu: energetická bezpečnost, projekt Východní partnerství a další. Ale i otázka směřování do euroatlantických struktur. Z naší strany tu bude otevřená a podaná ruka.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za vaše dotazy a informace ústavních činitelů, těším se za 14 dní naviděnou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji, že jste vydrželi, opravdu, rychleji to dneska nešlo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 8.2.2010

Související zprávy