Očekáváné události

2. 3. 2023 16:44

10. března 2023: Ministr pro legislativu zahájí mezinárodní konferenci zaměřující se na efektivní využívání dat a metodik ve státní správě

V pátek 10. března 2023 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční mezinárodní konference zaměřená na efektivní využívání dat a metodik ve státní správě po pandemii covid-19. Na konferenci kromě ministra pro legislativu Michala Šalomouna vystoupí také zástupci dalších ministerstvech a organizací.

Krize vyvolaná pandemií covid-19, probíhající změna klimatu, bezpečnostní hrozba v podobě šíření manipulativních a nepravdivých informací. To jsou výzvy, kterým čelí nejen Česko, ale i další evropské státy. V různých zemích státní správa čelila či čelí těmto hrozbám různými postupy. Sdílení dat, jejich analýz a příkladů dobré praxe v Evropě je základem pro úspěch při čelení současným i budoucím hrozbám, pro tvorbu dobrých postupů a kvalitní legislativy nejen v oblasti krizového řízení. Legislativa opřená o kvalitní data a analýzy je i prioritou současné vlády a ministra pro legislativu a navazuje i na programové prohlášení. Proto je Česko další zemí v rámci projektu podpořeného Evropskou komisí a OECD, kde proběhne odborná konference předních expertů z různých zemí zaměřená na tato aktuální témata.

Termín

10. března 2023

Místo

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Praha 1

Program

příchod médií do 08.30
09.00 – úvodní slovo ministra pro legislativu
10.00 – začátek prvního panelu
11.45 – začátek druhého panelu

Akreditace

Pro účast na části programu nebo celé konferenci je nutná akreditace nejpozději do úterý 7. března do 15.00 na e-mail tausova.jana@vlada.cz.

Kontakt pro média

Jana Taušová, tausova.jana@vlada.cz, + 420 720 947 762

Podrobně o konferenci

Konference se zúčastní:

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády ČR
Sir Peter Gluckman, prezident Mezinárodní vědecké rady (ISC) a předseda Mezinárodní sítě pro vládní vědecké poradenství
Marek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti ČR
Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR
Karel Blaha, náměstek ministra pro legislativu ČR
Petr Mikeš, soudce Nejvyššího správního soudu ČR
Martin Tax, IT expert z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT)
Petra Guasti.

Podrobný program:

do 8.30 příchod médií

9.00 úvodní slovo ministra pro legislativu Michala Šalomouna
následně Nathalie Berger (DG REFORM)

09.15Sir Peter Gluckman, vystoupení online

09.45 Pohledy na tvorbu politik založených na datech (Evropská komise) – David Mair (DG JRC)

10.00 Panel 1: Význam dat při tvorbě politik na základě odborných podkladů
Panelu předsedá: Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

11.30 Pohledy na tvorbu politik založených na datech (OECD) – Stephane Jacobzone

11.45 Panel 2: Příklady dobré praxe při tvorbě politik v různých evropských státech
Panelu předsedá: Marek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti.


12.45 Závěrečné shrnutíGeoff Mulgan, vystoupení online

13.15 Závěrečné slovoMarek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti

Konference „Budování kapacity pro tvorbu politik na základě dat a analýz v oblasti správy a veřejné správy v postpandemické Evropě“

Evropské státy čelí komplexním problémům a krizím typu covid-19, řeší výzvy jako změna klimatu a dosažení klimatické neutrality ekonomik EU, informační systémy citlivé na dezinformace a dezinformace ad. Vlády, veřejná správa a odborníci z vědecké komunity musí spojit své síly, aby se vypořádali s těmito hrozbami a krizemi a pomohli veřejné správě, aby byla lépe připravena vytvářet lepší politiky podložené daty a analýzami. Přinést by měly občanům prospěch v podobě připravenosti na budoucí výzvy, které z těchto hrozeb plynou.

Tento projekt podporovaný nástrojem technické podpory (TSI) GŘ REFORM si klade za cíl překonat problémy spojené s propojením nabídky a poptávky po důkazech a vědeckých poznatcích pro účinnou tvorbu politik. Pomůže veřejné správě budováním větší kapacity pro efektivní zapojení mezi vědci, hodnotiteli a tvůrci politik. Složka projektu pro jednotlivé země zahrnuje zejména přípravu diagnostické zprávy, posouzení potřeb a plánů pro přijetí a zapracování konkrétních postupů na národní úrovni. Ty by měly nabízet cesty pro podporu nových a inovativních přístupů ke sdílení znalostí a zlepšení řízení a koordinace procesů správy pro rozhodování, tvorbu politik a pravidel a sestavování rozpočtu za účelem dosažení vyšší účinnosti.

Pro ČR je tento projekt velmi aktuální, zejména po zkušenosti s pandemií covid-19. Předně Česko posiluje uplatňování přístupu založeného na důkazech ve veřejné správě do svého Národního programu reforem, který předkládá Fondu obnovy a odolnosti. Dále OECD Public Governance Review pracuje v Česku na zlepšení kapacit pro tvorbu politik na základě důkazů. A kromě toho vláda nedávno vyvinula program veřejných zakázek BETA2 v oblasti výzkumu pro veřejné orgány, aby uzavřely smlouvy s univerzitami a společnostmi, aby pro ně prováděly výzkum. A konečně existují snahy o zajištění hodnocení dopadu regulace a prognostických cvičení, která posilují komunikaci mezi veřejnou správou, think-tanky, nevládními organizacemi a akademickými institucemi.

Konference je realizována Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a OECD.

Další informace ke konferenci.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskove@vlada.gov.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X