Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 9. 2009 14:00

Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Předložená zpráva byla zpracována členy NERV v období červen až září 2009 a odráží stav poznání současného stavu české ekonomiky i jejího budoucího vývoje v této době.

NERV se v této zprávě pokusil pojmenovat především ty problémy dalšího hospodářského růstu v ČR, jejichž řešení bude významné jak pro posílení postavení naší ekonomiky v Evropě i ve světě, tak pro posílení odolnosti vůči podobným krizím v budoucnosti.

Text Zprávy NERV je ke stažení v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X