Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

9. 7. 2007 13:38

Schůze vlády ČR 11. července 2007

Ve středu 11. července 2007 zasedá vláda České republiky v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, od 9.00 hod.

Bude projednávat mj. následující body: Informační zpráva k plnění programových cílů vlády ČR do roku 2010, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015 a Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ v roce 2006.
Dále bude vládu mj. informovat ministryně obrany Vlasta Parkanová o průběžném stavu realizace projektu Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními a místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík o vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky za období 2004 – 2006.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
14.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty