Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Představujeme

11. 5. 2018 14:02

Společné století

Úřad vlády ČR se aktivně zapojuje do oslav stého výročí vzniku Československa. V roce 2018 zpřístupňuje své historické budovy veřejnosti podstatně častěji než v minulých letech. Kromě toho uspořádá také řadu doprovodných akcí s tematikou jubilejního roku. Úřad rovnež pokračuje ve vzdělávacích aktivitách pro žáky základních a středních škol.

Společné století

Dny otevřených dveří

Společné století

 • Kramářova vila
  Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku interiérů i zahrady  vily prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře (1860–1937), doprovázenou odborným výkladem historiků. Seznámí se s historií i současností objektu a také s životem prvních majitelů, Karla Kramáře a jeho manželky Naděždy. Vila tvoří bezesporu nepřehlédnutelnou dominantu letenského panoramatu. Byla postavena podle projektu architekta Friedricha Ohmanna v letech 1911–1915 v novobarokním stylu doplněném secesními prvky. Budova o rozloze 700 m2 měla po své dostavbě celkem 56 místností. Vedle soukromých ložnic a pracoven zde bylo několik jídelen, salonů, hal, hostinských pokojů a kulečníkový sál. Dnes slouží k reprezentačním účelům a jako rezidence českých premiérů. 
  Kdy: každou první sobotu - duben až říjen, v neděli 20. května v rámci festivalu Open House, o státních svátcích v pátek 6. července a v sobotu 17. listopadu
  Kde: Gogolova 212/1, Praha 1
   
 • ​Benešova vila
  Benešova vila byla vystavěna v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Úřad vlády ji letos na základě memoranda o spolupráci s Národním muzeem otevírá pravidelně každý  týden od pátku do neděle. Pátek je vyhrazen školním exkurzím. Návštěvníci si prohlédnou nejen reprezentativní a obytné místnosti vily, ale také její exteriér, který vyniká především díky typické fasádě navrácené do původní podoby z let, kdy vilu manželé Benešovi obývali. Součástí prohlídky, kterou odborně zajišťují pracovníci Národního muzea, je také procházka přilehlým parkem, jenž je jedním z mála dochovaných zahradních komplexů ze třicátých let 20. století na českém území.
  Kdy: každý pátek, sobota a neděle – duben až říjen
  Kde: Dr. E. Beneše 201,  Sezimovo Ústí I
   
 • Hrzánský palác
  Hrzánský palác je součástí řadové zástavby na jižní straně Loretánské ulice při hraně hradčanského ostrohu. Široké veřejnosti se otevírá jen při slavnostních příležitostech. Kromě nádherných interiérů si návštěvníci mohou prohlédnout také stálé výstavy Symboly republiky a Můj stát anebo si užít jedinečný výhled na panorama Prahy z terasy paláce, který si oblíbil i Tomáš Garrigue Masaryk, jenž bydlel s rodinou mezi lety 1894–1896 v Hrzánském paláci v jednom z tehdejších nájemních bytů. Objekt, jehož přesná data stavby ani architekt nejsou známi, stojí na místě původně gotického domu a patří k nejstarším stavbám na Hradčanech. V současnosti slouží k reprezentačním účelům Úřadu vlády, konají se zde také významné konference a další akce. 
  Kdy: 8. května 2018, 27. a 28. října 2018
  Kde: Loretánská 177/9, Praha 1
   
 • Lichtenštejnský palác
  Reprezentativní palác na Malé Straně otevírá Úřad vlády ČR široké veřejnosti jen při mimořádných příležitostech. Návštěvníci se mohou těšit na honosný interiér paláce, jehož historie sahá nejméně do pooloviny 16. století a který v současnosti slouží k pořádání konferencí, protokolárních akcí a v neposlední řadě jako prostor určený státním delegacím a návštěvám. V minulosti objekt obýval například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.
  Kdy: 5. července 2018, 28. září 2018, 27. a 28. října 2018
  Kde: U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1

Výstavy

Společné století

 • Čtyřdílný výstavní cyklus připomínající letošní významná výročí
  Úřad vlády ČR připravil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů jako připomínku významných historických výročí letošního roku čtyřdílnou výstavu. V březnu odstartovala cyklus první etapa s názvem Únor 1948. Následovat bude připomenutí Pražského jara 1968 a v srpnu téma okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy (21. 8. 1968). Závěrečná etapa výstavy  bude věnována  mnichovským událostem roku 1938.
  Cykly: Únor 1948, Pražské jaro 1968, Okupace Československa, Mnichov 1938
  Kdy: březen až říjen 2018
  Kde: Lichtenštejnský palác​, U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1
   
 • Výstava Můj stát
  Je určena především žákům základních škol, kteří ji mohou ve školní skupině navštívit každou středu. Dosud ji vidělo přes 5 000 žáků základních škol a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ji zařadilo mezi doporučené vzdělávací programy. Pro středoškoláky připravil Úřad vlády ČR v Hrzánském paláci také interaktivní semináře a přednášky, při kterých mohou studenti debatovat o vládě ČR, národnostních menšinách, EU a dalších společensko-politických tématech přímo s odborníky z Úřadu vlády ČR.
  Kdy: každou středu
  Kde: Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1
   
 • Pod sokolskými prapory
  Základem výstavy budou velkoformátové fotografie historických sokolských praporů, jejichž nositelé byli spolutvůrci významných etap našich dějin. Soudobou atmosféru umocní fotografie historických událostí doplněné o vysvětlující texty. Celá expozice tak připomene mimo jiné skutečnost, že sokolská organizace byla celkem třikrát zakázána, a to vždy v okamžicích, kdy se znelíbily ryze demokratické a svobodomyslné principy, na nichž byla vybudována.
  Kdy: 21. června – 20. července 2018
  Kde: Lichtenštejnský palác​, U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1

Konference

Společné století

 • Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí pražského jara 1968
  Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 50. výročí pražského jara 1968, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR společně s Úřadem vlády ČR. Konference je jedním z projektů, kterým Úřad vlády ČR podporuje připomenutí významných výročí a události roku 1968, tzv. pražského jara, kdy tento pokus o demokratizaci společnosti byl ukončen invazí vojsk Varšavské smlouvy. Na konferenci vystoupil s projevem také vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.
  Kdy: 13.–15. června 2018
  Kde: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1

 • Mezinárodní vědecká konference 1918 – starý svět je mrtev, ať žije nový?
  Mezinárodní vědecká konference 1918 – starý svět je mrtev, ať žije nový?, kterou pořádá Vojenský historický ústav společně s Úřadem vlády ČR. Konference se koná u příležitosti připomenutí uplynutí sta let od konce první světové války a stoletého výročí vzniku samostatného československého státu.
  Kdy: 18.–19. září 2018
  Kde: Lichtenštejnský palác​, U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1
 • Mezinárodní konference Proměny elit v první polovině 20. století
  Mezinárodní konference Proměny elit v první polovině 20. století, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů, Vídeňská univerzita a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy společně s Úřadem vlády ČR. Na konferenci bude analyzován proces ztrát politického a hospodářského vlivu starých aristokratických elit a obsazování uvolněného prostoru elitami novými. 
  Kdy: 11.–12. října 2018
  Kde: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů​ 506/4, Praha 1

 

Více informací o dalších akcích v rámci oslav sto let od vzniku samostatného československého státu naleznete na https://spolecnestoleti.cz/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie