Očekáváné události

18. 6. 2021 15:21

21. června 2021: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 11.00 hod.

V pondělí 21. června 2021 od 9.00 hodin se uskuteční 159. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

21. června 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

09.00 začátek jednání tripartity bez fototermínu
11.00  tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Program jednání tripartity:

 • Vyhodnocení epidemické situace a doporučení dalšího postupu
  Sociální partneři budou informováni Ministerstvem zdravotnictví o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Bod bude projednán bez podkladového materiálu.
 • Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2022
  Ministerstvo financí předkládá sociálním partnerům materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Státní rozpočet bude v následujícím roce hospodařit s příjmy ve výši 1 485,7 mld. Kč a výdaji ve výši 1 875,7 mld. Kč.
 • Návrh směrnice o evropské minimální mzdě
  Návrh směrnice vytváří regulativní rámec pro mechanismus na národní úrovni, který zajistí pravidelnou valorizaci minimální mzdy v přiměřené výši. Materiál je předkládán Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je předkladatelem materiálu, navrhuje zvýšení minimální mzdy na 18 000 Kč. Z posledních dostupných údajů vyplývá, že minimální mzdou bylo odměňováno cca 3,9 % zaměstnanců, tj. 139 tis. osob.
 • Návrh novely zákona o významné tržní síle
  Novela zákona o významné tržní síle se zaměřuje na změny v uzavírání dodavatelských smluv nebo zavádí výčet nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků. Materiál je předkládán Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci
  Rámcová dohoda je iniciativou zaměřenou na maximalizaci ekonomických přínosů a minimalizaci sociálních rizik spojených s probíhající digitální přeměnou v EU a jejích členských státech. Předkladatelé materiálu jsou ČMKOS a SP ČR.

Akreditace

Vzhledem k protiepidemickým opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví a přetrvávající nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 21. června do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.gov.cz.

Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, ne starším než 72 hodin v případě antigenního testu či 7 dnů v případě RT-PCR vyšetření, případně národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo potvrzení, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, případně čestného prohlášení, že dotyčná osoba před nejvýše 180 dny prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19.

Upozorňujeme, že po celou dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či podobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X