Aktuálně

30. 7. 2019 16:24

Lobbování v České republice má dostat jasná pravidla, vláda schválila i další peníze na boj s kůrovcem a suchem

Vláda na jednání v úterý 30. července 2019 schválila mimo jiné důležitý návrh zákona o lobbování, 30. července 2019.
Vláda na jednání v úterý 30. července 2019 schválila mimo jiné důležitý návrh zákona o lobbování, 30. července 2019.
Vláda Andreje Babiše se netradičně v úterý 30. července sešla k poslední schůzi před vládními prázdninami. Ministři schválili například návrh nového zákona o lobbování, kterým chce vláda nastavit jasná pravidla pro lobbisty i lobbované osoby. Uvolnila také další půl miliardu na podporu projektů bojujících proti suchu a finančně podpoří i vlastníky nestátních lesů čelící kůrovcové kalamitě.

Schválením návrhu zcela nového zákona o lobbování vláda splnila další bod ze svého programového prohlášení. Zákon, pokud bude schválen Parlamentem, má nastavit v Česku dosud chybějící pravidla pro lobbing. Definuje, co je vlastně zákonem povolené lobbování, kdo jsou lobbisté a kdo lobbovaní. Klíčovým nástrojem má být zavedení jejich registru, který bude sloužit jako veřejně přístupná databáze, v níž budou evidovány obě strany a kam mají lobbisté i lobbovaní mimo jiné čtvrtletně vkládat zprávy o proběhlých kontaktech. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Součástí navržených změn, které mají platit od 1. ledna 2021, bude i úprava dalších zákonů. Jimi se má do české legislativy zakotvit institut tzv. lobbistické stopy. Bude mít podobu samostatného dokumentu přikládaného společně s důvodovou zprávou k návrhu každého právního předpisu, který bude zveřejňován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a bude obsahovat jmenný seznam všech lobbistů a lobbovaných, kteří byli zapojeni do procesu tvorby právního předpisu, a další podrobnosti o jejich aktivitách.

Vláda schválila také spuštění nového dotačního programu Ministerstva zemědělství. Ten má podpořit vlastníky nestátních lesů, kteří se potýkají s důsledky kůrovcové kalamity. Během letošního a příštího roku jim stát vypomůže souhrnnou částkou 2,5 miliardy korun. Příjem žádostí by mohl začít na přelomu III. a IV. čtvrtletí roku 2019. Peníze mají vlastníkům lesů pomoci alespoň částečně saturovat škody, které v důsledku kůrovcové kalamity utrpěli. Jejich celková výše byla odhadnuta na 32,6 miliardy korun pro období let 2018 až 2020 a až 188,5 miliardy korun ve střednědobém horizontu do roku 2030. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Kabinet také odsouhlasil navýšení finančních prostředků pro potřeby financování vodohospodářských projektů ve výši 500 milionů korun. Jedná se o navýšení rozpočtu na dotační projekty Ministerstva zemědělství, které pomáhají řešit negativní dopady dlouhodobého sucha. Dotace jsou určeny na podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí, na budování protipovodňových opatření a na podporu zemědělských závlah. Navýšení o další půl miliardu korun má pomoci alespoň snížit značný převis poptávky žadatelů o dotace za situace, kdy ministerstvo již vyčerpalo všechny původně alokované zdroje. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda schválila také Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Národní koncepce má za cíl připravit ČR na čerpání v období 2021–2027, pro které bude k dispozici zhruba 20 miliard eur a je podkladem pro vznik Dohody o partnerství pro období 2021–2027 a k přípravě Dohody o partnerství a operačních programů ČR pro fondy EU v oblasti soudržnosti na období 2021–2027. Členové vlády rovněž vzali na vědomí informaci o možnostech zajištění monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021–2027 a o výběru nejvhodnější varianty dalšího postupu tak, aby nový monitorovací systém byl co nejhospodárnější a co nejvíce eliminoval možná rizika. Rozšířené informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda podpořila také vznik nové veřejně přístupné databáze právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. V návrhu nového zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů kabinet předpokládá, že ucelená moderní databáze pomůže vyřešit současný stav, kdy se schválené právní předpisy obcí, krajů a dalších subjektů často nedostanou ke všem, kterých se týkají. Správcem Sbírky právních předpisů bude Ministerstvo vnitra. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech. Nejdůležitější změnou, kterou vláda prosazuje, je úprava navázání finančních prostředků na tzv. neobsazená místa. Ministerstvo financí už v rámci rozpočtu na rok 2019 změnilo systém přidělování peněz na systemizovaná místa. Do té doby dostávaly orgány veřejné správy finance na tato místa bez ohledu na to, zda byla, či nebyla obsazena, nově se tato suma v případě neobsazených míst krátí. Nová pravidla teď ministerstvo zakomponovalo i do návrhu zákona. Pokud bude místo neobsazeno déle než dva měsíce, budou finanční prostředky na toto místo úřadu zkráceny, a teprve poté, co místo obsadí, dostane příslušnou sumu do rozpočtu zpět. Podrobnosti uveřejnilo Ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Vláda také na návrh ministrů průmyslu a obchodu a životního prostředí zřídila svůj nový poradní orgán, Uhelnou komisi, a schválila její statut. Mezirezortní Uhelná komise bude mít 18 členů, jejími předsedy budou oba příslušní ministři. Hlavním úkolem komise bude zhodnocení budoucích potřeb hnědého uhlí se zaměřením na posouzení jednotlivých velkých spalovacích zdrojů. Výstupem činnosti má být i analýza možností budoucího odklonu od využití uhlí včetně návrhu harmonogramu. Zabývat se bude i náklady a dopady útlumu využívání hnědého uhlí na postižené regiony Dílčí výstupy mají být předloženy vládě do 30. září 2020. Další informace najdete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Vláda odsouhlasila také už třetí úpravu úspěšného dotačního programu Nová zelená úsporám. Program bude nově rozšířen o nové dva podprogramy – Adaptační a mitigační opatření na podporu tzv. kotlíkových dotací a Finanční záruky na zvýšení dostupnosti úvěrů určených na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie v budovách a k podpoře jejich vlastníků při realizaci komplexních a nákladnějších renovací. Z prodeje emisních povolenek získá Ministerstvo životního prostředí na podporu modernizace lokálních topenišť další 1,5 miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Kompletní výsledky jednání vlády 30. července 2019 naleznete na /cz/vysledky-jednani-vlady-30-cervence-2019-175341/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie