Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 2. 2022 13:39

Výsledky jednání vlády 2. února 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
čj. 90/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
čj. 580/21
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 36/21 o návrhu Okresního soudu v Mělníku na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 86/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Operační program Rybářství 2021–2027
čj. 101/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 112/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady za rok 2020
čj. 61/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Účast ministra zahraničních věcí na společné pracovní návštěvě ministrů zahraničních věcí zemí Slavkovského formátu na Ukrajině ve dnech 7. a 8. února 2022
čj. 78/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 11. ledna 2022
čj. 79/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o účasti prvního náměstka ministra zahraničních věcí J. Kozáka na neformálním jednání ministrů zahraničních věcí EU v Brestu ve Francii dnech 13.–14. ledna 2022
čj. 77/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. prosince 2021 do 31. prosince 2021
čj. 88/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

2. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 pro rok 2021
čj. 97/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

3. Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2021
čj. 98/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

4. Informace o průběhu naplňování programů k omezení následků sucha a nedostatku vody v České republice v gesci Ministerstva zemědělství v letech 2019–2021
čj. 63/22
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 74/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 30. listopadu 2021
čj. 1518/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace k veřejné zakázce „Zajištění mobilních hlasových a datových služeb“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 87/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

8. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 65/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Kryptografická ochrana utajovaných informací – nákup HW a SW“
čj. 66/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis DCT a IEG“
čj. 67/22
Předkládá: ministryně obrany

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „PKI – HW, SW – nákup“
čj. 68/22
Předkládá: ministryně obrany

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis a podpora provozu technologií CIRC (HW, SW)“
čj. 69/22
Předkládá: ministryně obrany

13. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozemní rádiový komunikační systém – rozvoj“
čj. 70/22
Předkládá: ministryně obrany

14. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis systému zabezpečení informací C2 VzS – IS ICC“
čj. 72/22
Předkládá: ministryně obrany

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Rozvoj operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil – Modernizace IS SEKTOR VS“
čj. 73/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie