Tiskové konference

26. 1. 2022 21:47

Tisková konference po jednání vlády, 26. ledna 2022

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Hezký večer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a předávám slovo panu premiérovi Petru Fialovi.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, pěkný večer. Vláda dnes jednala o několika důležitých bodech, já vás budu informovat o některých z nich.

To, čeho jsme si všichni vědomi a co všichni určitě sledujeme, je bezpečnostní situace na rusko-ukrajinské hranici. Zabývá se tím bez nadsázky celý svět a jednala o něm i naše vláda, už kvůli tomu, že se to odehrává poměrně blízko k našim hranicím a eskalace toho konfliktu by mohla mít závažný dopad na bezpečnost Evropy, na ceny energií a na další a další věci, o kterých všichni víme.

Jsme součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. Postupujeme koordinovaně, je dobře, že zde existuje společný postup evropských zemí a členských zemí Severoatlantické aliance. Podporujeme Ukrajinu a snažíme se dosáhnout toho, aby se situace řešila mírovými prostředky, diplomatickou cestou a abychom odradili Rusko od jakékoliv vojenské agrese.

To je i samozřejmě záměr české vlády. My věříme v tu diplomatickou cestu, ale jsme připraveni, a je to naše povinnost se na to připravovat, i na horší scénáře. Co je také důležité ukázat, že Ukrajina má spojence a podporovatele, kteří jsou připraveni jí pomoci.

Na tom je po jednání naší vlády samozřejmě jednoznačná shoda, a proto také v kontextu této politiky a tohoto přístupu k napětí na rusko-ukrajinské hranici jsme schválili dodávku dělostřelecké munice na základě požadavků ukrajinské strany.

Situaci samozřejmě sledujeme, aktivně se účastníme na různých úrovních těch mezinárodních jednání a jsme připraveni na všechny varianty. Situaci pravidelně vyhodnocuje krizový štáb Ministerstva zahraničních věcí. Budeme se jí také zabývat příští týden na Bezpečnostní radě státu.

To druhé velké téma samozřejmě je koronavirus a vývoj varianty omikron v České republice. Musím říct, že čísla nakažených nebo vývoj varianty omikron odpovídá predikcím, na základě kterých vláda rozhoduje a rozhodovala, a očekáváme, že pandemie s variantou omikron během příštího týdne dospěje ke svému vrcholu.

My nadále sledujeme všechna důležitá čísla, všechny důležité údaje od obsazenosti nemocnic, vyhodnocujeme platná opatření na základě dat, názorů expertů a samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že se s koronavirem musíme naučit žít. Díky tomuto přístupu jsme dnes mohli schválit také to, že 30 dnů po pozitivním PCR testu nebudou muset lidé podstupovat testování nebo karanténu. O podrobnostech vás bude informovat pan ministr zdravotnictví a místopředseda vlády Vlastimil Válek.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Poprosím ministra zahraničních věcí pana Jana Lipavského.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi stručně doplnit informaci, kterou již přednesl pan premiér.

Vláda jednomyslně schválila návrh paní ministryně obrany a daruje vládě Ukrajiny 4 006 kusů dělostřelecké munice ráže 152 mm. Reagujeme tím na žádost Ukrajiny o podporu její obranyschopnosti v situaci, kdy Ruská federace zcela bezdůvodně pokračuje ve shromažďování své armády podél hranic Ukrajiny a na okupovaném Krymu.

Jak již zaznělo, my doufáme v úspěch těch diplomatických jednání a zároveň se společně v rámci Evropské unie a s našimi spojenci v NATO připravujeme na ten nejhorší možný scénář. Ruská invaze vůči Ukrajině by byla vážným ohrožením bezpečnosti celé Evropy a také samozřejmě České republiky. Ty důsledky by se nás velice vážně dotkly.

Vláda v tuto chvíli vyhodnocuje možné scénáře, 1. února bude zasedat Bezpečnostní rada státu. Ministerstvo zahraničních věcí na denní bázi nové poznatky vyhodnocuje, v případě potřeby svoláme ten krizový štáb, tak jak to proběhlo v úterý.

V případě, že by došlo na to nejhorší, tak je Evropská unie okamžitě připravena společně se Spojenými státy a s Velkou Británií uvalit na Rusko tvrdé finanční a hospodářské sankce a učinili bychom i další nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti naší země a našich spojenců.

Já bych chtěl říct po té praktické stránce, že my vyhodnocujeme i situaci na zastupitelském úřadě na Ukrajině v Kyjevě, českých občanů. Zazněla ta výzva a já bych ji zde ještě jednou rád zopakoval, aby se čeští občané, kteří pobývají nebo cestují na Ukrajině, aby se registrovali do systému DROZD. My o nich budeme vědět a zároveň budou moci dostávat pomocí e-mailu nebo SMS nejaktuálnější informace. Je to preventivní opatření, ale pokud by se ta situace nenadále zhoršila, což je scénář, který nemůžeme vyloučit, tak na to budeme připraveni.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. První vicepremiér a ministr vnitra pan Vít Rakušan.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych tematicky doplnil pana kolegu Lipavského. My jsme se na dnešní vládě o tom ukrajinsko-ruském problému bavili v širším kontextu. Informoval jsem i kolegyně a kolegy ve vládě o tom, že jsem včera vedl jednání se slovenským ministrem vnitra. Samozřejmě ústředním bodem byla i naše spolupráce v případě eskalace rusko-ukrajinského konfliktu.

S panem slovenským kolegou jsme se dohodli na tom, že samozřejmě česká policie ve chvíli, kdy by to bylo vyžadováno slovenskou stranou a, nedej bože, došlo k situaci, kdy by skutečně situace na ukrajinsko-slovenské hranici byla o poznání dramatičtější, než je dnes, tak v té chvíli jsou i čeští policisté připraveni pomoci. Kolegyně a kolegové z vlády s tímto postupem samozřejmě souhlasí.

Zároveň jsme se i v rámci té slovensko-české, česko-slovenské spolupráce bavili o tom, že veškerá ta opatření na zajištění bezpečnosti našeho území, přípravu na případnou krizovou situaci, budeme velmi úzce koordinovat a jenom to svědčí, a já z toho mám velkou radost, ukazuje se to po všech našich návštěvách na Slovensku, že slovenská a česká vláda jsou v těch zásadních otázkách schopny opravdu velmi blízké, úzké komunikace a spolupráce.

Další bod, ke kterému já bych se dnes vyjádřil – bohužel se dostáváme i k restům, které nám tady odkázala minulá vláda, k věcem, které nejsou připraveny dobře. Od 1. února má v účinnost vstoupit zákon, který se týká spisových služeb v České republice, jejich elektronizace, a Ministerstvo vnitra jako takové mělo být tím určeným místem pro atestaci těchto systémů.

My jsme bohužel zjistili, že to je zcela nepřipraveno. Nemůže to takto fungovat a my se nemůžeme smířit s tím, abychom pustili do světa nějaký polovičatý projekt. Mohlo by se skutečně stát, že ta atestace by byla zcela formální a spisová služba, což se týká všech úřadů v České republice, týká se to i bezpečnostních složek a podobně, by nebyla pod dostatečnou kontrolou a v nějakém extrémním případě by tady hrozily i soudní nároky provozovatelů, arbitráže vůči České republice.

Vláda tedy na můj návrh dnes schválila, že se pokusíme tím legislativním procesem odložit účinnost pravidel atestace elektronických systémů spisové služby až na 1. července 2023, a připravíme tak produkt, který nebude formální, nebude doslova a do písmene odfláknutý a nebude pro spisové služby v České republice ani pro bezpečnost naší země a potenciální soudní spory v budoucnu představovat to riziko, jako představuje ten návrh, který jsme zdědili po bývalé vládě. Děkuju.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a vicepremiér a ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ještě jednou hezký večer, dámy a pánové. Já bych navázal na pana premiéra. My jsme přijali několik opatření. Já bych chtěl zdůraznit dvě z těchto opatření.

To první vychází z dat, která jsme sbírali, která jsme vyhodnocovali z validování antigenních testů a toho sytému testování, který byl ve školách, respektive pro zaměstnance. My máme obrovsky vysokou konfirmaci pomocí PCR testů. To svědčí o tom, že ty antigenní testy jsou extrémně kvalitní. A na základě té konfirmace a vyhodnocováni výsledků víme, že v České republice je dnes prakticky ze sta procent varianta omikron.

Víme, že izolace, respektive karanténa u omikronu stačí pět dnů, a víme, a to bylo velké překvapení a je to dobrá informace a dobrá informace pro občany, že ten, který prodělá omikron, tedy byl v izolaci, měl pozitivní PCR test, byl v izolaci, ne antigenní, pozitivní PCR test, byl v izolaci, prodělal omikron, tak tento člověk od data odebrání testu je třicet dnů, to už víme, de facto bez rizika, že se nakazí, nebo to riziko, že se nakazí je velmi malé. Je nulové riziko, že by měl vážný průběh onemocnění.

