Aktuálně

18. 11. 2011 17:08

OECD podporuje vládní reformy

Generální tajemník OECD Ángel Gurría podpořil reformní úsilí koaliční vlády premiéra Petra Nečase. Během své návštěvy České republiky předal předsedovi vlády Ekonomický přehled České republiky za rok 2011.

Ve svých analýzách OECD pravidelně hodnotí stav národních ekonomik, analyzuje vládní hospodářskou politiku a nabízí doporučení pro další reformy.

Nahrává se přehrávač videa ...

Posilujte konkurenceschopnost

OECD doporučuje české vládě, aby dál pokračovala ve svých reformách. Jde zejména o snahu posílit konkurenceschopnost a dlouhodobý růst. Organizace chválí také dosavadní cíle vlády zlepšit podnikatelské prostředí, posílit systém vzdělávání, podpořit inovace a reformovat důchodový, sociální a zdravotní systém.

Vítá zejména Strategii konkurenceschopnosti, kterou nedávno schválila vláda. Dokument reaguje na současnou situaci a nabízí komplexní přístup ke strukturálním reformám. Podle Ángela Gurríi pomůže České republice také při přechodu k inovativní ekonomice založené na úsporách energie. „Snad nám dovolíte si ji vypůjčit, abychom mohli radit jiným zemím,“ uvedl generální tajemník na tiskové konferenci.

Zvýšení ratingu ČR prospívá

Ángel Gurría ocenil nedávné zvýšení ratingu České republiky. „Dnes se to počítá dvakrát. Jdete nahoru a jdete správnou cestou,“ uvedl generální tajemník. Upozornil také, že toto zvýšení způsobilo lepší zpřístupnění tuzemského trhu. „Všichni si toho všímají. Trhy jdou dolů a vaše hodnocení nahoru. I tyto vlivy se přenášejí a je třeba je brát v úvahu,“dodal.

Zpráva zároveň varuje před zpomalováním oživení české ekonomiky kvůli vysokému podílu exportu v domácím hospodářství. Organizace právě z toho důvodu doporučuje co nejrychlejší zavedení reforem, které mají přispět nejen k ekonomickému růstu, ale i zvýšit odolnost vůči ekonomickým turbulencím.

Česká republika jakožto malá, otevřená, silně integrovaná s ekonomikami EU, je velmi citlivá na rizika zpomalení globálního ekonomického růstu a zejména na rizika spojená s aktuálním vývojem v EU a dluhovou krizí v eurozóně. To vše se promítá do vývoje fiskální pozice a rozpočtová konsolidace se tak stává naší hlavní výzvou,“ řekl český premiér Petr Nečas.

Schodek rozpočtu stále klesá, i při poklesu ekonomiky

Deficit státního rozpočtu by bez konsolidace veřejných financí neklesl pod pět procent hrubého domácího produktu, uvádí zpráva OECD s tím, že by navíc došlo ke zhoršení dynamiky dluhu. Schodek českého veřejného rozpočtu byl v roce 2010 nakonec ještě nižší než předpovídaly odhady, a to 4,8 procenta HDP. České republice se podařilo snížit náklady na dluhovou službu a administrativní výdaje.

Díky vládním opatřením by se letos měl schodek ustálit na 3,7 procentech HDP. V roce 2012 by mělo dojít k dalšímu poklesu na 3,4 procenta HDP, a to i při očekávaném snížení tempa růstu hrubého domácího produktu na 1,6 procenta.OECD chválí vládní reformy

OECD schvaluje důchodovou reformu

Důchodový systém dobře chrání před chudobou v důchodovém věku, není však příliš diverzifikovaný. Zavedení nového dobrovolného příspěvkově definovaného pilíře, je krok správným směrem,“ uvádí OECD.

Organizace vyzdvihuje také zvýšení věku odchodu do starobního důchodu. Zásadně totiž vylepšuje udržitelnost systému a posiluje vazbu mezi dávkami a odvody. Zvyšování důchodového věku navíc zachová konstantní očekávanou střední délku dožití při odchodu do důchodu na úrovni dvaceti let i po roce 2030, říká zpráva.

Systém zdravotnictví je funkční

Také systém zdravotnictví v Česku hodnotí organizace vcelku pozitivně. Je podle ní funkční, přesto je zde ale prostor pro další zlepšování. Kritizuje například nadbytečné kapacity nemocničních lůžek, které by bylo vhodné snížit. Efektivitu poskytování zdravotní péče má zvýšit také nový úhradový systém DRG či digitalizace dokumentace pacientů.


