Na pravou míru

25. 3. 2011 12:59

Žádná nová prognóza populačního vývoje neexistuje

Vzhledem k neustále se šířícím mýtům a nepravdám ohledně demografického vývoje v ČR uvádíme na pravou míru informace o údajné "nové" prognóze.

Mýtus: Podle nových prognóz nebudou příspěvky na důchody klesat tak dramaticky.

Bývalý expert VV pro důchodovou reformu Pavel Rusý v posledních dnech zpochybňoval bezodkladnou potřebu důchodové reformy na základě revize prognózy populačního vývoje ČR z dílny Přírodovědecké fakulty UK slovy: „Existuje aktualizovaná prognóza populačního vývoje, podle které podíl lidí v produktivním věku, kteří svými výdělky přispívají do penzijních systémů, z nichž se vyplácejí důchody, nebude v ČR v příštích desetiletích klesat tak dramaticky, jak dosud tvrdili někteří vládní politici a ekonomové.“ Dnes se v médiích tento mýtus vydává pomalu za přelomovou záležitost a zneužívá se proti reformním snahám Nečasova kabinetu o změnu v penzijním systému.

Fakta: Žádná revize studie neexistuje.

Rusý argumentuje jen modelovým propočtem, který si nechal u autorů Tomáše Kučery a Borise Burcina vypracovat na základě jím určených parametrů. Jeden z autorů údajné „nové“ demografické prognózy se proto ohradil proti dezinterpretaci výsledků své práce.

Žádná nová „revidovaná“ prognóza neexistuje. Nejaktuálnější je „Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008 – 2070“ zveřejněná v první polovině roku 2010 od stejných autorů, kterou pro své návrhy využila druhá Bezděkova komise.

Jeden z autorů údajné „nové“ demografické prognózy Tomáš Kučera k tomu říká: „Podle našeho názoru se pan Rusý opírá o nekorektní uvedení zdroje a tím i nekorektní interpretaci hypotetických modelových výpočtů, které jsme na jeho vlastní žádost provedli v lednu letošního roku a které spočívaly pouze v přeskupení základních výsledků prognózy z roku 2010 do jim zadaných věkových kategorií.“

Žádnou novější prognózu populačního vývoje autoři nesestavovali. „Přepočet detailních výsledků jedné prognózy do nově vymezených kategorií obyvatelstva rozhodně není jinou, novou prognózou. Jsme přesvědčeni, že si toho pan Rusý je při svém vzdělání a orientaci v problematice plně vědom, a proto se musíme ohradit proti účelové dezinterpretaci výsledků naší práce,“ tvrdí autoři. K aktualizacím obdobných dlouhodobých prognóz dochází jednou za několik let. K aktualizaci pravděpodobně dojde až po zpracování a publikování výsledků letošního Sčítání lidu, domů a bytů.

Vůči panu Rusému a mylným informacím v médiích, které využívá opozice proti penzijní reformě, se ohradil i člen NERV Vladimír Bezděk. Ten označil jeho argumentaci na hranici omylu a lži. „Demografická prognóza nebyla aktualizovaná či revidovaná. Jinými slovy, stále platí prognóza zveřejněná v první polovině roku 2010, která se stala východiskem PES (tzv. druhé Bezděkovy komise) i NERV,“ říká Bezděk. (Text prognózy naleznete zde: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prognoza_2010.pdf.)

„Fakt, že opozice používá ke kritice důchodové reformy neexistující „revidované“ prognózy, bohužel k seriózní diskusi příliš nepřispívá. Měli bychom se reformami vážně a seriózně zabývat a přestat hledat mnohdy zástupné důvody, proč je nedělat. Hazardujeme tak s kvalitou života především budoucích generací. Buďme si toho vědomi,“ dodává předseda vlády Petr Nečas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X