Proto můžeme tyto lidi vyřadit ze systému jednak sledování pomocí nařízených testů nebo antigenních testů a jednak je můžeme vyřadit ze systému sledování pomocí karantén. Tedy nebudou chodit do karantén a mohou normálně fungovat.

Myslím si, že je to velmi dobrá zpráva, a já bych využil té příležitosti a chtěl bych velmi poděkovat profesoru Chlíbkovi, dalším kolegům z epidemiologické skupiny a šéfům těch jednotlivých skupin národního institutu, protože ta data opakovaně ověřovali. Dnes v jednu hodinu znovu validovali poslední data a toto se jednoznačně potvrdilo. Takže proto toto opatření a to opatření bude tedy platit poté, co jsme ho přijali.

Druhé opatření se týká situace, o které víme dlouhodobě. Evropská unie přijala nařízení před několika měsíci, že 1. února končí platnost certifikátů v Evropě pro všechny, kteří byli očkováni před 7. květnem druhou dávkou a nedostali posilovací dávku. To znamená platnost toho certifikátu je devět měsíců pro ty, kteří nemají posilovací dávku. Netýká se to mladších osmnácti let. Tedy 18 plus, devět měsíců po druhé dávce.

To opatření jsme se rozhodli nakonec zavést od poloviny února, od 15. února, a to z toho důvodu, že chceme ještě jednou všechny ty, kteří by mohli dostat boostovací dávku, je to několik desítek tisíc občanů, vyzvat esemeskou, vyzvat, aby přišli na boostovací dávku, abychom jim umožnili, aby normálně mohli fungovat na území Evropské unie, aby mohli normálně cestovat, a aby tedy, protože dostali první dávku, druhou dávku, aby tu posilovací ještě mohli zvládnout.

Dáváme tento prostor čtrnácti dnů. Mohou do jakéhokoli očkovacího centra, nemusí se objednávat. Navíc teď vrcholí omikron, tedy půjdou-li si dát boostovací dávku, ta jistota, že nebudou mít vážný průběh onemocnění, je přes 97 procent. Ta jistota, že nebudou na jednotce intenzivní péče nebo na ECMO se dnes pohybuje těsně pod sto procenty. Těsně pod sto procenty.

Takže teď ještě čtrnáct dnů je čas. Pojďme na třetí dávku, vy, kteří jste byli očkováni druhou dávkou před 7. květnem. Je to zhruba sto tisíc lidí, tak nějak to vypovídá. My je aktivně pozveme. Tato dvě opatření byla ta klíčová, která vláda přijala.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Prostor pro vaše dotazy, Česká televize.

Anna Martincová, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat asi pana Válka na těch 30 dní. Koho přesně se to tedy bude týkat, jestli i lidí, kteří například tento týden měli pozitivní PCR test, šli do karantény, například jim skončí v neděli, tak jestli už od pondělí se na ně bude vztahovat to, že tedy těch 30 dní nemusí do karantény, nebo jestli se to bude týkat až lidí, kteří budou mít pozitivní testy od pondělka?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: To opatření platí od té chvíle, kdy jej schválila vláda. To znamená, dnes bude uveřejněno na stránkách Ministerstva zdravotnictví, ode dneška platí. Je provázeno metodickým pokynem hlavní hygieničky, která bude hygieny informovat, jak mají postupovat. To znamená, mělo by se to týkat všech těch, co jsou teď v izolaci.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Další otázka.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: A budou v izolaci. 

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. ČTK. Tady, prosím, u mě. Děkuji.

Soňa Remešová, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli jste jednali o dohodě o Turówu? A potom na čem jste se shodli v jednání o předsednictví? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková informovala o průběhu toho jednání v případě Turówa, ještě ale ta jednání nejsou ukončena. Nejsme ve stavu, kdy bychom mohli podepsat smlouvu. Ta jednání budou pokračovat dál a budeme hledat to řešení pravděpodobně za účasti premiérů obou zemí.

Pokud jde o české předsednictví, my jsme v rámci vlády měli možnost diskutovat s generálním tajemníkem Generálního sekretariátu Rady Evropské unie panem Tranholm-Mikkelsenem. Bavili jsme se o tom, co předsednictví znamená pro jednotlivé členy vlády, jaké z toho vyplývají úkoly, jaké z toho vyplývají povinnosti a funkce na nejrůznějších úrovních. Myslím, že to setkání a ta informace byly velmi podnětné a pomohou nám v přípravách na předsednictví.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji. Další dotaz Český rozhlas.

Andrea Kubová, Český rozhlas: Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pana ministra Válka, jestli už víte, kdy by se mohla spustit předregistrace k očkování vakcínou novavax a případně, jak dlouho by ještě mohlo pokračovat testování ve firmách? Děkuji.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Já nechci být v pozici věštce, tak řeknu to, co si jsem téměř stoprocentně jistý. My máme novavax objednaný a na přelomu února a března, začátkem března budeme schopni očkovat.

Já bych rád, aby během čtrnácti dnů až tří týdnů byla spuštěna předregistrace. Před tím bych chtěl, abychom toto otestovali, abych měl jistotu, že ten program bude dobře fungovat, a s týdenním předstihem budu informovat pochopitelně vás, všechny média, kdy je možné se předregistrovat, protože věřím a jsem si jistý z e-mailů, které dostávám, že je v České republice velké množství občanů, kteří na tuto vakcínu čekají. Proto jí máme dostatek k dispozici, proto budeme mít připravená očkovací centra.

Je to dobrá vakcína, byť já jsem očkovaný mRNA vakcínou a plně mRNA vakcínám věřím, tak jako moje rodina. Nicméně tato vakcína je také kvalitní vakcína a bude k dispozici přelom února, března. Do dvou až tří týdnů budeme informovat, kdy se otevřou jaksi možnosti pro předregistraci.

Andrea Kubová, Český rozhlas: A ještě to testování?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Tak ta situace se, jak řekl pan premiér, vyvíjí velmi dobře. Respektive ona se nevyvíjí dobře, protože narůstá počet pozitivních, ale vyvíjí se podle toho, jak byly ty naše predikce. Já jsem říkal, že minulý týden to bude v pátek, když to bude pod 50 000, jsem říkal, že budu velmi spokojený, protože to bude krýt ty odhady. Ono to bylo podstatně méně těch pozitivních.

Tento týden jsem říkal, když nepřekonáme 80 000, že budu také považovat ty predikce za velmi dobré a ty výsledky a ta čísla se zatím nenaplňují. Nicméně pořád si myslím, že do konce týdne se k těmto číslo dostaneme. Ten příští týden ještě asi bude vrcholit ten počet pozitivních, ale někdy na přelomu týdne se zdá, že začne klesat počet pozitivních, a to je první týden v únoru.

Domnívám se, že pokud se takto bude situace vyvíjet, tak lze odhadovat, že v půlce února bychom mohli buď omezovat, anebo zcela ukončit testování jak ve firmách, tak ve školách. Ale je to jenom odhad, musí se dodržovat všechna opatření. Je potřeba, aby opravdu ještě každý, kdo čeká na boostovací dávku, posilovací dávku, na tu posilovací dávku šel. Je potřeba vnímat, že je nutné nosit respirátory a mít přikrytá nos i ústa, a opravdu tu situaci nepodceňovat.

Pokud ji nebudeme podceňovat, pokud budeme dodržovat opatření, pokud to dobře všechno bude fungovat, tak pak si myslím, že tento horizont je velmi realistický, a pak můžeme velmi optimisticky hledět do března.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, iDNES.   

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer. Pane premiére, vy jste včera ve Sněmovně mluvil o tom, že naše země má vlastní zkušenost s vojenskou okupací, a proto nemůžeme jenom nečinně přihlížet. Vy jste dnes schválili dodávku dělostřelecké munice. Pokud by Ukrajina požádala Severoatlantickou alianci nebo případně Českou republiku o nějakou jinou formu vojenské pomoci, myslíte, že by jí NATO nebo Česká republika měla pomoci, Ukrajině, i jinak než dodávkami munice? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: My tu pomoc samozřejmě, případnou pomoc Ukrajině další, musíme a budeme koordinovat s našimi evropskými spojenci a se spojenci v rámci Severoatlantické aliance a jedině takový postup dává smysl. My pořád věříme a sázíme na to, že, nebo děláme všechno pro to, teď mluvím jaksi nejenom Česká republika, ale právě Evropská unie a Severoatlantická aliance, aby došlo k mírovému řešení, řešení diplomatickou cestou.

Probíhají nejrůznější jednání nebo jednání v nejrůznějších formách, ať už multiraterální nebo bilaterální mezi Spojenými státy a Ruskem. Šance na mírové řešení je velká, všichni si to přejeme, ale musíme počítat i s tím, že ta situace, bezpečnostní, je mimořádně vážná. Je to jedna z nejvážnějších krizí, jaké Evropa čelí v poslední době, a je to blízko České republiky. Proto se připravujeme na nejrůznější scénáře a žádnou z věcí nepodceňujeme.

To, co jsme dnes udělali, vycházelo z žádosti ukrajinské strany. Neudělala takové gesto, nebo konkrétní čin spíše, jenom Česká republika, ale i některé jiné země. My jsme se rozhodli pomoci Ukrajině poskytnutím zhruba 4 000 kusů dělostřeleckých nábojů a je to konkrétní pomoc, která ukazuje, že nám osud Ukrajiny a situace tam na ukrajinsko-ruské hranici není lhostejná. Jsme samozřejmě připraveni podle potřeby a v koordinaci s našimi partnery ze Severoatlantické aliance poskytnout i další pomoc, bude-li to potřeba.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, poprosím ještě o doplnění pana ministra.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Já to pouze doplním velmi fakticky. To obranné plánování probíhá na úrovni Severoatlantické aliance, kde probíhá plánovací konference, a jedná se fakticky o navyšování schopností východního křídla Severoatlantické aliance a tam Česká republika přinese konkrétní příspěvky na stůl. Může se jednat o různé navyšování počtu jednotek, které budou připraveny v těch programech, tak jak se to plánuje v Severoatlantické alianci. To je jedna velmi konkrétní věc, na které se teď intenzivně pracuje.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji a poprosím vás ještě o Polský rozhlas.

Wojciech Stobba, Polskie radio: Dobrý večer, můj dotaz na pana premiéra ještě k Turówu, protože polské Ministerstvo životního prostředí dnes informovalo, že ještě dnes odpoledne probíhalo jednání mezi Varšavou a Prahou. Mluvčí ministerstva na twitteru děkoval české straně za otevřenost na nějaký polský návrh. Jaký je ten návrh a co přesně s Polskem musíte ještě vyřešit? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Těch rovin, ve kterých ještě musíme vylaďovat tu smlouvu, je víc, a jedna z nich jsou některé úpravy, řekl bych spíše technického charakteru, ke kterým došlo v poslední době, a tam skutečně ten dialog mezi ministerstvy probíhá a posunujeme se k nějakému výsledku.

Zůstávají tam nicméně dva větší problémy, které jsou politického charakteru, a to je výška finančních kompenzací a to je také délka platnosti té smlouvy, respektive délka dohledu evropského soudu. A to jsou věci, které jsou stále otevřeny, kde není zatím shoda mezi českou a polskou stranou, ale budeme dál intenzivně jednat.

Já jsem přesvědčen, že pro obě strany je důležité, abychom té dohody dosáhli a aby to byla dohoda, která je jak pro Českou republiku, tak pro Polsko přijatelná.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, poprosím poslední dotaz televize Nova.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Dobrý den, chtěla bych se pana premiéra zeptat na kompenzace pro podnikatele. Kdy plánujete představit a spustit kompenzační programy pro ty, kteří byli zasaženi v listopadu tím zpřísněním těch korona-virových opatření, zejména tedy vánoční trhovce, ale i další? Jde tam o obnovení těch programů nebo nějaké formy těch programů Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady.

Petr Fiala, předseda vlády: Tak jednak je potřeba říct, že některé programy, které pomáhají podnikatelům, běží. Třeba Antivirus atd. Takže nějaká forma kompenzací už je teď. My jednáme o těch dalších kompenzacích právě třeba konkrétně ve věci těch zavřených vánočních trhů, protože to mělo opravdu velký dopad na řadu podnikatelů, kteří soustředili svoji aktivitu a nakonec i očekávání svého výdělku právě na ty vánoční trhy a byli tím rozhodnutím významným způsobem zasaženi. Jednáme o tom, v nejbližších dnech, si myslím, že dosáhneme výsledku a na příští nebo přespříští vládě, doufám, že schválíme potřebné kompenzace.

Michaela Minářová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji, tím je to z dnešní tiskové konference vše. My vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek večera, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 26. prosince 2022

Související zprávy