Tiskové konference

10. 5. 2023 16:31

Tisková konference po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou, 10. května 2023

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobré odpoledne, vítejte na tiskovém prohlášení při příležitosti návštěvy předsedkyně vlády Italské republiky Giorgie Meloni tady v Praze. Já poprosím o úvodní slovo předsedu vlády České republiky Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že jsem dnes mohl tady v Praze přivítat paní premiérku Giorgiu Meloni. Je to první návštěva paní premiérky v České republice od jejího nástupu do funkce a musím říct, že jsme měli velmi intenzivní, přátelský, věcný rozhovor, že na naprostou většinu otázek se díváme velmi podobně a že jsme také zjistili, že spolupráci mezi Itálií a Českou republikou, kterou máme na mnoha úrovních a opravdu velmi dobrou, můžeme dále rozvíjet. A bavili jsme se o velmi konkrétních projektech a velmi konkrétních tématech.

Kdybych měl mluvit o těch tématech nějak obecně, tak bych řekl, že jsme se bavili o mezinárodní situaci, o strategické spolupráci do budoucna. Bavili jsme se o našich pozicích k evropské legislativě a o tom, co je potřeba udělat v Evropě, ať už je to třeba norma Euro 7, nebo takové velké téma, jako je migrace. Bavili jsme se o bezpečnostně-strategických otázkách, obranné spolupráci, energetice a dalších velmi konkrétních tématech.

Itálie je pro nás důležitým strategickým partnerem. Itálie patří mezi největší obchodní partnery České republiky. Náš vzájemný obchod dosáhl v loňském roce obratu téměř 18 miliard eur. České firmy na jedné straně, české firmy mají v Itálii řadu zájmů. Můžeme zmínit třeba Škodu Transportation, která se plánuje zúčastnit velkých tendrů na dodávky vlakových souprav, tramvají, elektrobusů, ale je zde celá řada dalších firem, které jsou na italském trhu aktivní. My bychom rádi prohloubili naše vztahy v oblastech obrany, energetické bezpečnosti, samozřejmě kultury, ale bavili jsme se také o spolupráci v oblasti vesmírných technologií, ve kterých je mimochodem Itálie i v celosvětovém měřítku mimořádně silná.

To, co je pro nás také důležité, je spolupráce v oblasti energetiky. Tady jsem poděkoval paní premiérce za podporu Itálie projektu TAL Plus, který je naprosto zásadní pro energetickou bezpečnost České republiky s cílem odklonit se od závislosti, zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech.

Já jsem už některé ty věci zmínil, ale připomenu je i trošku konkrétněji. Itálie, stejně jako Česko se na řadu věcí, které se rozhodují v Evropské unii, dívá i z hlediska jejich ekonomických a sociálních dopadů, toho, abychom zachovali konkurenceschopnost našich zemí a celé Evropské unie, a s tímto velmi pragmatickým a rozumným pohledem se třeba díváme i na chystanou normu Euro 7, protože máme strach, aby neohrozila konkurenceschopnost automobilového průmyslu a dostupnost automobilů pro naše občany. Obáváme se, že ten návrh by mohl omezit dostupnost menších vozidel a celé řady dalších dopadů. Proto jsem rád, že tady České republika a Itálie společně pracují ve skupině společně smýšlejících států s cílem prosadit do toho návrhu takové změny, které zmírňují ty negativní dopady této evropské legislativy.

To je ale jenom jeden z příkladů té spolupráce a toho racionálního pohledu, který naše země mají a který, si myslím, výrazně potom přispívá ke kvalitě těch rozhodnutí, kterých dosahujeme na evropské úrovni.

Zmínil jsem také obrannou spolupráci. Nám je oběma jasné, že Evropa se musí víc starat o svoji bezpečnost. Ať už je to bezpečnost energetická, ať už je to bezpečnost, pokud jde o strategické suroviny, anebo ať už je to bezpečnost, která se týká přímo obrany.

Česká republika nedávno uspořádala prezentaci Společnosti obranného průmyslu v Římě pro zástupce italských ozbrojených složek, pro zástupce italského ministerstva obrany. Ta reakce byla velmi pozitivní, takže tu vidíme řadu příležitostí pro rozvoj spolupráce v oblasti bezpilotních prostředků, radarů, systémů elektronického boje, munice a další a další společné projekty se tady otvírají. Výborným signálem je i zájem českých a italských společností o společné projekty v rámci Evropského obranného fondu.

Když mluvím o bezpečnosti a mluvím tady o obraně a my jsme si všichni vědomi toho, jak důležité je starat se o vlastní obranu – Česká republika proto navyšuje i rozpočet, který dáváme do vlastní obrany – tak musíme také zmínit bezpečnost energetickou. Ta je pro Českou republiku naprosto zásadní, ale je to i velké téma pro Itálii, jak jsme o tom měli možnost s paní premiérkou hovořit.

Já jsem už tady zmínil ropovod TAL a jenom připomenu, že Česká republika patří k těm zemím, které právě z hlediska plynu a ropy je závislá na dodávkách z dalších zemí. Byli jsme v těchto věcech velmi nebezpečným způsobem dlouhá léta závislí na Rusku, v plynu prakticky ze sta procent, v ropě přes padesát procent, a tuto závislost chceme co nejrychleji změnit.

Pro nás, abychom se zbavili závislosti na ruské ropě, je klíčový ropovod TAL Plus. V tuto chvíli bylo dosaženo dohody mezi společností MERO a akcionáři konsorcia TAL ohledně smlouvy o realizaci projektu, který by měl být dokončen v roce 2024. K podpisu by mělo dojít tento měsíc.

Druhé důležité téma ale je také plyn. Itálie je jeden z největších nebo má jeden z největších trhů s plynem, se zemním plynem. Itálie se stává, má zájem a už se vlastně stává jakýmsi středomořským uzlem z hlediska dodávek plynu do Evropy a to je pro Českou republiku samozřejmě velice důležité. My jsme se bavili o konkrétních formách spolupráce. Paní premiérka nám představila svoji vizi toho, jak dál rozvíjet tuto energetickou politiku, a musím říct, že je to velmi nadějné nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropu.

Oceňuji také, že Itálie je partnerem, se kterým vedeme a můžeme vést velmi otevřenou debatu o reformě evropské azylové a migrační politiky. Itálie patří k zemím, které jsou nelegální migrací nejvíce zasaženy, a paní premiérka přichází v evropských orgánech s řadou návrhů, které mají podporu České republiky, protože my ty věci vidíme podobně.

Nám se v průběhu českého předsednictví podařilo výrazně pokročit ve vyjednávání paktu o migraci a azylu, což má být jedna z těch klíčových evropských reforem. Jsme rádi, že se v tom pokračuje, ale myslíme si, a myslíme si to společně, že je potřeba dospět k jasným řešením, a to poměrně rychle, protože ta situace je opravdu vážná.

To, co oba sdílíme nebo co sdílí obě naše země, je, že pokud ten problém řešíme až ve chvíli, kdy se jím zabýváme uvnitř hranic Evropské unie, tak je pozdě. Musíme prostě dělat opatření, která jsou preventivní, a jednou z těch věcí, která má i širší humanitární rozměr, je aktivnější, ráznější boj proti pašerákům lidí. Proti převaděčům, proti těm, kteří zneužívají těžké životní situace těchto lidí, a myslím si, že tady můžeme společně pokročit.

My jsme probírali s paní premiérkou opravdu řadu témat ať už velmi konkrétních v bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Itálii, tak strategických, pokud se týká společného postupu v rámci Evropy, tak těch mezinárodně politických a geopolitických, abychom dokázali dosáhnout většího strategického zabezpečení Evropy, abychom mohli společně prosazovat v Evropě taková rozhodnutí, která nám umožní být konkurenceschopní, být zabezpečení, být strategicky nezávislí, být tím, co si přejeme, aby Evropa skutečně jak z hlediska Itálie, tak České republiky byla.

Já musím konstatovat, že ve všech těch otázkách máme opravdu velmi společné postoje. Bylo to pro mě velmi radostné a povzbuzující, ne překvapivé, protože s Giorgiou pravidelně mluvíme při různých příležitostech a vím, že tu existuje názorová blízkost, ale myslím si, že je dobrá zpráva pro celou Evropu, že země, jako je Česká republika a Itálie, sdílejí společné postoje, sdílejí společné obavy, mají společnou strategickou perspektivu a jsou připraveni spolupracovat ve prospěch co nejlepších výsledků pro celou Evropu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a já poprosím o stanovisko také předsedkyni italské vlády paní Giorgii Meloni.

Giorgia Meloniová, předsedkyně vlády Italské republiky: Dobré odpoledne vám všem. Chtěla bych opravdu upřímně poděkovat panu premiérovi Fialovi za tuto hezkou příležitost, kterou jsme měli, kdy jsme mohli si vlastně vyměnit naše stanoviska opravdu z 365 stupňů o spolupráci, která je opravdu historická, mezi Itálií a Českou republikou. A mohli jsme hovořit o celé řadě otázek a došli jsme opravdu ke shodě, pokud se týká i těch otázek, u kterých my se podílíme, a i u otázek, které se týkají globálního scénáře. Čili ten, kdo má odpovědnost, tak ten si skutečně musí klást otázky a to je ta cesta, kterou musíme jít vpřed.

Také jsme diskutovali o roli Evropy v tomto scénáři, o celé řadě strategických témat, se kterými se musí Evropa vypořádat a jak italská, tak i česká vláda dost část souhlasí s řešením nebo s postoji k jednotlivým tématům.

My se tedy zabýváme opravdu bezpečností. Je to jedno z nejdůležitějších témat. Týká se to zásobovacích řetězců, v tomto bezpečnost vlastních dodávek znamená, že musíme být také vlastníci nebo musíme mít v rukou svůj osud. Zejména Evropa nesmí být energeticky závislá a musí tuto otázku vyřešit. Pochopitelně já jsem panu premiérovi řekla, nebo jsem ho informovala o velké práci, kterou Itálie by chtěla podniknout a která se opravdu týká tématu soběstačnosti nebo nezávislosti energetického zásobování a my zejména se snažíme vytvořit ten plán Mattei pro Afriku.

Stejně tak se snažíme diversifikovat energetickou produkci, také vytvořit nějaký energetický mix a snažíme se nějakým způsobem zapojit i ty státy, které jsou nám nejblíže. To znamená středomořské státy, protože i Středomoří nám nabízí vhodné klima, i tedy geografickou celou strukturu, která se hodí na výrobu jednotlivých forem energie.

Itálie to může podpořit jako brána, vstupní brána do Evropy a může také investovat do infrastruktur. My takhle právě díky Národnímu plány obnovy se snažíme tímto tomuto prospět a k tomuto přispět. Je to vlastně v zájmu nejenom Itálie, ale v zájmu celé Evropy, v zájmu všech států, které v době vlastně ruské agrese na Ukrajinu se snaží vymanit z té závislosti na Rusku a hledají alternativní řešení.

Ve chvíli, kdy Evropa a některé státy a zejména tedy některé jako to, co se stane i u nás, se nemohou už dívat jaksi na východ, tak se musí nutně podívat na jih a pochopitelně Středomoří nám tam nabízí celou řadu příležitostí investovat do těchto států a do těchto národů a také spolupracovat s nimi, ale ne predátorským způsobem. Tak tohle to je nejserióznější nástroj, jak můžeme také čelit migrační krizi, kterou my všichni prožíváme.

Premiér Fiala, který je opravdu osoba, která je rozumná, která se dívá daleko dopředu a která také rozumí tomu, jak je nevyhnutelné čelit této otázce na evropské úrovni a čelit jí ještě dříve, než se vůbec dotkne evropského území. Protože jinak je naprosto nutné, abychom možná diskutovali jenom mezi sebou o určitém problému, ale ten problém nicméně potom zůstane v Evropě. Ale musíme ten problém řešit.

Já jsem to tedy také říkala na Evropské radě a vždycky jsem našla solidaritu ze strany České republiky. To znamená, že musíme se snažit bránit vnější hranice, musíme také pracovat na politice návratů a musíme také pracovat na těch tranzitních zemích a musíme také zaručit určité právo, které jsme vždycky nezaručili. To znamená., abychom zaručili jim právo, aby ty lidi nebyli nuceni, že utíkají ze svých vlastních států, ze svých vlastních území, aby našli příznivější podmínky k životu. My jim chceme tohle to právo zaručit, anebo pomoct aspoň zaručit.

Jsou to tedy potom konkrétní řešení i také ze strany Evropské komise. My se snažíme, aby na příští Evropské radě došlo k nějakému posunu dopředu v tomto tématu. My jsme teď pracovali na tomto tématu dohromady a budeme takhle i nadále pokračovat. A já bych chtěla využít toho, abych poděkovala České republice i vládě i českým občanům za výjimečnou práci, kterou udělali a kterou neustále dělají, pokud se týká ochrany uprchlíků z Ukrajiny.

Je to 500 tisíc lidí, kteří jsou zde a využívají pohostinnosti této země. O tyto osoby Česká republika skutečně pečuje už od začátku tohoto konfliktu a opravdu dokazuje, jak takovéto státy vidí, jaké jsou tady toky, a opravdu tady v tomto momentě, kdy tito uprchlíci musí utíkat ze své země, tak česká společnost prokázala velkou solidaritu. Chtěla bych poděkovat jménem i celé italské vlády i celé Itálie.

Hovořili jsme taky o Paktu stability a růstu, hovořili jsme o dalších evropských otázkách. I tady jsme se shodli. A shodli jsme se na tom, že ta nová pravidla nemohou nebrat v úvahu velké výzvy, kterým Evropa čelí. Protože pokud my jsme se rozhodli, že si představíme, jakým způsobem musíme strategicky postupovat, to znamená k zelené a digitální tranzici, nemůžeme si ale nepředstavit také, že v těch nových pravidlech, v Paktu stability, musí tady být nutné investice, které by měly dokončit tyto tranzice.

Tam ty investice by měly být stejně tak, jako je tomu s obranou, protože ve chvíli, kdy Evropa si uvědomuje, jak je nutné, že musí investovat více do obrany, tak proto, aby tady vlastně investovala tím více taky do své svobody, tak to pochopitelně musí být vzato v úvahu právě v té zprávě i také v tom výpočtu mezi deficitem a HDP. Takže je tady celá vlastně práce, kterou ještě tento dokument musí proběhnout.

Jsme také zajedno, pokud se týká flexibility sestávajících fondů, abychom nevytvořili v jednotném trhu nějakou disparitu, když některé státy chtějí, aby se zpomalila norma, pokud se týká státní výpomoci a tak dále. Ale i zelená tranzice musí být rozhodně udržitelná ekonomicky, společensky i sociálně. Nemůže být nějaká vlastně otřesena nebo nemůže být vedena nějakými utopickými zájmy nebo nějakými myšlenkami. Musí být velice pragmatická.

My jsme rozhodně ten stát, který chce bránit technologickou neutralitu. My se snažíme tyto cíle dosáhnout, ale chceme být svobodní, abychom mohli pracovat se všemi technologiemi, které nám umožní docílit těchto výsledků. Ta práce, kterou my jsme udělali společně, pokud se týká automobilového průmyslu, a nejen to byl tento boj, ale my se snažíme také pracovat na dalších a dalších otázkách, ve kterých jsme našli shodná stanoviska.

Nejenže podporujeme TAL Plus a ty další infrastruktury, které jsou nutné, abychom podpořili naši strategickou volbu.

Hovořili jsme také o ruské agresi na Ukrajině a už vidíme, že Česká republika od počátku tohoto konfliktu vždycky naprosto rozhodně podporovala Ukrajinu a ukrajinský lid. My to také budeme dělat a budeme to dělat ve všech směrech až do té doby, co to bude nutné.

Hovořili jsme také o rekonstrukci Ukrajiny. My se snažíme, ale také my sázíme na vítězství Ukrajiny a také na budoucnost svobody a na evropskou budoucnost pro tento národ, který bojuje také za naši svobodu.

Hovořili jsme na závěr o našich bilaterálních vztazích, které jsou vynikající, o našem vzájemném obchodu. Minulý rok alespoň asi 3 000 podniků už investovalo do České republiky a české podniky také čím dál více investují i do Itálie. Je tady opravdu veliká dynamika v našich vztazích a my počítáme, že ji ještě více posílíme. Posílíme také naši společnou práci v obraně i také v infrastrukturách.

My jsme opravdu skutečně zapojeni do našich Národních plánů obnovy a odolnosti a můžeme si navzájem pomoci s našimi znalostmi, s naším know-how, pokud se týká i potravin, pokud se týká i vinařství. Navzájem si tyto produkty velice oceňujeme. Sám premiér Fiala je tedy jaksi spotřebitel, opravdu, který má rád italské produkty, a my jsme na to hrdí a doufáme, že také i v tomto ohledu můžeme dělat ještě řadu dalších věcí. Také bychom chtěli udělat v naší výměně ještě další krok dopředu.

Teď bych chtěla dodat jenom poslední věc. Kultura. Praha a Řím jsou velice stará města. Jsou to města, která mají obrovské vazby a vzájemné vztahy mezi svými kulturami. My zde v Praze jako Italové zde máme nejstarší Italský kulturní institut na světě. Je aktivní už sto let a vloni oslavil sté výročí své činnosti, nepřetržité činnosti. I v těch nejtěžších letech ten Italský kulturní institut pracoval stále zde. A na to jsme velice hrdí, protože toto je město, které na kulturní úrovni poskytuje obrovské množství iniciativ, a vědět, že je tady také publikum, které oceňuje italskou kulturu, je velice příjemné.

Víme, že tady je mnoho přátelství mezi našimi vládami a mezi našimi lidmi. Čili děkuji vám za toto přátelství a chceme ho dále posilovat. Dobrou práci vám přeji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, děkuji paní premiérce i panu premiérovi za stanoviska, vám děkuji za pozornost a přeji pěkný zbytek dne. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou (česky)

Tisková konference po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou (originál)

Související zprávy