Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

22. 2. 2022 13:08

23. února 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 14.30

Ve středu 23. února od 11.00 se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády Petra Fialy. Upozorňujeme, že kvůli nepříznivé epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se fototermín ani doorstep před začátkem jednání.

Vláda má na programu mimo jiné návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Projedná i koncepci rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru, humanitární programy Ministerstva vnitra a čtyři žádosti o poskytnutí investiční pobídky.

Program jednání vlády 23. února 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-02-23.

Termín

23. února 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
14.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do středy 23. února do 10.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.

Upozorňujeme, že po dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o povinné ochraně dýchacích cest.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X