Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 9. 2020 18:21

Tisková konference po jednání vlády, 7. září 2020

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Dobrý den, dámy a pánové, začíná tiskový brífink po jednání vlády. Předávám slovo panu premiérovi.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Na dnešní vládě jsme strávili nejvíce času diskusí o kurzarbeitu. Na toto téma svoláme mimořádnou – nebo byla už svolána mimořádná vláda ve středu v 10 hodin, kde by měl být hotový text. My samozřejmě spěcháme s kurzarbeitem, protože jsme Antivirus schválili do konce října a chtěli bychom, aby ten nový zákon o kurzarbeitu byl platný ideálně od 1. listopadu.

Dále jsme řešili aktuální situaci s koronavirem. Nakonec jsme se po debatě rozhodli, že vláda uvolní do volebních místností 3,2 milionu roušek. Co se týká důchodců a respirátorů, tam jsme připraveni do tří dnů dodat tyto respirátory prostřednictvím České pošty. A chtěl bych zdůraznit, že stát má dostatečné zásoby respirátorů FFP2, dostatečné zásoby roušek a dalších zdravotnických pomůcek.

Také jsme pověřili pana ministra Plagu, aby nabídl primátorovi Prahy respirátory pro učitele a pro zaměstnance škol. A to z toho důvodu, že chceme udělat maximum proto, aby nedošlo ke karanténě nebo k uzavírání škol. A samozřejmě ten nový přístup epidemiologů, kde když konstatují, že někdo má respirátor a je v dostatečné vzdálenosti, tak nemusí nastoupit do karantény.

Také jsme byli informováni ministrem zdravotnictví, že uvažuje hygiena o trasování jenom těch vážných případů. To znamená, že nebude – a to je úvaha, měla by být oznámena do pátku – trasovat všechny kontakty, protože máme velké množství lidí v karanténě, kteří nemají žádné symptomy, nejsou nemocní.

K těm dalším bodům z vlády – podpořili jsme návrh na klouzavý mandát poslance. To si myslím, že je důležité. My za to plédujeme – já osobně – delší dobu. To znamená, že ministr by nebyl poslanec, byl by tam náhradník, který by vykonával jeho práva, eventuálně i dočasně.

Dále jsme schválili na návrh Ministerstva vnitra protiepidemická opatření na úřadech, kde je státní služba. A taky jsme to doporučili i samosprávě, to znamená krajům, obcím, městům.

A co se týká návrhu výše odměn zastupitelů, tam vláda rozhodla o zmrazení těchto odměn. To znamená, že nenavrhujeme, aby se navyšovaly tyto příjmy. Za mě všechno.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Poprosím o slovo pana vicepremiéra Karla Havlíčka. 

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Dobrý den, my jsme dnes udělali další důležitý krok k tomu, co jsme slíbili v rámci další podpory podnikatelů, ale i zaměstnanců. A to je to, že sice postupně opouštíme od té plošné podpory a více se budeme věnovat podpoře investic, podpoře vědy a výzkumu a současně podpoře zaměstnanosti.

A právě proto připravujeme program Kurzarbeit, který naváže na stávající program Antivirus. Dnes jsme ho ještě definitivně neschválili, nicméně už v průběhu dne probíhala intenzivní jednání na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí, na úrovni Ministerstva financí, na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu a po delších diskusích jsme vytyčili základní parametry toho, jak vlastně kurzarbeit bude fungovat, respektive jakým způsobem ho uchopíme v těch následujících týdnech.

Principiálně půjde o to, že připravíme zákon, který bude mít značnou dávku flexibility ve smyslu toho, aby prostřednictvím vládních nařízení byl vždy upraven na aktuální požadavky trhu a aktuální ekonomickou situaci. Nicméně v těch, řekněme, klíčových pilířích, které budou už součástí zákona, jsou ty, na kterých jsme se dnech předběžně dohodli, a ve středu bude finální mimořádné zasedání vlády, kde bychom rádi kurzarbeit schválili.

Principiálně jsme se dohodli na jakési balanci toho, jaká bude participace státu, zaměstnanců a pochopitelně i zaměstnavatele s tím, že zaměstnavatel ponese tíhu sociálního a zdravotního pojištění za dobu, kdy zaměstnanec bude doma. Stát zaplatí čistou mzdu zaměstnance – poníženou, za chvíli řeknu o kolik – a zaměstnanec si ponese tíhu, že nedostane plnou čistou mzdu, ale jenom částečnou, ale naopak zase nebude v tu danou chvíli v práci a bude doma.

Bude se to týkat časového období, kdy daný zaměstnanec nebude v práci až čtyři dny v týdnu. Nicméně nepředpokládáme, že by to byl standard. Obvykle se kurzarbeit realizuje v režimu jeden den v týdnu nebo dva dny v týdnu, kdy vlastně zaměstnanec nepracuje a je doma.

Za tu dobu bude dostávat, tam ještě nejsme definitivně sjednoceni, ale v tuto chvíli diskutujeme mezi 50 až 70 procenty své mzdy. Jinými slovy, ten stát vlastně zaplatí část zaměstnancovy mzdy – buď 50, 60, 70 procent podle toho, na čem se definitivně domluvíme, a současně zaměstnanec bude moci být doma jeden, dva, tři, v extrémním případě i čtyři dny v týdnu.

Principiálně je třeba říct, že se nejedná pouze o stav kurzarbeitu pro epidemii nebo epidemie, ale může nastat ta situace například povodněmi, například prostě nějakými živelními katastrofami a jednou provždy budeme mít pružný zákon, na který bude moci vláda reagovat. A vždy při takovéto mimořádné situaci bude moci nastavit parametry kurzarbeitu.

Současně jsme se shodli na tom, že zaměstnanec bude minimálně muset pracovat v dané firmě alespoň tři měsíce. A že strop pro výplatu toho kurzarbeitu, to znamená částka, kterou bude stát vyplácet, bude maximálně jeden a půl násobek měsíční mzdy. Nicméně definitivní parametry, jak už jsem řekl, budou ve středu.

Současně mi dovolte, rád bych krátce ještě okomentoval převod ochranných pomůcek pod Správu hmotných rezerv. V dané chvíli už všechny rezorty, které měly zásoby větší, než je dvouměsíční zásoba daných rezortů, požadovaná zásoba rezortu, ať už se jednalo o respirátory, roušky, ochranné brýle nebo cokoliv jiného, tak převedly na Správu státních hmotných rezerv.

Posledním rezortem, který byl vlastně řešen dnes, jak už zde zmínil pan premiér, bylo Ministerstvo vnitra, a to proto, že se jedná o větší objem zásob. Takže v dané chvíli můžeme zkonstatovat to, že převádíme z rezortu vnitra 8,2 milionu respirátorů FFP2, 231 tisíc respirátorů FFP3, filtry 112 tisíc a ještě důležitý objem roušek 59 600 tisíc.

V danou chvíli, když to sečteme a podtrhneme, tak máme zásob skutečně dostatečné množství. Teď neříkám ještě ty další, protože máme samozřejmě ještě ochranné štíty a tak dále, ale to dáme potom do většího detailu.

Toliko diskutované a zmiňované respirátory FFP2 – pokud k tomu, co jsme převedli z Ministerstva vnitra na Správu hmotných rezerv, čili ještě jednou opakuji 8,2 milionu, přičteme to, co je v současné době v rámci výběrového řízení, to znamená to, co soutěží dnes ať už Ministerstvo vnitra nebo Správa hmotných rezerv, tak k tomu můžeme připočíst dalších přibližně osm milionů respirátorů.

Takže budeme mít na Správě státních hmotných rezerv v brzké době 16 milionů respirátorů FFP2 a dalších přibližně pět milionů máme na jednotlivých rezortech. To je nezbytně nutná dvouměsíční zásoba.

Takže respirátorů FFP2 je velké množství, roušek stejně tak - 75 milionů celkem zásoby, jenom necelých 60 milionů jich budeme mít v danou chvíli na Správě státních hmotných rezerv. A dalších deset milionů se soutěží.

Takže můžeme říct, že ochranných pomůcek je dostatečné množství. Pochopitelně ještě některé soutěžíme stále. V tuhle chvíli Správa státních hmotných rezerv už uzavřela osm výběrových řízení, kde jsou známi vítězové. Jedná se převážně o české firmy, jsou tam i čeští producenti. Soutěžilo se na cenu, soutěžilo se na kvalitu a ten zbytek, který ještě není dosoutěžen, by měl být v těch následujících týdnech. Takže troufáme si tvrdit, že Česká republika je připravena jak z úhlu pohledu rezortů, tak z úhlu pohledu Správy státníchhmotných rezerv.

Současně je ale třeba říct, že Správa státních hmotných rezerv je pouze železná zásoba, která nepředpokládá, že by pravidelně vyskladňovala svoje zásoby. Ty si musí udržovat jednotlivé rezorty a tak, jak jim budou docházet ty dvouměsíční zásoby, tak si musí doplňovat svoje zboží.

Pouze v případě, že by nezvládli doplňovat a že by nastala nějaká velmi mimořádná situace, je zde správa hmotných rezerv, která právě s tím objemem, který jsem zmínil, může okamžitě operativně ty zásoby jednotlivým rezortům, případně krajům doplňovat. Děkuji.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Ministr školství pan Robert Plaga. 

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Jak avizoval pan premiér, tak vláda mi uložila, abych hlavnímu městu Praze, konkrétně panu primátorovi, předložil nabídku té výpomoci, co se týká zabezpečení škol FFP dvojkovými respirátory.

Já jsem se ještě během jednání vlády s panem primátorem spojil a musím říct, že ta odezva ze strany hlavního města Prahy byla dobrá, nechci říkat pozitivní, a budeme v nejbližších hodinách, respektive během zítřka, upřesňovat ten počet pedagogických pracovníků s tím, že celá ta logistika by měla být skutečně tak, že ten objem respirátorů, které budou k posílení té kapacity pražských škol, tak bude uvolněn ze Státních hmotných rezerv s tím, že hlavní město Praha vezme na svá bedra soustředění té poptávky a tu distribuci respirátorů na jednotlivé školy.

Podotýkám, že se nejedná pouze o školy pražské, ale  všechny školy, které jsou na území hlavního města Prahy, s tím, že toto posílení ze Státních hmotných rezerv je skutečně soustředěno do hlavního města vzhledem k epidemické situaci, a zároveň předpokládáme, je to v souladu s tím, co vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako pokyny krajským hygienickým stanicím minulý pátek jako možné předcházení karanténních opatření na školách v případě, že budou nošeny respirátory třeba členy pedagogického sboru.

Neznamená to zavedení povinnosti nosit respirátory pro pedagogy na území města Prahy. Je to skutečně zamýšleno jako výpomoc z těch zásob, které se ve státních hmotných rezervách v tuto chvíli nacházejí.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Prostor pro vaše dotazy. Česká televize.

Klára Bazalová Česká televize: Já se zeptám nejprve pana premiéra a pak ještě pana ministra školství. Co se týká těch respirátorů pro seniory, co to znamená zhoršená epidemiologická situace? Jak to bude definováno, kdo to bude definovat, bude se to řídit podle semaforu? Prosím, jestli byste mohl ještě upřesnit, kolik respirátorů by mělo připadnout na jednoho seniora a vy jste tu distribuci spočítali na jakou částku? Protože Česká pošta nám říkala, že by to mělo vyjít na 12 milionů korun. A prosím ještě jeden dotaz, ministr vnitra uvedl, že by se nebránil aktivaci krizového štábu, protože by to znamenalo jednodušší komunikaci a lepší koordinaci vzhledem k vysokým nárůstům. Měl by se podle vás krizový štáb aktivovat? Děkuji. 

Andrej Babiš, předseda vlády: Krizový štáb fungoval v rámci stavu nouze a nevidím důvod jeho aktivaci. Krizový štáb, kde hlavní roli hráli hasiči a policie, dohlížel hlavně na omezení v té době v pohybu našich občanů a dodržování různých nařízení z titulu i zavřené de facto hranice a dodávek logistických přes hasiče. Takže určitě není pro to důvod.

My máme samozřejmě tu radu pro zdravotní hrozby, ta dnes zasedala. Řešili jsme velice konkrétní, a tam je samozřejmě členem té rady pan Hamáček, pan Metnar, pan Vojtěch a v krizovém štábu jsou vlastně ne ministři, ale už ta exekutiva a ta funguje pod jednotlivými ministry. Takže není pro to důvod.

Řešili jsme hlavně situaci na letišti. To znamená logistiku evidence cestujících, kteří přicházejí z jiných zemí. Bavili jsme se o Španělsku a Rumunsku, o nové aplikaci, která má začít fungovat od 15. září. Řešili jsme testování na letišti… Tak velice podrobně to řešíme a žádný krizový štáb potřeba není.

Ten systém, který máme zaveden, a máme Centrální řídicí tým, který řídí paní Rážová, je tam generál Procházka, podplukovník Šnajdárek, profesor Dušek a další kolegyně z Ministerstva zdravotnictví. Takže tyhle systémy fungují.

Dnes ráno byla debata krajských hygien s Ministerstvem zdravotnictví. Takže všechno řešíme, posilujeme hlavně pražskou hygienu, kde byl včera největší nárůst téměř z celého toho nárůstu 41 procent je Praha. Dovybavujeme počítači, jsou tam další lidi na call centra, na trasování, pomáhají další hygieny. Takže z tohoto hlediska to funguje.

Takže co se týká seniorů, ten návrh jsme projednávali z titulu logistiky, z titulu distribuce České pošty, z titulu toho, že ano důchodci si chodí pro důchod nebo dostávají důchod. Takže tam by byla zapojena Česká správa sociálního zabezpečení.

Ale dospěli jsme k závěru, že v této chvíli to není potřeba. Samozřejmě celou tu situaci budou znovu vyhodnocovat hygienici, takže je to podle semaforu. A schválili jsme akorát roušky do volebních místností a nabídku pro školy, kterou tedy realizuje pan ministr Plaga. Ale počet respirátorů a nějaké detaily jsme vůbec neřešili.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Tak prosím ještě doplňující dotaz. 

Andrej Babiš, předseda vlády: Není to ani aktuální. 

Klára Bazalová Česká televize: Podle semaforu to znamená červená barva, nebo co to znamená podle semaforu? Jestli jste si stanovili nějaké hranice, limity?

Andrej Babiš, předseda vlády: Nestanovili jsme hranice. My jsme řešili logistiku a samozřejmě v rámci Prahy, pokud by byl zájem z hlediska Prahy, tak kromě těch škol, kde nám jde hlavně o to, aby učitelé nekončili v karanténě, pokud se vyskytne covid-19 v nějaké třídě, aby ty školy nebyly uzavřeny a třídy. To samozřejmě určitě i pan Plaga projedná s panem primátorem situaci v domově seniorů. Na území Prahy samozřejmě.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Další dotaz, Nova.

Háta Sassmanová, TV Nova: Já bych se ráda vrátila k tomu, že by se mohly trasovat pro karanténu pouze těžké případy. Zajímalo by mě, pane premiére, jestli vy jste pro, nebo proti, a říkal jste, že ten výsledek bude znám v pátek. Tak co se do toho pátku ještě stane, kdo o tom ještě bude diskutovat. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak prosím vás, nás o tom informoval pan ministr a já tady čtu v médiích, že paní Rážová už o tom informuje, že se k tomu připojil a podporuje to i pan Šnajdárek. Takže my nějaké konkrétní rozhodnutí nemáme.

Tady paní Roháčová, která je v tom týmu z hlediska té klinické studie toho léku, kterou znám dobře, říká, že 80 procent pacientů má mírné nebo žádné příznaky. Takže podle ní by si společnost měla zvyknout zařazovat covid mezi běžná infekční onemocnění a přistupovat k němu v případě, že jde o lehký průběh, jako k běžné chřipce. Říká paní Roháčová.

Takže to, na co se mě ptáte, vám odpoví pan ministr zdravotnictví v pátek.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Doplňující dotaz České televize, prosím:

Klára Bazalová Česká televize: Já bych ještě na pana ministra školství, jestli neuvažujete o tom, že by se nějak plošně upravovala nebo nařizovala doporučení školám ohledně roušek i s ohledem na tu stávající situaci. Pak ještě mám prosím dotaz, jestli jste řešili ošetřovné, nebo kdy budou mít rodiče jasno. A ještě se prosím vrátím k těm respirátorům pro seniory. Kdy tedy budou senioři vědě, kdy dostanou jasnou odpověď, za jaké situace se jim ty respirátory budou rozdávat a kolik, protože dovedu si představit, že teď mají v hlavách, jestli si tedy sami mají pořizovat ty respirátory, protože neví, kolik jich dostanou a neví, za jaké situace. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já už jsem vám na to odpověděl, že my jsme řešili tu logistiku, a samozřejmě je to i návrh i to, co my říkáme, že my říkáme všem, že nošení roušek a respirátorů je nejlepší obrana proti a ochrana proti covidu-19. Takže my jsme řešili logistiku. Není to teď na stole.

My řešíme podle semaforu, takže řešíme Prahu a samozřejmě postupně i co se týká i té karantény, tam se snížil počet dnů ze čtrnácti na deset.

Řešili jsme ošetřovné, ano, to je samozřejmě pravda, kde jsme nedospěli zatím k nějaké dohodě, protože pan ministr předložil vlastně nový zákon distančního vzdělávání, a samozřejmě to ošetřovné jsme jasně řekli už v červnu, že se vrátíme do normálu. Ano je tam dnes rozdíl jeden den mezi ošetřovným a karanténou, ale je předpoklad, že u karantény bude ještě další debata.

Takže co se týká toho ošetřovného, tam jsme nedospěli k nějaké shodě, protože my nejsme v stejné situaci, v jaké jsme byli v březnu. My určitě školy nebudeme zavírat. A nechceme. My chceme, aby školy fungovaly. Takže ta debata o ošetřovném, teoretická debata je to, protože taková situace tady není na stole.

Naopak, my děláme opatření i z toho titulu, že nabízíme ty respirátory pražským školám, aby zkrátka se ochránili ti učitelé a aby nemuseli jít do karantény, když většina lidí v karanténě nemá žádné příznaky. Ale možná mě pan ministr ještě doplní.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak pokud mohu na vaši otázku, jestli se budou měnit manuály pro školy, tak ten manuál, který byl rozeslán školám po té aktualizaci, kdy jsme přešli zpátky na ten semafor, tak není potřeba měnit, protože ty pokyny a to nastavení těch doporučení, respektive konkrétních opatření na školách, jsou stále platné.

Samozřejmě, a o tom hovoří i ten manuál, pokud se budou vyvíjet mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic pro ty jednotlivé oblasti, tak samozřejmě ten manuál počítá s tím, že tak jako pro ostatní obyvatele to bude platné i v případě, že to tam bude uvedeno i pro školy. Takže v tomto ke změně dojít může, ale já žádnou takovou změnu nemám v tuto chvíli avizovanou.

Co se týká ošetřovného, já bych chtěl upřít vaší pozornost k tomu problému, který byl minulý týden, který spočíval právě v těch komplikovaných situacích, kdy žáci ještě nenastoupili do škol, a přitom pedagogický sbor se ocitl v karanténě. Tuto situaci jsme vyřešili hned v průběhu minulého týdne na ministerstvu školství tím, že umožňuje těmto školám a aktivně jim to i nabízíme upravit školní rok.

A tím pádem vzniká nárok na ošetřovné pro rodiče těchto dětí, které sice v karanténě nejsou, protože do té školy ani nenastoupily, ale ta situace vzhledem ke startu školního roku, je poměrně unikátní a od minulé středy je minsterstvem školství vyřešena.

Co se týká těch záležitostí, kdy krajské hygienické stanice hned v těch prvních dnech po republice ne úplně stejně posuzovaly ty situace, tak opět během prvního týdne jsem velmi rád, že Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na tu výzvu, kterou jsem 1. 9. jim adresoval, a už v pátek vznikl nějaký manuál pro krajské hygienické stanice, ostatně jak o nich mluvil pan premiér.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Další dotaz Prima CNN.

Adéla Jelínková, TV Prima: Dobrý den, pane premiére, já bych se chtěla zeptat, říkáte, že teda pomáháte školám a profesorům tím, že jim poskytnete respirátory, aby se nemuseli ocitnout v karanténě. Znamená to tedy, že pokud se člověk s respirátorem setká s někým, kdo je třeba pozitivní, tak jako to bylo například s paní Rážovou, takže tím pádem nemusí do karantény? Je to něco co, protože upřímně si myslím, že to je něco nové, něco, co tady ještě nezaznělo, takže jestli jako tyhle ty pravidla platí nově.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ano. Není to nové. To je nový přístup hygieny a přesně, jak to říkáte, já jsem měl tenhle respirátor dvojku a paní Rážová byla ode mě asi 3,5 metru a zkrátka tím se vyhneme tomu, abychom zbytečně, když tam ten kontakt neznamená nákazu, tak ano, dnes říká, a mám to i na papíře od paní Rážové, že to tak je. A ona o tom vlastně dnes i mluví v tom rozhovoru, že trasování jen pro vážné případy. Možná ubude testů i potvrzených nákaz. Takže ano, to je ten nový přístup hygieny, která to upřesní do pátku, jak už jsem řekl.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Doplňující dotaz TV Prima.

Adéla Jelínková, TV Prima: Doplňující dotaz na pana ministra Plagu, jestli můžu. Ty respirátory pro tedy učitele, neměly přijít dříve? Přece jenom ta situace tady byla, covid tady byl, situace konkrétně v Praze už před začátkem školního roku nebyla příznivá, už tehdy se zaváděly roušky více na těch místech, například zdravotnická zařízení atd. Nemělo to přijít dříve, už před startem školního roku? Proč až teď?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: To klíčové slovo, které jsem já řekl, je posílit připravenost pražských škol. Je zjevné a ostatně řada ředitelů se připravila na ten podzim právě tím, že zakoupila ochranné prostředky, protože přes rozpočtové určení daní jde zřizovatelům našich škol přes 14 miliard korun a právě to jsou prostředky, které mají na našich školách sloužit právě k úhradě provozních nákladů.

To znamená, abych vám odpověděl, to klasické vybavení před novým školním rokem bylo na bedrech ředitelů z prostředků, které mají k dispozici obce jako zřizovatelé, a v tuto chvíli stát vzhledem k té situaci chce vypomoci z těch rezerv státních hmotných, které tady máme k dispozici. Není to, že bychom zaspali, je to pomoc a příspěvek k té situaci a k jejímu zdárnému řešení.

Andrej Babiš, předseda vlády: Většina samospráv i samozřejmě různé instituce mají dostatečné zásoby, takže to není žádná povinnost, to je nabídka. Je to nabídka, ke které jsme dospěli v rámci debaty o rouškách pro volby, o seniorech a zkrátka jsme vyhodnotili teď toto jako prioritu. Ale jestli to všichni akceptují, to se uvidí.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Další dotaz. Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, pane premiére, já bych měla dotaz na vás a omlouvám se, pokud už jste na to případně odpovídal, protože jsem tu nemohla být celou dobu. Ale prosím pěkně, jak byste zareagoval na kritická slova pana prezidenta Zemana ohledně zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu, jak se počítá v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy? Podle pana prezidenta jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu. Tak jestli je případně možné, i ČSSD se tváří, že by o tom čísle ještě bylo možné mluvit, tak jestli se chystají ještě nějaká taková jednání, nebo jestli je to 15 procent a to půjde do Sněmovny. Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: No tak samozřejmě, my jsme menšinová vláda, takže ten rozpočet musíme projednat. A ten důvod: My máme v programovém prohlášení vlády 19 procent, rušíme superhrubou mzdu, kterou tady zavedla ODS a potom vlastně ji změnila a nedostála svým slibům. Takže v případě, že by to bylo 19 procent, tak by došlo k navýšení daní pro živnostníky a my jako hnutí ANO od vstupu do vlády snižujeme daně. Tak to je ten hlavní důvod.

Ale samozřejmě uvidíme, k čemu dospějeme. Bylo to s výhradou dohody na celém rozpočtu, ano. Takže my jsme vyřešili ten jednorázový příspěvek na život seniorů z rozpočtových důvodů a znovu opakuji, že i když ten deficit je schválen na 500 miliard, tak jsem přesvědčen, že bude podstatně nižší. Proto jsme i tenhle kvazi příspěvek pro seniory, který by patřil de facto na příští rok nad tu valorizaci, řešili teď v prosinci.

Co se týká superhrubé mzdy, tak samozřejmě my chceme, my jsme tady pomohli iks OSVČ, DPP a DPČ a s. r. o. a ošetřovné a všechno možné, Antivirus a samozřejmě tyto peníze dostanou zaměstnanci přímo na výplatní pásku. A debata, jestli máme snižovat pojištění nebo zdravotní pojištění nebo daně je irelevantní, protože pro ty lidi je to zkrátka výdaj a oni budou mít nižší daně, větší příjem a samozřejmě pojištění je o důchodech a to jsme řešit nechtěli.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Díky. Žádný další dotaz nevidím. Český rozhlas doplňující.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Pane premiére, jak můžete tedy zareagovat na tu kritiku pana prezidenta a na to, že to číslo, jak jsem pochopila z vašich slov, těch 15 procent, že to ještě nemusí být definitivní. Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak my máme setkání s panem prezidentem myslím 20. v Lánech a samozřejmě pan prezident je bývalý předseda sociální demokracie, takže asi na ty daně má jiný názor než například paní Schillerová a já. Ale budeme s ním o tom diskutovat.

Michal Žurovec, tiskový mluvčí Ministerstva financí: Další dotaz? Žádný nevidím, to znamená, že to je z této tiskové konference vše, díky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X