Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Představujeme

31. 5. 2020 11:23

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Vláda rozhodla 25. května 2020 o zřízení funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády a s účinností od 1. června 2020 do ní jmenovala prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce patří vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Vzdělání a získané tituly:

 • 2007 Profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie – Univerzita obrany, Brno
 • 2003 Atestace 1. stupně – mikrobiologie
 • 1999 PhD. - epidemiologie Vojenská lékařská akademie
 • 1998 Specializace – veřejné zdravotnictví – ŠVZ IPVZ Praha    
 • 1996 Docent epidemiologie – Vojenská lékařská akademie
 • 1995 Nástavbová specializace – epidemiologie
 • 1994-1994 Certificate in Hospital Management International – University of Birmingham (U.K.)
 • 1994 Kandidát věd - CSc. - epidemiologie
 • 1991 Atestace 1. stupně – hygiena a epidemiologie 
 • 1982–1988 LF UK Hradec Králové a Vojenský lékařský výzkumný a vzdělávací ústav – všeobecné lékařství - MUDr.
 • 1978–1982 Gymnázium Pardubice – matematicko-fyzikální zaměření
 • 1970–1978 ZŠ Pardubice Svítkov

Praxe:

 • 1. března 2017–1. června 2020 Náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
 • 2016–2017 Poradce ministra, MZ
 • 2013– Profesor, Karlova Univerzita Praha, LF Hradec Králové
 • 2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
 • 2006–2009 Vedoucí katedry epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
 • 2004–2009 Děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
 • 2002–2004 Rektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1998–2003 Vedoucí Katedry managementu a vojenské farmacie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1997–2002 Prorektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1995–1997 Vedoucí epidemiologické skupiny, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1990–1995 Asistent, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1988–1990 Lékař na specializační přípravě, Vojenská nemocnice Plzeň a FN Hradec Králové

Ceny:

 • 1993 Prince Charles Scholarship UK
 • 1994 British Council Fellowship
 • 1998 Medaile AČR III. stupně
 • 2003 Medaile Ministra obrany za službu v zahraničí
 • 2003 Medaile AČR II. stupně
 • 2003 Záslužný kříž Ministra obrany III. stupně
 • 2004 Bronzová medaile LFUK Hradec Králové
 • 2004 Medaile Faf UK Hradec Králové
 • 2004 Medaile Univerzity Pardubice
 • 2007 Kredbova cena za nejlepší publikaci v infekčních nemocem
 • 2009 Cena za nejlepší poster a orální prezentaci Europediatrics (Moskva 2009)
 • 2010 Kredbova cena za druhou nejlepší publikaci v infekčních nemocem
 • 2010 Cena ČLS JEP za nejlepší původní publikaci
 • 2014 Medaile ČLS JEP
 • 2015 Cena ČLS JEP za nejlepší původní publikaci
 • 2015 Kredbova cena za nejlepší publikaci v infekčních nemocem
 • 2015 Stříbrna medaile LFUK Hradec Králové
 • 2016 Medaile Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC)
 • 2016 Manažer roku: odvětví zdravotnictví
 • 2018 Čestný člen Slovenské pediatrické společnosti

Členství v českých odborných společnostech a agenturách

 • Společnost infekčního lékařství (SIL),  ČLS JEP
 • Česká vakcinologická společnost, ČLS JEP - předseda
 • Česká společnost epidemiologie a mikrobiologie, ČLS JEP
 • AZV – předseda panelu 9

Členství v českých poradních sborech, komisích a dozorčích orgánech

 • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
 • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové problematiky – zastupující člen
 • Vzdělávací rada lékařů
 • Vzdělávací rada farmaceutů
 • Vzdělávací rada zubních lékařů
 • Pracovní skupina MZ pro reformu primární péče – předseda
 • Pracovní skupina MZ pro rehabilitační péči – předseda
 • Komise pro leteckou záchranou službu – předseda
 • Komise pro reformu lékárenství – předseda
 • Meziresortní komise pro kontrolu tabáku a toxikomanií (KOTA) – předseda
 • Komise pro urgentní péči a LPS – předseda
 • Komise pro paliativní péči
 • Komise pro dlouhodobou péči
 • Řídící výbor psychiatrické reformy
 • Komise pro zdravotně sociální pomezí
 • Dozorčí rada Vojenské zdravotní pojišťovny
 • Dozorčí rada Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

Členství v mezinárodní odborných společnostech, poradních sborech a komisích

 • Mezinárodní společnost infekčních onemocnění (ISID)
 • Evropská společnost Klinické mikrobiologie a infekčních chorob (ESCMID)
 • ESCMID EVASCG - tajemník
 • Birmingham Alumni Organisation – absolventská organizace Univerzity Birmingham
 • Evropská společnost dětských infekčních chorob - ESPID
 • Středoevropská skupina pro očkování - CEVAG: zvolený předseda (- 2019)
 • Evropská vědecká skupina pro očkování: ESWI – člen boardu ředitelů
 • Evropská imunizační komise: ETAGE WHO (člen)
 • Management Board ECDC Stockholm (-2016)

Členství v českých a zahraničních redakčních a edičních radách

 • Scan
 • Medicína Hlavy a krku
 • Vojenské zdravotnické listy
 • Vakcinologie (šéfredaktor)
 • Vaccine
 • Infectious Disease
 • Acta Medica
 • Acta medicinae
 • Journal of Applied Biomedicine

Oponent časopisů

 • The Lancet
 • Vaccine
 • International Journal of Infectious Diseases
 • International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
 • Wiener Medizinische Wochenschrift
 • Expert review of vaccines
 • BMJ
 • Adis

Vědecké rady

 • FVZ UO Hradec Králové
 • 1.LFUK Praha
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Státní zdravotní ústav
 • AZV

Znalosti, dovednosti, bezpečnostní prověrka

 • MS Office (Word, Powerpoint, Excell) základy programování Dbase, PC fand, EPI info
 • Řidičský průkaz skupiny B,
 • Jazyková znalost: ruština: pokročilý, němčina: střední, angličtina: zkouška Stanag stupeň 3333, francouzština: základní
 • Bezpečnostní prověrka: 1999-2016 stupeň Tajné, nyní Vyhrazené.
 • Plukovník ve výslužbě.
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru epidemiologie.

Vybrané publikační indikátory

IF publikovaných prací: 0,155 – 45,217, 85 publikací ve WoS, citace podle SCI (WoS): 2632,  H-Index: 23, 6x publikace The Lancet (4x první autor)

Vybrané publikace:

 1. Prymula R, Bergsaker MR,  Esposito S, Gothefors L, Man S., Snegova N. and others: Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine versus one dose of monovalent varicella vaccine: a multicentre, observer-blind, randomised, controlled trial. The Lancet, 2014, Vol. 383, No. 9925, p1313–1324. (IF=45.217)
 1. PRYMULA R, HABIB A, FRANÇOIS N, BORYS D, SCHUERMAN, L. Immunological memory and nasopharyngeal carriage in 4-year-old children previously primed and boosted with 10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) with or without concomitant prophylactic paracetamol. Vaccine. 2013 Feb 5. doi:pii: S0264-410X(13)00112-6. 10.1016/j.vaccine.2013.01.044. [Epub ahead of print] (IF=3.766)
 2. VESIKARI T, ESPOSITO S, PRYMULA R, YPMA E, KOHL I, TONEATTO D, DULL P, KIMURA A ; for the EU Meningococcal B Infant Vaccine Study group.Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet. 2013, Mar 9, 381, 825-835. (IF=38.278)
 3. GOSSGER N, SNAPE MD, YU LM, FINN A, BONA G, ESPOSITO S, PRINCIPI N, DIEZ-DOMINGO J, SOKAL E, BECKER B, KIENINGER D, PRYMULA R, DULL P, YPMA E, TONEATTO D, KIMURA A, POLLARD AJ; European MenB Vaccine Study Group. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA. 2012 Feb 8;307(6):573-82. doi: 10.1001/jama 2012.85. (IF=30.026)
 4. Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R, Zemlickova H, Vackova M, Smetana J, Lommel P, Kaliskova E, Borys D, Schuerman L. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials.Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1339-50. (IF=30.758)
 1. Prymula R, Kriz P, Kaliskova E, Pascal T, Poolman J, Schuerman L. Effect of vaccination with pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to Haemophilus influenzae-derived protein D on nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and H. influenzae in children under 2 years of age.Vaccine. 2009 Dec 10;28(1):71-8.  (IF=3.616)
 1. Vesikari T, Karvonen A, Prymula R, Schuster V, Tejedor JC, Cohen R, Meurice F, Han HH, Damaso S, Bouckenooghe A. Efficacy of human rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis during the first 2 years of life in European infants: randomised, double-blind controlled study. Lancet. 2007 Nov 24;370(9601):1757-63. (IF=27,8)
 1. Prymula R, Peeters P, Chrobok V, Kriz P, Novakova E, Kaliskova E, Kohl I, Lommel P, Poolman J, Prieels JP, Schuerman L. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet. 2006 Mar 4;367(9512):740-8. (IF=27,8)
 1. POVEY M, OUZAMA H, …, PRYMULA R.  Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-vaccine or one dose of monovalent varicella vaccine: 10-years follow-up of a phase 3 multicentre, observer blind, randomized, controlled trial. Lancet Infectious Diseases, 2019, 19, 3: 287-297. (IF=25,1)
 1. Clayes C, Zaman K, Dhaibo H, …, PRYMULA R. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6-35 months: a multinational randomized trial across five influenza seasons. LANCET CHILD & ADOLESCENT HEALTH, 2018, 2, 5: 338-349.

Monografie

 1. Busse R., Peter Struk P., Marshall T., Prymula R., Petrakova A., Wendy Wisbaum. Health care Systems in transition: Czech Republic. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2000, pp. 68.
 2. Prymula R a kol: Biologický a chemický terorismus, 1. vyd., Praha, Grada, 2002. 150 s., ISBN 80-247-0288-6.
 3. Prymula R, Špliňo M: SARS Syndrom akutního respiračního selhání, 1. vyd., Praha, Grada, 2005, 144 s. ISBN 80-247-1550-3

7x VŠ skripta (Vojenská lékařská akademie a Univerzita Hradec Králové)

Granty a klinické studie

Autor excelentního výsledku z HK 2014 (za léta 2009-2013) podle RVVI

Granty podle Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

EG15_019/0004711 Název projektu: Vývoj gastroretentivní formy selenu a jodu v nápoji a tabletě, úprava elektrolytové rovnováhy, Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: AQM s.r.o., Řešitel: PharmDr. Milan Krajíček, Období řešení projektu: 2015 - 2019

GA15-11776S Název projektu: Racionální design nových immunomodulátorů - potenciálních adjuvans pro vakcíny - na bázi ligandů TLR4, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Řešitel: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Období řešení projektu: 2015 - 2017

IZ2403 Název projektu: Zdravotnický systém,jeho komponenty,funkce a kritéria (na základě zahraničních zkušeností) - rešeršní studie, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: MUDr. Roman Prymula, Období řešení projektu: 1994 - 1994

IZ4076 Název projektu: Vytvoření sítě vzdělávacích center zdravotnického managementu v ČR., Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc.MUDr. Roman Prymula, CS., Období řešení projektu: 1997 - 1999

ME 295 Název projektu: Komplexní model vzdělávání ve zdravotnickém managementu, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1998 - 2000

MO66021299109 Název projektu: NBC-Návrh integrovaného monitorování, diagnostiky a NBC ochrany - integrace postupů NATO v AČR a standardizace metodik s NATO., Poskytovatel: MO0 - Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc., MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1999 - 2000

NO6393 Název projektu: Analýza nákladů a užitků péče u pacientů s chronickým selháním ledvin., Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc.MUDr. Roman Prymula, CS., Období řešení projektu: 2000 - 2002

ROVLA13000059 Název projektu: HEPATITIS-Studie postexpozičního očkování příslušníků Armády České republiky protihepatitidě A očkovací látkou Havrix v průběhu let 1994-1995, Poskytovatel: MO0 - Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany, Řešitel: MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1994 - 1995

Klinické studie

41x hlavní zkoušející v klinických studiích pediatrických vakcín

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie