Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

18. 9. 2007 13:24

Jednání vlády ČR 19. září 2007

Vláda České republiky se sejde na svém pravidelném zasedání zítra, ve středu 19. září 2007, od 9.00 hod.

Na programu jednání vlády jsou mj. následující body: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace, Návrh rozpočtu SFDI na rok 2008, Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013, Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008, Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami bytového domu a Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz v odkazu Programy jednání vlády.
Jednání vlády bude v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

8.55 hod. – fototermín
Tisková konference bude po ukončení jednání vlády ČR (předpokládá se ve 12.00 hod.).
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty