Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

10. 10. 2022 14:07

12. října 2022: Schůze vlády ČR

Ve středu 12. října 2022 se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády. Jednání bude zahájeno 30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vláda prodiskutuje mimo jiné program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023 až 2025 či novelu nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech. Zabývat se bude i aktuálními tématy.

Kompletní program jednání vlády 12. října 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-10-12.

Termín

12. října 2022

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

Časy jsou pouze orientační a mohou se změnit, schůze vlády bude zahájena 30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny.

14.00 – příchod médií na doorstep
14.10 – zahájení doorstepu
14.25 – fototermín před začátkem jednání
14.30 – jednání vlády

následně – tisková konference

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X