Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 1. 2022 10:52

26. ledna 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 20.30

Ve středu 26. ledna od 16.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády Petra Fialy. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se fototermín ani doorstep před začátkem jednání.

Vláda bude projednávat mimo jiné návrh novely zákona o ochraně chmele, návrh na prohlášení jedenácti kulturních památek, barokních sakrálních staveb sdružených do souboru Broumovská skupina kostelů, za národní kulturní památky a návrh na pozastavení činnosti a na rozpuštění politických stran a hnutí, které podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dlouhodobě neplní zákonem stanovené požadavky. Zabývat se bude i aktuální epidemickou situací a případnými úpravami protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví.

Program jednání vlády 26. ledna 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-01-26.

Termín

26. ledna 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

16.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
20.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do středy 26. ledna do 14.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.

Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je předložení digitálního certifikátu EU COVID nebo potvrzení vystaveného poskytovatelem zdravotních služeb, případně písemného potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, u nichž podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, že dotyčná osoba v posledních 72 hodinách podstoupila RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo v posledních 24 hodinách podstoupila rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo podstupuje preventivní testování podle mimořádného opatření u zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Po dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinné ochraně dýchacích cest.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X