Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 1. 2012 15:56

Na úspory energií v bydlení už lidé dostali 10,5 miliardy

Ke konci loňského roku byly v programu Zelená úsporám proplaceny dotace více než padesáti tisícům žadatelům.

Ministři na zasedání vlády vzali na vědomí průběžnou zprávu o stavu programu Zelená úsporám. Zároveň souhlasili s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí o 1,2 miliardy korun v průběhu roku 2012.

Rozhodnutím vlády bylo minimalizováno nebezpečí, že by Česká republika musela vracet jakékoli finanční prostředky nebo platit sankce za nedočerpání prostředků programu kupcům emisních povolenek (AAU).

Program se navíc ocitá v mírném plusu, aktuálně disponuje cca 130 miliony korun. Ty budou použity dále v rámci programu Zelená úsporám, například i pro úspěšné žadatele z oblasti veřejných budov,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který dnes se stavem programu seznámil vládu České republiky.

Na konci roku 2011 se podařilo fondu zintenzivnit administraci žádostí. Tím došlo oproti původním předpokladům ke zvýšení čerpání finančních prostředků z výdajového limitu, stanoveného na rok 2011.

Bilance k programu Zelená úsporám k 31.12.2011 (mil. Kč)
Příjmy k 31.12.2011 Požadovaná podpora k 31.12.2011 Počet
žádostí k 31.12.2011
Příjmy celkem v rámci GIS vč. úroků 20 363,0 - -
Přijaté žádosti evidované v IS GIS - 21 755,0 77 117
150 žádostí podaných na bankách - 0,0 0
Alokace pro budovy veřejného sektoru - 4 000,0 1 144
Technická asistence PZÚ - 1 213,0 -
Japtech - 20,1 -
Přijatá opatření ke snížení deficitu
Úplná redukce segmentu veřejných
budov
4 000,0 - 1 144
Kontroly 893,0 - -
Národní zdroje 1 500,0 - -
Předpokládaný prodej AAU 62,0 - -
Snížení TA GIS 250,0 - -
Nedoložené realizace ve lhůtě 50,0 - -
Celkem 27 118,0 26 988,1 -
Odhad rozdílu mezi disponibilními prostředky a požadovanou podporou 129,9

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Program Zelená úsporám

byl spuštěn 7. dubna 2009 a je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v oblasti bydlení, tj. na rodinné a bytové domy (panelové i nepanelové technologie), kde příjemcem podpory jsou fyzické i právnické osoby.

Dále v rámci vyhlášené výzvy MŽP bylo možné od 10. července do 31. srpna 2010 podávat žádosti o podporu na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru. Alokace na tuto výzvu byla 4 mld. Kč.

Více informací na www.zelenausporam.cz

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie