Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

26. 1. 2015 17:30

28. ledna 2015: Schůze vlády ČR, TK v 15.00 hod.

Členové vlády ve středu 28. ledna 2015 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí, předkládají: ministr životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu.
  Tzv. ekoaudit se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti a podporu rozvoje podnikání smysluplnou revizí českých právních předpisů na ochranu životního prostředí. Dlouhodobým cílem projednávaných opatření je snížit administrativní zátěž a pomoci tak rozvoji podnikání v České republice.
 • Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014), předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Materiál je strategickým dokumentem řešícím politiku stárnutí v České republice. Aktualizovaná verze plánu přispěje k lepšímu naplňování politiky podporující pozitivní stárnutí a uspokojování potřeb seniorů.
 • Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2015, předkládá: ministr vnitra.
  Vláda projedná návrh na navýšení celkových početních stavů policistů a hasičů v zájmu efektivnějšího zabezpečení kontrolní funkce státu při dohledu a dozoru nad zbraněmi, střelivem a bezpečnostním materiálem a jeho přepravou na území České republiky (u policistů), resp. v oblasti prevence skladů zbraní, střeliva a pyrotechnického materiálu a dále pro účinnější likvidaci mimořádných událostí (u hasičů).
 • Politická deklarace „Mezinárodní energetická charta“, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.
  Vládě se předkládá k posouzení návrh textu politické deklarace, jež si klade za cíl zvyšování energetické bezpečnosti, ochrany tranzitu energie a energetické účinnosti.
 • Návrh novely nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, předkládá: ministr kultury.
  Navrhuje se doplnit okruh ocenění o možnost ohodnotit osoby za podporu české kultury a rozvoj kulturních, etických a duchovních hodnot ve společnosti.


Program jednání vlády

09.55 – fototermín

15.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací /cz/media-centrum/akreditace/akreditace-pro-media-zakladni-pravidla-126100/  

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
T +420 224 002 059
F +420 224 003 521
M +420 602 135 517
ayrer.martin@vlada.cz  
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X