Očekáváné události

9. 4. 2021 11:46

12. dubna 2021: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK v 11.00 hod.

V pondělí 12. dubna 2021 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 158. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Termín

12. duben 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Časový harmonogram

09.00 začátek jednání tripartity bez fototermínu
11.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Program jednání tripartity:

 • Aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu
  Sociální partneři budou informováni Ministerstvem zdravotnictví o aktuálním stavu epidemiologické situace. Bod bude projednán bez podkladového materiálu.
   
 • Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
  Předložený materiál informuje o podobě podpůrných fondů pro ČR a regiony. Materiál je předkládán Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.
   
 • Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
  Materiál Ministerstva průmyslu a obchodu informuje sociální partnery o postupu prací v přípravě transformačních scénářů. Cílem je minimalizace ekonomických a sociálních dopadů.
   
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb s předpokladem zahájení v následujících třech letech.
   
 • Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti
  Materiál Ministerstva zemědělství se zabývá řešením kůrovcové kalamity v lesích a strategií rozvoje lesů.

Akreditace

Vzhledem k protiepidemickým opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví a přetrvávající nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 12. dubna do 9.00 na e-mail akreditace@vlada.gov.cz..

Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, ne starším než 72 hodin v případě antigenního testu či 5 dnů v případě PCR testu, případně certifikátu Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, případně čestného prohlášení, že dotyčná osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění covid-19.

Upozorňujeme, že po celou dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či podobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X