Hlavní závěry a doporučení OECD

 • Podle OECD by bez konsolidace v letech 2010 a 2011 zůstal deficit nad úrovní 5 % HDP a vedl by ke zhoršení dynamiky dluhu. Deficit v roce 2010 ale činil 4,8 % HDP, což byl lepší výsledek než původní záměr, a to především díky nižším nákladům na dluhovou službu a administrativním výdajům.
 • Ukazatele kapitálové přiměřenosti i likvidity jsou i nadále uspokojivé a nedávné zátěžové testy provedené ČNB potvrdily odolnost vůči silným negativním šokům. OECD si všímá, že agentura Standard and Poor’s v srpnu zvýšila úvěrový rating ČR o dva stupně na AA- (což pomohlo snížit výše zmíněné náklady na dluhovou službu).
Reforma důchodů
 • OECD potvrzuje obecně dobrý směr změn v důchodovém systému, zároveň ale zdůrazňuje důležitost zajištění adekvátního financování transformace systému.
 • Dle názoru OECD dřívější zvýšení zákonem stanoveného důchodového věku, změny valorizace a další změny zásadně vylepšují udržitelnost veřejného systému a posilují vazbu mezi dávkami a odvody. Zvyšování důchodového věku navíc zachová konstantní očekávanou střední délku dožití při odchodu do důchodu na úrovni 20 let i po roce 2030.
Reforma zdravotnictví
 • Analýza OECD poukazuje na značný potenciál ČR ve zlepšení střední délky života zlepšením zdravotní péče. Využití potenciálních přínosů v důsledku vyšší hospodárnosti zdravotnického systému by rovněž mohlo vést ke značným úsporám. Systém zdravotní péče podle hodnocení funguje celkem dobře, avšak stále existuje prostor pro zlepšení. Jde například o snížení nadbytečných kapacit zejména v nemocnicích, zavedení systému úhrad DRG a digitalizace dokumentace.
 • Generická preskripce a pozitivní seznamy léčiv by měly přinést úspory v oblasti rostoucích výdajů na léky. OECD oceňuje, že ČR plánuje vyloučit některé nadstandardní služby z balíčků hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Průhlednější veřejné zakázky
 • Podle OECD novela stávajícího zákona o veřejných zakázkách navrhuje významné změny – především snížení limitů pro výběrová řízení, nové organizační postupy a zvýšení transparentnosti celého procesu. Tyto plány by měly být implementovány co nejdříve, a to společně s návrhy na zavedení centralizace státních nákupů.
 • Pokrok při implementaci Protikorupční strategie může hrát důležitou roli při zvyšování efektivity veřejných zakázek, což by potenciálně vedlo k rozsáhlým úsporám.
Strategie konkurenceschopnosti
 • Vládní Strategie konkurenceschopnosti reaguje na střednědobé problémy, což OECD oceňuje. Tato strategie dle OECD nabízí komplexní přístup ke strukturálním reformám se zapojením celé státní správy.
 • OECD pozitivně hodnotí, že v každé oblasti Strategie bylo vytvořeno tři až šest návrhů konkrétních projektů s jasnými cíli, časovými harmonogramy, odpovědnými institucemi a hodnotícími kritérii.
 • Jednotlivé oblasti Strategie korespondují s mnoha doporučeními OECD z posledních let.
 • Podle OECD je zde snaha o konzistentnost Strategie konkurenceschopnosti s ostatními existujícími strategiemi.
Pracovní trh

Podle OECD došlo v poslední době k některým zlepšením, která zlepšují flexibilitu ekonomického prostředí. Jde například o:

 • Zvýšení flexibility trhu práce díly novelizaci zákoníku práce z roku 2007 a postupný přesun ze zdanění práce na zdanění spotřeby.
 • OECD si všímá a pozitivně hodnotí jednotného kontaktního místa pro získávání informací a vyřizování formalit Czech Point.
Spolupráce s NERV
 • Jako chvályhodnou praxi označuje OECD projednávání otázek strukturálních politik vlády s Národní ekonomickou radou vlády (NERV)
 • NERV podle OECD přišel s mnoha hospodářsko-politickými podklady, které se zabývají různými aspekty české ekonomiky a byly využity pro důležitá politická rozhodnutí vlády, zároveň stimulovaly širší veřejnou diskusi.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Odkazy

Souhrn a informace o Ekonomickém přehledu ČR 2011 v angličtině na stránkách OECD.

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie