Očekáváné události

6. 3. 2023 15:30

AKTUALIZOVÁNO 8. března 2023: Schůze vlády ČR

Upozorňujeme, že vzhledem k dřívějšímu ukončení schůze Poslanecké sněmovny došlo k posunu začátku jednání vlády, a to již na 13.45 hodin. S ohledem na to se mění i začátky doorstepu a fototermínu. Již dříve došlo ke změně místa konání tiskové konference po jednání vlády. Uskuteční se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Schůze vlády začne na Úřadu vlády ve Strakově akademii a v průběhu jednání se přesune do PSP ČR, kde následně proběhne i tisková konference

Vláda se bude zabývat mimo jiné návrhem novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, novelou nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí či zrušením některých usnesení vlády ČSSR a předsednictva vlády ČSSR z let 1970 až 1982 týkajících se odevzdání pozemků do užívání cizím zastupitelským úřadům. Projedná také návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru.

Kompletní program jednání vlády 8. března 2023 naleznete na https://www.odok.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2023-03-08/.

Termín

8. března 2023

Program

13.10 – příchod médií na doorstep
13.15 – zahájení doorstepu
13.40 – fototermín před začátkem jednání
13.45 – jednání vlády

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

následně – tisková konference
Místo: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X