Očekáváné události

2. 3. 2023 12:05

6. března 2023: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 18.00 hod.

V pondělí 6. března 2023 proběhne od 16.00 hodin na Úřadu vlády 169. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Petra Fialy zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

6. března 2023

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

15.55 – fototermín před začátkem jednání
16.00 – začátek jednání tripartity
18.00 – tisková konference

Program jednání tripartity

 • Opatření v oblasti cen energií
  Podkladový materiál MPO
   
 • Analýza reálných dopadů ekologické legislativy EU přijaté koncem roku 2022 na rodiny v ČR, včetně FIA
  Podkladový materiál MPO
   
 • Demografický vývoj a jeho výzvy pro trh práce
  Podkladový materiál MPSV
   
 • Rámcové parametry možných úprav v daňové oblasti
  Podkladový materiál MF
   
 • Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027
  Podkladový materiál MMR
   
 • Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu (§ 320a, písm. a) zákoníku práce) a opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 320a, písm. b) zákoníku práce) za rok 2021
  Podkladové materiály zpracovány sociálními partnery
   
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Podkladový materiál MD

Akreditace

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X