Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 7. 2019 15:21

Tisková konference po jednání vlády, 30. července 2019

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Jako první vás s výsledky seznámí paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, vláda byla dnes dlouhá, protože jsou před námi vládní prázdniny, takže se projednávalo celé velké množství bodů. Proto je nás tady také tolik.

Já jsem tam měla dnes poměrně dvě zásadní témata. Na prvním místě bych podtrhla novelu rozpočtových pravidel, kde jsme zejména upravili, kromě celé řady dalších techničtějších věcí, vázání peněz na tzv. neobsazená místa. Víte, že Ministerstvo financí připravilo už v rámci rozpočtu na rok 2019 určité pravidlo pro to, kdy změnilo systém, že vlastně orgány veřejné správy dostávaly bez omezení peníze na systemizovaná místa bez ohledu na to, zda ta místa byla, či nebyla obsazena.

Takže my jsme už v rozpočtu 2019 nastavili jakýsi mechanismus, díky němu jsme ušetřili zhruba tři miliardy. A aby to nebylo jen systémem rozpočtu, to znamená, že kdykoliv může v budoucnosti třeba jiná vláda tento systém změnit, tak jsme připravili na Ministerstvu financí novelu rozpočtových pravidel a tam jsme přijali pravidla, že budou se v případě neobsazeného místa déle než dva měsíce vázat finanční prostředky na to místo, a to podle systému – nechci vás zahlcovat čísly – v prvním tarifním stupni té dané třídy, ale budou vlastně tomu rezortu odebrána a poskytnuta vždy až poté, co to místo bude obsazeno.

Bude se to týkat všech včetně ozbrojených složek. Já jsem dnes vysvětlovala kolegům, že to neznamená vázání ve sto procentech, ale vždy v tom konkrétním prvním tarifním stupni, kde budou vázány prostředky. To znamená, že zbytek zůstává. To znamená, že obavy třeba ministra vnitra, že nebude mít dostatek prostředků na přesčasy si myslím, že jsem naprosto rozptýlila.

Kromě této změny, která tam byla schválena, snižujeme penále za porušení rozpočtové kázně z jednoho promile na 0,4 promile denně. Je to dlouhodobý požadavek z praxe, protože toto penále poměrně zatěžuje ty, kterým bylo uloženo navrácení neoprávněně vyplacených prostředků. A hlavně jsme zohlednili i to, že velká část toho penále je pak ze strany Generálního finančního ředitelství promíjena. V roce 2017 to pro zajímavost bylo 76 procent požadovaného penále a v roce 2018 to bylo 49 procent požadovaného penále.

Další návrhy, které doprovázely novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jsou technického charakteru. Buď si je vyžádala praxe, nebo si je vyžádala Legislativní rada vlády v průběhu diskusí, takže si myslím, že vás tím nebudu zatěžovat. V případě, že to bude někoho speciálně zajímat, tak samozřejmě ráda odpovím.

Druhý, už poměrně nezáživný zákon, který jsem předložila dnes na vládu, je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Zase to předkládáme formou daňového balíčku tak, jako jsme na Ministerstvu financí dlouhodobě zvyklí. To znamená, že všechny novelizované daňové zákony jsou pěkně pohromadě. Myslím, si, že si praxe na to zvykla. Sice o tom pořád debatujeme s Legislativní radou vlády, že to úplně není v souladu, ale myslím si, že je to praktické, účelné a nerozchází se nám účinnosti. Vnímají to tak profesní komory stejně jako podnikatelé a občané.

Já jsem předložila balíček, který zejména slouží, je implementační a slouží k boji s velkými daňovými úniky velkých daňových subjektů. Velkých korporací a právnických osob. Je tam přijata řada opatření, která navrhla Evropská unie. Víte, že my jsme jako Česká republika vždy velmi aktivní a býváme jednou z prvních zemí, která implementuje tyto předpisy, zvlášť které slouží k boji s agresivním daňovým plánováním. To znamená, že i v tomto případě tomu není jinak.

Novelizuje se jak zákon o dani z příjmu, tak zákon o dani z přidané hodnoty, o spotřebních daních, ale také zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní. Já bych možná vybrala něco, co by vás mohlo zaujmout, protože je to opravdu velmi technické, velmi odborné. Například při té mezinárodní spolupráci při správě daní je zajímavá výměna oznamování přeshraničních uspořádání. To znamená, že pokud by docházelo k nějakým modelovým situacím, kdy budou mít povinné subjekty podezření, že to daňové schéma je vytvářeno za účelem třeba vyvádění peněz nebo za účelem obejití zákonných povinností, tak mají povinnost navrhnout, neboli oznámit tak, aby se orgány finanční správy tím mohly zaobírat.

Takže je to celá řada, balík implementovaných opatření v oblasti daní z příjmu, daně z přidané hodnoty i spotřební daně a mezinárodní spolupráce při správě daní, které mají společného jmenovatele, a to je boj s agresivním daňovým plánováním, boj s velkými, zejména nadnárodními společnostmi a korporacemi.

Děkuji vám za pozornost.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a nyní prosím o vyjádření místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka.

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu: Vážené dámy a vážení pánové, dobrý den. Součástí dnešního jednání vlády byla i personální situace v rámci Energetického regulačního úřadu. Jak nepochybně všichni víte, jedná se o jednu z nejvlivnějších institucí v České republice, která má bezprostřední vliv na ceny energií. Tento úřad prostřednictvím svého vedení, což je rada, musí jednat nezávisle, nestranně a v zájmu zákazníka.

Po několika měsících mého působení v úřadu, na základě poměrně detailního seznámení se se situací a na základě průběžného jednání s bezpečnostními složkami jsem dospěl k závěru, a potvrzují to výstupy z bezpečnostních složek, že tři členové vedení ERÚ systematicky jednají v souladu se zájmy regulovaných subjektů. Jinými slovy, nejednají v souladu se zájmy spotřebitelů.

Jedná se o pány Outrata, Pokorný a o pana Vlka, přičemž u pana Pokorného se jednalo v tuto chvíli už o ukončující se období, on byl předsedou, takže na základě zjištěných indicií a na základě detailní diskuse vláda jednoznačně rozhodla o tom, že panu Pokornému nebude prodloužen mandát, a nově jmenovaným šéfem ERÚ, čili předsedou Rady Energetického regulačního úřadu byl jmenován pan Trávníček.

Současně jsme se rozhodli jednomyslně na základě předloženého odvolat pana Outratu a odvolat pana Vlka. V ten samý okamžik jsme jmenovali nové členy Rady, a to pana Petra Kusého a paní Martinu Krčovou. S ohledem na zjištěné skutečnosti ve smyslu jednání s bezpečnostními složkami jsme se rozhodli vše projednávat v režimu tajném.

To je vše, co bych k tomu chtěl říci. Děkuji.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Nyní prosím o vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Richard Brabec, ministr životního prostředí: Děkuji za slovo. Tak vy víte, že většinou vystupuji ve dvojici s panem ministrem zemědělství, tentokrát tedy stojím vedle pana vicepremiéra a ministra průmyslu, ale ne řekněme v té věci, o které právě hovořil, ale v záležitosti, ve které budeme hovořit za chvilku, speciálně, a to je tzv. Uhelná komise.

Nicméně kromě toho jsem měl dnes ještě jeden zajímavý materiál na vládě, který vás možná až tak úplně nezaujal ještě ráno, protože on se tak jako složitě jmenoval – 3. změna dokumentace programu Nová zelená úsporám – ale on obsahuje mimo jiné jeden velmi zajímavý bod, který myslím, že vás zaujme, a zaujme hlavně čtenáře, diváky, posluchače, a to je to, že vláda dnes v rámci schválení té 3. změny dokumentace Nová zelená úsporám vlastně vytvořila prostor pro to, aby bylo možné v rámci programu Nová zelená úsporám vytvořit nový podprogram, který předpokládáme ještě do konce tohoto roku, a ten by umožnil zafinancování určité části převisu poptávky nad nabídkou v programu kotlíkových dotací až do výše 1,5 miliardy korun.

To znamená, dnes, možná vy, kteří to sledujete, tak víte, že zatím ve všech krajích, kde byla vyhlášena třetí výzva na kotlíkové dotace, jsou poměrně významné převisy. To znamená, že je větší poptávka, než jsme schopni pokrýt z operačního programu Životní prostředí, tedy z těch devíti miliard korun, které jsme vyjednali v rámci našeho operačního programu. Proto průběžně hledáme zdroje na to, abychom byli schopni tu zvýšenou poptávku pokrýt, protože ten program je skvělý.

Dnes jsme tedy udělali první krok a na základě toho schválení 3. změny dokumentace programu Nová zelená úsporám nám to umožní, abychom v rámci disponibilních peněz, což samozřejmě bude záležet také na tom, jak se ten program bude vyvíjet, jaké budou příjmy, vytvořili prostor až 1,5 miliardy korun pro to, abychom touto částkou zafinancovali žadatele, což by mohlo být odhadem určitě více než 10 000 zdrojů tepla, možná 15 000, abychom nějakým způsobem zafinancovali ten převis. To znamená, že kromě dalších změn, které jsou myslím zajímavé v rámci Nové zelené úsporám, tak je to asi ta nejdůležitější.

Když jsme u těch čísel, tak řeknu ještě poslední: V rámci nového programu nebo v rámci programu Nová zelená úsporám bylo zatím přijato zhruba 40 000 žádostí a je to program, který je opravdu velmi úspěšný, a nejen jaksi z pohledu zákazníků, tedy především lidí, kteří dnes uvažují, že by si nějakým způsobem upravili nějak energeticky či jinak své byty či domy, ale samozřejmě má i významný prvek prorůstový, protože jsou to desítky tisíc konkrétních opatření, konkrétních projektů, které samozřejmě dělají především menší české firmy. Děkuji.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Nyní prosím o vyjádření ministryni spravedlnosti paní Marii Benešovou.

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti: Děkuji za slovo. Tak z mých materiálů byl nejzajímavější dnešního dne na vládě vládní návrh zákona o lobbingu, který prošel s drobnými úpravami. Jak jistě víte, tak tento zákon se, co já pamatuji, chystal od roku 2005, až teprve dnes tedy spatřuje světlo světa. V ostatních zemích tedy už tento zákon funguje.

V podstatě usnesením vlády už z února 2018 byl schválen záměr zákona o lobbingu, potom dlouhodobě se k němu tedy diskutovalo, i v rámci vládní koncepce boje s korupcí. To prošlo vlastně v červnu. Máme ho v plánu legislativních prací vlády. Legislativní rada vlády dala doporučující stanovisko 29. dubna.

Spolupředkladatelem je Ministerstvo vnitra, které dnes své připomínky vzalo zpět, takže tam je to bez rozporu. Jinak se očekává velká debata v Poslanecké sněmovně, kde tedy se bude muset ještě ten zákon samozřejmě nějakým způsobem vyladit, a uvidíme, jak to dopadne. Z nejzajímavějších věcí je tam registr lobbistů a lobbovaných, pak je tam určitá lobbistická stopa, což tedy je také zajímavé. Závěrem bych k tomuto zákonu chtěla říci, že ho podporuje tedy GRECO, což byla z připomínek k naší práci. Takže jsme to zapracovali, a GRECO tedy toto navrhlo.

Pak jsem tam měla sedm poslaneckých návrhů, ke kterým se tedy vláda vyjadřovala. V řadě z nich tedy dala nesouhlasné stanovisko. Jednalo se zejména o poslanecké návrhy paní Pekarové, Pikala a Rakušana, pokud jde o volby do Parlamentu, kde tedy bude předložena vládní novela, která se očekává na podzim, takže dáme přednost té vládní novele.

Pak tu byl návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy, pokud jde o majetek. Tady vláda vydala také nesouhlasné stanovisko. Cílem mělo být posílení postavení obcí a krajů při nabývání majetku, ale zjistili jsme, že se jedná o nesystémový zásah do zákona o majetku České republiky, a bylo vyjádřeno nesouhlasné stanovisko.

Pak tu bylo neutrální stanovisko, pokud jde o poslanecký návrh o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů. Tady v podstatě to bude řešit ještě pan kolega z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci transpozice.  Dále tu byl návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších, pokud jde o volby do Parlamentu, konkrétně do Senátu, a to, aby byla tedy určena jednokolová volba. Tady bylo dáno neutrální stanovisko.

Dále bylo dáno nesouhlasné stanovisko v případě poslaneckého návrhu pana Farského, Kovářové, Rakušana, pokud jde o Listinu základních práv a svobod. To už se tu opakovalo mockrát, jedná se o vodu. Podřadit tedy právo na pitnou vodu pod občanské právo na zdraví zaručené Listinou základních práv a svobod. Tak to už tu bylo řešeno vlastně tisky 508 a 526, kde bylo dáno nesouhlasné stanovisko, takže i v tomto případě bylo vládou dáno nesouhlasné stanovisko.

Naopak souhlasná stanoviska byla dána v případě návrhu poslance Ondráčka, Maška a dalších, v případě tedy návrhu zákona, kterým se mění zákon o obecní policii. Cílem je zpřesnění právní úpravy podmínek činnosti obecní policie. Tam jsme usoudili, že to je smysluplné, takže bylo dáno souhlasné stanovisko.

A poslední takový zajímavý návrh poslanců byl z pera pana Farského, Chvojky, Michálka a dalších a jednalo se o tu záležitost ohledně propuštěné vražedkyně, kdy tedy je tu podle poslanců potřeba místo obligatorního rozhodnutí soudu fakultativní rozhodnutí, a bylo řešeno, jak tedy s takovýmito ženami, které jsou nebezpečné, ale současně tedy zákon dává vlastně jednoznačné stanovisko je propustit. Tak tady bylo dáno souhlasné stanovisko nakonec po velké diskusi s tím, že to ale nebude projednáváno ve zkráceném řízení, a postaráme se o takovéto ženy zřejmě, jak předpokládám po dohodě s panem generálem Dohnalem, v rámci věznice Světlá nad Sázavou, kde už tedy máme matky s dětmi, takže i ta možnost – ono jich nebude mnoho, jsou to víceméně, řekla bych, individuální věci, kde se můžeme postarat i o těhotnou ženu a dítě.

To je vše z mé strany.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a nyní prosím o vyjádření pana ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem na dnešní vládu předložil dva materiály. Pracovně jeden se týká kůrovce. To je vytvoření nového dotačního titulu na podporu nestátních vlastníků lesa. Materiál ve spolupráci s Ministerstvem financí, který byl prodiskutován, a za to chci poděkovat paní místopředsedkyni vlády a paní ministryni, že uvolnili peníze do 1,5 miliardy v letošním roce. Pomůže to nestátním vlastníkům lesa při obnově, protože v případě, že bychom jim nepomohli, tak vlastně výdělek z lesů a prodeje dřeva poklesl v celé středoevropské části, by jim neumožnil obnovu lesa, což by mohlo způsobit erozi půdy, oteplování, ztrátu vodních zdrojů atd.

Takže my si myslíme, že těchto 1,5 miliardy je účelně vynaložených s tím, že jsem dostal za úkol tuto částku vyhodnotit do konce roku a eventuálně požádat o další miliardu v prvním čtvrtletí příštího roku podle toho, jak se situace bude vyvíjet.

Kůrovec napadl převážnou část České republiky. Netýká se to jen Moravy a Slezska, ale týká se to dnes už i Vysočiny, jižních Čech a některých dalších krajů. Pouze pro vaši informaci: V loňském roce se vytěžilo řádově 23 milionů kubíků kalamitního dřeva, z toho bylo řádově více než 13 milionů kubíků dřeva kůrovcového. Situace se bude v tomto rozsahu minimálně opakovat v letošním roce. To znamená, že to postihne více než dvě procenta celkové výměry lesů.

Myslíme si, že tento dotační titul pomůže, jak jsem řekl, vlastníkům. Je třeba zdůraznit, že tento program se notifikuje v Bruselu. Notifikace by měla být hotová na přelomu srpna a září s tím, že ještě musí vstoupit v účinnost tzv. lesní zákon v září, kdy tento lesní zákon měl projít třetím čtením v Parlamentu a v říjnu v Senátu, takže si myslíme, že k uvolňování prostředků by mělo dojít na konci října.

Pouze pro doplnění, co Ministerstvo zemědělství dělá v této oblasti: Co se týká kůrovce, tak chci pouze upozornit, že Ministerstvo zemědělství v rámci rozpočtu na letošní rok připravilo pro lesníky 1,15 miliardy, pro vlastníky lesů jsou připraveny a vypsalo se další kolo v rámci programu Podpůrného garančního rolnického fondu 210 milionů. Dále bude vypsáno další kolo, to znamená, že vyjde další kolo programu Rozvoje venkova, což je řádově 500 milionů korun. Když započítáme tyto peníze, tak se dostáváme někam ke čtyřem miliardám korun, kterými vláda prostřednictvím Ministerstva zemědělství pomáhá lesníkům a nestátním vlastníkům lesa.

Je potřeba říci, a proto to zdůrazňuji, že toto se týká soukromých vlastníků, obcí a dalších. Netýká se to státního podniku Lesy České republiky, kterému jsme již pomohli tím, že vlastně už odváděl historicky peníze do státního rozpočtu a letos první rok neodvádí ani korunu a bude vlastně financovat veškeré tyto věci z vlastních zdrojů.

Co se týká druhého materiálu, tak ten se týkal vody. Vláda dnes také rozhodla o tom, že Ministerstvo zemědělství pro letošní rok získá navíc 500 milionů korun na financování vodohospodářských projektů. Jde o dohodu z posledního jednání Národní koalice pro boj se suchem. Shodli jsme se, že musíme ještě letos zvýšit investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, v rámci retence vody obnovovat vodní toky.

A pouze jen, abyste měli představu, jak se těchto 500 milionů rozdělí, tak do vodovodů a kanalizací půjde přes 30 procent částky, protipovodňová opatření 32 procent, obnova rybníků a obnova drobných toků také 30 procent a do závlah půjde řádově do deseti procent.

Na rybníky, drobné vodní toky a vodovody již letos ministerstvo vynaložilo téměř dvě miliardy korun. Nově přidaná půlmiliarda nám umožní zahájit další akce, které jsou už připraveny ke stavbě a čekají na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na závěr bych jen chtěl doplnit, že se nám také daří plnit náš slib z jara letošního roku, kdy jsme řekli, že vybudujeme a obnovíme více než 1 200 nových rybníků. V současné době již běží práce na téměř 300 rybnících.

Tolik jen úvodem, děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Já bych jen ještě doplnila velmi stručně, řekl to naprosto vyčerpávajícím způsobem pan ministr. Jen pro vaši představu, protože tu byly dotazy posledně: Na kůrovce se uvolní až 1,5 miliardy. To znamená, že vlastně ty peníze – je to z vládní rozpočtové rezervy – budou uvolňovány ze strany Ministerstva financí na základě konkrétně předložených žádostí.

To znamená, že Ministerstvo zemědělství teď ví, že musí notifikovat program – to řekl pan ministr –, že může vypsat výzvy, a na základě konkrétních žádostí budou postupně. Takže není to tak, že by byly převedeny peníze en bloc.

Co se týká té půlmiliardy na vodohospodářské projekty, tak ten princip bude úplně stejným, jen ty peníze půjdou z ušetřených peněz z obsluhy státního dluhu v roce 2019. Děkuji.

Vanesa Šandová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji vám všem za účast na tiskové konferenci a těšíme se na viděnou 26. srpna po jednání vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X