Aktuálně

21. 6. 2021 15:12

Tripartita řešila minimální mzdu či návrh státního rozpočtu

Tisková konference po jednání tripartity, 21. června 2021.
Tisková konference po jednání tripartity, 21. června 2021.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 21. června 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali aktuální stav epidemické situace, přípravu návrhu státního rozpočtu na příští rok, návrh na zvýšení minimální mzdy nebo novelu zákona o významné tržní síle.

V letošním roce se jedná o páté zasedání tripartity a současně o desáté společné videokonferenční jednání. Pracovní týmy a regionální tripartity se postupně začínají vracet k prezenční formě jednání.

Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2022

Prioritami rozpočtu jsou úspory na provozu státu, investice za 189 mld. Kč, růst důchodů, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, navýšení počtu pedagogů, policistů a vojáků. Schválený návrh rozpočtu počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na vědu a výzkum, a to o 300 mil. Kč na celkových 48 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 485,7 mld. Kč a výdaji ve výši 1 875,7 mld. Kč.

Návrh směrnice o evropské minimální mzdě

Hlavním cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky, resp. odměňování v EU prostřednictvím přiměřených minimálních mezd. Směrnice požaduje, aby členské státy na národní úrovni nastavily předvídatelný proces stanovování a valorizace minimální mzdy. Směrnice nepředepisuje konkrétní výši minimální mzdy ani konkrétní „vzorec“ pro její výpočet. Podstata návrhu směrnice odpovídá prioritám vlády vyjádřeným v programovém prohlášení vlády, a to jak na národní úrovni, tak v evropské politice.

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022

Podle posledních dostupných údajů vyplývá, že minimální mzdou bylo odměňováno cca 3,9 % zaměstnanců, tj. 139 tis. osob. Zvýšení minimální mzdy o 2 800 Kč na 18 000 Kč znamená meziroční nárůst minimální mzdy o 18,4 %. Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení minimální mzdy o 600 Kč na úroveň 15 200 Kč za měsíc. Sociální partneři a zástupci vlády nenalezli vzájemnou shodu na navýšení minimální mzdy pro nadcházející rok.

Návrh novely zákona o významné tržní síle

Novela stanoví pravidla v oblasti uzavírání dodavatelských smluv a vymezí seznam nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků. Cílem je dohoda na společném evropském rámci, která zajistí ochranu pro zemědělce a jiné dodavatele zemědělsko-potravinářských produktů proti nekalým obchodním praktikám.

Rámcová dohoda evropských sociálních partnerů o digitalizaci

Rámcová dohoda je samostatnou iniciativou zaměřenou na maximalizaci ekonomických přínosů a minimalizaci sociálních rizik spojených s probíhající digitální přeměnou v EU a jejích členských státech.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie