Tiskové konference

10. 3. 2011 17:45

Brífink po jednání koaličních lídrů ve formátu K9, 10. března 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání koaličních leaderů ve formátu K9. Vítám zde zástupce ODS, TOP 09 a VV. O úvodní slovo prosím premiéra a předsedu ODS Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, K9 jako formát definovaný koaliční smlouvou se dnes sešla, aby dále jednala o důchodové reformě. Myslím si, že tato informace není překvapivá. My jsme se rozhodli změnit některé původní parametry, které byly dohodnuty doposud s tím, že dvě koaliční strany byly ochotny respektovat a plnit a odhlasovat dohodu, která byla uzavřena v minulosti, ale jeden z koaličních partnerů přišel s požadavky na změny. Dohodli jsme se na následujících úpravách. Koalice nebude nadále prosazovat snížení odvodů na sociálním pojištění. Tím se sníží finanční nároky na kroky, které jsou spojeny s touto etapou reformy. Dohodli jsme se, že ty věci, které se týkají důchodového pilíře, že zůstanou na stejné úrovni, že budou provedeny parametrické změny v průběžném pilíři, jak bylo dohodnuto. Bude také zřízen fondový pilíř, jak bylo dohodnuto, s možností vyvedení 3 % z odvodů na sociálním pojištění s přidáním dvou procent. Tato část dohody zůstává nezměněna s tím, že tento výpadek příjmů bude kompenzován úpravami sazeb DPH, které budou provedeny následujícím způsobem. Od 1. ledna 2012 budou daňové sazby dvě, základní sazba ve výši 20 %, snížená daňová sazba ve výši 14 %. Od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH do jedné sazby 17,5 %, bez výjimek. Bude pouze tato jedna daňová sazba u DPH. Chci také říci, že jsem oznámil svým kolegům v K9, že navrhnu vládě ČR, aby s těmito návrhy spojenými s touto etapou reformy spojila hlasování o důvěře s tím, že se mi v tomto kroku dostalo plné podpory a souhlasu všech členů K9, kteří takto budou vystupovat i ve svých poslaneckých klubech. Nám v tuto chvíli ještě zbývá provést jenom dopočet výše sociálních kompenzací, protože ta čísla i z hlediska pohybů DPH, a tím pádem i inflačních tlaků, jsou jiná, než byla v té původní dohodě, kde se počítalo se základní sazbou 20 % a těmi výjimkami na základní potraviny. Do příštího týdne MPSV provede přesné propočty těchto nárůstů cen ve spotřebních koších s tím, že tímto způsobem bude potom i modifikována daňová sleva na dítě u daně z příjmu FO, která z tohoto důvodu bude nižší, než když jsme předpokládali tu základní sazbu ve výši 20 % a nad verifikací tohoto čísla se ještě sejde K9 s tím, že představitelé K9 v jednotlivých stranách tento návrh i projednají s kluby, ale jak jsem řekl, platí ta základní premisa, na které je shoda celé K9, tedy podpora mého návrhu, aby s hlasováním o těchto krocích reformy bylo spojeno hlasování o důvěře vládě. Takže tolik mé úvodní slovo a já bych dal nyní slovo panu ministru financí, prvnímu místopředsedovi TOP 09.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Ano, to je teď přesnější, a dovolte, abych při té příležitosti omluvil pana předsedu Schwarzenberga, který touto dobou se vrací z Bruselu, a proto nemohl být ani na K9 ani na této tiskové konferenci. Tou největší cenou dnešního odpoledne je nepochybně cena dohody, že se vládní koalice dohodla na konceptu, který provede reformu, a že to odhodlání je zdůrazněno také tím, že vláda s hlasováním o příslušných novelách zákonů spojí hlasování o své důvěře. Z tohoto hlediska mohu za TOP 09 říci, že jsme velice spokojeni, že realizaci důchodové reformy pokládáme za nezbytnou. Taková dohoda má vždy nějakou cenu pro všechny zúčastněné. Já nemohu říci, že bych byl nadšen, nebo že by mne nemrzelo, že nedojde alespoň k částečnému přesunu z přímých odvodů do spotřeby. Původní koncept počítal s tím, že zhruba o 20 miliard se sníží odvody, které souvisejí s cenou lidské práce, a o to více bude zdaněna spotřeba v podobě DPH, k tomu tedy nedojde. Já to nepokládám za krok vpřed, ale je to parametrická úprava, která neohrozí celkovou hodnotu reformy. Proto s tím souhlasíme a jsme přesvědčení, že s tím bude souhlasit i náš poslanecký klub a vyjadřujeme uspokojení, že koalice je připravena realizovat penzijní reformu.

Vít Bárta, ministr dopravy: Dámy a pánové. V prvé řadě mi dovolte, po dohodě s panem předsedou Johnem a Kristýnou Kočí za VV říci, že děkujeme koaličním partnerům za to, že jsme dále hledali shodu a my za tu shodu děkujeme. I když je zapotřebí říci, že když tu zaznívají, že jsou to ústupky naší straně, musím zdůraznit to, že i naše strana ustoupila, kupříkladu z 10 % sazby na potraviny. Jsme rádi, že se zachoval princip mezigenerační solidarity, ale velmi jsme rádi, že celkově reformu z tohoto hlediska konstruujeme tak, že celkové zvyšování DPH bude tedy výrazně nižší, než se předpokládalo. To znamená, že jaksi ty sociální dopady na občany budou menší. Zároveň považujeme za cenné to, že se znovu sejde K9 na to, až MPSV spočítá dopady na rodiny s dětmi z hlediska té nové konstrukce zvyšování DPH, takže i nad tímto principem si budeme hledat potvrzení toho, co je na stole. Z naší strany musím říci, že v úterý máme poslanecký klub, kde budeme muset tuto složitou dohodu obhájit a já pevně věřím tomu, že to, že jsme udělali tyto očistné kroky v rámci reformy, a kdybychom se omezili jen na ty základní principy důchodové reformy, bude v tom základním principiálním pojetí reformy pozitivně vnímáno. Co se týče toho vlastního sociálního dopadu, já myslím, že je dobré vyzdvihnout to, že jaksi protahujeme to adaptační období od 1. ledna 2012 a nikoliv od 1. 10. 2011. V každém případě, co je dobré zdůraznit, je to, že jsme na K9 debatovali, co tyto konkrétní změny, konkrétní škrty znamenají a je dobré říci, že je velmi pravděpodobné, že budu vyvolávat především z let 2013 potřebu hledání škrtů i mimo, řekněme, to, co teď jsme vnímali v tématu důchodové reformy. A i to považujeme za důležitý signál společnosti, že jestliže se o důchodové reformě do teď říkalo, že jaksi my politici si nechceme utahovat opasky, tak toto řešení, které je na stole, myslím, že na nás vytváří další tlak na hledání dalších úspor a efektivizování veřejné správy ve prospěch peněženek občanů a i to je dobrá zpráva.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše otázky.

Aktuálně.cz: Dobrý den, chci se zeptat, zda to prodloužení, že tedy nenastane ta změna DPH už od října, ale od ledna znamená, že jste si chtěli vytvořit větší prostor pro projednání ještě třeba i s opozicí? Jak toto projednávání bude dále probíhat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My jsme vždy deklarovali a jsme připraveni to dodržet, že ve chvíli, kdy dosáhneme koaliční shody, že jsme okamžitě připraveni jednat s představiteli demokratické opozice o krocích v důchodové reformě. My jsme nějak nezkrátili to období, po které chceme schválit například tyto změny DPH, pouze získáváme určitou časovou rezervu z hlediska lhůt. Současně my jsme u toho původního konceptu, kdy to mělo být k 1. 10., počítali s tím, že ten nad-výběr, který touto změnou v posledním čtvrtletí letošního roku by nebyl utracen, byl by celý přesunut do státních finančních aktiv ve prospěch účtu důchodové reformy. Tento krok prostě neproběhne, v tom účtu bude méně prostředků, ale nevidíme to jako nějak katastrofický důvod, čili bude to od prvního ledna 2012 a s představiteli demokratické opozice budeme jednat. Já ve chvíli, kdy budu mít možnost osobně jednat i s úřadujícím předsedou ČSSD, tak s ním budu chtít dohodnout i konkrétní časový harmonogram těchto jednání.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Jiří Táborský, Mediafax.

Mediafax: Já jenom dvě technické otázky, jestli už je odhad, jaký bude výnos z DPH takto upraveného? A jestli se bude nějak měnit seznam položek snížené sazby DPH?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsme šli v rámci té dohody cestou maximálního zjednodušení, to znamená, nebudeme přehazovat pro ten přechodný rok, kdy zůstanou dvě sazby DPH jednotlivými komoditami ze základní do snížené. Ten výnos bude na úrovni 26-27 miliard korun ročně. Zhruba podobný, o něco nižší, bude potom výnos při sjednocení DPH na jednu sazbu bez výjimek na úrovni 17,5 %. Ten rozdíl bude vykryt většími úsporami v rámci výdajů státních rozpočtů.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Petr Vašek, Česká televize.

ČT: Vypadá to, že důchodová reforma jako taková je dohodnutá, na ní se nic neměnilo, jestli jsem to pochopil. Pan prezident Klaus ale říká, že opravdovou reformou by bylo zavést nějaký minimální důchod a poté, aby si lidé spořili na stáří individuálně. Můžete říci, když už ta dohoda je opravdu dohodnuta, proč nešla vláda touto cestou? Možná pan premiér i ministr financí.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych chtěl v prvé řadě zdůraznit, že podoba reformy je dána dohodou tří koaličních stran: ODS, TOP 09 a VV. Je to tříčlenná koalice reprezentovaná voleným vedením tří stran. Není to nějaká čtyřkoalice nebo koalice ještě s někým jiným. My jsme přesvědčeni, že samozřejmě intelektuálně zajímavý koncept, který jste zmínil, je zajímavý, nicméně, není politicky vůbec průchodný, není ani legislativně možný vzhledem k nálezu Ústavního soudu. Paradoxně ÚS nařídil svým rozhodnutím, a my to musíme uvést do legislativy k 1. 10. letošního roku, že se princip zásluhovosti v průběžném systému musí prohloubit, nikoliv, že se má oslabit princip zásluhovosti a posílit solidarita, protože rovný důchod je vlastně nulová míra zásluhovosti, maximální míra solidarity, tak musíme tento stav respektovat a jakýkoliv krok k rovnému důchodu, pomíjím teď, že by byl ještě dražší ten přechodový model než model, o kterém mluvíme my, dramaticky v desítkách miliard korun, tak je v podstatě legislativně vyloučen a je to jenom intelektuálně zajímavý koncept, ale politicky nerealizovatelný.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Pokud jsem byl tázán, kromě těchto argumentů, které všechny platí, bych rád uvedl ještě jednu úvahu. Čistě liberální princip, který někdy zaznívá a četl jsem ho i v diskusi o penzijní reformě, snižte povinné odvody, nechť z toho je minimální důchod a nechť za ty snížené odvody si každý šetří, jak chce a stará se o své stáří ryze sám. To je z liberálního přístupu relativně správná úvaha. Fungovat může jedině tehdy, panuje-li pevná společenská dohoda, že si také za své chování ponese v tom stáří každý plnou odpovědnost. Že ten, kdo si šetřit nebude, a bude spotřebovávat, že si pak nebude chtít vyvzdorovat, aby se měl stejně dobře jako ten odpovědný. V okamžiku, kdy těch neodpovědných by bylo více, tak by si to po své politické reprezentaci pravděpodobně vyvzdorovali a tento koncept je z dlouhodobého hlediska relativně nebezpečný vůči těm odpovědným.

Vít Bárta, ministr dopravy: Promiňte, mně to nedá. Já myslím, že velmi podstatné je, že se tady z tohoto hlediska to, co nyní zaznívá, se opovažuji označit za klamný cíl. Já si myslím, že ta debata, jak jste to téma otevřel, je položena na tom, jestli existují principy, které jasně ohraničují důchodový projekt či nikoliv. Já jsem přesvědčen o tom, že to, jakým způsobem dnes ta debata proběhla, že opravdu, jestli zaznívalo jablka, hrušky, určitá šíře toho projektu, dnes jsme tento projekt velmi, a my za to děkujeme partnerům, jasně ohraničili a omezili. Druhý velmi zásadní morální princip, který se dnes dostal do důchodové reformy je to, že i na straně státu bude zapotřebí hledat větší úspory než doteď. Jinými slovy řečeno, i oba dva tyto principy vyčistili to, co doteď bylo tím širokým konsenzem, tou širší dohodou k reformě a kontury i principiální a filosofické tak, jak jsou takto dány na stůl, jsou podle nás srozumitelnější. A to, co já považuji, že je užitečné, po tom minulém pátku se opravdu plnohodnotně rozběhla debata k důchodové reformě a to, že teprve jaksi nyní je velmi ze široka debatováno o tom, jestli bude nebo nebude méně důchodců a tak dále, jsou věci, které považujeme za zásadní, že se stávají pro společnost srozumitelné.

HN: Dobrý den, vy jste vyčíslil ty výnosy na 26 miliard, což je výrazně méně, než jste předpokládali. Řekl jste, že nebudete požadovat snížení odvodů na sociálním pojištění, ale to pravděpodobně nebude stačit na to, abyste měli ty výnosy, které jste předpokládali. Mluvil jste velmi neurčitě o nějakém hledání dalších úspor, kolik budete muset najít a jestli víte kde? A pak bych se zeptal zástupců VV, uzavřeli jste už několikátou dohodu, až pan prezident napíše další článek, že se mu tahle nelíbí, otevřete zase tu debatu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu tím, že ty propočty, které jsou udělány, tak povedou skutečně k tomu, že i vzhledem k pohybu sazeb DPH, že bude podstatně vyšší tlak na sociální kompenzace. Jak v oblasti valorizace důchodů, tak v oblasti daňové slevy na dítě. Tam uspoříme jisté výdaje. Uspoříme vlastně 20 miliard korun tím, že nebude uplatněno snížení odvodů na sociálním pojištění. Takže tam vzniká prostor především v tom roce 2013, kdy bude zavedena jednotná sazba DPH ve výši 17,5 % bez výjimek. Tak vzniká prostor naleznout úspory ve výši zhruba 4-5 miliard korun. Což nepochybuji, když vezmu letošní rozpočet ve výši 1 150 miliard korun, tak v tom naleznout úspory typu 4 miliard bude úkol sice ne úplně banální, ale naprosto zvládnutelný.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: My jsme vděčni za každý článek, protože člověk si na něm uvědomuje, jestli něco lze nebo nelze na konstrukci reformy zlepšit. Ale předně, my jsme odpovědni svým voličům a našemu poslaneckému klubu. Všechny dohody, které my tady činíme, samozřejmě procházejí schválením poslaneckého klubu, a když dostáváme zpětnou vazbu od našich voličů, že nepovažují za dostatečně vyjednané věci z programu VV, tak znovu chceme vyjednávat. Tady bylo jasně řečeno, že příští schůzka K9 nebude schůzkou, na kterou my bychom přišli s novými návrhy. My půjdeme do poslaneckého klubu, kde jsme dostali nějaký mandát, a proto to jednání, já věřím, že jsme ho velmi naplnili, i mandát našich véčkařů. Takže to upozornění, že nebudou další nové návrhy, bereme na vědomí.

MfD: Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra, co říká tomu, že pan ministr financí za důchodovou reformu bojoval i tím nezvyklým způsobem, mystifikací s nahrávkou? Za druhé, všech stran, jak byste vysvětlili signatářům té petice za knihy, kterých je 100 000, že opravdu nejde knihy zvýhodnit?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já začnu tou první částí vašeho dotazu a pan ministr tento můj názor ode mne slyšel. Považuji tento způsob komunikace, řečeno s panem Vančurou, za poněkud nešťastný. Nicméně, obsah, důvod, zdůvodnění této mystifikace ponechávám zcela na panu ministrovi. K tomu nemám co dodat. Jak říkám, kromě té věty, že způsob komunikace s představiteli médií považuji za nešťastný. Co se týče těch jednotlivých sazeb, já musím zdůraznit, že ODS má jednotnou sazbu DPH bez výjimek v programu od roku 1998, čili v tuto chvíli více než 12 let. My děláme krok, který je zcela v souladu s naším programem, který nemůže nikoho překvapit, my jsme vždy říkali, že mimo jiné jedna sazba z DPH bez výjimek zamezuje obrovským daňovým únikům v některých sektorech služeb a ekonomiky. Takže my děláme to, co jsme vždy říkali, že chceme - jednu sazbu DPH.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já, jestli se smím k tomu vyjádřit, bylo by možné tu mystifikaci označit za nevinný žertík, kdy mi někdo skočil na špek. Kdyby nešlo o relativně vážnou věc. Když se sejde lobby hoteliérů, lobby těžařů, obchodníků a přemýšlejí, jak ovlivnit veřejné mínění, aby si na vládě vyvzdorovali nějakou výhodu pro své odvětví, tak je to vždy vážná věc a je dobré o tom vědět a já většinou děkuji novinám, že to nemusím zjišťovat, ale že se to v těch novinách dočtu. Když se sejde lobby šéfredaktorů, kteří mají nepochybně možnost ovlivnění veřejného mínění mnohem větší vliv než jakékoliv jiné profesní lobby privátních společností, tak je to ještě o něco vážnější věc a je dobré o tom vědět. Kdybych se zeptal pana šéfredaktora, libovolně kterého, zda to proběhlo, tak bych určitě dostal zcela správnou odpověď, tomu moc nevěřím. Když jsem použil té mystifikace, tak jsem se to dozvěděl i s celou řadou zajímavých podrobností. Žádný jiný záměr jsem neměl, než se to dozvědět. Neměl jsem záměr to zveřejnit. To, že to pánové zveřejnili, pokládám za správné, protože teď už to nevím jen já, ale teď všichni vědí, že se ta lobby sešla, aby se snažila vyvzdorovat si na vládě nějakou výhodu pro odvětví vydavatelství novin. To je vždy velmi cenná informace. Co se týče výjimky, ano, bylo obtížné vysvětlovat našim voličům, proč mají být ve snížené sazbě brambory a nikoliv knihy. V okamžiku, kdy nebude žádná výjimka, jsem přesvědčen, že to je vysvětlitelné a obhajitelné.

Právo: Já jsem se chtěl zeptat, jak si představujete dohodu s opozicí, říkali jste, že začnete ihned vyjednávat, ta zatím příliš nesouhlasí s tím konceptem. Chtěl jsem se zeptat zástupců VV, jestli budou chtít, aby ty zákony prošly ústavní většinou, jak jim to nakazuje jejich vnitřní referendum?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem již řekl, že my chceme a budeme jednat s opozicí, samozřejmě nezbytnou a první základní podmínkou pro tento krok byla dohoda na úrovni koalice. To je zjevné. Nemohli jsme začít s tímto jednáním dříve, než bude dohoda těchto tří koaličních stran. My vysvětlíme základní principy, vysvětlíme jednotlivá čísla a konkrétní propočty na veřejné finance, jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu. Vysvětlíme také motivace toho, proč děláme takové rozhodnutí a ne jiné rozhodnutí. Musím říci, že na základě toho, co vyznělo například od představitelů ČSSD, kteří byli silně proti povinnému fondovému pilíři, tak to, že tento systém je systém opt-outu, čil dobrovolného vystoupení z tohoto systému, tak mimo jiné, tak teď neříkám, že jsme to dělali, abychom vyšli vstříc ČSSD, ale de facto je to krok, který šel vstříc i názorům ČSSD. Určitě tady ten prostor bude obrovský, minimálně pro seznámení s těmito názory, a já považuji za klíčové, že i sociální demokracie dokáže pacifikovat některé extrémní hlasy, které znějí z jejího středu. Já musím říci, že například názor na znárodňování fondů, že byl okřiknut zevnitř sociální demokracie, považuji za velmi pozitivní signál pro českou politickou scénu.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já k těm referendům, co nám nakazuje. Tak referendum nás zavazuje vyjednávat s opozicí, což budeme dělat, budeme jim vysvětlovat, že jsme vyjednali maximálně citlivou důchodovou reformu v tom smyslu, že ten stát si nevzal ani o korunu více, než musí, dokonce bude muset šetřit a věříme, že i sociální demokracie bude chápat tu nutnost někde vzít peníze, protože žádný génius neřekl, odkud jinud vzít desítky miliard, a doufáme, že ta dohoda bude. Protože kdyby se po každých volbách měnily sazby DPH, byla by to tragédie. Budeme vyjednávat, budeme doufat v pochopení a budeme dokládat, že opravdu je to minimum peněz, které musíme vzít těm lidem, nám všem, které musíme dát na důchodovou reformu. Ani koruna navíc.

iDnes: Dobrý den, já bych se zeptal pana ministra financí, vy jste se dopoledne vyjádřil, že pokud by se koalice dohodla na úpravách DPH tak, že by ta sazba byla nižší než 20 %, mohlo by to být doprovázeno zvýšením daně u firem na 20 %, alespoň podle ČTK jste se tak měl vyjádřit. Bavili jste se o tom i na koaličním jednání? Je to na stole nebo není?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jsem naprosto nešťasten, že tohle přinesla agentura ČTK, to jsem byl ráno na Euro-breakfest a nic takového jsem tam neřekl. Pokud ano, pusťte ten záznam.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To byste překvapil sám sebe, pane ministře.

Miroslav Kalousek, ministr financí: To bych opravdu překvapil sám sebe. Já jsem za žádným účelem, včera jsem měl účel zcela jednoznačný, já jsem, pokud si vzpomínám, tak jsem řekl, že předpokládám, že diskuse bude o výši sazby DPH, pak bych si velmi přál, pokud by došlo ke změně, abych jako ministr financí, že bych si přál jednu sazbu bez jakýchkoliv výjimek, což je tedy velmi pozitivní výsledek tohoto jednání. A řekl jsem, že pokud bude nižší, potom nebude možné realizovat ono snížení odvodů na sociálním pojištění u zaměstnavatelů. Ale určitě jsem nemluvil o dani z příjmu PO.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat na časový plán dalších kroků této nové podoby reformy. Do kdy by to mělo být odpočítáno, kdy se znovu sejde K9 a zda teď už ten termín 1. října není na stole?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My některé ty změny, například změny v systému DPH a případných změn daně z příjmů fyzických osob, kde by se to týkalo daňové slevy na dítě, chceme mít připravené velice rychle, aby v průběhu jara byly do konce června schváleny v poslanecké sněmovně a poté mohl být dokončen legislativní proces tak, aby to bylo účinné od 1. ledna roku 2012. Chci zdůraznit, že sjednocení sazeb DPH na 17,5 % bude součástí tohoto návrhu zákona, nebude se novelizovat znovu, to již bude obsaženo. Tady bych použil analogii, když se schválila v roce 2007 změna snížení daně z příjmů PO, které vloni bylo 20 %, letos je 19 %, tak vlastně i ty konkrétní termíny snižování byly součástí tohoto zákona. Stejně analogicky budeme postupovat i u DPH.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já použiji pro přesnost legislativní termíny. Zákon se schválí letos, bude platný od 1. 1., vstoupí v účinnost 14-20 a 1. 1. 2013 u tohoto platného zákona vstoupí v účinnost ustanovení o 17,5.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední dvě otázky. Česká televize.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pardon, já ještě dodám, že ty věci, které se týkají průběžného důchodového systému, jsou již zapsány, tzv. malá důchodová reforma je schválená a věci, které se týkají této etapy důchodové reformy, budou také nejpozději do konce dubna připraveny v legislativní podobě.

ČT: Doplňující otázku, jak vysoké slevy na dani pro rodiny teď budou, když se bude zvyšovat nižší sazba DPH na 14 procent nikoliv na 20? Jestli jsem to správně pochopil, tak to nebude od 1. října, ale od prvního ledna. A pak bych měl dotaz na pana ministra Drábka, jestli stále počítá s valorizací důchodů již od 1. října či to tato dohoda změnila také od 1. ledna? Děkuji.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Velmi stručně, samozřejmě ta plánovaná sleva na dani se přizpůsobí tomu, jakým způsobem propočítáme dopad zvýšení cen vlivem těch dvou kroků v jednotlivých letech. Co se týká těch kompenzačních kroků, tak tím, že se uskuteční pohyby sazeb DPH jednak ve dvou krocích a jednak vždy k prvnímu lednu, tak vždy k 1. lednu budou prováděny standardním způsobem všechny valorizace, protože ty jsou nastaveny na přelom roku.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jenom připomenu, že při onom původním scénáři, že jde vše na 20 % kromě oněch 7 položek, byla vypočtena sleva na dani na dítě na 250 korun, tak si zkuste, já nechci říci konkrétní číslo, to chce propočíst konkrétní dopad na rodinu s dětmi, ale zkuste si zhruba odhadnout, kde to může být. Podle mého názoru se dostanete někam pod polovinu.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prostor pro poslední otázku, Mladá fronta.

MfD: Ještě doplňující otázku na pana ministra financí k té nahrávce. Jestliže neexistuje, jak je možné, že jste měl tak detailní informace při rozhovoru s naším panem šéfredaktorem o tom, co se na té schůzce dělo, co kdo řekl?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Měl jsem asi dvě či tři dobré informace od svého dobrého zdroje. Zajímavé, že některé podrobné informace mi řekl i pan šéfredaktor. Takže teď po tom rozhovoru jsem o něco chytřejší. Ale já nezveřejňuji soukromé rozhovory, to není mým zvykem, to zveřejnil pan šéfredaktor, já to respektuji, říkám, je to asi dobře, protože veřejnost to má vědět.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych ještě chtěl doplnit k tomu příplatku na dítě, jestliže se sníží na polovinu, znamená to, že dopad tohoto DPH je poloviční proti tomu původnímu konceptu, neboli podařilo se vyjednat snížení dopadů na rodiny s dětmi, ale na všechny občany ČR. To se vypočítá a bude na příští schůzce K9.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych jenom předběžný odhad, řekl bych, že to nebudou stokoruny, ale nebyl bych překvapen, že by to skončilo prostě ve dvojciferném čísle na měsíc zvýšení této slevy na dani pro dítě. My to považujeme za rozumný kompromis s tím, že my považujeme za klíčové a hodnotíme to jako úspěšný krok pro ODS, že se podařilo dosáhnout shody na jedné jediné sazbě DPH, bez jakýchkoliv výjimek.

Vít Bárta, ministr dopravy: Já si dovolím jen vysvětlit. Tím, že jdeme v některých složitějších krocích, co se týče vývoje DPH, tak my jsme rádi, že je shoda na tom, že ministerstvo práce propočítá dopady tohoto konkrétního zvýšení DPH a od tohoto propočtu se stanoví to, jakým způsobem budeme valorizovat dopady zvýšení DPH na rodiny s dětmi. O tom je příští K9 a já si myslím, že ten propočet z tohoto hlediska je to zásadní, co je zapotřebí představit i veřejnosti a ukázat, jak tu zaznělo v posledních dnech a týdnech, že je zapotřebí o důchodové reformě hovořit, prezentovat ji. Já jsem přesvědčen, že toto je jeden z principiálně nejzásadnějších bodů, o kterých je zapotřebí veřejnost přesvědčit, že opravdu provedeme plnou valorizaci dopadů zvýšení DPH pro rodiny s dětmi. Toto je princip, který nás čeká tak, jak bude spočítán, jak bude prezentován.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já bych to doplnil, pro pracující rodiny s dětmi.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme za pozornost. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Brífink po jednání koaličních lídrů ve formátu K-9, 10. března 2011

Související zprávy