Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

8. 6. 2011 19:45

Schůze vlády ČR, TK po 22 hod.

Členové vlády ve středu 8. června 2011 projednají mimo jiné: 

  • Návrh zákona o Pozemkovém fondu České republiky; Předkládá: ministr zemědělství;
  • Návrh na změnu systemizace příslušníků a navýšení počtu občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR na rok 2011 včetně navýšení objemu prostředků na služební příjmy a platy a návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby ČR na rok 2012 včetně stanovení objemu prostředků na služební příjmy; Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády;
  • Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010; Předkládá: předseda vlády;
  • Návrh usnesení vlády ČR ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona o veřejných zakázkách na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu; Předkládá: ministr financí.

Fototermín cca 19:40
Čas tiskové konference cca 22 hodin.

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2860
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X