Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 4. 2019 19:51

Tisková konference po jednání vlády, 29. dubna 2019

Alena Schillerová, ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové. Omlouváme se za to zdržení, ale dnes se nám vláda trochu protáhla. Dovolte mi, abych vás seznámila s těmi podle mne asi nejzásadnějšími body, které dnes byly projednávány. Stejně tři z nich byly moje, takže je to, jak se říká z dílny Ministerstva financí.

Tak asi nejzásadnější, co jsme dnes projednávali, byla tzv. rozpočtová strategie sektory veřejných financí, se kterou potom souvisí konvergenční program, který každoročně do 30. dubna musí být odeslán Evropské komisi. Je to základní dokument, který, jak určitě víte, na jeho základě se potom nám slouží jako podklad pro přípravu státního rozpočtu.

Já jsem informovala vládu o tom, že výdajové rámce navrhujeme ve výhledu státního rozpočtu o šest miliard nižší oproti loňskému roku a také jsme si snížili o čtvrt procentního bodu na minus 0,75 procenta HDP takzvaný střednědobý rozpočtový cíl, a to zejména z pohledu udržitelnosti veřejných financí, která souvisí se starobními důchody, tedy se stárnutím naší populace, a také se zdravotní a dlouhodobou péčí v důsledku tohoto stárnutí.

Nicméně, každopádně bych chtěla říci, že přestože Česká republika zvýšila enormně sociální výdaje, zejména tedy na důchody, že navýšila enormně investice, nejvíce z národních zdrojů za posledních deset let, že jsme investovali do platů veřejného sektoru, a zejména pak učitelů, abychom přilákali kvalitní učitele do systému, ať už tedy navýšením počtu pracovníků, a zejména navýšením platů, tak se podařilo udržet tzv. strukturální saldo, nebo-li saldo očistěné od vlivů ekonomického cyklu, a to tak, že bude v roce 2019 vyrovnané a pro rok 2020 odhadujeme jeho snížení na minus 0,5 procenta HDP, což samozřejmě pořád dodržujeme pakt solidarity i zákon o rozpočtové odpovědnosti. Samozřejmě, výhled, se kterým počítáme, vzhledem k tomu, že počítáme s úpravami jak na výdajové straně, tak na příjmové, tak počítáme výhledově i se zlepšením těchto údajů v následujících letech.

Co je ještě důležité, tak je podstatné, že odhadujeme pokles dluhu. Pořád je naše fiskální politika koncipována tak, že počítá s poklesem státního dluhu ve vztahu k procentům HDP.

Další materiál, o kterém jsem informovala vládu a který jsem předložila vládě, byl návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018. Jen ve stručnosti. Jak všichni víte, tak rozpočtový rok 2018 skončil přebytkem ve výši 2,9 miliardy korun a já jsem navrhla použití tohoto přebytku na snížení státního dluhu, což vláda schválila.

Třetím z dokumentů z dílny Ministerstva financí byla informace o pokladním plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí 2019. Toto pokladní plnění skončilo schodkem 9,2 miliardy. Informovala jsem vládu o tom, jaké jsou vlivy na tomto vývoji pokladního plnění za první čtvrtletá 2019. Je to zejména nakumulování velkého množství výdajů v tomto čtvrtletí, kdy jsme například odvedli 40 procent celkového výnosu našeho odvodu do Evropské unie už v tomto čtvrtletí, protože jsme o to byli požádáni Evropskou komisí. Zaplatili jsme 45 procent celkové roční rozpočtované částky kapitálových výdajů územním samosprávním celkům, tak jako nepravidelné transfery státním fondům.

Také jsem informovala o tom, že trend DPH, který se od začátku roku pohyboval kolem nuly, se začíná dostávat do plusových čísel. To už je jasně vidět na březnovém inkasu. Nicméně na tomto daňovém trendu se projevilo to, že poklesl objem zadržovaných nadměrných odpočtů oproti roku 2018 asi o 1,2 miliardy, což je důsledek fungování Finanční správy a zejména kontrolníhohlášení. My jsme to tak i předpokládali a počítali s tím, že se vlastně podaří díky analytické činnosti, údajům, které získává Finanční správa z kontrolních hlášení, zacílit prověřování těchto nadměrných odpočtů na skutečně problémové věci a nebudou zadržovány odpočty tam, kde Finanční správa vlastně pouze odhaduje problém. To všechno samozřejmě sehrává roli.

U spotřebních daní se nám potom projevilo, že došlo k překolkování cigaret a vlastně to staré inkaso ještě platilo, to předzásobení, tři měsíce.

Samozřejmě, že se projevuje i zpomalení ekonomiky, ale, jak říkám opakovaně, zpomalení ekonomiky na dlouhodobý průměr České republiky, na který jsme dobře připraveni, a proto se prostě tento vývoj dal předpokládat. A od toho se potom odvíjí i odhad našich příjmů.

Ještě bych chtěla vlastně podotknout, možná jsme to měla říci už v souvislosti s konvergenčním programem, že všechny tyto dokumenty posuzoval už Výbor rozpočtové prognózy, Národní rozpočtová rada, v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti a byly prostě buď označeny za realistické, nebo s nimi byl dán souhlas v souladu s tímto zákonem.

Další důležitý materiál, který bych ráda tady ještě zmínila: Vláda schválila převod prostředků pro kraje na silnice II. a III. třídy, a to ve výši dvou miliard ze státního rozpočtu. Miliarda ze Státního fondu dopravní infrastruktury, miliarda z vládní rozpočtové rezervy a na dvě miliardy bude vypsána nová výzva, nové podmínky, které vypíše Ministerstvo pro místní rozvoj z IROP, a budou tedy poskytovány evropské peníze na tyto dvojky a trojky.

Tolik tedy zatím za mě. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji za vyčerpávající odpověď. Pan Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den. Já budu informovat o jednom bodu, který dnes vláda projednala a schválila. Jedná se o významné kulturní a sportovní akce s podporou státu. Vláda schválila podporu mezinárodnímu filmovému karlovarskému festivalu ve výši 30 milionů korun a zároveň rozhodla o výši podpory pro motoGP v Brně, která je schválena ve výši 39 milionů korun.

My jsme diskutovali velmi intenzivně problematiku motoGP. Musím říci, že jsme si jako vláda vědomi toho, že je to významná sportovní akce na území České republiky, také dostává masivní podporu ze státního rozpočtu. Těch 39 milionů korun je více než dvojnásobná částka oproti druhé nejvyšší částce, která se v České republice na významné sportovní akce dává. Ale musím podotknout, že primární zodpovědnost za příjmy a výdaje této akce je na Spolku pro motoGP, a tedy spolku, jehož členem je kraj a město Brno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X