Tiskové konference

12. 10. 2020 23:16

Tisková konference po jednání vlády, 12. října 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, my se moc omlouváme za zpoždění, ale věřte mi, že dnešní rozhodování naší vlády bylo velice složité. A my jsme v podstatě od rána diskutovali ta opatření, o kterých jsme rozhodli, a jsme si vědomi toho, že máme jeden pokus. Jeden pokus, který musí být úspěšný. Úspěšný v tom, abychom i tentokrát nárůst epidemie zvládli.

To nejbolestivější opatření, o kterém jsme rozhodli, a samozřejmě ty názory epidemiologického týmu pana ministra Prymuly jsme významně vnímali, je to, že jsme rozhodli o uzavření provozu základních škol na prvním stupni.

Co je důležité a pozitivní, že už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme, a to bude 2. listopadu. A samozřejmě jsou tady ještě prázdniny od 26. října jeden týden. Takže vlastně mluvíme o dvou týdnech. A taky jsme rozhodli, domluvili se v rámci koalice, že upravíme ošetřovné, které by mělo zůstat na 60 procentech, ale s minimem 400 korun denně.

Takže na rozdíl od první vlny, kdy jsme v podstatě uzavřeli školy začátkem března a de facto jsme je už ani neotevřeli, tak toto rozhodnutí je samozřejmě, chápeme a všem se omlouváme a prosíme o pochopení všechny zaměstnavatele, že zkrátka je to nutné. Je to nutné, ale zároveň jsme rozhodli, že vytvoříme, tak jako za první vlny, školy k zajištění péče o děti pracovníků integrovaného záchranného systému, a hlavně samozřejmě pro sestřičky a pro lékaře a pro sociální pracovníky.

Takže to je asi to rozhodnutí, které bylo, řekněme, i ve vládě, řekněme, na to byly různé názory, protože jsme si vědomi toho, že to může poškodit i firmy i zaměstnavatele. Ale důležitá zpráva je, že zkrátka už 2. 11. a já jsem se opakovaně ptal pana ministra Prymuly, který potvrdil, že skutečně 2. listopadu v pondělí tento první stupeň základních škol zase otevře.

Co se týče dalších opatření, mám tady kolegy s sebou. Nechci o tom dlouho mluvit. Je predikce v tom, že pokud se nám podaří dostat na reprodukční číslo v průměru za sedm dnů na 0,8, tak bychom se mohli zase vracet k těm provozům, o kterých jsme dnes rozhodli.

To bylo také, řekněme kontroverzní rozhodnutí. Respektive různé názory na to, a to, že uzavřeme provoz restaurací a zůstane tam jen take-away. Všechna tato opatření mají začít s účinností od 14. října od půlnoci, to znamená od středy, a mají de facto platit až, některá platí tedy do 1. listopadu, ale více méně všechna tato opatření budou platná v rámci nouzového stavu, který končí 3. listopadu v úterý.

Takže za mne jsou to ty nejzákladnější věci. My chceme skutečně požádat veřejnost a občany o porozumění. Je to strašně důležité, protože skutečně nechceme tady riskovat scénář á la Izrael nebo Itálie, jak se vlastně stalo na jaře.

Rozhodování bylo samozřejmě složité, ale myslím si, že máme jasnou vizi, jak se vrátit do normálu, a já jsme přesvědčen, že se nám to společně s vámi podaří a že ten vir porazíme tak, jak se nám to povedlo v první vlně. Máme zkušenosti, máme jasné plány, máme jasnou vizi, ale teď je skutečně prioritou, aby naše nemocnice zvládly ten nápor lidí, kteří jsou hospitalizovaní s covidem-19.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, hezký večer. I já bych se chtěl omluvit za to, že jsme vás a všechny občany České republiky nechali tak dlouho čekat. Nicméně, jak už řekl pan premiér, to rozhodnutí bylo těžké a klíčové.

My jsme mu věnovali dnešní celý den. My jsme od rána, od Bezpečnostní rady státu přes setkání s opozicí, přes jednání s hejtmany, po diskusi Národní ekonomické rady vlády až po to samotné jednání vlády diskutovali. Diskutovali a hledali jsme to nejlepší řešení pro Českou republiku, které nás vrátí zpátky na koleje, které povedou k záchraně.

My víme, co by se stalo, kdybychom neudělali nic. Kdybychom neudělali nic, tak nám hrozí nekontrolovatelné šíření toho viru a velmi rychlé dosažení těch kritických čísel pro naše zdravotnictví a to si nemůžeme dovolit a děláme všechno pro to, aby se tak nestalo.

Já chci poděkovat všem, kteří se toho dnešního jednání zúčastnili. Ta debata byla velmi věcná. I to jednání s opozicí bylo velmi věcné. Já mám pocit, že si všichni uvědomujeme závažnost a vážnost toho problému. Současně ale jsme přesvědčeni, že vidíme světlo na konci tunelu a že ta řešení, která navrhlo Ministerstvo zdravotnictví, jsou tím nejlepším mixem, jak ten špatný trend zvrátit.

Ale aby to fungovalo, tak musíme a potřebujeme podporu vás všech, všech občanů České republiky, a je třeba ta nařízení dodržovat, jakkoliv se můžou zdát nepříjemná. Může nás to bolet, ale stále ta bolest bude menší než nějaký neřízený proces a scény, které jsme vídali v Itálii nebo v New Yorku.

Tady už přestal čas na nějakou politiku, na debatu o politických bodech a o preferencích. Teď jde o život a o zdraví a já jsem rád, že to všichni chápeme stejně, a znovu říkám, měl jsem z toho takový pocit i z jednání s našimi politickými oponenty.

Takže my teď budeme dělat všechno pro to, abychom ta opatření uvedli v život. Chci jasně říci, že Policie České republiky bude kontrolovat dodržování těchto opatření. Ale znovu říkám, základem toho nemůže být represe. Bez dobrovolného podřízení se těm nařízením to nezvládneme a já tímto ještě jednou prosím všechny občany, aby ta nařízení respektovali.

Máme před sebou pár, několik týdnů, kdy se budeme muset uskromnit, budeme se muset omezit. Když to zjednoduším, tak tím nejlepším receptem je jít do práce, pokud musíte, pokud nemáte home office. Z práce, pokud potřebujete, jít si nakoupit a pak zůstat doma.

Říkali jsme to na jaře a na jaře to zafungovalo. Já věřím, že to zafunguje i na podzim. A pevně věřím, že to společně zvládneme a až skončí to nepříjemné období, tak že ta situace bude podstatně lepší a křivky a data budou ukazovat, že se nám ten virus podařilo stlačit a zatlačit.

My jsme pro to připraveni udělat maximum, ale bez podpory veřejnosti to nezvládneme. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Roman Prymula.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. My jsme dnes stáli skutečně před nelehkou volbou vymyslet, vytitrovat na lékárenských vahách opatření tak, aby byla co nejméně poškozující a zároveň byla dostatečná k tomu, abychom zploštili ten tvar explozivní, který tady máme.

Když se podíváme do reality, tak my máme predikce co do počtu hospitalizovaných a co do počtu těch, kteří budou vyžadovat plicní ventilaci poměrně přesnou na následujících čtrnáct dnů.

Je logické, že tato opatření musela přijít. My jsme nechtěli, abychom používali opatření, která by zmrazila celou zemi do nějaké podoby, tak jak tomu bylo v březnu, a v podstatě ta opatření, která jsme připravili, tak se koncentrují do dvou dominantních oblastí a v těchto oblastech jsou samozřejmě velmi nepříjemná a mají dopad.

Když se zamyslíme, proč jsme tak udělali, tak my vidíme, že narůstající trend v podstatě má parametry některých zemí, kde došlo k tomu, že se zavedla zcela plošná opatření, jako je Izrael, jako je Velká Británie a některé další země.

My toto udělat musíme, protože už nemáme další šanci. My jsme nuceni přijmout opatření taková, která by během dvou, maximálně tří týdnů obrátila ten trend, který tady máme, jinak logicky by došlo k přetečení kapacity nemocnic.

Já na úvod bych chtěl říci tolik, že my jsme dnes diskutovali s řediteli přímo řízených organizací, to znamená všech fakultních nemocnic, jakým způsobem jsme schopni ten systém posílit, a jednoznačně jsme rozhodli, že posílíme kapacitu, která tady byla deklarována, a že ji v podstatě zdvojnásobíme. To proto, abychom byli přichystáni na vlnu, která tady přijde, což samozřejmě je spojeno s diskomfortem, protože musíme provést restrukturalizaci lůžek a musíme kapacitu takto připravit. Já jsem byl ubezpečen všemi řediteli, že tohoto jsou schopni.

Druhý klíčový moment se týká zavření 1. stupně. Nebudu hovořit o technickém detailu, ale chci říci, že to byla asi nejcitlivější diskuse, protože všichni z nás si uvědomují, že to má svoje dopady. My jsme 1. stupeň nechtěli původně zavírat, ale po vyhodnocení všech rizik, kdy dnes dominantní kontakty jsou právě u žáků a studentů s přenosem do rodin, kdy nám narůstá pozitivita u populace ne v té kategorii, která byla dříve nejčastější, 20 až 29 let, ale o kategorii výše, to znamená tady jednoznačně dochází k zavlékání pozitivity do rodin, a i někdy k prarodičům.

To znamená, v tomto slova smyslu bylo to opatření nutné.

Plně si uvědomujeme, že konsekvence tohoto opatření mohou být v tom, že můžeme rizikově ovlivnit personál našich nemocnic, sociálních zařízení, a proto jsme diskutovali dnes, jestli jsme schopni toto pokrýt. S řediteli fakultních nemocnic jsme se dohodli, že tuto dobu jsme schopni překlenout. Překleneme ji tak, že tyto nemocnice vytvoří prostor pro to, aby se mohly postarat o děti svých zaměstnanců, kteří takto budou postiženi, a pan ministr Plaga se zmíní o dalších variantách, které slouží k tomu, abychom kritickou infrastrukturu nepoškodili.

Jinak je třeba říci, že ta opatření, která dnes byla přijata, mají logicky dopad jak do zdravotnictví, tak dopad do ostatní sféry. Když vezmeme to, co jsme schvalovali, a je to čistě zdravotnickým problémem, tak je to otázka schválení pozice našich klinických koordinátorů, kteří mají pravomoc nově, podle zákona 258, aby byli schopni řídit právě kritickou infrastrukturu našich nemocnic a lůžkovou kapacitu.

Je to z toho hlediska, že se blížíme do fáze, kdy tato kapacita bude využívána na sto procent někde a může se stát, že bude nutná redistribuce pacientů i mezi regiony. Proto je nutné, abychom tento proces koordinovali centrálně, abychom ho řídili a abychom měli tyto informace k tomu, aby tento převoz pacientů byl možný.

Další opatření, které bylo přijato, se týká roušek. My jsme v zevním prostoru nenařídili nošení roušek plošně, tak jak nařizuje třeba Slovensko nebo jiné země, které se rozhodly jít touto cestou. My jsme se rozhodli rozšířit povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech o jedinou věc, a to jsou zastávky městské hromadné dopravy, případné přístřešky nebo podobná zařízení, která souvisí k nástupu pacientů do městské hromadné dopravy.

Ten důvod je jednoduchý: Pokud máme tyto prostředky v městské hromadné dopravě, tak je logické, že na tom nástupišti, kde čeká někdy i stovka lidí, je vhodné se takto chránit tak, abychom se nedostali do problémů.

Další opatření z těch možná jednodušších a čistě zdravotnických je, že jsme zaktivovali naše mediky a studenty profilu zdravotnického, podobně, jak se to stalo i v dalších oblastech z hlediska pedagogických pracovníků a z hlediska pracovníků pro sociální sféru.

Co se týká té medicínské kohorty, tak jsme umožnili použít v podstatě pracovní sílu jako výpomoc do našich nemocnic na různé pozice tak, jak bude potřeba, pro mediky 5. a 4. ročníků. Je to záměrný fakt, kdy jsme diskutovali s děkany lékařských fakult a oni chtěli, abychom mediky 6. ročníků zatím vynechali, protože ti fungovali v tom předcházejícím jarním období, aby měli prostor skončit a složit státní zkoušky. Nicméně i tato kapacita je k dispozici, pokud to bude potřebné. V podstatě se jedná o aktivaci zhruba 2 400 mediků právě toho 4. a 5. ročníku. 

Kromě toho aktivujeme další nejvyšší ročníky různých škol, to znamená farmaceuty, zubní lékaře, absolvující ročníky dalších škol, jako je ošetřovatelství a celá řada dalších zdravotnických profesí. To znamená, jsme schopni poměrně výrazně posílit tuto kapacitu i v době, kdy právě mohou některé matky eventuálně zůstat doma, pokud by jim nevyhovovala žádná z těch forem, které jsou připraveny, aby mohly do práce chodit.

Co se týká těch hlavních opatření, tady já bych zmínil ta, která jsou se zásadním dopadem. Zavedli jsme opatření zákazu sdružování osob nad šest. To znamená s těmi klasickými výjimkami, jako je rodina a podobně. Toto opatření platí plošně, to znamená nejen ve vnitřních prostorech, ale i v prostorech zevních.

Jsou tady logicky výjimky, které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání různých orgánů státní správy, samosprávy, politických stran, to znamená, toto jsou výjimky, které tady jsou. Jinak toto pravidlo je skutečně plošné.

Další opatření, které bylo přijato a které tady už zmínil pan premiér, se týká restaurací. To je druhý poměrně velký balík, který má samozřejmě velké dopady už ekonomické, ale budou připravovány programy, které vykompenzují ty ztráty, které tady mohou nastat.

Co se týká toho vlastního přístupu, tak v podstatě byl zakázán provoz restaurací s tím, že je umožněno pouze výdejní okénko tak, aby tyto mohly fungovat alespoň v tomto režimu. To výdejní okénko tady je do 20 hodin a v tomto režimu jsme schopni fungovat tak, jak tomu bylo v tom jarním termínu. Tato opatření by měla vést k tomu, že kontakty budou poměrně dramaticky sníženy a že se podaří eliminovat ten nárůst, který tady byl.

Co se týká výjimky z tohoto pravidla, tak ta se týká jediných typů restaurací a to jsou hotelové restaurace, které jsou otevřeny v omezeném režimu pro hotelové hosty a měly by skončit svou provozní dobu vždy ve 20:00 daný den.

To si myslím, že je z těch zcela zásadních opatření vše. Já bych tedy ještě chtěl vyzvat všechny operátory, aby propagovali aplikaci e-Rouška, protože myslíme si, že to je aplikace, kterou v tuto chvíli potřebujeme. Potřebujeme nějakým způsobem být informováni, kde se vyskytuje problém, jestli jsme se setkali, nebo nesetkali s koronavirem, abychom mohli eventuálně potom následně reagovat a eventuálně jít do karantény, pokud tam bude skutečně konkrétní problém.

To znamená, já bych tady na závěr těch opatření, která byla přijata, chtěl říci tolik, že my jsme si plně vědomi, že některá z těch opatření jsou poměrně restriktivní, ale jak už tady odeznělo, budou postupně vracena zpátky.

To, které je bezpodmínečné, to je návrat dětí 1. stupně. Tady ten návrat bude vlastně v pondělí 2. listopadu. Ostatní opatření budou záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet naše reprodukční číslo a jakým způsobem se nám podaří srazit počty pozitivních osob.

Tady chci říci, že to není to rozhodující. To je pro nás pouze jakýsi signál, z kterého jsme schopni dopočítat, kolik tady budeme mít pacientů, kolik tady budeme mít hospitalizovaných, a proto jsme schopni,díky tomuto číslu predikovat do budoucna, jaká je potřebná kapacita nemocnic, a jak jsem předeslal, vynasnažíme se zcela, abychom tu kapacitu vytvořili a nestalo se to, že by někteří lidé zůstali bez péče.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ministr školství, pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý večer, dámy a pánové. Nečekal bych, že jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který samozřejmě dlouhodobě bojuje za prezenční výuku na školách, za udržení vzdělávání v prezenční formě, budu před vámi dnes stát a budu představovat opatření, která zavírají i první stupeň základních škol. A dokonce bych nečekal, že je budu obhajovat. Ale budu je obhajovat.

Viděl jsem predikce růstu epidemie v České republice. Seznámil jsem se s těmi modely a s možnými variantami, jak zasáhnout, aby skutečně nedošlo k té situaci, která by vyústila v katastrofu.

Právě proto jsem v tuto chvíli, nebo stojím před vámi a představím vám opatření v oblasti školství, a to přesto, že jsem si plně vědom úsilí škol, které po několikáté se připravily na novou situaci, naposled na turnusovou výuku, s plným vypětím ředitelů a učitelů škol i nepedagogického personálu se snažili zabezpečit ten turnusový způsob vyučování tak, aby ty školy mohly fungovat v prezenční formě, možná i na hranici sil, a já dnes předstupuji před vás, abych řekl, že od středy to bude jinak.

Po právu mohu být kritizován za to, že to bude už ve středu, že je málo času na přípravu, ale jsem na to připraven. Protože každý den boje proti covidu, tak jak to vypadá, je důležitý. A proto omlouvám se ředitelům škol, omlouvám se rodičům, kteří jsou v neustálé nejistotě, ale je to nutné, je to potřeba a je to potřeba udělat rychle.

Jsem si vědom limitu distančního vzdělávání. Přesto prosím všechny, abychom v těch následujících týdnech to skutečně zvládli právě proto, aby se 1. stupně mohly vrátit 2. 11. do škol. Ale nejenom 1. stupně. Mým cílem jako ministra školství je, aby ta situace byla tak rychle dobrá, abychom se také mohli věnovat studentům závěrečných ročníků středních škol, žákům 9. tříd, které budou čekat přijímací zkoušky, a abychom co nejrychleji dokázali všechny žáky dostat, byť v nějakém režimovém opatření, zpět do škol k nějaké kombinaci prezenční a distanční výuky a v nejlepším případě k prezenční výuce jako takové.

K tomu je nutné, abychom od 14. října od půlnoci omezili provoz vysokých škol s tím, že se zakazuje osobní přítomnost studentů s výjimkou zkoušek, účastní-li se jí v jeden čas více než deset osob. To znamená, zkoušky do deseti osob jsou povoleny, to je jediná výjimka, a tento zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a samozřejmě studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

Zároveň se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, tedy na kolejích, s výjimkou studentů, kterým byla vládou uložena pracovní povinnost, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky, o které jsem hovořil. To znamená lékařské, pedagogické obory.

V případě středních škol, které již na distanční výuce jsou, od středy se zakazuje i ta výjimka, kterou jsme vyjednali pro praktické vyučování. Budu se snažit a pevně věřím, že situace se zlepší velmi rychle tak, abychom to praktické vyučování nebo tu praxi mohli zavést zpět, ale v tuto chvíli je nezbytné skutečně omezit sociální kontakty na minimum.

Provoz základních škol, jak už jsem řekl, se omezuje. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole pro 1. i 2. stupeň. To znamená, středou končí turnusování 2. stupňů a je zamezena osobní přítomnost žáků i 1. stupně. Jedinou výjimkou jsou školy a třídy podle § 16 odst. 9, kde skutečně ten režim je jiný a skutečně je velmi omezující, pokud by tam měla být ta distanční výuka, respektive jsou to menší kolektivy.

Jsem si plně vědom i toho, že na sociálních sítích bude možná terčem, a oprávněným terčem to, že po dvou dnech se vracíme i na základních uměleckých školách ke zrušení výuky jeden na jednoho, ale jsem na to, jak jsem říkal, připraven.

Ke stávajícím zákazům, respektive omezením školních klubů, se přidávají logicky i školní družiny, protože v tuto chvíli budou omezeny i 1. stupně základních škol. Zároveň se zakazuje poskytování ubytování žákům a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, tedy domovy mládeže, internáty, a zakazují se školy v přírodě po toto období.

Co se týká určených škol, během dne se tady objevily informace, že lékařský personál nebude mít kam umisťovat své děti. Již na jaře byl aktivován systém určených škol. To znamená, vláda dnes přijala i usnesení, kterým nařizuje hejtmanům krajů, a s nimi to bylo probráno dnes, určit školy nebo školská zařízení, ve kterých se bude vykonávat nezbytná péče o děti ve věku od tří do deseti let pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní police, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců v sociálních službách a sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech a sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Tyto školy kraje ví, jak mají určit, budou v kontaktu se zřizovateli těchto škol a jsme s nimi domluveni, že během zítřka určí ty školy, dají nám seznam a budou komunikovat s těmi zřizovateli. To znamená, neměla by být omezena žádným způsobem nejenom péče o děti sestřiček, lékařů, ale i dalšího personálu, o kterém jsem hovořil.

Závěrem tohoto představení těch konkrétních opatření, tak, jak jsem říkal, věřte, že každý den boje proti covidu je důležitý a tato opatření se neříkají ministru školství, mládeže a tělovýchovy lehko. Přesto, pokud celkovým cílem má být omezení sociálních kontaktů, tak bych využil této chvíle k tomu, abych vyzval i ostatní věkové skupiny k tomu, aby ta opatření dodržovaly. Nejenom vyzval, ale i poprosil. Především poprosil.

V podstatě kritizujte nás, dělejte si z nás legraci, dělejte si legraci na sociálních sítích, ale tam ať to skončí. Prosím v ulicích, k zodpovědnosti k těm dětem, které se mají vrátit zpět do školy, ke starším spoluobčanům, ale především zodpovědnost každého vůči svému okolí by se měla projevit v těch následujících týdnech v chování každého z nás. Jenom tak je možné tu epidemii zvládnout, jenom tak se, teď budu mluvit za svůj rezort, mohou děti co nejrychleji vrátit do školy. Ještě jednou vás o to prosím.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Dotazy, prosím. Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Dotaz na pana ministra zdravotnictví. Vy jste na svém twitteru psal, že bude také zákaz pití alkoholu na veřejnosti, jestli byste to mohl představit a rozvést. A dotaz možná na pana premiéra. Pokud přicházíte s tím, že se uzavírají restaurace, proč ruku v ruce s tím nejdou kompenzace pro ně? Protože pan Prymula mluvil o ztrátách, které mohou nastat, ale to jsou ztráty, které jisto jistě nastanou.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká toho opatření, skutečně tam je ještě několik opatření, která jsem detailně neprecizoval. Pokud hovoříme o různých obchodech a návštěvách, tam to jsou pouze režimová opatření. To znamená, není tam omezení s výjimkou počtu osob, které tam mohou vstupovat, které bude řešeno klasickým způsobem z hlediska plochy a podobně.

Co se týká dalších opatření, tak ta se snaží umožnit v podstatě využívání jak služeb, tak obchodů a dalších záležitostí, abychom je nemuseli uzavírat. Ta opatření jsou jen minimálně restriktivní. V podstatě vycházejí z obecných principů.

To opatření, které Vy zmiňujete, restriktivní skutečně je. Jeho cílem je omezit popíjení alkoholu v jakémkoliv zevním prostoru. Z toho hlediska, aby nebyla zneužívána ta výdejová okénka, která tady budou, a aby nedocházelo ke konzumaci venku. Proto to opatření bylo přijato.

Andrej Babiš, předseda vlády: Co se týká kompenzací, tak samozřejmě ta jednání probíhají. My budeme kompenzovat všechny ty sektory. To znamená i restaurace, kulturu, sport, fitka, bazény a tak dále. Pan Havlíček už o tom vede pár dní debatu. Jsou tam už na stole nějaké konkrétní dohody, které by měl dotáhnout tento týden.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu k těm kompenzacím. To, že samozřejmě budeme kompenzovat nějakým mechanismem ztráty pro provozovatele restaurací, je jedna věc. Na druhou stranu tam byla velká debata na vládě zejména ze strany pana ministra Tomana, že ten problém se samozřejmě také týká potravinářského průmyslu.

Takže ti, kteří mají připravené dodávky v těch velkých gastrobaleních do jednotlivých restaurací, které pravděpodobně nebudou dodávány v takovýchto objemech, tak určitě na ně také nebudeme zapomínat. Takže určitě chci potravináře ujistit, že na ně myslíme a budou součástí té kompenzace.

Nicméně asi v situaci, kdy nejsme schopni k aktuálnímu dni a hodině vyčíslit ty případné ztráty, tak není možné mít rovnou připravený kompenzační balíček. Pan ministr Havlíček i pan ministr Toman na tom budou pracovat, aby to bylo co nejrychleji.

Izabela Niepřejová, Česká televize: A ještě tedy doplňující dotaz na pana premiéra. Musím se zeptat, protože dnes přesáhl počet mrtvých tisícovku. Druhá vlna koronaviru nás zastihla v podstatě nepřipravené. Vy jste na jaře říkal, že přijímáte plnou politickou odpovědnost za krizová opatření, později, že rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Víme, jak tam pak byly ty peripetie s rouškami. Chci se jen zeptat, co to tedy podle vás znamená. Nechci se ptát na to, abyste říkal, že budeme bilancovat za rok. Zajímá mě váš aktuální názor, jestli jste to nepodcenil, protože lidé ztrácí důvěru v ta vámi vyhlašovaná opatření.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já si myslím, že děláme pro to maximum. Já jsem postupoval podle nejlepšího svědomí a vědomí a samozřejmě podle doporučení expertů a epidemiologů. A pokud za první vlny za námi přišel expert, kterého dobře společně známe, a ukázal nám matematický model, tak jsme podle toho postupovali. Takže já mám čisté svědomí.

Ano, můžeme říkat, že máme tisíc mrtvých. No, tisíc mrtvých je průměr tří dnů v České republice. V České republice zemře sto deset tisíc lidí za rok. Dvacet sedm tisíc na rakovinu. V průměru tři sta padesát denně.

A já to nechci podceňovat. Každý život je cenný a my děláme maximum pro to, abychom to zkrátka zvládli. Pokud to dnes vypadá pro Českou republiku špatně, tak uvidíme, jak to ve finále celkově dopadne. Musíme hodnotit všechny ty aspekty, nejen ano teď ten počet.

A to jsou lidi, kteří umírají s covidem. My máme tady i na sekretariátu babičku naší kolegyně, která měla mrtvici a ležela v nemocnici v Náchodě a bohužel tam ležel vedle ní někdo s covidem. A potom zemřela s covidem.

Takže my jsme se bavili o té statistice, jak se to vykazuje na Slovensku a tak dále. Evropa nemá na to. Takže my děláme všechno pro to, abychom se zkrátka nedostali tam, kam jiné země, které měly desítky tisíc mrtvých. Takže já rozumím tomu dotazu, ale mohu pouze ubezpečit, že jsme vždy postupovali v zájmu našich občanů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Zbyněk Zikmund, CNN Prima News: Dobrý den, pánové. Já bych se chtěl zeptat jednak na okolnosti toho odloženého projevu pana ministra zdravotnictví, jestli to je tedy příklad té jakoby zlepšené komunikace vůči lidem. Protože celý den se informace objevovaly všude možně a lidé si z toho opravdu vyzobávali a dozvídali se různé věci. Potom možná, jak ta opatření jsou tvořena, protože dnes vlastně začala ta jedna část teprve platit. Vy jste vždy, pane ministře, mluvil o tom, že to vždy trvá čtrnáct dnů, než se to vlastně nějakým způsobem projeví a dnes už je tu další várka opatření, která začnou platit od středy od půlnoci. A potom k těm restauracím, jestli tam tedy opravdu jsou případy, že by se opravdu ten přenos v restauraci potvrdil, že zkrátka ty restaurace budou takto striktně všechny zavřeny? Děkuji.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká toho projevu, tak ten logicky mohl nastat až poté, co dokončí své jednání vláda, a bohužel dnes ta jednání byla celý den a protáhla se v podstatě až do půl desáté. Takže těžko mohl proběhnout před tím, než vláda ve finále schválila ta opatření tak, jak schválena byla.

Z hlediska jednotlivých opatření, tak my jsme v situaci, kdy nemáme před sebou rok na rozhodování a bohužel nemáme ani měsíc. Jsme v situaci, kdy ta daná opatření se musí projevit do čtrnácti dnů, protože pak se dostáváme do fáze, kdy tady skutečně bude ohrožena kapacita našich nemocnic. To vyžaduje nepochybně opatření, která jsou rychlejší. Nikdo nepředpokládal, že akcelerace minulý týden bude taková, jaká je.

To, že tady teď budeme mít dva dny nebo tři dny nižší hodnoty, nás uchlácholit nemůže, protože to jsou hodnoty, které nejsou tzv. peakové. Když se podíváte na tu klasickou týdenní variabilitu, tak zjistíte, že ty rozhodující údaje přicházejí z úterý, středy, čtvrtka. V těchto dnech čekáme ty vrcholové hodnoty, ze kterých počítáme ta různá reprodukční čísla. Protože není úplně smysluplné počítat čísla z těch hodnot víkendových.

To znamená, pokud tady máme už jedinou šanci a my těch šancí víc nedostaneme, tak ta opatření jsme museli udělat teď. Je jasné, že v tuto chvíli další opatření už těžko mohou přicházet v následujících dnech, protože toto je poměrně ucelený balíček, který přicházel v potaz. A takovýmto způsobem ta opatření budou realizována, abychom byli schopni tu situaci nějakým způsobem využít.

Při kalkulaci různých rizik, zejména snahy snížit sociální kontakty, toto byla jediná možnost, jak de facto vypnout první stupeň, protože máme tu šanci, že tady během osmi pracovních dnů a během následujících prázdnin jsme schopni vlastně vykrýt devatenáct následujících dnů, což by měla být doba dostatečná, abychom tu křivku snížili. To jsou důvody pro to rozhodování, které tady bylo.

Restaurace. Tady když se podíváme na různé klastry, tak ono není jednoduché říci, že to je ve vazbě přímo na konkrétní restauraci, ale je to spíše ve vazbě na různé eventy, které v těch restauracích byly. A je jich poměrně hodně. Druhá věc je, že k riziku dochází zejména poté, co se restaurace uzavírají nebo v těch večerních hodinách. To se týká jak barů, které budou uzavřeny úplně a podobně. To znamená, není to nic překvapivého. Myslím si, že když se podíváme do všech zemí, které jsou v podobné situaci, tak tam takováto zařízení zavřena jsou. Nebo jsou v režimu velmi omezeném.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já si dovolím k tomu rozhodování. Vy si možná vzpomenete, když jsem měl tiskovou konferenci poté, co jsem znovu převzal řízení Ústředního krizového štábu, já jsem tehdy na té konferenci zmínil dvě čísla. Osmdesát tisíc a sto dvacet tisíc. A to byly hraniční počty aktivních případů.

Tehdy jsme měli třicet tisíc aktivních případů a já jsem říkal, že ten první moment a problém by nastal při osmdesáti a že ten sto dvacet tisíc aktivních případů najednou ve společnosti je ten point of no return, to znamená moment, ze kterého není návratu. Dnes jsme na jednašedesáti tisících.

To znamená, tady se jen ukazuje ta dynamika. Když si propočítáte, kolik je teď aktuálně denně přírůstků, tak si spočítáte, za jak rychle jsme na těch osmdesáti, kdy to znamená první problém pro zdravotnický systém a znamená to nějaké přepočítávání a přeprioritizování té péče a současně si spočítáte, kde je ten problém sto dvaceti.

To znamená, tam není žádný prostor čtrnácti dnů. Ta reakční doba musí být rychlejší. A já jsem ta čísla řekl předem veřejně. A bohužel ten vývoj situace k nim došel dříve, než jsme si všichni přáli.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz. Pokud už ze sálu není, tak se budeme ptát prostřednictvím videokonference. Jako první paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Já mám dva dotazy na pana premiéra. Pane premiére, nyní se připravuje stále na Hradě oslava 28. října. Myslíte si, že to je vhodné, aby pan prezident v přípravě stále pokračoval, protože teď se chystáte lidi uvrhnout do celostátní karantény de facto? A druhá věc, minulý týden jste hovořil o tom, že lidé nechodí na ty testy, budete ty lidi nějak postihovat. Děkuju vám.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ne, tak my si samozřejmě sledujeme. Ono když jsem o tom mluvil, tak tam bylo 37 tisíc lidí, kteří se objednali, ale bylo vlastně špatné počasí o víkendu. Takže dneska už to bylo myslím kolem 5 tisíc, tak ano, samozřejmě to sledujeme. Ta testovací kapacita tady je, takže není problém, a my naopak stále se snažíme snížit ten skluz v tom navolávání a trasování, takže ty systémy všechny pokračují.

A co se týká 28. října, tak to je spíš dotaz na pana tady hlavního epidemiologa.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Já k tomu 28. říjnu tolik, že já nerozhoduji nějaká opatření, která tam budou, protože bych nechtěl být podezříván z nějakých osobních zájmů. Takže to dělá paní hlavní hygienička Rážová. V tuhle chvíli ten ceremoniál byl připravován v naprosto omezených počtech, to znamená bez jakýchkoliv rodinných doprovodů, pouze zástupci vlády a vybraných institucí v minimálním počtu. Ale já nevylučuji, že ten ceremoniál bude dále omezen, protože ta situace se vyvíjí, a samozřejmě v tuto chvíli to těžko někdo může zaručit.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Pane premiére, ještě se omlouvám, věříte, že to je vhodné vůči těm obyčejným lidem, kterým teď něco nařizujete a prosíte je o součinnost?

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak samozřejmě, pokud vlastně to bude nějaká situace, která… vlastně dospějeme k tomu, že to není vhodné, no tak samozřejmě určitě hygiena o tom rozhodne. Takže já myslím, že počkejme si, ještě je to relativně daleko, ještě je to za dva týdny, tak uvidíme. Já nejsem schopen na to teď odpovědět.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, další dotaz od paní Beranové, Novinky.cz.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že jste jednali téměř pět hodin, jestli bylo něco, na čem jste se nemohli tak úplně shodnout, a pokud ano, tak co to bylo. Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak určitě to bylo, já vlastně ani nevím, jestli mám o tom mluvit, ale byl tady určitě, řekněme, nějaký názorový střet mezi panem Plagou a panem Tomanem. Bylo to o školách a o restauracích.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jenom jestli můžu, já jsem to říkal na začátku. To nebylo o tom, že by tam probíhala nějaká zákopová válka. Ale s vědomím toho, jak zásadní to rozhodnutí je, a s vědomím to, že na to fakt máme asi poslední pokus a že to musíme zacílit přesně, no tak jsme k tomu takto přistoupili.

Já chápu, že by bylo pro všechny ideální, kdybychom vyšli po deseti minutách a měli jsme to všechno hotové, ale takhle se to dělat nedá. A i ten fakt, že jsme to celý den konzultovali, to byly prostě hodiny konzultací a těch účastníků těch videokonferencí, bylo několik desítek, kteří se do toho zapojovali.

Takže opravdu míra závažnosti toho rozhodnutí odpovídala délce projednávání. A to, že jsme se na něčem dohadovali nebo ladili jsme tu přesnou formulaci, tak to je přece logická věc a chvilku to trvalo. Ale já znovu říkám: Já si nepamatuji, že by vláda České republiky v té moderní historii dělala moc závažnějších rozhodnutí, než je tohle.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, tak další dotaz, pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý večer, pane premiére, mně se na to ptá velice těžce, ale nevím, jak poslouchají tiskovou konferenci lidé, jejichž příbuzní zemřeli v těch minulých dnech a týdnech. Vy jste na sebe převzal odpovědnost, vy jste řekl v červenci, že tu odpovědnost na sebe přebíráte, přebíráte vedení Rady vlády pro zdravotní rizika. Řekl jste, že nechcete, aby tady bylo 2 000 nakažených, a teď ta čísla jsou mnohem větší. Prosím, proč se to stalo? Proč vláda nechala tu situaci dojít tak daleko? A prosím, není mi také jasné to, proč ta opatření nebyla dříve přísnější? Proč až teď jsou takto přísná? A pane premiére, stanete se pokornějším člověkem, protože vy jste často kritiku odmítal, v Poslanecké sněmovně jste odmítl jakékoli návrhy svým způsobem opozice, neúčastnil jste se moc ani debat, které se týkaly koronaviru. Děkuju moc.

Andrej Babiš, předseda vlády: Pane redaktore, já si to nemyslím. Já myslím, že v čase jsme všichni měli nějaká prohlášení a nějaké názory. Dokonce já jsem měl shodné prohlášení, respektive dotaz, jako pan předseda ODS Fiala. Myslím, že 19. 8., kdy byl ohlášen manuál pro základky jako semafor, a 19. 8. najednou byl nějaký návrh.

Takže já si myslím, že jsme vždycky dělali maximum. Já nejsem epidemiolog, máme nějaké odborníky a v podstatě teď jsme dospěli k nějakému názoru. My respektujeme samozřejmě názory Ministerstva zdravotnictví, takže já si nemyslím, že bych byl nepokorný.

My jsme s opozicí mluvili teď už podruhé nebo potřetí a samozřejmě jsme si vyslechli rádi jejich názory. Mluvili jsme s hejtmany, mluvíme s každým. Takže úplně nerozumím tomu dotazu.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane premiére, já se omlouvám, já nejsem soudce, jsem jenom novinář, ale prosím, proč ta situace došla tak daleko? Kde si myslíte, že jste udělal ty chyby? Protože vy jste říkal, že tuto zemi připravíte na, řekněme, druhou vlnu? Slíbil jste, že budou připravené hygieny, že bude připravený celkově stát, a nechci vinit jenom vás, celá vláda, ale dostali jsme se příliš daleko. Proč se to stalo? Kde si myslíte, že se staly ty chyby? Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ale já nevím, jaké chyby se staly, já nevím, kde je nějaký zásadní problém. My jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a samozřejmě ano, my jsme hygieny, odevzdala armáda na Ministerstvo zdravotnictví 1. 6., a potom jsem dospěl k názoru, že je potřeba znovu vrátit armádu do hry, i s panem Dzurillou, to bylo 27. července, kdy jsem viděl, že na odběrném místě na Bulovce, že to nefunguje.

Takže já si myslím, že se v tom angažuji od rána do večera. Nemám žádný pocit, že bych pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli. Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata.

Já nemám pocit, že bychom dělali něco špatně. Nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vir se chová, a samozřejmě umírají lidé. Umírají lidé s covidem, ano, a mně je to líto, mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje nebo zkracuje ten život, to je mi taky strašně líto. Proto děláme maximum pro to, abychom zabránili nějakému zásadnímu problému.

Takže já úplně nevím, co by teď nefungovalo. To, že děláme to opatření, ano, děláme, ale děláme ho úplně jinak než v první vlně. Ano, za první vlny jsme zavřeli školy 14. 3. a de facto jsme je neotevřeli. Děti nešly do školy, až do konce června chodily na konzultace. Restaurace byly zavřené dva měsíce a dva týdny.

Teď říkáme: Ano, musíme to udělat, i když to bylo velice těžké, a půjdou děti do školy 2. listopadu a jasně říkáme, pokud to, ten parametr vlastně, jak ho oznámil pan ministr, se zlepší na 0,8, no tak samozřejmě budeme dělat maximum pro to, abychom znovu se vrátili do normálu.

Takže to bude jiné, jiné to bude a já, samozřejmě můžete nám vyčítat leccos, ale my děláme maximum, a myslím si, že vláda je tým. Dnes znovu jsme se na tom na všem domluvili. Takže já nevidím nějaký zásadní problém.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Pane redaktore, jestli dovolíte, já bych to doplnil. Samozřejmě, že za ta rozhodnutí ve finále nese odpovědnost vláda, a my se tady z toho nijak nevyviňujeme. A nikdo z nás není nějaké monstrum. My samozřejmě přemýšlíme a uvažujeme, co se dalo udělat jinak, co se dalo udělat lépe. A věřte, že já taky přemýšlím, jestli jsem něco měl udělat jinak nebo říct jinak.

Ale já bych byl rád, abychom k tomu přistupovali objektivně, a ona to samozřejmě zhodnotí až historie, ale aby si do toho svědomí stejně jako my, minimálně já, mě to trápí, aby si do toho svědomí šáhli všichni.

My jsme tady v půlce září, kdy se ustanovil Ústřední krizový štáb, mluvili o nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Podívejte se, jaká byla reakce od, nejen od politiků, ale od některých opinion-makerů v této společnosti? 1. října mě nejmenovaný internetový deník vyhodnotil, že straším lidi, protože jsem říkal, že je možné, aby tady, že tady do konce září bude 8 000 nakažených. Netrefil jsem se o deset dní. Ale byl jsem dehonestován, byl jsem považován za blázna, který tady straší lidi.

Takže my se té odpovědnosti nezříkáme, trápí nás to, přemýšlíme o tom, ale byl bych strašně rád, aby se stejnou pokorou k tomu přistupovali i ti ostatní a aby si každý šáhnul do svědomí.

Andrej Babiš, předseda vlády: A já bych chtěl říct, že hlavně pro nás, určitě máme, získali jsme obrovské zkušenosti, a pokud nastaly nějaké chyby a nějaké chyby samozřejmě nastaly, no tak jsme se z nich poučili a snažíme se je napravit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další, poslední, dotaz, paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý večer, já mám dotaz na pana ministra Plagu, jestli se to omezení bydlení na kolejích týká třeba i studentů medicíny ze Slovenska a kde v takovém případě budou bydlet? A druhá otázka je na pana ministra Prymulu. Mě by zajímalo, jestli považujete za vhodné, abyste tato opatření publikoval jako první na twitteru, místo abyste je dobře vysvětlil? Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak ta opatření, která se týkají vysokoškolských kolejí, tak se netýkají zahraničních studentů. Týkají se studentů, kteří mají bydliště v České republice. Chtěl bych podotknout, že jsou to patření Ministerstva zdravotnictví navržená hygieniky, to není že bych si to vymyslel já. A samozřejmě, jak jsem říkal, těch, kteří jsou nasazení, to znamená, vypomáhají, těch i českých, tak se netýká. To znamená, ti tam můžou zůstat bydlet. Tak to je koncipováno.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Co se týká vysvětlování, tak ty informace byly zveřejněny před chvílí. V podstatě tady ta opatření, která jsou přijata, tak komplikovaná nejsou. Ta jsou poměrně jednoduchá, takže tady není moc co vysvětlovat. To, co je třeba vysvětlovat, jsou důvody, proč celá ta opatření jsou přijímána. Ta vlastní opatření, která byla přijata dnes, nejsou komplikovaná.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a ještě dotazy ze sálu. Česká televize ještě má doplňující dotaz.

Izabela Niepřejová, Česká televize: To je ještě dotaz možná na ministra vnitra i na pana premiéra, protože od vás zaznívají rozdílná sdělení. Pan ministr vnitra mluví o tom, že pokud se nic neudělá, budou tady v ulicích mrazáky na mrtvé, a pane premiére, vy relativizujete ta čísla, že tisíc mrtvých na covid nebo s covidem je průměr tří dnů v České republice. To jsou strašně chaotická vyjádření od dvou členů vlády, tak možná jestli tohle by se nemělo spíše sjednotit.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já myslím, že nejsou chaotické. Ano, pokud nic neuděláme, tak samozřejmě je tady velké riziko, že ten počet mrtvých bude stoupat, ano. Ale já nic nerelativizuji, já jen říkám, že samozřejmě umírají lidi, je to špatně, my děláme maximum pro to, každý život je cenný, a já tam nevidím žádný rozpor. Já jenom vysvětluju, že ano, stoupá nám to, vy říkáte 1 000 mrtvých, ano, je to strašné, že zemřelo 1 000 mrtvých, ale… Já to nechci jako relativizovat, ale v tomhle směru samozřejmě děláme všechno pro to, aby tady nebyly desítky tisíc mrtvých, jako je to v jiných evropských státech.

A my v rámci první vlny jsme to zvládli, bylo to samozřejmě náročné ekonomicky. Teď samozřejmě to chceme taky zvládnout, ale chceme to zvládnout i ekonomicky, proto ta opatření jsou jiná než v první vlně.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom, pokud si projdete moje výroky od jara, tak si můžete vyhodnotit jejich pravdivost a přesnost a já si za vším, co jsem řekl, stojím.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak a poslední dotaz, Český rozhlas.

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý večer, já bych měla doplnění k tomu, co jste už naznačil zkraje, pane premiére, a to jde o ty kompenzace například pro fitness trenéry, zvukaře, drobné podnikatele v kultuře, které chystá pan ministr Havlíček, jak jste řekl. Ráda bych se v té souvislosti zeptala: Pan Havlíček prostřednictvím médií jim přislíbil odpuštění plateb za sociální a zdravotní pojištění. Tak od kdy tedy to začne platit a na jak dlouho? A jestli plánujete případně odpuštění záloh rozšířit na všechny OSVČ? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: My jsme to diskutovali na vládě. Ten problém je bohužel, že odpuštění sociálního pojištění se dá jenom plošně, jak nás informovala paní ministryně Maláčová. Takže budeme muset hledat. Je tam samozřejmě jednak kompenzace ohledně nájmů restaurací, bavíme se také o nějaké kompenzaci ve vazbě na DPH, na odvody. Takže je to všechno v běhu, já neznám ty detaily, ale musíme spěchat a požádali jsme pana ministra, aby to vlastně předložil na příští vládu. Takže předpokládám, že do pátku by to mělo být připraveno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, a pokud je to vše, z dnešní tiskové konference je to vše, přejeme vám dobrou noc a děkujeme.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X