Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 11. 2011 9:00

Schůze vlády ČR, TK po 11:30

Členové vlády ve středu 30. listopadu 2011 projednají od 9.00 hod. mimo jiné:

  • návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace; Předkládá: předseda vlády;
  • nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012; Předkládá: ministr vnitra;
  • pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC); Předkládá: ministr vnitra;
  • návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou; Předkládá: ministr vnitra;
  • návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem; Předkládá: ministr spravedlnosti;
  • návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé; Předkládá: ministr spravedlnosti;
  • návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů; Předkládá: ministr spravedlnosti.

8.55 hod. – fototermín

Tisková konference po 11.30.


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X