Tiskové konference

11. 1. 2012 13:27

Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2012

Jan Osúch, mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Před malou chvílí skončilo dnešní jednání vlády ČR. Vítám vás na tiskové konferenci. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, místopředsedkyni vlády Karolínu Peake a ministryni kultury Alenu Hanákovou. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes projednala několik bodů, ale samozřejmě nemohla nezahájit prvním bodem, který byl dvakrát přerušen v minulých týdnech. To znamená návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Určitě jste již informováni, že vláda tento návrh zákona schválila. Schválila ho jednomyslně hlasy všech přítomných ministrů. Já považuji za důležitý ten výsledek, nikoliv cestu, kterou jsme se k tomu dopracovali. To holt tak někdy v politice bývá, že je to komplikovanější. Nicméně klíčové je, že se vláda dokázala shodnout a odhlasovala tento návrh zákona, který je zákonem velmi důležitým, který řeší více než dvacet let neřešený problém majetkové křivdy spáchané na církvích a náboženských společnostech komunistickým režimem po 25. únoru 1948. Chci jenom připomenout, že i ty základní parametry byly dohodnuty. To znamená objem naturálních restitucí ve výši 75 miliard korun, finanční náhrady ve výši 59 miliard korun. Finanční náhrada bude vyplacena ve třiceti ročních splátkách a nesplacená částka bude valorizována podle inflace s tím, že je zavedeno přechodné sedmnáctileté období, kdy tři roky budou církve dostávat konstantní příspěvek a čtrnáct let se bude částka vždy snižovat o 5 %. Mám na mysli tedy částku na platy. Dalšími důležitými body, kterými jsme se zabývali, byla zpráva o životním prostředí v České republice v letošním roce. Tady bych upozornil spíše bohužel na ta negativní zjištění, nikoliv na ta pozitivní, že zásadním způsobem klesá energetická náročnost průmyslu, že roste výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, kde v roce 2010 jsme již dosáhli 8,3 %. Bohužel jsou tady negativní zjištění, to znamená, zvýšil se rozsah území, na kterém byl překročen rozsah koncentrace emisí prašných částic polétavého prachu. I místní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci částic PM10 byl překročen na více než jedné pětině území České republiky a nadlimitní koncentraci těchto částic PM10 byla vystavena téměř polovina obyvatel naší země. Jen pro porovnání, v roce 2009 to byla necelá pětina. Nejhorší situace z hlediska znečištění prašnými částicemi byla v Ostravsko-karvinském regionu a v Kladně a zvyšuje se také zátěž silniční sítě z hlediska tedy jejího vlivu na ovzduší, především v oblasti nákladní dopravy. Samozřejmě se musíme zaměřit na pozitiva, jsou pěkná věc, ale my se musíme především zaměřit na ta negativa. Samozřejmě mnohé z toho bylo dáno konkrétními povětrnostními podmínkami v tom roce, především vysokou mírou inverzí. Nicméně ty údaje jsou znepokojivé a vláda se tomu bude velmi intenzivně věnovat. Schválili jsme také informaci o stavu programu Zelená úsporám a mimo jiné i návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku. Pro letošní rok vláda tedy schválila vydání obligací za více než 101 miliard korun, které vedle úvěru od Evropské investiční banky vlastně budou financovat schodek státního rozpočtu v letošním roce. Tolik stručná informace k dnešní vládě a já poprosím paní místopředsedkyni vlády a paní ministryni kultury, aby případně dodaly komentář. Především tedy k tomu bodu, který jsem tady otevřel jako první.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Je nepochybné, že mediální pozornost ty koaliční diskuze nad tím hlavním bodem dnešního jednání vlády, církevními restitucemi, zcela zastínily zbytek programu dnešní vlády, který zmínil i pan premiér. Já mohu v tuto chvíli pouze konstatovat, že jsem velmi ráda, že jsme překonali jednu z mnoha křižovatek, na které se tato koalice při své existenci již mnohokrát ocitla a nepochybně mnohokrát ocitne a děkuji všem koaličním partnerům za tu shodu, kterou jsme dnes nalezli.

Alena Hanáková, ministryně kultury: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že se mohu účastnit tohoto setkání právě v takovém historickém okamžiku, jako je posun k ukončení problematiky s vyrovnáním se, majetkovému vyrovnání s církvemi. Myslím si, že je to opravdu historická událost. Je to jakási ukázka jakési sounáležitosti koalice a snahy o to, aby se celá tato záležitost, přestože bude mít ještě dlouhou cestu před sebou, mohla pohnout směrem k tomu uzavření. Děkuji.

Jan Osúch, mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik otázek. Jako první Jakub Dospiva, ČTK.

ČTK, Jakub Dospiva: Já bych se zeptal k těm církevním restitucím, zda tomu schválení napomohla nějaká dohoda, kterou koaliční strany uzavřely nebo alespoň domluva, nikoliv jako formální dohoda? A druhá věc, jak očekáváte, že to projde v parlamentu? Přece jenom v Senátu nemají vládní strany většinu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My jsme intenzivně komunikovali. To je naprosto v pořádku, když je nějaký problematický bod v koalici a snažíme se ho vyřešit a já jsem vždycky správně uváděl, že přes všechny problémy ve velmi konfliktních částech jsme se vždy nakonec dokázali shodnout a toto byl ten případ. Ano, trvalo to několik týdnů, trvalo to tři jednání vlády. Ano, bylo to velmi komplikované, ledaskde vyhřezly i emoce někomu třeba při jednání a podobně. Nakonec jsme se ale shodli a to považuji za klíčové. A považuji také za klíčové, že po celou tu dobu nebyla přerušena komunikace a že jsme spolu dokázali mluvit a nakonec se dopracovat k tomuto řešení. Já považuji vždy za klíčový ten výsledek. Troufám si říci, že možná ne do roka a do dne, ale za pět let si ani nikdo nevzpomene, že vláda to projednávala na tři jednání. Důležitý bude výsledek, že ten návrh byl schválen.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Pokud ještě mohu doplnit, pokud se ptáte na to, jestli bylo něco dáno výměnou za to, že jsme schválili církevní restituce. Já chci zcela jasně konstatovat, že doufám, že vyjednávání ve vládě nikdy nebude fungovat tak, a troufám si říci, že ani nefungovalo, že jeden koaliční partner druhému obrazně řečeno drží pistoli u hlavy, ale zkrátka že je to dohoda naprosto korektní, která platí dlouhodobě a nikoliv pouze ze dne na den.

Aktuálně.cz, Jan Němec: Chtěl bych se ještě zeptat k těm církevním restitucím. VV na tiskové konferenci říkaly, že zlomové bylo noční jednání s vámi, pane premiére. Chtěl bych se zeptat, v čem tedy bylo zlomové a zda ve vzduchu nevisí ještě nějaká podmínka, to bych se zeptal i paní vicepremiérky, protože Vít Bárta říkal na tiskové konferenci, do čtrnácti dnů přijdeme ještě s něčím a neptejte se s čím, děkuji.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Tak jak říkám, souvisí to s tím, co jsem řekla před chvilkou. Určitě se vzájemně nedržíme pod krkem a nečekáme na splnění některých garancí nebo slibů, nic takového. Nám šlo po celou dobu vyjednávání o církevních restitucích, už ve chvíli, kdy se vyjednávala koaliční smlouva, i ve chvíli jednání oné pracovní skupiny nejenom o to, aby byla nalezena shoda a mohla být naplněna koaliční smlouva, tedy aby k církevním restitucím mohlo dojít, ale také o to, aby ten převod majetku byl transparentní a také o to, aby si stát nemusel na finanční vyrovnání půjčovat. Já myslím, že je to v zájmu celé vlády, aby se nezadlužovala dále kvůli tomu, že se navyšují mandatorní výdaje, stejně tak jako je v zájmu celé vlády, aby se koaliční smlouva naplnila. Mně je velmi nepříjemné, že během celých těch debat se určitým rukojmím té debaty staly právě církve, které jak se už objevilo v tisku, včera proběhlo jednání s otcem kardinálem, ale minulý týden i s dalšími zástupci církví, jasně deklarují, že mají připravené takové mechanismy, aby došlo nejen k transparentnímu převodu, ale i k bohulibému využití a transparentnímu využití toho nově nabytého majetku. Aby nedošlo k takovým zkušenostem, k jakým došlo v okolních státech, kde církevní restituce nedopadly úplně nejideálněji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu pouze říci, že nevím, co kdo říkal na tiskové konferenci. My jsme měli jednání vlády, ale myslím si, že bylo důležité to, že jsme spolu dokázali elementárním způsobem komunikovat. Říci si, že nám záleží na vládním programovém prohlášení a tomto společném projektu, že chceme, aby se na této věci nezadrhla vládní spolupráce, že chceme důsledně naplňovat vládní programové prohlášení, že jsme si vědomi tohoto společného závazku a že nám také jde o to, aby veškeré kroky vládní politiky byly v kontextu s jedním z jejich klíčových cílů, a to je nezvyšování deficitů, respektive zastavování zadlužování, a aby také vzhledem k tomu, řekněme si velmi otevřeně, koalice bude čelit velmi populistické, nevraživé a agresivní opozici v této věci, tak aby dokázala držet nějakou společnou linii spočívající včetně toho, že neumožní demagogickou kampaň, která bude založena na tom, že aby církve dostaly 1,5 miliardy navíc na ty platy, tak je to na úkor důchodů, tu zemědělců, tu školství, tu zdravotnictví, tu sociální péče a podobně, o nic jiného se nejedná.

Respekt, Kateřina Šafaříková: Já na chvilku stáhnu pozornost od církevních restitucí k bodu, který měl být projednáván na vládním výboru pro Evropskou unii dnes dopoledne, a sice stanovisko vlády k té eurozónní smlouvě o té větší fiskální koordinaci. Pane premiére, pan prezident vám poslal dopis, v němž vyjádřil své negativní stanovisko. Nevím, jestli přesně cituji, ale v každém případě řekl, že tuto smlouvu nepodepíše. Jestliže tedy známe stanovisko pana prezidenta, jestli byste mohl říci, jaké je stanovisko české vlády. A druhá věc, s tím související podotázka. Jestliže známe stanovisko pana prezidenta, jaký bude postup vlády. Pošlete vůbec tu smlouvu do parlamentu? Jakou procedurou se bude schvalovat a pak, co tedy znamená to prezidentovo NE? Budete ho respektovat a tak dále. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že já před tím než řeknu, že na něco mám negativní nebo pozitivní názor, tak musím mít jasné, co je obsahem té věci a mě docela fascinuje mít definitivní názor na něco, co se v podstatě teď dvakrát do týdne obsahově mění a není vůbec známa definitivní podoba a definitivní vyznění podobného dokumentu. Takže já jsem svým způsobem vždycky s povytaženým obočím sledoval, jak ti kteří říkají, že máme automaticky říci ne, tak ti kteří, aniž by v tu chvíli bylo na stole více než prázdný bílý papír, tak říkali, že se máme připojit. Já považuji oba dva tyto postoje za postoje, které jsou sice legitimní, ale já je nezastávám. Takže celá věc je v jednání. Vláda i dnes přerušila tento bod, vrátí se k němu za týden. Za týden také budou k dispozici některé další verze tohoto materiálu. Do konce ledna proběhne jednání Ecofinu, ale také Evropské rady. My se mimo jiné musíme shodnout i na způsobu ratifikační procedury v případě, že by Česká republika k tomuto postoupila. Tam jsou velmi jasně dané i jisté časové rámce, protože tato smlouva, znovu opakuji, nebude v definitivní podobě známa dříve, než v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku.

Lidové noviny, Jan Martínek: Dobrý den, já se s dovolením vrátím k tématu restitucí a navážu na kolegy otázkou. Nebojíte se, že ta kauza bude mít ještě ve sněmovně, respektive podobnou dohru, jakou měla kauza stravenky, kdy VV nakonec hlasovaly s opozicí? Děkuji.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: To je spíše myslím otázka na mě. Já myslím, že u daňové reformy jsme na vládě jasně deklarovali, že jsou některé parametry daňové reformy, o kterých ještě chceme v poslanecké sněmovně mluvit a nakonec se tak i dělo. Dále jsme diskutovali i s předkladatelem ministrem financí. Myslím, že je to věc, kterou nechceme opakovat. Je to věc, se kterou, pokud ji někdy máme použít, tak s ní budeme šetřit jako šafránu. Vláda předkládá do poslanecké sněmovny návrhy jako vláda, jako celek a měla by to tak i držet. Já samozřejmě nemohu nyní mluvit za kolegy v poslaneckém klubu, jak budou hlasovat, nicméně stanovisko vlády držíme jako členové této vlády a žádnou výhradu pro jednání poslaneckého klubu v poslanecké sněmovně nebo změny některých parametrů jsme na vládě nevznesli.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu pouze suše konstatovat, že tímto hlasováním vlády je v souladu s koaliční smlouvou a jejím příslušným ustanovením považován tento text návrhu zákona za tzv. koaličně dohodnutý a podle následujícího článku koaliční smlouvy je povinností všech tří poslaneckých klubů jako koaličně dohodnutý text tento návrh prosadit v poslanecké sněmovně. Nejenom ve všech třech čteních, ale i v případném hlasování po vrácení ze Senátu. Čili já tady předpokládám, že se všichni budou chovat v souladu s koaliční smlouvou a že ji naplní. Co se týče hlasování o daňové reformě, tam je potřeba připomenout, že všechny tři koaliční strany, to bylo velmi nepovedené hlasování, porušily v průběhu toho hlasování koaliční smlouvu.

Česká televize, Štěpánka Martanová: Dobrý den, já bych se ještě chtěla zeptat k těm restitucím. Jestli už je definitivně jasné, odkud, z jaké kapitoly státního rozpočtu se budou platit ta vyrovnání těm církvím, můžete konkrétně říci? Když to nebude ani z těch důchodů, ani z žádných sociálních oblastí, jak jste měl dát garanci Věcem veřejným. Pak bych se zeptala ještě na jednu věc. Dnes ráno sem přišel na vládu pan režisér Fenič s tím, že nese ten dopis s návrhem, aby se přejmenovalo Letiště Praha na Letiště Václava Havla. Tak jestli jste ten dopis viděli, budete se tím nějak zabývat, případně bude vláda o tom v nejbližších dnech a týdnech rozhodovat? A pak na paní ministryni kultury. Dnes se také řešily ty knihovny, tak by mě zajímalo, jestli tedy až budou spadat, ten internet v knihovnách, přímo pod váš resort, jestli zůstane nebo jestli tam budou nějaké změny? Mockrát děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak co se týče toho financování tak je jasné, že to bude ze státního rozpočtu, že to bude s největší pravděpodobností z kapitoly všeobecná pokladní správa a že samozřejmě, a my jsme to včera deklarovali ráno ve svém usnesení grémia ODS, že jsme samozřejmě otevření debatě a dokonce i vítáme omezení agend jednotlivých úřadů a ministerstev. Tady mimochodem již vzhledem k vývoji rozpočtu v letošním roce budeme muset hledat podstatně větší úspory, než jsou úspory související pouze s církevními restitucemi, respektive s platbou náhrad církvím, která je součástí tohoto narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Čili ty úspory tady se budou muset hledat v podstatně větším objemu a my jsme vždycky tu debatu o omezení agend, ze které by potom vyplynuly i debaty o omezení jednotlivých úřadů, vždycky vítali a jsme připraveni a dokonce si troufám říci, že by k nim bývalo bylo muselo dojít v každém případě vzhledem k vývoji rozpočtu, bez ohledu na to, zda církevní restituce, respektive vyrovnání vztahů mezi státem a církvemi je přijato nebo nepřijato. Co se týče oné petice, já mohu pouze říci, že my jsme se tím zabývali jenom velmi krátce, protože samozřejmě Letiště Praha jako součást Českého aeroholdingu je ve vlastnictví státu, který reprezentuje vláda České republiky. My jsme se rozhodli, že se tím budeme zabývat zřejmě na konci tohoto čtvrtletí, protože mimo jiné já chci prohlásit jednu, pro někoho překvapivou věc. Jméno pana prezidenta Havla není státním vlastnictvím. Nemůžeme s ním zacházet jako s něčím, co nám patří a suverénně to používat a někde uvádět. Jakékoliv kroky v této oblasti musí být vykonány se souhlasem a po dohodě s nejbližšími pana prezidenta Václava Havla. Cokoliv jiného by bylo nemravné a dokonce za hranicí vkusu. Takže z tohoto musíme vycházet. Proto si nemyslíme, že teď má vláda k tomu zaujímat nějaké kategorické stanovisko.

Alena Hanáková, ministryně kultury: Co se týká nové koncepce knihoven do roku 2015, tak ta vládou prošla, takže byla schválena. Co se týká internizace knihoven, tak ta by měla zůstat pod ministerstvem kultury. Takže v současné době je prioritou teda najít zdroj peněz, který by podpořil internizaci knihoven, aby byla dokončena. Do budoucích let samozřejmě závisí na možnostech státu, jak bude mít šanci a prostor pro podporu těchto aktivit, které si myslíme i v rámci této koncepce, že jsou velmi důležité společně s digitalizací, což je jedna z priorit samozřejmě.

MF Dnes, Jakub Pokorný: Můžu se zeptat, pane premiére, je-li pravda, jak napsal www.tyden.cz, že jste na jednom z jednání Věcem veřejným pohrozil, že když vyvolají tu vládní krizi, tak už je tentokrát, cituji, nezachrání ani Václav Klaus, napsali: ten na Hradě?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: O mě je známo, že informace z uzavřených zasedání nejenom nehlásím a nevynáším, to všichni víte, neboť žádné takové nedostáváte, ani nepotvrzuji, ani nevyvracím, ani nekomentuji.

TV Prima, Jakub Weinlich: Pane premiére, chtěl jsem se zeptat, paní vicepremiérka tady říkala, že ještě nemůže mluvit za všechny poslance VV tak, jak budou o těch restitucích hlasovat v poslanecké sněmovně. Chtěl jsem se zeptat, zda-li jste uvažoval o tom, že byste právě restituce spojil s například s hlasováním o důvěře vlády? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že já jsem to pochopil ten výrok trošku jinak. Samozřejmě já musím říci, že 52 poslanců a poslankyň za ODS, že bych teď dal ruku do ohně, že bude 52 hlasů, to samozřejmě nemůžu. Já předpokládám, že ano, ale úplně každému do hlavy nevidím. Ale troufám si říci, že ten návrh projde bezpečně hlasy všech tří hlavních politických klubů včetně předpokládaného přehlasování senátního zamítnutí. Já jsem si tím jist. Dodržíme koaliční dohodu a takto já jsem chápal výrok paní místopředsedkyně Peake. Čili já nepředpokládám, že by kterýkoliv z poslaneckých klubů nenaplnil koaliční dohodu, protože tímto hlasováním vlády jsou poslanecké kluby vázány k podpoře tohoto návrhu zákona ve vládním znění.

Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR: Já jenom pokud to mohu objasnit ten svůj výrok, tak není to za účelem udržování nějakého koaličního dusna a napnelismu, ale čistě z respektování Ústavy.

Jan Osúch, mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, díky za pozornost. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2012

Související zprávy