Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 2. 2022 9:42

AKTUALIZOVÁNO 2. února 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00

Upozorňujeme, že dnešní jednání vlády se vzhledem k probíhající schůzi Poslanecké sněmovny uskuteční mimořádně v prostorách Poslanecké sněmovny, kde následně proběhne i tisková konference.

Vláda se bude zabývat novelou stavebního zákona, kterou chce vláda odložit platnost některých pasáží nového stavebního zákona. Projedná i návrh podoby operačního programu Rybářství na roky 2021 až 2027 a prodiskutuje i aktuální epidemickou situací a případné úpravy protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví.

Program jednání vlády 2. února 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-02-02.

Termín

2. února 2021

Místo

Sněmovní 4/176, 118 00 Malá Strana

Program

plánováno v 10.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Pro účast na tiskové konferenci platí pravidla stanovená pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny. Podrobnosti naleznete na https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13799.

Kontakt pro média

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády, 721 222 124

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X