Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

2. 3. 2022 16:08

Tisková konference k představení Českého digitálního týmu místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše, 2. března 2022

Nikola Bukajová, Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci k představení Českého digitálního týmu. Bude to trochu v komorním duchu a trochu svižné, nicméně jsem ráda, že jste dorazili, a ráda bych také přivítala zde na této tiskové konferenci pana místopředsedu vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Dále tu máme dva zástupce iniciativy Český digitální tým, a to je pan Ole Jann z CERGE-EI, tak a pan Michal Bláha, říkám to dobře, ze společnosti Hlídač státu. Nejprve mi dovolte tedy po tom uvítání dát slovo asi přímo panu Ivanu Bartošovi, aby vám v krátkosti představil, co je cílem této iniciativy, co bude jeho smyslem, jaké budou výstupy a kdo všechno se na práci Českého digitálního týmu podílí. Prosím o slovo, děkuji.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás tady vítám na této tiskové konferenci k představení Českého digitálního týmu, který bude na Úřadu vlády nebo při Úřadu vlády mým poradním orgánem v oblasti digitalizace. Já bych tady chtěl přivítat, a to už zaznělo, jmenovitě Michala Bláhu z Hlídače státu a pana Ole Janna z CERGE-EI. Je tedy původem Němec, mluví dánsky, anglicky a i trochu česky.

Ten Český digitální tým je nezávislá skupina externích poradců, kteří zdarma a ve svém volném čase nabídnou své dlouholeté zkušenosti z oblasti inovací, digitální transformace a modernizace státu. Své služby v rámci digitálního týmu nabídli tito experti v oblasti digitalizace: Je to Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe, Jan Indráček, associate partner McKinsey & Company, dále je to Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a ředitelka Česko.Digital, jak už jsem zmiňoval, Michal Bláha, zakladatel iniciativy Hlídač státu. Pracovat s námi bude i Diana Rádl Rogerová, řídicí partnerka společnosti Delloite.

Z oblasti digitální ekonomiky nám pak pomůže Ondřej Ferdus. Je ředitelem Útvaru digitální ekonomiky a technologií Svazu průmyslu a dopravy. O zkušenosti s oblastí e-commerce se s námi podělí Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz. Ekonom a výzkumník Ole Jann, který v současnosti působí jako asistent profesor na CERGE-EI, který s námi bude sdílet své cenné zkušenosti a poznatky z oblasti ekonomie informací a digitální ekonomiky. A pak za zástupce, řekněme, start-upů a unicornů to bude Jiří Hlavenka, jako technologický odborník a investor v oblasti start-upů.

Ta iniciativa si v souladu s prioritami vlády České republiky v oblasti digitalizace klade za cíl zejména přispět ke zlepšení efektivity fungování státní správy, která je důležitým partnerem i té, řekněme, byznysové části digitalizace, a zároveň k celkovému urychlení procesu té digitální transformace, kterou si tato vláda, premiér i já, jako vicepremiér pro digitalizaci, jsme si vzali do vínku jako náš cíl.

S těmi jedenácti experty, v tuto chvíli ta skupina má jedenáct lidí, se budeme scházet zhruba jednou za dva měsíce, dle potřeby klidně častěji, v neformálním duchu. Budeme diskutovat jednotlivé oblasti digitální transformace a ty pracovní skupiny, které se s tím budou pojit, budou předkládat či zhodnocovat doporučení, ukazovat zahraniční příklady, popřípadě potřebné analýzy a soubory opatření, kterými bychom se měli dál vydávat.

Já bych alespoň tedy dvěma zástupcům, a jak jsem říkal, tisková konference byla svolaná poměrně narychlo a ta doba, přiznejme si, v souvislosti s krizí a válkou na Ukrajině je teď pro všechny náročná, takže dvou přítomným bych tady předal takovéto, řekněme, jmenovací dekrety. Je to taková upomínka a je to vlastně věc, která říká, jste členy v tuto chvíli toho týmu, Českého digitálního týmu při Úřadu vlády.

Nikola Bukajová, Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR: Já bych jenom doplnila, i ostatní členové samozřejmě dostanou také tyto jmenovací dekrety, které jsou takovým trochu formálním poděkováním za tu práci, kterou vlastně zdarma ve volném čase, jak zmínil tady pan vicepremiér, věnují oblasti zlepšení služeb digitalizace. A poprosila bych možná pana Bláhu, využila bych tedy přítomnost hostů, ještě máme trochu času, zda by mohli jenom v krátkosti představit vlastně myšlenku, se kterou se, myšlenku té práce a těch svých aktivit, se kterou se do této iniciativy zapojili. Co vlastně v rámci té spolupráce, dá se říct, nabízíte? Mohu poprosit Ole Janna, můžete mluvit anglicky, já vás budu tlumočit.

Tak, pokud jsem dobře zachytila, bylo to rychlé. Pan Ole Jann je asistent profesor na CERGE-EI a zároveň spolupracuje také s výzkumným týmem v rámci Akademie věd ČR. On se v rámci své expertízy specializuje na digitální transformaci ekonomiky a zároveň na velice poměrně zajímavou oblast, kterou je ekonomie informací. Takže pan Jann nabídne svoji akademickou expertízu, bude sdílet své zkušenosti z oblasti výzkumu a vědy na mezinárodním, vlastně na mezinárodní úrovni v této oblasti. Děkuji.

Michal Bláha, zakladatel iniciativy Hlídač státu: Dobrý den, já jsem velmi rád, že pan vicepremiér měl zájem sestavit takovýto tým, který se týká digitální transformace. Digitální transformace nás čeká, ať chceme, nebo nechceme. Je to jedna z klíčových věcí, která pomůže českému státu držet krok se světem, se změnami, které se ve světě dějí. A není to jednoduchý úkol a je skvělé, že tým, který je takhle složen, tak je složen z lidí s různými zkušenostmi, z různých oborů, nejenom zevnitř státní správy, jak jsou obvyklé tyhle ty skupiny, ale i ze start-upové ekonomiky, z neziskového sektoru, který se tímto, touto oblastí zaobírá delší dobu, a dalších spolupracovníků. Děkuji.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Já bych ještě možná, jestli můžu prosit, uzavřel toto kolečko. My když jsme jako vláda uvažovali o té pozici vicepremiéra s digitalizačním zaměřením, často zaznívalo, že historicky došlo k jakémusi rozpojení toho neziskového sektoru, té státní správy i toho byznys sektoru. A podařilo se nám v minulém volebním období dokončit nejen legislativu, ale spoustu projektů typu Bank ID, které se ukázaly jako funkční právě kvůli tomu, že tyto tři politická a státně-správní, neziskový sektor, ale i komerční sféra, spolupracovaly.

Takže tou naší ambicí, kdy na jednu stranu existuje Rada vlády pro RVIS, Rada vlády pro informační společnost, tak na druhou stranu, bude i tento board jakousi protiváhou třeba validace těch idejí a těch jednotlivých politik, které tato vláda bude prosazovat.

Takže já jsem za to velmi rád. Ostatně ta idea vznikla v souvislosti s kulatým stolem, kde byl pan premiér Petr Fiala, byl jsem tam já jako host, kde se tato potřeba výrazně ozývala z těch hostů, kteří tam právě byli, zástupci, řekněme, i těch velkých firem v oblasti digitálu, ale i z jiných oblastí jako je třeba auto-motiv, protože ta digitální transformace se týká společnosti jako celku.

Tedy toto je jakési i naplnění té potřeby, naplnění té vize vlády, jakým způsobem bychom měli při digitální transformaci spolupracovat.

Nikola Bukajová, Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR: Děkuji panu vicepremiérovi za zakončení té oficiální části tiskové konference a ještě máme pár minut, které bych ráda využila k prostoru pro vaše případné dotazy. Ano, prosím.

Ondřej Pražák, Česká televize: Dobrý den, chtěl by se zeptat, jestli tento tým bude i nějak reflektovat tu současnou situaci, válku na Ukrajině v nějakém dlouhodobějším horizontu, posilování nějaké kyberbezpečnosti České republiky? A pokud ano, tak je nějaký bod, kde v tomto ohledu Česko tlačí bota, nebo jsou nějaké mezery? Děkuju.    

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Já zareaguji. Samozřejmě ten cybersec nejen v momentě válečného konfliktu je podstatným tématem. Je to i jednou z priorit v té digitální agendě Evropské unie. Bude to i v našem předsednictví. Ostatně i Ondřej Filip z CZ.NIC se tímto velmi zabývá.

Na druhou stranu je tím partnerem samozřejmě NÚKIB, se kterým aktivně spolupracují jednotlivá ministerstva i já jakožto vicepremiér pro digitalizaci. A i ty zkušenosti, které třeba historicky se objevovaly, tak já jsem rád, že v tom týmu je kolega Havryluk, protože třeba řešení té krize i v oblasti tohoto válečného konfliktu, anebo skutečně ta pomoc těm lidem, kteří v tuto chvíli, většinou teda matky s dětmi, utíkají před válkou, má třeba velmi silnou stránku té faktické logistiky.

A jak víme, i v oblasti nebo v době té covidové krize nebo těch vln byl problém s přepravováním věcí z místa na místo, kde firmy, které se tím zabývají profesionálně, Alza je jednou z největších, umí přepravovat tisíce různých věcí, desetitisíce po celé České republice. Takže ty zkušenosti i v té oblasti, která třeba není a priori digitální, ale funguje na digitálním podkladu, jsou velmi cenné.

Určitě to bude tématem této skupiny a jak říkám, mělo by to fungovat na tom principu, že vy přicházíte s nějakou politikou, nikoliv legislativou, nějakého řešení, a právě ty zkušenosti, často jsou to lidé, řekněme, z konzultačních firem, tak jak jsem je jmenoval, tak tyto zkušenosti mají, řešily a bývají i partnery státu v nějakých dílčích řešeních na jednotlivých rezortech.

Nikola Bukajová, Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR: A jestli nemáte už další otázky, máte?  Nemáte, máte ještě.

Jan Sedlák, Lupa.cz: Dobrý den, já bych měl dotaz ohledně už nějakého formálnějšího uspořádání digitalizace. Konkrétně by mě zajímalo, jestli už máte třeba promyšlené kroky, zda si stáhnete tady na Úřad vlády agendu eGovermentu, například konkrétně z vnitra, a případně zda se chystáte slučovat státní IT podniky, tedy NAKIT a státní pokladnu?

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Tak forma té transformace byla i popsána v momentě, kdy se definovala pozice místopředsedy vlády pro digitalizaci. My bychom chtěli, aby skutečně fungovalo centrální, řekněme, kompetenční centrum, nikoliv vývojářské, kde by byl například hlavní architekt, který v tuto chvíli je pod Ministerstvem vnitra, a ta skupina expertů, která dokáže dodávat tu kompetenci i na jednotlivé úřady, ale zpracovávat i tu centrální strategii. Takže o tomto se uvažuje.

Já bych nehovořil úplně o „stáhnete“, ale ta transformace už je v plánu. Připravuje se potřebná legislativa a mělo by to zapadat nakonec do konceptu, kdy existuje, řekněme, to kompetenční centrum jako jedna entita. Druhá entita potom řeší jednotlivé datové sklady a zároveň ještě také ty centrální systémy, jako jsou registry, jako jsou identitní systémy, protože to je fakticky to jádro té české digitalizace, neboť tyto služby v tuto chvíli pod Ministerstvem vnitra jsou poskytovány všem rezortům v jejich systémech, jako je například identifikace.

Takže ta transformace je narýsovaná, my ji diskutujeme s partnery na jednotlivých rezortech a i tady pod Úřadem vlády bude ten transformační tým, který se touto fází bude zabývat. Chceme to udělat tak, aby to bylo efektivní, aby to bylo citlivé, aby byla zajištěna kontinuita té transformace. Myslím si, že už jsme o tom i informovali historicky, ale vyžaduje to třeba změnu legislativy a není to věc, která se stane ze dne na den.

Nikola Bukajová, Odbor Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci při Úřadu vlády ČR: Já děkuji, a pokud nemáte další dotazy, tak vám děkuji za vaši přízeň a za vaši účast a těším se na brzkou shledanou. Děkuju.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj: Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k představení Českého digitálního týmu místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše, 2. března 2022

Související zprávy