Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 2. 2010 11:21

Vláda schválila nové národní kulturní památky

Vláda na dnešním jednání ustanovila 38 nových národních kulturních památek

K prohlášení kulturních památek za národní kulturní památky je příslušná ve smyslu památkového zákona právě vláda České republiky.

33 z nově schválených národních kulturních památek tvoří památky nemovité a 5 je pak movitých. Největší pozornost byla při výběru a posuzování věnována zejména skupinám nedostatečně zastoupeným mezi stávajícími národními kulturními památkami tak, aby byla odpovídajícím způsobem reflektována celá šíře našeho kulturního dědictví. Představují je především vynikající architektonická díla z období 19. a 20. století (hotel Avion v Brně, Císařské lázně v Karlových Varech) a neustále mizející lidová kultura (Fojtství ve Velkých Karlovicích, zemědělská usedlost v Krníně, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova), dále pak mimořádné kulturní památky z oblasti rozvoje techniky (budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny – dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch, čistírna odpadních vod v Praze Bubenči, železniční motorový vůz „Slovenská strela“) a umělecká díla dosud zastoupená minoritně (Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě, zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila).

Ve všech případech vykazují kulturní památky nově prohlášené za národní kulturní památky nejvyšší kvalitu, ať již z pohledu uměleckého, architektonického, historického nebo technického.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie