Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 11. 2011 12:23

Tisková konference po jednání vlády, 30. listopadu 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a prosím ho o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky na dnešním jednání projednávala v té části, která se týká bodu s rozpravou, zhruba 15 bodů. Já bych chtěl říci, že vláda rozhoduje o tom, že jmenovala nové členy vládní Rady pro výzkum, vývoje a inovace. Chci připomenout, že 5. října letošního roku vláda odvolala dosavadní radu. Nová rada je jakýmsi vyváženým mixem lidí, kteří v minulé radě již byli, a zhruba polovina lidí přichází nově. My jsme tam vědomě začlenili respektované osobnosti, o kterých jsme přesvědčeni, že primárně budou hájit zájmy české vědy a zájmy celé vědecké komunity, nikoliv zájmy svých institucí nebo ústavů, univerzit a podobně, za které jsou tam vysláni. Jsou to skutečně renomované osobnosti, jak tedy působící například v Akademii věd, na vysokých školách, případně v oblasti průmyslového a aplikovaného výzkumu. Vláda také dnes schválila pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených, tzv. program MEDEVAC, na základě kterého bude v České republice prováděna léčba dospělých zraněných osob z proběhlého válečného konfliktu. V tom prvním kroku to bude 5 osob s tím, že bude zajištěn jejich letecký transport do České republiky včetně léčby ve špičkových českých zařízeních s tím, že ministerstvo vnitra převede příslušným rozpočtovým opatřením finanční prostředky z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ministerstvu zdravotnictví, ze které bude placena tato léčba. Léčba těchto pacientů bude samozřejmě pokračovat i v roce 2012. Je to náš příspěvek k tomu, aby se z humanitárního hlediska řešila situace v Libyi. Vedle toho vláda schválila také návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskem, kde z důvodu vodohospodářských musí dojít ke kompenzaci území. Takže na základě tohoto návrhu zákona bude Rakousku postoupeno 240 čtverečních metrů českého území na jihovýchodní Moravě. Tento krok je nutný z hlediska Ústavy, protože změna státních hranic může být provedena pouze ústavním zákonem. Proto i u tohoto technického opatření je to nutný krok. Vláda také schválila návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, tzn. poplatků, které platí například provozovatelé jaderných reaktorů za odborný dozor, který provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tolik k některým bodům, které dnes projednala a schválila vláda. Já jsem připraven, dámy a pánové, zodpovídat vaše dotazy.

ČTK, Jakub Dospiva: Rád bych se zeptal na váš spor s šéfem NKÚ panem Dohnalem. Jak dlouho bude trvat vaše neprojednávání těch závěrů, jestli to činí problém takhle před koncem roku a jak hodláte řešit tu situaci.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Není mým zvykem opravovat novináře, ale přece jen v tomto případě si dovolím. To není můj spor s panem Dohnalem. Je to názor vlády, která je přesvědčená, že pan Dohnal, přestože nebyl pravomocně odsouzen, tak byl odsouzen za takový druh trestného činu, na základě kterého by kterýkoliv člen vlády už dávno rezignoval a v té vládě neseděl. A teď si představte, že je to takový druh trestného činu, který se týká umožnění nebo neumožnění kontroly, tak máte členů vlády, a mě se to netýká, já jsem jediný člen vlády bez rozpočtové kapitoly, tak ta má sedět a poslouchat pana Dohnala, který říká, zda nějaké opatření z hlediska hospodárného zacházení se státním rozpočtem toho resortu je adekvátní nebo není adekvátní. A členové vlády by si naprosto logicky kladli otázku, jestli ten pán, co je tam za NKÚ, si z nás dělá legraci nebo nedělá legraci. Takže my všechny vnitrovládní meziresortní procedury kolem toho splníme, ale členové vlády, a já v tomto s nimi plně sympatizuji, protože jsem také bývalý resortní ministr a vím, jak se někdy dokázali lidé z NKÚ včetně pana prezidenta chovat. Tak považuji za těžko akceptovatelné, že by mohlo probíhat jednání o kontrolních závěrech a my bychom se všichni tvářili, jakože se nic neděje. Politika „drzé čelo lepší než poplužní dvůr“ v tomto případě u vlády narazí. Takže znovu opakuji, to není můj spor, to je základní spor s vládou a já to chci znovu zdůraznit. Kterýkoliv člen vlády České republiky v této situaci by již dávno byl bývalým členem vlády. Vůbec by ani dokonce neměl prostor, aby čekal na to. Nejenže bude pravomocně odsouzen, ale vůbec odsouzen. A minimálně v okamžiku sdělení obvinění by prostě z té vlády byl pryč. Pan Dohnal pouze zneužívá svou pozici, kdy je v podstatě neodvolatelný a provádí jaksi taktiku, kterou lze označit za taktiku každý den dobrý.

Lidové noviny, Eva Hoftrichterová: Pane premiére, já jsem se chtěla zeptat na to, co říkáte na tu eskalující situaci na pražském magistrátu, respektive na včerejší rezignaci pana Rudolfa Blažka z pozice šéfa zastupitelů ODS.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Za prvé si nemyslím, že ta situace eskaluje a bude eskalovat. Je to nějaký přirozený vývoj, který má samozřejmě počátek v rozhodnutích, která proběhla se změnou koalice. Je to v podstatě v tomto případě vnitřní věcí zastupitelů za ODS koho zvolí nebo nezvolí do svého čela. Já toto rozhodnutí klubu zastupitelů plně respektuji a mohu pouze konstatovat, že samozřejmě je to svým způsobem paradox, že rezignuje zrovna pan Blažek, který byl jedním z nejsilnějších zastánců před rokem touto dobou k vytvoření koalice ODS nikoliv s ČSSD, ale s TOP 09.

TV Nova: Pane premiére, chtěla bych se zeptat v návaznosti právě na pana Blažka. Co říkáte vlastně včerejší schůzce náměstka policejního prezidenta, soukromé schůzce právě s pány Blažkem, Richterem a spol. Nevidíte v tom problém?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych v tom viděl problém, kdyby pan Husák nebyl schopen vysvětlit tuto schůzku. Já jsem přesvědčen, že toto své chování neprodleně a věrohodně vysvětlí. Mimo jiné i svému nadřízenému, tzn. policejnímu prezidentovi, a že věrohodně objasní důvody této schůzky, respektive proč se jí zúčastnil.

Česká televize, Jana Čermáková: Dobrý den. Já bych se vrátila k dnešnímu jednání vlády, pane premiére. Jestli byste mohl říci, jak dopadlo jednání o nařízení ohledně platů příslušníků bezpečnostních sborů, a pokud se vláda rozhodla ty platy zmrazit, tak bych měla podotázku. Jestli byste mohl vysvětlit, proč zrovna jim, této skupině státních zaměstnanců, platy neporostou a některým, jako třeba učitelům nebo státním zástupcům, přece jen o něco ano. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych tady navázal na to, že toto je kontinuální postoj vlády České republiky. Tedy v podstatě souvisí s rozpočtem na letošní rok. Tady chci připomenout, že vláda se rozhodla objem platů, které jdou do veřejné správy, včetně tedy bezpečnostních složek, snížit o 10 procent a pak vlastně další 3 roky zakonzervovat. Čili toto je jenom pokračování v tomto kroku s tím, že součástí koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení je navýšení platů učitelů. Čili vláda přesně postupuje podle svého vládního programového prohlášení a dělá vlastně přesně to, co říkala před rokem touto dobou při přípravě rozpočtu na rok 2011. Co se týče státních zástupců, tam se to logicky odvíjí od rozhodnutí Ústavního soudu ve vazbě na platy soudců, a protože samozřejmě pod tlakem tohoto rozhodnutí Ústavního soudu musí přijít reakce ze strany vlády a státu na úpravě platů soudců směrem nahoru, tak logicky v nějaké relaci s platy soudců jsou i platy státních zástupců, ty nemůžou zůstat prostě pod touto relací, která je nastavena mezi platy soudců a státních zástupců. Čili to je vynucené rozhodnutí, které bychom sami od sebe nedělali u soudců a státních zástupců, je ale vynucené rozhodnutím Ústavního soudu. Jinak je to všechno v kontextu s vládním programovým prohlášením. Čili vláda schválila toto nařízení. My jsme se naopak bavili o tom, že spíše v zákoně o služebním poměru by nemělo být pravidelné každoroční schvalování této tabulky, ale schvalování pouze tehdy, když dochází ke změně, protože ten úkon je potom redundantní, když potom zůstává ta tabulka stejná, jako byla pro letošní rok.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal, pane premiére, k té nově jmenované Radě pro vědu, výzkum a inovace. Vaši jistotu, kde berete v tom, že bude tato rada fungovat daleko lépe než ta předchozí. Já vím, že by to asi mělo být především v těch lidech, tak jestli ještě k tomu jestli byste mohl říct něco. Případně jestli jste dal té radě nějaký nový úkol. A potom ještě jedna věc, možná procedurální. Možná je to jenom můj klamný dojem. Zdá se mi, že poslední dobou na tiskových konferencích po jednání vlády vystupujete sám, zatímco většinou dřív to bylo v širším počtu, tak jestli tohle má nějaký důvod?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne, není k tomu žádný speciální důvod. Teď třeba například je ten důvod, protože paralelně s touto tiskovkou v podstatě probíhá jednání porady ekonomických ministrů, které začalo okamžitě po jednání vlády, čili je to náhoda, ale děkuji za toto upozornění. Aby nevznikal tento dojem, tak my se tomu, Honzo, musíme přizpůsobit. Děkuji za upozornění. Nic jiného za tím není než v podstatě tyto náhodné kroky. Co se týče vládní Rady pro výzkum, vývoje a inovace. Já chci říci, že jsme vybrali 16 respektovaných osobností, které mají takovou reputaci, že ji nebudou chtít riskovat v tom, že by byli spojeni pouze s nějakým lobbistickým střetem o přehrávání nějakých korun pro tu nebo onu instituci, která provádí ten nebo onen sektor, který se zabývá výzkumem a vývojem. Vy jste se zeptal, jestli mám jistotu. Jistota v politice je věc, která prakticky neexistuje. Já mám důvěru v tyto lidi. Mám důvěru v tyto lidi, které jsem vládě navrhl a které vláda schválila a jsem přesvědčený, že rada bude pracovat velmi kvalitně.

TV Prima, Jakub Veinlich: Dobrý den pane premiére. Já bych se jenom vrátil k panu Dohnalovi. Jak dlouho vůbec může trvat stav, že vlastně na vládu nebude nikdo chodit za NKÚ a popřípadě může vláda v tomto směru vůbec nějakým způsobem dál konat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že pan Dohnal upřednostnil svůj osobní osud a své osobní ego před zájmy instituce. Je přece evidentní, že by to samozřejmě šlo dělat, když by pan Dohnal byl například nemocný, tak by to také neznamenalo, že vláda se nemůže zabývat v zastoupení body, které předkládá NKÚ a šel by tam prostě někdo jiný. Pan Dohnal prostě zcela v souladu se svým chováním v celé této kauze upřednostňuje sebe před svou institucí, s tím nic nenaděláme. Znovu opakuji, on je v podstatě v pozici, kdy je neodvolatelný, nekritizovatelný, nepohnutelný, takže takhle to prostě je.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nejsou-li další otázky, díky za pozornost. Hezký den.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 30. listopadu 2011

Související zprávy