Aktuálně

12. 4. 2021 14:00

Tripartita řešila stav epidemické situace a podporu ekonomiky

Tisková konference po jednání tripartity, 12. dubna 2021.
Tisková konference po jednání tripartity, 12. dubna 2021.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 12. dubna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali programy na podporu regionů, zaměstnavatelů i zaměstnanců, velké dopravní stavby, řešení kůrovcové kalamity, dopady Zelené dohody pro Evropu nebo aktuální stav epidemické situace.

V letošním roce se jedná o čtvrté zasedání tripartity a současně o deváté společné videokonferenční jednání. Pracovní týmy a regionální tripartity se i nadále obvykle scházejí on-line.

Zpráva o postupu v přípravě programového období 2021+, Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
U nového programového období 2021–2027 je předpoklad schválení prvních operačních programů ke konci roku 2021 a následně budou vyhlášeny první výzvy. Národní plán obnovy předpokládá, že by ČR mohla z prostředků Evropské unie získat cca 171,4 miliardy korun ve formě grantového financování.

Modernizačním fondem lze podpořit rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti nebo snižování emisí skleníkových plynů. Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu se se studií dekarbonizace dostalo na nejnižší úroveň detailu, kam se může bez externí pomoci dostat, a navrhuje v rámci efektivního vynaložení finančních prostředků a času připravovat scénáře dalšího vývoje. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude pro sociální partnery pravidelně připravovat zprávu o postupu prací v jednotlivých sektorech.

Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun
Dodržení termínů zahájení jednotlivých staveb závisí na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení výběru zhotovitele. Vedle oprav a výstavby silnic a dálnic pokračuje budování železničních koridorů nebo rekonstrukce vlakových nádraží. Investuje se rovněž do rozvoje lodní dopravy a vodních cest.

Stav řešení kůrovcové kalamity a další postup v této oblasti
Objemy těžeb za rok 2020 setrvávají v absolutních i relativních hodnotách na historicky rekordní úrovni. Objem kůrovcových těžeb se za rok 2020 za celé území ČR pohybuje v rozmezí 20 – 25 milionů m3. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje vlastníky lesů formou finančního příspěvku na hospodaření v lesích. Za rok 2020 bude vyplaceno 9,3 miliardy korun, což je historicky nejvyšší objem finančních prostředků.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 21. června 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie